SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
4
Sa aralin na ito ay matutuhan mo ang
tungkol sa tekstong pang-impormasyon. Ito
ay nagsasaad ng mga sulating di-kathang-isip
(non-fiction) na ang layunin ay makapagbigay
alam sa mga mambabasa tungkol sa isang
paksa. Ito ay makikita o mababasa mo sa mga
magasin, talambuhay, aklat ng kasaysayan at
iba pang katulad nito
Sagutin ang mga sumusunod na tanong.
1. Batay sa iyong kaalaman, ano ang ibig sabihin ng
COVID-19?
2. Bakit ipinagbabawal ng mga may katungkulan sa
pamahalaan ang lumabas ng bahay sa panahong ito
ng pandemya?
3. Paano mo mapangangalagaan ang iyong sarili sa
panahon ng ganitong kalamidad?
4. Sa iyong pagkaunawa, hanggang kailan kaya
magtatagal ang pandemyang ito?
Sino sa inyo ang may lolo at lola pa? Kasama nyo
ba sila sa inyong bahay?
Paano nyo sila itinuturing o ano ang trato nyo
sa kanila sa inyong bahay?
Ngayon, alamin natin sa ating kuwento, kung
ano ang pinangangambahan ng tauhan sa pagtira
sa kaniyang lolo at lola.
Munting Bakuran
Dahil sa banta ng COVID- 19, napaaga ang bakasyon ni Ellize sa paaralan. Si Ellize ay
sampung taong gulang, ang kaniyang ina ay isang nars at pulis naman ang kaniyang ama.
Sa tuwing papasok sa trabaho ang kaniyang magulang, sa lolo at lola siya naiiwan.
Bago umalis sa trabaho ang kaniyang magulang ay kinausap siya nito. Ilang araw na
hindi sila makauuwi sapagkat kailangan manatili ng kaniyang ina sa ospital upang tulungan
ang mga tinamaan ng nakababahalang sakit, ang kaniyang ama naman ay bantay sa mga
checkpoint upang mapanatili ang kaayusan , malimitahan ang pumapasok at lumalabas sa
lungsod. Napagpasyahan nila na huwag munang umuwi ng bahay para sa kaligtasan ng
lahat.
Ayon sa balita , mahigpit nang ipinatutupad ang Enhance Community Quarantine (ECQ)
sa maraming lugar sa bansa. Isa lamang sa bawat pamilya ang maaaring lumabas at mamili
ng kanilang mga pangangailangan sa palengke upang maiwasan ang mabilis na pagkalat
ng sakit. Ipinagbawal din na lumabas ang matatanda at bata dahil delikado sa kanilang mga
kalusugan.
Napaisip si Ellize na kung hindi na maaaring lumabas ang kaniyang lolo at lola ay
maubusan sila ng pagkain . Tumingin si Ellize sa kaniyang lolo at lola at nagdalawang –
isip magsalita. “Ano iyon apo?” tanong ng lolo. “Ah, kasi po sabi sa balita ay bawal
kayong lumabas, iniisip ko lang po kung paano na tayo kapag matatagalan pang umuwi
sina nanay at tatay. Nangiti ang dalawang matanda sa narinig.
Niyaya nila si Ellize sa kanilang bakuran. Ipinakita nila ang mga tanim na talbos ng
kamote, petsay, okra, talong at kangkong. May dalawang puno pa ng malunggay na
nakatanim. “Sa palagay mo ba apo, magugutom tayo?” Sabay tawanan nilang tatlo.
Simula noon, si Ellize na ang nagdidilig ng mga tanim araw-araw. Ipinamimigay din nila
ang sobrang gulay sa kanilang kapitbahay.
Naisip ni Ellize ang palaging sinasabi ng lolo niya “kapag may itinanim, may
aanihin.”
1.Sino ang batang ipinaalaga sa kaniyang lolo at lola?
2. Bakit kinakailangan na paalagaan si Ellize sa kaniyang lolo
at lola? Nangangamba ba si Ellize sa pagtira niya sa bahay ng
kanyang lolo at lola?
3. Sa palagay mo, naalis ba ang pangamba ni Ellize nang
makita niya ang bakuran nina lolo at lola?
