Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La xarxa exprés.cat

821 views

Published on

Sr. Benjamín Cubillo Vidal
Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya

La nova xarxa d'altes prestacions 'exprés.cat', que s'implantarà progressivament a Catalunya suposa una aposta decidida de la Generalitat pel bus exprés com a mode de transport públic eficient i competitiu per connectar de manera ràpida, sostenible i econòmica els principals pols de mobilitat del territori que concentren major demanda de desplaçaments.

Aquest tipus de xarxa de bus exprés, BRT ( bus ràpid transit) que ja funciona a altres ciutats com París, Estambul, Hamburg o Nantes, presenta un conjunt d'avantatges respecte les línies convencionals, com ara una reducció notable del temps del trajecte del recorregut, atès que assoleixen velocitats comercials més competitives. En el cas de Catalunya es tracta de traslladar aquesta filosofia de servei de bus implantada a les grans conurbacions al conjunt del territori de Catalunya. Així, aprofiten infraestructures com ara carrils bus o prioritats semafòriques en els encreuaments, i compten amb poques parades al llarg del recorregut, per tal d'oferir un servei atractiu a l'usuari, amb millors freqüències de pas, informació en temps real a les parades i els vehicles i una imatge corporativa comuna.

La nova xarxa de bus exprés estarà formada per 40 línies interurbanes que són les que actualment concentren una major demanda de viatgers a les demarcacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. Concretament transporten anualment 21,32 milions de passatgers, la qual cosa suposa el 40% de la demanda total, amb ocupacions mitjanes de 30 viatgers/expedició.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La xarxa exprés.cat

