Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els carrils BUS-VAO del Maresme i de la C-58

1,520 views

Published on

Sr. Josep Gallego
FECAV

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Els carrils BUS-VAO del Maresme i de la C-58

 1. 1. 8a JORNADA AMTU ELS CARRILS BUS / BUS-VAO DEL MARESME I DE LA C-588a Jornada AMTU Josep Gallego Laredo 14 de març de 2012
 2. 2. MOBILITAT ENTRE COMARQUES A LA RMBEL 79,30% DELS DESPLAÇAMENTSENTRE COMARQUES DE LA RMBTÉ LA COMARCA DELBARCELONÈS (BARCELONA) COMA ORIGEN O DESTINACIÓLES RELACIONS DE MAJORMAGNITUD ES DONEN ENTRE ELBARCELONÈS I EL BAIXLLOBREGAT (610 MILERS DEDESPLAÇAMENTS) I ENTRE ELBARCELONÈS I EL VALLÈSOCCIDENTAL (421 MILERS),SEGUIT DEL MARESME (186MILERS) Fons: ATM – EMEF 2010 8a Jornada AMTU 14 de març de 2012 1
 3. 3. DISTRIBUCIÓ MOBILITAT CONNEXIÓ BARCELONAEN ELS DESPLAÇAMENTS INTERNS ABARCELONA PER CADADESPLAÇAMENT QUE ES REALITZA ENTRANSPORT PRIVAT SE’N FANGAIREBÉ EL DOBLE EN TRANSPORTPÚBLIC (1,95)A MESURA QUE ELS DESPLAÇAMENTSS’ALLUNYEN DE BARCELONA, LAQUOTA D’ÚS DEL TRANSPORT PÚBLICDECREIXEL MODE DE TRANSPORT PRIVAT ÉSEL MENYS UTILITZAT (15,10%) ENELS DESPLAÇAMENTS INTERNS ABARCELONA, MENTRE QUE EN ELSDESPLAÇAMENTS DE CONNEXIÓ, ELTRANSPORT PÚBLIC I EL PRIVATOBTENEN QUOTES MOLT SIMILARS(ENTORN AL 48%) Fons: ATM – EMEF 2010 8a Jornada AMTU 14 de març de 2012 2
 4. 4. SITUACIÓ ACCESSOS A BARCELONA8a Jornada AMTU 14 de març de 2012 3
 5. 5. DUES FORMES D’ACTUACIÓ:CARRIL BUS C-31 GRAN VIA NORD CONNEXIÓ MARESME - BARCELONA CARRIL BUS-VAO C-58CONNEXIÓ VALLÈS OCCIDENTAL - BARCELONA8a Jornada AMTU 14 de març de 2012 4
 6. 6. CARRIL BUS C-31 GRAN VIA NORD CONNEXIÓ MARESME - BARCELONA8a Jornada AMTU 14 de març de 2012 5
 7. 7. CARRIL BUS C-31 GRAN VIA NORD CONNEXIÓ MARESME - BARCELONA CARACTERÍSTIQUES CARRIL BUS D’ENTRADA A BARCELONA - TRAM DE LA C-31 DES DEL LÍMIT DE SANT ADRIÀ FINS PLAÇA DE LES GLÒRIES (GRAN VIA) – 2,4 KM REMODELACIÓ DE LA GRAN VIA PER CREAR UN TÚNEL EN EL LATERAL EN SENTIT SANT ADRIÀ PER AL TRAMBESÒS. COST: 0 € ENTRADA EN FUNCIONAMENT EL 2 DE NOVEMBRE DE 2006 UTILITZACIÓ DE MÉS DE 900 AUTOBUSOS / AUTOCARS DIA. 440 AUTOBUSOS INTERURBANS. 15.400 PASSATGERS ESTALVI DE TEMPS ESTIMAT: ENTRE 5 I 6 MINUTS EN AQUEST TRAJECTE FINALITZA AMB UN SEMÀFOR INTEL·LIGENT A DUES VELOCITATS QUE DÓNA PRIORITAT ALS VEHICLES QUE VAN PEL CARRIL BUS Dades ATM8a Jornada AMTU 14 de març de 2012 6
 8. 8. CARRIL BUS C-31 GRAN VIA NORD CONNEXIÓ MARESME - BARCELONA RESULTATS HA PERMÈS INCREMENTAR LA FREQÜÈNCIA DELS SERVEIS UN 38% DELS USUARIS HA INCREMENTAT LA FREQÜÈNCIAD’UTILITZACIÓ DEL SERVEI UN 40% DE L’INCREMENT DE VIATGES S’HA PRODUÏT PER UN CANVI DELMODE DE TRANSPORT UTILITZAT EN FAVOR DE L’AUTOBÚS.TRANSVASAMENT MODAL DES DEL VEHICLE PRIVAT DEL 9% UN 15% DEL GLOBAL D’USUARIS DE L’AUTOBÚS ABANS REALITZAVEN ELMATEIX DESPLAÇAMENT AMB UN ALTRE MODE EL CONJUNT DE LÍNIES D’AUTOBÚS AMB ORIGEN AL MARESME HANCRESCUT MÉS D’UN 20% (CONJUNT AUTOBUSOS INTERURBANS 6%) Dades ATM8a Jornada AMTU 14 de març de 2012 7