4.Noong panahon ng Enhance Community Quarantine, tulad
ni Ellize, mayroon ka rin bang pinangambahan? Paano mo ito
na solusyunan?
5. Sang-ayon ka ba sa winika ni Lolo, “Kapag may itinanim ,
may aanihin.” Ipaliwanag mo ito?
Tandaan :
Ang tekstong pang impormatibo o tinatawag ding
ekspositori ay isang anyo ng pagpapahayag na
naglalayong magpaliwanag at magbigay ng
impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga
batayang tanong na ano, saan, kailan, sino at paano.
Ang ilang tiyak na halimbawa ng tekstong impormatibo ay
biyograpiya, mga impormasyong matatagpuan sa
diksiyonaryo, encyclopedia, almanac, mga pananaliksik sa
mga journal, siyentipikong ulat at mga balita sa radyo,
telebisyon at pahayagan.
Tandaan :
Narito ang mga nararapat gawin upang masagutan
nang tama ang bawat tanong batay sa binasang
pampanitikan o teksto.
• Alamin at unawain ang mahahalagang impormasyon o
o detalye sa mga kuwentong binabasa.
• Tandaan ang daloy ng kuwento o tekstong
pampanitikan upang masagot nang tama ang mga
tanong
Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 : Basahin ang teksto at suriin ang mga
kasagutan sa mga tanong.
Talambuhay ni Juan Luna
Siya ay isa sa kinilalang bayani ng ating bansa. Inilagay siya sa
pedestal ng Pilipinas sa larangan ng pagpipinta dahil sa mga obra
maestrang The Death of Cleopatra, Blood Compact at Spolarium.
Siya ay nag-aral sa Ateneo de Manila at sa Academia de Dibujo y
Pintura sa Maynila. Pangarap niyang maging isang mandaragat kayat siya
matiyagang nag-aral ng nabigasyon o paglalayag. Nakamit niya ang
katibayan sa pagigingmandaragat noong 1875. Nagtrabaho siya sa barko
at nakarating sa maraming magandang lugar. Ito ang nagtulak sa kanya
upang mahilig sa pagpipinta. Nag-aral siya ng pagpipinta sa Madrid, sa
Escuela de Bellas Artes, Ang kanyangnaging guro ay si Alejo Veja.
Karamihan ng kanyang mga ipininta ay nagkamit ng mga
karangalan. Ilan sa kanyang mga obra maestra ay ang Death of Cleopatra
(Ang kamatayan ni Cleopatra), Blood Compact (sanduguan) at Spolarium.
Dahil sa mga larawang iginuhit niya, si Juan ay
pinaghinalaang kasapi sa kilusang bumabaka sa pamahalaan.
Noong 1896, siya at ang kapatid na si Antonio Luna ay hinuli
at ibinilanggo sa Fort Santiago sa hinalang kasapi ng
Katipunan. Taong 1897, si Juan ay pinalaya at agad na
nagbalik sa Esapanya upang lakarin ang paglaya ng kanyang
kapatid na si Antonio. Tumulong din siya kina Rizal, Lopez–
Jaena at iba pang mga Pilipinong nasa Europa sa kanilang
krusadang makamit ang reporma para sa Pilipinas.
Matapos siyang maglakbay sa iba’t ibang lugar sa
Silangan, inabot siya ng matinding karamdaman na kumitil
ng kanyang buhay noong ika-7 ng Disyembre, taong 1899 .
Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 : Batay sa nabasang
teksto, sagutin ang mga sumusunod na tanong.
1, Anong halimbawa ng tekstong pang-impormasyon ang
inilahad sa teksto?
2. Ano-ano ang mga obra maestra ni Juan Luna?
3. Bakit siya pinaghinalaang kasapi sa kilusang
bumabaka sa pamahalaan?
4. Bakit siya bumalik sa Espanya matapos siyang
palayain sa pagkakabilanggo?
5. Ano ang sanhi ng pagkamatay ni Juan Luna?
Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Batay sa nabasang teksto, sagutin ang mga
