Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Presentació autobusos
híbrids i avanç fase 2014
Nova Xarxa Bus
10 març 2014
Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB

L’actualització ambiental
de l’autobús
El compromís de l’Ajuntament d...
Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB

La tecnologia híbrida
L’aprofundiment en la millora ambiental de la f...
Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB

La flota híbrida
L’aposta de TMB per la tecnologia híbrida ve del 201...
Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB

Vint nous autobusos híbrids
Cada any TMB substitueix autobusos que ha...
Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB

Beneficis ambientals
L’aposta de Barcelona per la tecnologia híbrida
...
Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB

Estalvi econòmic
Junt amb el menor consum, l’adquisició d’autobusos
h...
Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB

Conversió d’autobusos de gas natural
en híbrids
Des del 2011, TMB i G...
Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB

Una flota de bus de
referència
Amb la incorporació de 20 autobusos hí...
Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB

Fase 2014 de la Nova
Xarxa de Bus
Vista l’acollida favorable i d’acor...
Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB

Quatre nous eixos
Els quatre nous eixos seran els següents:
——H14, Pg...
Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB

Quatre nous eixos

12
Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB

La Nova Xarxa de Bus arribarà
a 14 línies
La suma dels quatre nous ei...
Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB

Cap a una nova estructura del servei
de bus
En l’horitzó final, el se...
Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB

Evolució de la demanda a la
Nova Xarxa de Bus
Validacions en dia fein...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 nova xarxa bus

Presentació dels últims autobusos híbrids que s'han incorporat a la flota de TMB.
Llegiu més informació a Hora Punta: http://horapunta.tmb.cat/seccio/reportatge/tecnologia-hibrida-eficiencia-ambiental-i-economica-al-bus
Presentació dels nous quatre eixos, tres verticals i un horitzontal, de la Nova Xarxa de Bus, amb la qual cosa s'arribarà a la meitat dels 28 previstos.
Llegiu més informació a Hora Punta:
http://horapunta.tmb.cat/seccio/mon-bus/nova-xarxa-bus-arribara-aquest-any-14-linies