 9. 9. CARRIL BUS C-31 GRAN VIA NORD CONNEXIÓ MARESME - BARCELONA CONCLUSIÓ L’INCREMENT DE LA VELOCITAT COMERCIAL DEGUT A LA CREACIÓ DEL CARRIL BUS DE LA C-31 HA CONTRIBUÏT A FER L’AUTOBÚS MÉS COMPETITIU I HA PERMÈS CAPTAR MÉS I NOUS USUARIS8a Jornada AMTU 14 de març de 2012 8
 10. 10. ADAPTACIÓ VIÀRIA 2002 20078a Jornada AMTU 14 de març de 2012 9
 11. 11. CARRIL BUS C-31 GRAN VIA NORD CONNEXIÓ MARESME - BARCELONA8a Jornada AMTU 14 de març de 2012 10
 12. 12. CARRIL BUS-VAO C-58CONNEXIÓ VALLÈS OCCIDENTAL - BARCELONA8a Jornada AMTU 14 de març de 2012 11
 13. 13. CARRIL BUS-VAO C-58 CONNEXIÓ VALLÈS OCCIDENTAL - BARCELONA CARACTERÍSTIQUES CARRIL BUS-VAO D’ENTRADA A BARCELONA - TRAM DE LA C-58 DES DERIPOLLET FINS BARCELONA (AV. MERIDIANA) – 6,7 KM. PREFERENT ÚSTRANSPORT PÚBLIC CONSTRUCCIÓ PLATAFORMA DE DOS CARRILS SEGREGATSREVERSIBLES, DE 3,5 M. I VORALS DE 1,5 M. COST: 119 M € DOS ENLLAÇOS, UN PER ACCEDIR A RIPOLLET I UN ALTRE A L’ENTRADADE L’AVINGUDA MERIDIANA. ENTRADA EN FUNCIONAMENT PREVISTA SETEMBRE DE 2012 UTILITZACIÓ DE MÉS DE 1.200 AUTOBUSOS / AUTOCARS DIA. MÉS DE42.000 PASSATGERS. 1.200 VEHICLES D’ALTA OCUPACIÓ / DIA. MÉS DE 3.600VIATGERS Dades DTES8a Jornada AMTU 14 de març de 2012 12
 14. 14. CARRIL BUS-VAO C-58 CONNEXIÓ VALLÈS OCCIDENTAL - BARCELONA COM FUNCIONARÀ EL CARRIL BUS VAO? EL CARRIL BUS-VAO ÉS UNA VIA DESTINADA A L’ÚS PER VEHICLES AMB 3 O MÉSOCUPANTS I PER AL TRANSPORT PÚBLIC O COL·LECTIU ÉS UN CARRIL SEGREGAT DE LA VIA PRINCIPAL. ACCÉS INICIAL I SORTIDA FINALSENSE SORTIDES INTERMÈDIES FUNCIONARÀ DE FORMA REVERSIBLE. ELS 2 CARRILS EN EL MATEIX SENTIT DE LACIRCULACIÓ DESTAQUEN TRES ELEMENTS: UN VIADUCTE ELEVAT I DUES ESTRUCTURES TIPUSPÈRGOLES QUINS AVANTATGES TINDRÀ? AFAVORIR EL CREIXEMENT I L’ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC INCENTIVAR LA MÀXIMA OCUPACIÓ PER PERSONES DEL VEHICLE PRIVAT REDUIR LA MOBILITAT INTERURBANA EN VEHICLE PRIVAT APOSTAR PER UNA MOBILITAT CADA COP MÉS SOSTENIBLE MILLORAR LA CAPACITAT DE LES INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT8a Jornada AMTU 14 de març de 2012 13
 15. 15. CARRIL BUS-VAO C-58 CONNEXIÓ VALLÈS OCCIDENTAL - BARCELONA8a Jornada AMTU 14 de març de 2012 14
 16. 16. CARRIL BUS B-23 DIAGONALSITUACIÓ EN HORA PUNTA DELS ACTUAL MATINS EL VORAL ES CONVERTEIX EN UNDE LA VIA CARRIL MÉS DE CIRCULACIÓ I LA RESTA DEL DIA ES MANTENEN ELS TRES CARRILS I EL VORALPROPOSTA INHABILITAT PER A LA CIRCULACIÓ TRÀNSIT D’ENTRADA: 64.428 VEHICLES/DIA 545 AUTOBUSOS/DIA USUARIS BENEFICIATS/DIA: ENTRE 13.000 I 19.000 INVERSIÓ: TEMPS D’ESTALVI APROXIMAT EN HORA PUNTA: 17 MINUTS INFERIOR A 3,5 MILIONS D’EUROS 8a Jornada AMTU 14 de març de 2012 15