sumunod na tanong.
Maliitang Pagmimina, Malaking Problema
Maraming pook sa Pilipinas ang mayaman sa ginto kaya maraming Pilipino
ang nagmimina rito kung saan kumikita naman sila. Ngunit gumagamit sila
ng asoge o mercury upang matanggal ang ginto sa kinatataguang bato.
Lason sa lamang –dagat at sa tao ang asoge. Matindi at masakit sa ulo’t
gulugod ang napasok sa asoge. Sa dami ng nagmimina ay tone-toneladang
asoge ang natitipon sa mga batis at ilog na gamit sa pagmimina ng ginto.
Maiisip mo ang panganib ng asogeng ito sa mga mamamayan.
1. Ano ang pamagat ng teksto?
2. Ilarawan ang bansang Pilipinas batay sa tekstong binasa.
3. Paano nakatutulong sa tao ang pagmimina?
4. Bakit mapanganib ang asoge sa tao at lamang-dagat?
5. Anong ahensiya kaya ng gobyerno ang dapat na makialam sa kasong ito?
PANUTO: Basahin at unawain ang kuwento. Bilugan ang letra ng tamang sagot.
Nang Utusan si Selina
“Selina! Selina!” ang tawag ng Nanay sa kanyang bunsong anak. “Bumili ka nga
1. Sino ang tinatawag ni nanay?
A. Si Selina B. Si Aling Sepa C. Si Ate D. Si Susie
2. Bakit Kailangan niyang magmadali sa inuutos ni nanay?
A. Mahuhuli na ang kanyang Ate
B. Mahuhuli na ang kanyang Nanay.
C. Mahuhuli na ang kanyang Tatay.
D.Mahuhuli na silang lahat.
3. Ano ang dahilan ni Selina na natagalan siya sa pagbili ng
mantika?
A. Namasyal na muna siya.
B. May tinutulungan siyang nadapa.
C. Naghanap pa siya ng ipinabibili sa kanya.
D.Maraming bumibili sa tindahan ni Aling Sepa.
4. Bakit hindi nagalit ang nanay ni Selina sa
matagal niyang pagdating?
A. Nakatulong siya sa kapuwa.
B. Nagalit na ang Ate ni Selina.
C. Hindi sila kikibuin ni Selina.
D. Maaaring magtampo si Selina.
5. Ayon sa kuwentong binasa, anong magandang
katangian ni Selina ang ipinakita dito?
A. Siya ay masipag.
B. Siya ay magalang.
C. Siya ay matulungin.
D.Siya ay maramdamin.
PANUTO: Basahin at unawain ang kuwento.
Pagbibigayan
Magkapatid sina Raul at Rene. Masisipag at mababait sila. May
kanilang tungkulin sa bahay. Si Rene na nakatatanda ang tagbili ng
tinapay sa umaga at tagabunot ng sahig. Si Raul Naman ang
nagwawalis sa binunot ni Rene at nagdidilig ng mga halaman.
Minsan nag-uwi ng laruang gitar si Mang Pedro, ang kanilang ama.
Iisa lamang ang nabili niya dahil mahal yaon. “kanino kaya
mapupunta ito? Pasensya na muna ang isa sa inyo, ha?” sabi ng
ama. “Sa amin pong dalawa. Hiraman po kami riyan,” ang sagot ng
magkapatid. Napangiti si Aling Bess. Nasisiyahan siya sa pasiya ng
dalawang bata. Tunay na hindi siya binibigyan ng suliranin ng
kanyang mga anak.
Pagtataya.
PANUTO: Basahin at unawain ang bawat tanong. Itiman ang bilog
ng letra na may tamang sagot.
Tumutulong si Nardo sa kaniyang nanay sa pagtitinda ng
niyog sa palengke. Mayroon silang pangkayod na de-
kuryente kaya napakadali at napakabilis nilang
makapagtinda. Iniipon ni Nardo ang sabaw ng niyog sa
isang malaking balde. Inilalagay naman niya ang bao
niyog sa isang malaking kanastro. Ginagawa nilang suka
ang sabaw ng niyog. Pinatutuyo naman nila ang bao
upang magamit na panggatong. Matalino si Nardo at ang
kanyang ina. Nagawa nilang kapakipakinabang ang mga
bagay na karaniwang itinatapon na.
FILIPINO Q1 W4.pptx
FILIPINO Q1 W4.pptx
FILIPINO Q1 W4.pptx