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 nova xarxa bus

 1. 1. Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 Nova Xarxa Bus 10 març 2014
 2. 2. Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB L’actualització ambiental de l’autobús El compromís de l’Ajuntament de Barcelona i TMB per la sostenibilitat i la millora de la qualitat de l’aire s’ha concretat en una reconversió de la flota d’autobusos per reduir el seu impacte en el medi, en dues fases. 2012: els autobusos de Barcelona se situen a l’avantguarda d’Europa pels baixos nivells d’emissions de gasos i partícules nocius per a la salut de les persones, gràcies a l’ús intensiu del gas natural comprimit (combustible més net que el gasoil) i la instal·lació massiva de filtres anticontaminació d’alt rendiment. 2013-2014: esforç addicional adreçat a millorar l’eficiència, reduir els consums i limitar les emissions de gasos que contribueixen a l’escalfament global. Actualment la flota d’autobusos de TMB, formada per 1.065 unitats, es pot considerar de les més netes d’Europa. 2
 3. 3. Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB La tecnologia híbrida L’aprofundiment en la millora ambiental de la flota de bus s’està fent mitjançant la tecnologia híbrida, com a pas previ a l’electrificació completa dels autobusos, en la qual també s’està treballant. Els vehicles híbrids són més nets perquè combinen els motors elèctrics, sense cap emissió local, i de combustió. En uns la propulsió és elèctrica i el motor tèrmic només fa de generador (funcionament en sèrie) i en d’altres conflueixen la tracció elèctrica i la del motor dièsel (funcionament en paral·lel). Els avantatges principals dels autobusos híbrids respecte dels convencionals són: Esquema de funcionament d’un autobús híbrid en sèrie ——Reducció d’entre el 22% i el 35% del consum de combustible i les emissions de contaminants, com ara el monòxid i el diòxid de carboni, els hidrocarburs, els òxids de nitrogen, les partícules sòlides i els òxids de sofre ——Arrencada silenciosa gràcies a la propulsió elèctrica ——Aprofitament de l’energia de la frenada ——Confort de marxa superior 3
 4. 4. Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB La flota híbrida L’aposta de TMB per la tecnologia híbrida ve del 2010, quan es van adquirir els primers vehicles de presèrie. En paral·lel, es va emprendre el projecte Retrofit d’hibridació d’autobusos dièsel existents, fins a 70 unitats. Més tard s’han reconvertit de la mateixa manera 13 autobusos de gas natural comprimit. Entre el 2012 i el 2013 s’han adquirit 45 híbrids nous. Això fa que ara la xifra d’autobusos híbrids a la flota de TMB sigui de 132. Només Londres i Manchester en tenen més. Els autobusos híbrids de la flota de TMB Unitats Estàndards nous (12 m) Midis nous (9,5 m) Estàndards reconvertits (12 m) Biarticulats (24 m) Total 45 1 83 3 132 4
 5. 5. Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB Vint nous autobusos híbrids Cada any TMB substitueix autobusos que han esgotat la seva vida útil, després de 14-15 anys de funcionament, segons les necessitats. La renovació de flota del 2013 s’ha fet exclusivament amb vehicles híbrids. Per concurs, els vehicles nous van ser contractats a MAN (10 unitats del model Lion’s City), Volvo (5 unitats del model 7900 Hybrid) i Iveco (5 unitats Citelis Hybrid). Volvo Iveco MAN Sèrie 50 51 54B Xassís Volvo B5LH Iveco MAN NL-263 5 5 10 92 / 26 94 / 26 96 / 27 2 2 2 120 + 161 kW 120 + 220 kW 134 + 184 kW Funcionament paral·lel sèrie sèrie Acumuladors ió-liti 4,8 kWh ió-liti 11 kWh ucaps 0,4 kWh Longitud total 12 m 12 m 12 m 3 3 3 Nombre d’unitats Places totals / seients Places per a PMR Potència motors (elèctric / dièsel) Portes 5
 6. 6. Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB Beneficis ambientals L’aposta de Barcelona per la tecnologia híbrida suposa beneficis per al medi ambient, ja que redueix una mitjana del 26% les emissions de contaminants que afecten la salut de les persones i contribueixen a l’escalfament global. Reducció anual d’emissions gràcies als 132 busos híbrids Total anual Diòxid de carboni (CO2) 2.329 Tm Òxids de nitrogen (NOx) 5.939 kg Partícules en suspensió (PM) 102 kg 6
 7. 7. Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB Estalvi econòmic Junt amb el menor consum, l’adquisició d’autobusos híbrids comporta igualment menys despesa i un estalvi a llarg termini, a pesar del cost superior d’adquisició d’un híbrid respecte d’un autobús de propulsió convencional. Aquest és l’exemple de l’estalvi que produirà la compra dels últims 20 autobusos híbrids, que aconsegueixen reduccions de consum del 35%: ——Menor despesa en gasoil en els anys de vida del vehicle: 133.000 euros ——Sobrecost de compra d’un autobús híbrid estàndard: 105.000 euros ——Estalvi net per autobús al final de la vida útil (14 anys): 28.000 euros ——Estalvi net per les 20 unitats, comptant la subvenció estatal: 1.560.000 euros 7