 17. 17. BALANÇ AVALUACIÓ SOCIAL I AMBIENTAL Dades de lavaluació social i ambiental CARRIL BUS C-31 CARRIL BUS-VAO C-58 CARRIL BUS B-23 CARRIL BUS-VAO B-23Costos socials i ambientals1. Cost inversió (€) 0,00 119.000.000,00 3.500.000,00 72.000.000,002. Cost anual explotació i manteniment (€) - 3% inversió inicial 0,00 3.570.000,00 105.000,00 2.160.000,003. Estalvi de cada expedició en hora punta (minuts) 6 17 17 17Costos externs4. Disminució de consum energètic (tones equivalent petroli /any) 5,958907884 5,958907884 5,958907884 5,9589078845. Disminuació emissions CO2 (t/any) 17,62411583 17,62411583 17,62411583 17,624115836. Disminució emissions Nox (t/any) 0,093237701 0,093237701 0,093237701 0,0932377017. Disminució emissions partícules PM (t/any) 0,005878732 0,005878732 0,005878732 0,0058787328. Disminució accidentalitat anual (accidentents amb víctimes/any) 0,001978425 0,001978425 0,001978425 0,001978425Anàlisi genèric fluxos monetaris9. Estalvi de cost anual degut als vehicles privats que deixen de circular (€) 57.842,00 57.842,00 57.842,00 57.842,0010. Augment de cost anual que suposen els nous usuaris atrets al bus (€) 22.529,00 22.529,00 22.529,00 22.529,0011. Balanç ambiental anual (€) (9) - (19) 35.313,00 35.313,00 35.313,00 35.313,0012. Estalvi de temps anual dels usuaris de bus (hores) 30.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,0013. Benefici monetari de lestalvi de temps anual dels usuaris de bus (€) 317.700,00 900.150,00 900.150,00 900.150,0014. Balanç anual (costos dexplotació incloso) (€) (11) + (13) - (2) 353.013,00 -2.634.537,00 830.464,66 -1.224.537,0015. Relació balanç anual / costos dinversió (14) / (1) 353.013,00% -2,21% 23,73% -1,70% Dades diniciIMD / dia 154.000,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00Expedicions / dia 100,00 100,00 100,00 100,00Usuaris linies / dia 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00Percentatge dusuaris 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%Percentatge dusuaris beneficiats de lestalvi de temps (respecte dels totsels usuaris) 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%Percentatges daugment dusuaris de bus 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%Reducció veh.km/any 0,00010645 0,00010645 0,00010645 0,00010645Hores estalviades/passatger 0,10000000 0,28333333 0,28333333 0,28333333Hores estalviades/any 30.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 8a Jornada AMTU 14 de març de 2012 16
 18. 18. Gràcies per l’atenció Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers8a Jornada AMTU 14 de març de 2012

×