More Related Content

Similar to FILIPINO Q1 W4.pptx

Lesson-1-Intro-Panitikan-final.ppt
Lesson-1-Intro-Panitikan-final.pptLesson-1-Intro-Panitikan-final.ppt
Lesson-1-Intro-Panitikan-final.pptRemyLuntauaon
 
Panitikan Panahon bago dumating ang kastila
Panitikan Panahon bago dumating ang kastilaPanitikan Panahon bago dumating ang kastila
Panitikan Panahon bago dumating ang kastilaJenielynGaralda
 
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1onlyHiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1onlyCarlo Precioso
 
Panitikan-sa-Panahon-ng-mga-Katutubo-o-Matandang (1).pptx
Panitikan-sa-Panahon-ng-mga-Katutubo-o-Matandang (1).pptxPanitikan-sa-Panahon-ng-mga-Katutubo-o-Matandang (1).pptx
Panitikan-sa-Panahon-ng-mga-Katutubo-o-Matandang (1).pptxFranz110857
 
Alamat ng Isla ng Pitong Makasalanan.pptx
Alamat ng Isla ng Pitong Makasalanan.pptxAlamat ng Isla ng Pitong Makasalanan.pptx
Alamat ng Isla ng Pitong Makasalanan.pptxTRISHAMAEARIAS3
 
Awiting bayan at bulong ng kabisayaan
Awiting bayan at bulong ng kabisayaanAwiting bayan at bulong ng kabisayaan
Awiting bayan at bulong ng kabisayaanJenita Guinoo
 
Panahon-Katutubo-Epiko. Kabanata 2 Panahon Bago Dumating ang mga Kastila
Panahon-Katutubo-Epiko. Kabanata 2 Panahon Bago Dumating ang mga KastilaPanahon-Katutubo-Epiko. Kabanata 2 Panahon Bago Dumating ang mga Kastila
Panahon-Katutubo-Epiko. Kabanata 2 Panahon Bago Dumating ang mga KastilaGerlanBalangkitJr
 
Karunungang Bayan.pptx
Karunungang Bayan.pptxKarunungang Bayan.pptx
Karunungang Bayan.pptxrhea bejasa
 
G8 L1 KARUNUNGANG BAYAhshshskakakakaN.pptx
G8 L1 KARUNUNGANG BAYAhshshskakakakaN.pptxG8 L1 KARUNUNGANG BAYAhshshskakakakaN.pptx
G8 L1 KARUNUNGANG BAYAhshshskakakakaN.pptxrenzoriel
 
G8 L1 KARUNUNGANG BAYAhshshskakakakaN.pptx
G8 L1 KARUNUNGANG BAYAhshshskakakakaN.pptxG8 L1 KARUNUNGANG BAYAhshshskakakakaN.pptx
G8 L1 KARUNUNGANG BAYAhshshskakakakaN.pptxrenzoriel
 

Similar to FILIPINO Q1 W4.pptx (20)

Lesson-1-Intro-Panitikan-final.ppt
Lesson-1-Intro-Panitikan-final.pptLesson-1-Intro-Panitikan-final.ppt
Lesson-1-Intro-Panitikan-final.ppt
 
Panitikan Panahon bago dumating ang kastila
Panitikan Panahon bago dumating ang kastilaPanitikan Panahon bago dumating ang kastila
Panitikan Panahon bago dumating ang kastila
 
Panitikang pilipino
Panitikang pilipino Panitikang pilipino
Panitikang pilipino
 
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1onlyHiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only
Hiligaynon mtb-mle gr-3-lminsidepagesq1only
 
Modyul 12
Modyul 12Modyul 12
Modyul 12
 
AP & Filipino.pptx
AP & Filipino.pptxAP & Filipino.pptx
AP & Filipino.pptx
 
Sa bagong paraiso
Sa bagong paraisoSa bagong paraiso
Sa bagong paraiso
 
Sa bagong paraiso
Sa bagong paraisoSa bagong paraiso
Sa bagong paraiso
 
Pabula
PabulaPabula
Pabula
 
Panitikan sa panahon ng Republika
Panitikan sa panahon ng RepublikaPanitikan sa panahon ng Republika
Panitikan sa panahon ng Republika
 
Ang Pagtutuli
Ang PagtutuliAng Pagtutuli
Ang Pagtutuli
 
Ang Ama_g9.pptx
Ang Ama_g9.pptxAng Ama_g9.pptx
Ang Ama_g9.pptx
 
Panitikan-sa-Panahon-ng-mga-Katutubo-o-Matandang (1).pptx
Panitikan-sa-Panahon-ng-mga-Katutubo-o-Matandang (1).pptxPanitikan-sa-Panahon-ng-mga-Katutubo-o-Matandang (1).pptx
Panitikan-sa-Panahon-ng-mga-Katutubo-o-Matandang (1).pptx
 
Alamat ng Isla ng Pitong Makasalanan.pptx
Alamat ng Isla ng Pitong Makasalanan.pptxAlamat ng Isla ng Pitong Makasalanan.pptx
Alamat ng Isla ng Pitong Makasalanan.pptx
 
Awiting bayan at bulong ng kabisayaan
Awiting bayan at bulong ng kabisayaanAwiting bayan at bulong ng kabisayaan
Awiting bayan at bulong ng kabisayaan
 