 1. 1. NOVA XARXA BUS EXPRÉSDE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 1
 2. 2. INDEX• Perquè apostar per l’autobús interurbà de la Generalitat de Catalunya?• “Xarxa de bus exprés” de la Generalitat de Catalunya• Primeres línies de Bus Exprés amb el carril Bus-VAO C-58 2
 3. 3. PERQUÈ APOSTAR PER L’AUTOBUS INTERURBÀ DE LAGENERALITAT DE CATALUNYA? 1. Eficient i econòmic 2. Arriba a tot Catalunya: Permet una flexibilitat i una permeabilitat en tot el territori Mapa de marquesines DGTM 3
 4. 4. QUÈ SÓN LES XARXES DEBUS EXPRÉS O BRT’S (BUS RAPID TRANSIT)? Informació estàtica i Alta Velocitat Més sostenibles dinàmica freqüència comercial i menys (parades i dins alta contaminants del bus) Alta Amb molta Xarxa Bus Exprés capacitat de demanda ó BRTs vehicles Vehicles: Parades comoditat, funcionals Imatge confort i única accessible 4
 5. 5. XARXA DE BUS EXPRÉS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA XARXA AUTOBÚS INTERURBÀ GENERALITAT CATALUNYA: - L’any 2011 la xarxa d’autobús interurbà va portar 53,3M viatges. - La xarxa està formada per 716 línies interurbanes. -Gran diversitat de línies: des de grans línies a transport a la demanda.NOVA XARXA DE BUS EXPRÉS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: - S’han escollit les 40 línies de bus interurbà que porten més viatgers de Catalunya. - Les 40 línies porten el 40% del total de la demanda (21,3M viatges) - L’ocupació mitjana de les 40 línies és de 30 viatgers/expedició 5
 6. 6. XARXA DE BUS EXPRÉS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYACaracterístiques generals de la nova Xarxa de Bus Exprés de laGeneralitat de Catalunya: MÉS RÀPIDS MÉS FREQÜÈNCIA (MÉS VELOCITAT COMERCIAL: prioritzacions semafòriques, carrils bus, etc) INFORMACIÓ EN TEMPS REAL A LES PARADES MÉS SOSTENIBLES (ÚS COMBUSTIBLES ALTERNATIUS) 100% ACCESSIBLES WIFI EN ELS VEHICLES COMPLEMENTARI A LA XARXA FERROVIÀRIA NOVA IMATGE 6
 7. 7. XARXA DE BUS EXPRÉS DELA GENERALITAT DE CATALUNYA (40 LÍNIES) 7
 8. 8. XARXA DE BUS EXPRÉS DELA GENERALITAT DE CATALUNYA IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA DE LA XARXA PLA DE MILLORA DELS SERVEIS ( MÉS FREQÜÈNCIA) MÉS INFORMACIÓ EN TEMPS REAL PLA DE MILLORES DE LES INFRAESTRUCTURES EXISTENTS ( CARRILS BUS, PRIORITZACIÓ SEMAFÒRICA) 8
 9. 9. OBJECTIUS DE L’ACTUACIÓ1 VIATGER/A = SEIENT DISPONIBLE2 ARRIBADA A DESTINACIÓ EN HORARI ÒPTIM Estàtica3 INFORMACIÓ A L’USUARI Dinàmica4 VEHICLES AMB PRESTACIONS DE DARRERA GENERACIÓ 9
 10. 10. XARXA DE BUS EXPRÉS DELA GENERALITAT DE CATALUNYA-Millora de la freqüència de servei per a garantir una oferta de placesadequada en cap cas resti un passatger sense seient.- La referència per al disseny d’horaris ha de ser l’hora d’arribada efectiva adestinació amb especial èmfasi en la franja de primera hora del matí la qualpresenta el grau de concentració més alt per causa de la incorporació obligadaals llocs de treball i estudi dels viatgers. 10
 11. 11. PRESTACIONS XARXA BUS EXPRÉS Informació a l’usuariLa informació a l’usuari és un factor cabdal en la configuració de la xarxaexpres.cat.Es realitzarà:Pla de millora de la informació estàtica mitjançant l’edició d’horaris debutxaca i de cartelleria per a la seva instal·lació en marquesines.Incorporació de la informació dinàmica utilitzant la connexió dels vehicles aun Sistema d’Ajut a l’Explotació / Sistema d’Informació a l’Usuari (SAE / SIU)que posiciona als vehicles geogràficament i informa del temps previstd’arribada a les parades i/o eventuals incidències.Aquesta funció també estarà disponible per als viatgers a l’interior delsvehicles de la xarxa Bus Exprés 11
 12. 12. PRESTACIONS XARXA BUS EXPRÉS Informació a l’usuariInformació dinàmica en temps real - Displays d’informació a l’interior dels vehicles - Pals de parada amb informació dinàmica a les principals parades. 12
 13. 13. PRESTACIONS XARXA BUS EXPRÉS Informació a l’usuariInformació estàticaCampanya de renovació d’horaris icartelleria instal·lats a marquesinesincorporant imatge identificativa de la xarxaBus Exprés Campanya específica d’edició i distribució d’horaris de butxaca 13
 14. 14. VEHICLESLa flota assignada a la xarxa exprés.cat en el corredor presentarà la capacitatnecessària per absorbir la demanda màxima de viatgers en cada franjahorària. Els vehicles aniran identificant progressivament amb la imatge de laxarxa exprés.cat Característiques principals: 100% adaptats PMR WIFI a bord Motors Euro 5 Informació dinàmica Atenció al client a bord: premsa gratuïta 14
 15. 15. IMATGE DE LA XARXA EXPRÉS.CAT 15
 16. 16. MESURES COMPLEMENTÀRIES Optimització itinerari L’habilitació de millores en la fluïdesa de circulació dels vehicles que s’assignen als serveis regulars de transport de viatgers per carretera redunden en l’increment de la velocitat comercial entesa com temps que transcorre entre la sortida des de l’origen i l’arribada a destinació, així com en la fiabilitat del servei tot ampliant els temps de resposta en cas d’incidències 16
 17. 17. COMUNICACIÓ La Comunicació és la part específica de l’atenció a l’usuari mitjançant la qual procurem construir i mantenir operatius els canals que facilitin un intercanvi d’informació entre els actors interessats en la dinàmica de comportament del servei tant pel que fa a incidències com a esdeveniments o simplement calendaris – horaris -Eines de comunicació La informació sobre el servei estarà constantment activa a les xarxes socials de la concessionària sota la supervisió d’un community manager Informació actualitzada i reclamacions via web w w w. Es posarà a disposició dels usuaris una aplicació per a smartphone – tablet per comunicar qualsevol incidència significativa 17
 18. 18. XARXA DE BUS EXPRÉS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Finançament de la xarxa: PPP: Participació publico- privada • Finançament de nous vehicles: - 2/3 Operador de transport públic - 1/3 Generalitat de Catalunya • Finançament i producció de la implantació de la nova imatge i informació a l’usuari: 100% operadors de transport públic. • Finançament del servei: Generalitat-Operador 18
 19. 19. PRIMERES LÍNIES DEL BUS EXPRÉS Les 4 primeres línies de Bus Exprés que fan servir aquest corredor són: Barcelona – Ripollet, Barcelona – Sabadell (nova línia directe), Barcelona – Terrassa (nova línia directe) i Barcelona – Cerdanyola – UAB. La demanda anterior en autobús interurbà d’aquests corredors era: 622 Barcelona- A1 Barcelona- A3 Barcelona- B8 +A4 Barcelona- Ripollet Sabadell Cerdanyola-UAB TerrassaDemanda anual 511.800 748.500 735.000 570.300(2011) (viatg/any)Ocupació mitjana 22 38 36 30(viatgers/exped) 19
 20. 20. PRIMERES LÍNIES DEL BUS EXPRÉS SENYALITZACIÓ A les 5 parades de Sabadell on es pot agafar la línia e1 hi ha un pal de parada amb informació en temps real. Aquest pals informen de tots els serveis interurbans que hi passen. 20
 21. 21. PRIMERES LÍNIES DEL BUS EXPRÉS :e2: BARCELONA - TERRASSA (NOVA LÍNIA DIRECTE) SENYALITZACIÓEn funcionament 7 pantalles amb informaciódinàmica a Terrassa. ( 5 pals i 2 panells amarquesines del bus urbà).A les pantalles hi ha informació dels busosurbans i interurbans 21
 22. 22. PRIMERES LÍNIES DEL BUS EXPRÉS :e4: RIPOLLET-BARCELONA En funcionament 10 pantalles amb informació SENYALITZACIÓ dinàmica a Ripollet ( 8 pals i 2 panells a marquesines). 22

×