 8. 8. Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB Conversió d’autobusos de gas natural en híbrids Des del 2011, TMB i Gas Natural Fenosa han realitzat el projecte de conversió d’autobusos de gas natural comprimit en híbrids. El projecte s’ha dut a terme sobre vehicles Iveco, als quals s’han incorporat dos motors elèctrics per a la tracció, ultracondensadors per emmagatzemar l’electricitat produïda per un generador acoblat al motor tèrmic, un sistema per recuperar l’energia de les frenades i altres elements. D’aquesta manera, el bus circula només amb l’energia dels motors elèctrics i fa servir el motor de gas natural com a generador d’electricitat quan els ultracondensadors es buiden. En total s’han reconvertit en híbrids 13 autobusos estàndard de GNC. 8
 9. 9. Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB Una flota de bus de referència Amb la incorporació de 20 autobusos híbrids, que substitueixen 20 cotxes dièsel amortitzats, i la transformació de 13 autobusos de gas natural comprimit en híbrids, TMB fa un pas més en la reconversió ambiental de la flota, seguint les directrius europees i catalanes per al transport públic de superfície sobre reducció d’emissions i millora de la qualitat de l’aire. Composició actual de la flota d’autobusos de TMB Unitats Característiques ambientals Dièsel baixes emissions o amb filtres anticontaminants 534 Euro 4 o Euro 5 Gas natural comprimit 398 vehicles ambientalment avançats (EEV), equiparables a Euro 6 Dièsel convertits en híbrids 70 equiparables a Euro 5 Gas natural convertits en híbrids 13 vehicles ambientalment avançats (EEV) amb menor consum Híbrids nous 49 Euro 5, Euro 6 o EEV Elèctric pur 1 Total 1.065 emissió zero 9
 10. 10. Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB Fase 2014 de la Nova Xarxa de Bus Vista l’acollida favorable i d’acord amb l’experiència adquirida, aquest any 2014 el Govern municipal i TMB continuaran la implantació de la Nova Xarxa de Bus amb la creació de quatre eixos, tres de verticals i un d’horitzontal. La previsió és que tots quatre es posin en servei el 15 de setembre vinent. Recordem els trets principals del projecte per a l’usuari: ——Més freqüència (5-8 minuts els feiners de 7 a 21 h), més regularitat i fiabilitat de servei. Per tant, millora de la qualitat i de l’atractiu del transport públic. ——Més llegibilitat, la xarxa es fa més senzilla d’utilitzar, fins i tot per als viatgers no freqüents. ——Més usabilitat: agafar el bus és més intuïtiu, no cal ser un expert. ——Millora de la connectivitat espacial: el bus ofereix més enllaços i cobreix més territori. ——Millora de la intermodalitat aprofitant el sistema tarifari integrat. ——Millora de la informació estàtica i dinàmica als passatgers, tant a les parades com als vehicles. 10
 11. 11. Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB Quatre nous eixos Els quatre nous eixos seran els següents: ——H14, Pg. Zona Franca - Sant Adrià Aquesta línia horitzontal pren com a referència els recorreguts de les línies 9 i 141. ——V13, Pla del Palau - Pl. Kennedy Aquesta línia vertical pren com a referència els recorreguts de les línies 58 i 64. ——V15, Barceloneta - Vall d’Hebron Aquesta línia vertical té com a referència el recorregut de la línia 17. ——V27, Pg. Marítim - Canyelles Aquesta línia té com a referència el recorregut de la línia 71 actual. 11
 12. 12. Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB Quatre nous eixos 12
 13. 13. Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB La Nova Xarxa de Bus arribarà a 14 línies La suma dels quatre nous eixos i els deu anteriors conformarà a finals d’aquest any una malla de 14 eixos d’altes prestacions i elevada connectivitat, que representen la meitat dels 28 previstos. Quan estiguin consolidats, s’estima que els dies feiners es faran 240.000 viatges en línies de la Nova Xarxa de Bus, el 40% del total. 13
 14. 14. Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB Cap a una nova estructura del servei de bus En l’horitzó final, el servei de transport públic amb autobusos que TMB presta a Barcelona i l’àrea metropolitana s’estructurarà en tres nivells: ——Xarxa de línies ortogonals (i diagonals), formada per 28 línies. ——Xarxa convencional (línies urbanes i interurbanes). ——Xarxa de proximitat, formada per les 22 línies de Bus del Barri i altres línies d’aportació. 14
 15. 15. Presentació autobusos híbrids i avanç fase 2014 NXB Evolució de la demanda a la Nova Xarxa de Bus Validacions en dia feiner Línies Nova Xarxa Octubre 2012: Posada en servei de les cinc primeres línies (11% del passatge total) Total xarxa de bus Novembre 2013: Posada en servei de cinc línies més (21% del passatge total) Març 2014 (26% del passatge total) 15

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Presentació dels últims autobusos híbrids que s'han incorporat a la flota de TMB. Llegiu més informació a Hora Punta: http://horapunta.tmb.cat/seccio/reportatge/tecnologia-hibrida-eficiencia-ambiental-i-economica-al-bus Presentació dels nous quatre eixos, tres verticals i un horitzontal, de la Nova Xarxa de Bus, amb la qual cosa s'arribarà a la meitat dels 28 previstos. Llegiu més informació a Hora Punta: http://horapunta.tmb.cat/seccio/mon-bus/nova-xarxa-bus-arribara-aquest-any-14-linies

Views

Total views

52,789

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

49,486

Actions

Downloads

51

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×