Rizal
RizalRizal
Rizal
 
Panahon-Katutubo-Epiko. Kabanata 2 Panahon Bago Dumating ang mga Kastila
Panahon-Katutubo-Epiko. Kabanata 2 Panahon Bago Dumating ang mga KastilaPanahon-Katutubo-Epiko. Kabanata 2 Panahon Bago Dumating ang mga Kastila
Panahon-Katutubo-Epiko. Kabanata 2 Panahon Bago Dumating ang mga Kastila
 
Karunungang Bayan.pptx
Karunungang Bayan.pptxKarunungang Bayan.pptx
Karunungang Bayan.pptx
 
G8 L1 KARUNUNGANG BAYAhshshskakakakaN.pptx
G8 L1 KARUNUNGANG BAYAhshshskakakakaN.pptxG8 L1 KARUNUNGANG BAYAhshshskakakakaN.pptx
G8 L1 KARUNUNGANG BAYAhshshskakakakaN.pptx
 
G8 L1 KARUNUNGANG BAYAhshshskakakakaN.pptx
G8 L1 KARUNUNGANG BAYAhshshskakakakaN.pptxG8 L1 KARUNUNGANG BAYAhshshskakakakaN.pptx
G8 L1 KARUNUNGANG BAYAhshshskakakakaN.pptx
 

More from ROMMELJOHNAQUINO2

Forces Balanced and Unbalanced.pptx
Forces Balanced and Unbalanced.pptxForces Balanced and Unbalanced.pptx
Forces Balanced and Unbalanced.pptxROMMELJOHNAQUINO2
 
Grade 4 PPT_Math_Q1_Lesson 1.pptx
Grade 4 PPT_Math_Q1_Lesson 1.pptxGrade 4 PPT_Math_Q1_Lesson 1.pptx
Grade 4 PPT_Math_Q1_Lesson 1.pptxROMMELJOHNAQUINO2
 
Changes when materials are Mixed.ppt
Changes when materials are Mixed.pptChanges when materials are Mixed.ppt
Changes when materials are Mixed.pptROMMELJOHNAQUINO2
 
animated-chemistry-lesson.pptx
animated-chemistry-lesson.pptxanimated-chemistry-lesson.pptx
animated-chemistry-lesson.pptxROMMELJOHNAQUINO2
 
Changes in Solid Materials when Pressed.pptx
Changes in Solid Materials when Pressed.pptxChanges in Solid Materials when Pressed.pptx
Changes in Solid Materials when Pressed.pptxROMMELJOHNAQUINO2
 
Changes in Solid Materials When Cut.pptx
Changes in Solid Materials When Cut.pptxChanges in Solid Materials When Cut.pptx
Changes in Solid Materials When Cut.pptxROMMELJOHNAQUINO2
 

More from ROMMELJOHNAQUINO2 (13)

The Missing Cat.pptx
The Missing Cat.pptxThe Missing Cat.pptx
The Missing Cat.pptx
 
4th quarter reviewer.pptx
4th quarter reviewer.pptx4th quarter reviewer.pptx
4th quarter reviewer.pptx
 
Forces Balanced and Unbalanced.pptx
Forces Balanced and Unbalanced.pptxForces Balanced and Unbalanced.pptx
Forces Balanced and Unbalanced.pptx
 
Grade 4 PPT_Math_Q1_Lesson 1.pptx
Grade 4 PPT_Math_Q1_Lesson 1.pptxGrade 4 PPT_Math_Q1_Lesson 1.pptx
Grade 4 PPT_Math_Q1_Lesson 1.pptx
 
Science_4_Q2_LAMP_V3.pdf
Science_4_Q2_LAMP_V3.pdfScience_4_Q2_LAMP_V3.pdf
Science_4_Q2_LAMP_V3.pdf
 
lesson 2 Float or Sink.pptx
lesson 2 Float or Sink.pptxlesson 2 Float or Sink.pptx
lesson 2 Float or Sink.pptx
 
pang-uri
pang-uripang-uri
pang-uri
 
Basic_First_Aid.ppt
Basic_First_Aid.pptBasic_First_Aid.ppt
Basic_First_Aid.ppt
 
Basic_First_Aid_0808.ppt
Basic_First_Aid_0808.pptBasic_First_Aid_0808.ppt
Basic_First_Aid_0808.ppt
 
Changes when materials are Mixed.ppt
Changes when materials are Mixed.pptChanges when materials are Mixed.ppt
Changes when materials are Mixed.ppt
 
animated-chemistry-lesson.pptx
animated-chemistry-lesson.pptxanimated-chemistry-lesson.pptx
animated-chemistry-lesson.pptx
 
Changes in Solid Materials when Pressed.pptx
Changes in Solid Materials when Pressed.pptxChanges in Solid Materials when Pressed.pptx
Changes in Solid Materials when Pressed.pptx
 
Changes in Solid Materials When Cut.pptx
Changes in Solid Materials When Cut.pptxChanges in Solid Materials When Cut.pptx
Changes in Solid Materials When Cut.pptx
 

Recently uploaded

El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxLoudimsMojica
 
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanSimuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanChristineJaneWaquizM
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfcompwatch556
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ferdinandsanbuenaven
 
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...VielMarvinPBerbano
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....JEANELLEBRUZA
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxmaryjoydoles2415
 
PAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang FilipinoPAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang FilipinoRheaRoseCapuz
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxLeahArizala1
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................LovelyPerladoRodrinR
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralinbryandomingo8
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanJoannaJoyMercado
 
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoUri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoChristineJaneWaquizM
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxShierAngelUrriza2
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 

Recently uploaded (20)

El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
 
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanSimuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdf
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
 
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
 
PAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang FilipinoPAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
 
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoUri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 

FILIPINO Q1 W4.pptx

 • 1. 4
 • 2. Sa aralin na ito ay matutuhan mo ang tungkol sa tekstong pang-impormasyon. Ito ay nagsasaad ng mga sulating di-kathang-isip (non-fiction) na ang layunin ay makapagbigay alam sa mga mambabasa tungkol sa isang paksa. Ito ay makikita o mababasa mo sa mga magasin, talambuhay, aklat ng kasaysayan at iba pang katulad nito
 • 3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 1. Batay sa iyong kaalaman, ano ang ibig sabihin ng COVID-19? 2. Bakit ipinagbabawal ng mga may katungkulan sa pamahalaan ang lumabas ng bahay sa panahong ito ng pandemya? 3. Paano mo mapangangalagaan ang iyong sarili sa panahon ng ganitong kalamidad? 4. Sa iyong pagkaunawa, hanggang kailan kaya magtatagal ang pandemyang ito?
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8. Sino sa inyo ang may lolo at lola pa? Kasama nyo ba sila sa inyong bahay? Paano nyo sila itinuturing o ano ang trato nyo sa kanila sa inyong bahay? Ngayon, alamin natin sa ating kuwento, kung ano ang pinangangambahan ng tauhan sa pagtira sa kaniyang lolo at lola.
 • 9. Munting Bakuran Dahil sa banta ng COVID- 19, napaaga ang bakasyon ni Ellize sa paaralan. Si Ellize ay sampung taong gulang, ang kaniyang ina ay isang nars at pulis naman ang kaniyang ama. Sa tuwing papasok sa trabaho ang kaniyang magulang, sa lolo at lola siya naiiwan. Bago umalis sa trabaho ang kaniyang magulang ay kinausap siya nito. Ilang araw na hindi sila makauuwi sapagkat kailangan manatili ng kaniyang ina sa ospital upang tulungan ang mga tinamaan ng nakababahalang sakit, ang kaniyang ama naman ay bantay sa mga checkpoint upang mapanatili ang kaayusan , malimitahan ang pumapasok at lumalabas sa lungsod. Napagpasyahan nila na huwag munang umuwi ng bahay para sa kaligtasan ng lahat. Ayon sa balita , mahigpit nang ipinatutupad ang Enhance Community Quarantine (ECQ) sa maraming lugar sa bansa. Isa lamang sa bawat pamilya ang maaaring lumabas at mamili ng kanilang mga pangangailangan sa palengke upang maiwasan ang mabilis na pagkalat ng sakit. Ipinagbawal din na lumabas ang matatanda at bata dahil delikado sa kanilang mga kalusugan.
 • 10. Napaisip si Ellize na kung hindi na maaaring lumabas ang kaniyang lolo at lola ay maubusan sila ng pagkain . Tumingin si Ellize sa kaniyang lolo at lola at nagdalawang – isip magsalita. “Ano iyon apo?” tanong ng lolo. “Ah, kasi po sabi sa balita ay bawal kayong lumabas, iniisip ko lang po kung paano na tayo kapag matatagalan pang umuwi sina nanay at tatay. Nangiti ang dalawang matanda sa narinig. Niyaya nila si Ellize sa kanilang bakuran. Ipinakita nila ang mga tanim na talbos ng kamote, petsay, okra, talong at kangkong. May dalawang puno pa ng malunggay na nakatanim. “Sa palagay mo ba apo, magugutom tayo?” Sabay tawanan nilang tatlo. Simula noon, si Ellize na ang nagdidilig ng mga tanim araw-araw. Ipinamimigay din nila ang sobrang gulay sa kanilang kapitbahay. Naisip ni Ellize ang palaging sinasabi ng lolo niya “kapag may itinanim, may aanihin.”
 • 11. 1.Sino ang batang ipinaalaga sa kaniyang lolo at lola? 2. Bakit kinakailangan na paalagaan si Ellize sa kaniyang lolo at lola? Nangangamba ba si Ellize sa pagtira niya sa bahay ng kanyang lolo at lola? 3. Sa palagay mo, naalis ba ang pangamba ni Ellize nang makita niya ang bakuran nina lolo at lola? 4.Noong panahon ng Enhance Community Quarantine, tulad ni Ellize, mayroon ka rin bang pinangambahan? Paano mo ito na solusyunan? 5. Sang-ayon ka ba sa winika ni Lolo, “Kapag may itinanim , may aanihin.” Ipaliwanag mo ito?
 • 12. Tandaan : Ang tekstong pang impormatibo o tinatawag ding ekspositori ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong na ano, saan, kailan, sino at paano. Ang ilang tiyak na halimbawa ng tekstong impormatibo ay biyograpiya, mga impormasyong matatagpuan sa diksiyonaryo, encyclopedia, almanac, mga pananaliksik sa mga journal, siyentipikong ulat at mga balita sa radyo, telebisyon at pahayagan.
 • 13. Tandaan : Narito ang mga nararapat gawin upang masagutan nang tama ang bawat tanong batay sa binasang pampanitikan o teksto. • Alamin at unawain ang mahahalagang impormasyon o o detalye sa mga kuwentong binabasa. • Tandaan ang daloy ng kuwento o tekstong pampanitikan upang masagot nang tama ang mga tanong
 • 14. Gawain sa Pagkatuto Bilang 1 : Basahin ang teksto at suriin ang mga kasagutan sa mga tanong. Talambuhay ni Juan Luna Siya ay isa sa kinilalang bayani ng ating bansa. Inilagay siya sa pedestal ng Pilipinas sa larangan ng pagpipinta dahil sa mga obra maestrang The Death of Cleopatra, Blood Compact at Spolarium. Siya ay nag-aral sa Ateneo de Manila at sa Academia de Dibujo y Pintura sa Maynila. Pangarap niyang maging isang mandaragat kayat siya matiyagang nag-aral ng nabigasyon o paglalayag. Nakamit niya ang katibayan sa pagigingmandaragat noong 1875. Nagtrabaho siya sa barko at nakarating sa maraming magandang lugar. Ito ang nagtulak sa kanya upang mahilig sa pagpipinta. Nag-aral siya ng pagpipinta sa Madrid, sa Escuela de Bellas Artes, Ang kanyangnaging guro ay si Alejo Veja. Karamihan ng kanyang mga ipininta ay nagkamit ng mga karangalan. Ilan sa kanyang mga obra maestra ay ang Death of Cleopatra (Ang kamatayan ni Cleopatra), Blood Compact (sanduguan) at Spolarium.
 • 15. Dahil sa mga larawang iginuhit niya, si Juan ay pinaghinalaang kasapi sa kilusang bumabaka sa pamahalaan. Noong 1896, siya at ang kapatid na si Antonio Luna ay hinuli at ibinilanggo sa Fort Santiago sa hinalang kasapi ng Katipunan. Taong 1897, si Juan ay pinalaya at agad na nagbalik sa Esapanya upang lakarin ang paglaya ng kanyang kapatid na si Antonio. Tumulong din siya kina Rizal, Lopez– Jaena at iba pang mga Pilipinong nasa Europa sa kanilang krusadang makamit ang reporma para sa Pilipinas. Matapos siyang maglakbay sa iba’t ibang lugar sa Silangan, inabot siya ng matinding karamdaman na kumitil ng kanyang buhay noong ika-7 ng Disyembre, taong 1899 .
 • 16. Gawain sa Pagkatuto Bilang 2 : Batay sa nabasang teksto, sagutin ang mga sumusunod na tanong. 1, Anong halimbawa ng tekstong pang-impormasyon ang inilahad sa teksto? 2. Ano-ano ang mga obra maestra ni Juan Luna? 3. Bakit siya pinaghinalaang kasapi sa kilusang bumabaka sa pamahalaan? 4. Bakit siya bumalik sa Espanya matapos siyang palayain sa pagkakabilanggo? 5. Ano ang sanhi ng pagkamatay ni Juan Luna?
 • 17. Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Batay sa nabasang teksto, sagutin ang mga sumunod na tanong. Maliitang Pagmimina, Malaking Problema Maraming pook sa Pilipinas ang mayaman sa ginto kaya maraming Pilipino ang nagmimina rito kung saan kumikita naman sila. Ngunit gumagamit sila ng asoge o mercury upang matanggal ang ginto sa kinatataguang bato. Lason sa lamang –dagat at sa tao ang asoge. Matindi at masakit sa ulo’t gulugod ang napasok sa asoge. Sa dami ng nagmimina ay tone-toneladang asoge ang natitipon sa mga batis at ilog na gamit sa pagmimina ng ginto. Maiisip mo ang panganib ng asogeng ito sa mga mamamayan. 1. Ano ang pamagat ng teksto? 2. Ilarawan ang bansang Pilipinas batay sa tekstong binasa. 3. Paano nakatutulong sa tao ang pagmimina? 4. Bakit mapanganib ang asoge sa tao at lamang-dagat? 5. Anong ahensiya kaya ng gobyerno ang dapat na makialam sa kasong ito?
 • 18. PANUTO: Basahin at unawain ang kuwento. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Nang Utusan si Selina “Selina! Selina!” ang tawag ng Nanay sa kanyang bunsong anak. “Bumili ka nga
 • 19. 1. Sino ang tinatawag ni nanay? A. Si Selina B. Si Aling Sepa C. Si Ate D. Si Susie 2. Bakit Kailangan niyang magmadali sa inuutos ni nanay? A. Mahuhuli na ang kanyang Ate B. Mahuhuli na ang kanyang Nanay. C. Mahuhuli na ang kanyang Tatay. D.Mahuhuli na silang lahat. 3. Ano ang dahilan ni Selina na natagalan siya sa pagbili ng mantika? A. Namasyal na muna siya. B. May tinutulungan siyang nadapa. C. Naghanap pa siya ng ipinabibili sa kanya. D.Maraming bumibili sa tindahan ni Aling Sepa.
 • 20. 4. Bakit hindi nagalit ang nanay ni Selina sa matagal niyang pagdating? A. Nakatulong siya sa kapuwa. B. Nagalit na ang Ate ni Selina. C. Hindi sila kikibuin ni Selina. D. Maaaring magtampo si Selina. 5. Ayon sa kuwentong binasa, anong magandang katangian ni Selina ang ipinakita dito? A. Siya ay masipag. B. Siya ay magalang. C. Siya ay matulungin. D.Siya ay maramdamin.
 • 21.
 • 22. PANUTO: Basahin at unawain ang kuwento. Pagbibigayan Magkapatid sina Raul at Rene. Masisipag at mababait sila. May kanilang tungkulin sa bahay. Si Rene na nakatatanda ang tagbili ng tinapay sa umaga at tagabunot ng sahig. Si Raul Naman ang nagwawalis sa binunot ni Rene at nagdidilig ng mga halaman. Minsan nag-uwi ng laruang gitar si Mang Pedro, ang kanilang ama. Iisa lamang ang nabili niya dahil mahal yaon. “kanino kaya mapupunta ito? Pasensya na muna ang isa sa inyo, ha?” sabi ng ama. “Sa amin pong dalawa. Hiraman po kami riyan,” ang sagot ng magkapatid. Napangiti si Aling Bess. Nasisiyahan siya sa pasiya ng dalawang bata. Tunay na hindi siya binibigyan ng suliranin ng kanyang mga anak.
 • 23.
 • 24.
 • 25. Pagtataya. PANUTO: Basahin at unawain ang bawat tanong. Itiman ang bilog ng letra na may tamang sagot. Tumutulong si Nardo sa kaniyang nanay sa pagtitinda ng niyog sa palengke. Mayroon silang pangkayod na de- kuryente kaya napakadali at napakabilis nilang makapagtinda. Iniipon ni Nardo ang sabaw ng niyog sa isang malaking balde. Inilalagay naman niya ang bao niyog sa isang malaking kanastro. Ginagawa nilang suka ang sabaw ng niyog. Pinatutuyo naman nila ang bao upang magamit na panggatong. Matalino si Nardo at ang kanyang ina. Nagawa nilang kapakipakinabang ang mga bagay na karaniwang itinatapon na.