Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Institucional TMB 2015

La presentació corporativa de TMB et permetrà conèixer més a fons com s'organitza i com funciona aquesta empresa, així com obtenir dades d'interès amb relació a la gestió i els projectes.

TMB és la principal empresa gestora del transport públic de l'àrea metropolitana i té com a objectiu ser un referent per la seva contribució a la mobilitat sostenible i per la qualitat de la seva oferta de servei.

 • Login to see the comments

Presentació Institucional TMB 2015

 1. 1. Transports Metropolitans de Barcelona Presentació institucional Setembre 2015
 2. 2. 2 TMB Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és la denominació comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA, que gestionen, respectivament, les xarxes de metro i autobusos per compte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). També inclou l’empresa Projectes de Servei i Mobilitat, SA, que gestiona el telefèric de Montjuïc. www.tmb.cat Què és TMB?
 3. 3. 3 TMB TMB dóna servei a la ciutat de Barcelona i a deu municipis més de l’àrea metropolitana. És el principal operador de transport públic de Catalunya i tot un referent d'empresa de transport i mobilitat ciutadana a Europa i a tot el món. Activitat global de TMB 2012 2013 2014 Viatgers transportats* (en milions) 553,40 552,90 560,03 Plantilla* 7.834 7.802 7.757 Places-km (en milions) 18.944,10 18.805,90 18.550,39 Trajecte recorregut en cotxes-km útils (milers) 125.484,30 125.084,36 122.890,34 *No inclou el telefèric de Montjuïc. Què és TMB?
 4. 4. 4 TMB Òrgans d’administració i gestió de TMB Què és TMB? Àrea d’Assessoria Jurídica Direcció de Control de Gestió i Negoci Internacional Direcció Comercial i de Màrqueting Consell d’Administració de Transports de Barcelona, SA Consell d’Administració de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA Presidència Vicepresidència Conseller Delegat Direcció General de TMB
 5. 5. 5 TMB Marc de referència La Regió metropolitana de Barcelona (RMB) Comprèn les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental amb un total de 164 municipis, una superfície de 3.237,1 km2 i una població de 4.644.923 habitants residents a l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat (STI) de l'àrea de Barcelona (2014). Font: EMEF (Enquesta de mobilitat en dia feiner).
 6. 6. 6 TMB Font: ATM (Autoritat del Transport Metropolità). El Sistema Tarifari Integrat (STI) de l'àrea de Barcelona Inclou la Regió Metropolitana de Barcelona ampliada fins als límits dels serveis ferroviaris de Rodalies, les comarques de l'Anoia, el Bages i Osona, amb un total de 296 municipis. Marc de referència
 7. 7. 7 TMB Font: AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona). Marc de referència L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Està integrada per 36 municipis, amb una superfície total de 636 km2 i una població de més de 3,2 milions d’habitants (2014).
 8. 8. 8 TMB Marc de referència Barcelona Barcelona té una superfície de 101,4 km2 i una població d’1.602.386 habitants (2014). Font: Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya).
 9. 9. 9 TMB La demanda de transport públic col·lectiu en l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l’àrea de Barcelona es va concretar en 915,5 milions de viatges l’any 2014. Del total de viatges realitzats, 560,0 milions corresponen a TMB, un 61,2%. La mobilitat a l’àrea d’influència de TMB Font: ATM (Autoritat del Transport Metropolità).
 10. 10. 10 TMB La contribució de TMB a la mobilitat en l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat (STI) de l'àrea de Barcelona El 2014 es van fer 17.379.886 desplaçaments de mitjana en un dia feiner en l'àmbit de l'STI de l'àrea de Barcelona, un 17,9% dels quals van ser en transport públic. La mobilitat a l’àrea d’influència de TMB Desplaçaments en l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat (STI) de l'àrea de Barcelona Font: EMEF (2014). Modes no motoritzats Bicicleta 2,6% A peu 97,4% Transport públic Altres 2,4% Modes ferroviaris 61,8% Autobús 35,8% Transport privat Altres 1,6% Cotxes 87,5% Moto 10,9% 46,8% 8.141.651 35,3% 6.126.955 17,9% 3.111.281 Modes no motoritzats Transport públic Transport privat
 11. 11. 11 TMB La mobilitat a l’àrea d’influència de TMB Distribució per modes de transport: anàlisi territorial (mitjana diària de viatges) Modes no motoritzats Transport públic Transport privat Barcelona Total RMB Font: EMEF (2014). Total STI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8.141.651 46,8% 3.111.281 17,9% 6.126.955 35,3% 2.606.700 50,1% 1.571.480 30,0% 1.023.047 19,7% 7.521.076 47,6% 3.017.027 19,1% 5.273.366 33,4%
 12. 12. 12 TMB El transport públic a la Regió Metropolitana de Barcelona Viatges l'any 2014* Viatges l’any 2013* Variació 2014/2013 Nombres absoluts* % Metro 375,7 369,9 5,8 1,6% Bus 184,3 183,0 1,4 0,7% Total TMB 560,0 552,9 7,1 1,3% FGC 77,2 75,5 1,7 2,3% Rodalies de Catalunya (Renfe) 105,2 105,1 0,1 0,1% Tramvia 24,5 23,8 0,7 3,0% Autobusos AMB 79,7 74,6 5,2 6,9% Autobusos DGTM 30,8 30,2 0,6 2,1% Autobusos urbans 38,1 38,1 0,0 0,0% Total 915,5 900,1 15,4 1,7% *en milions Font: ATM (2014). La mobilitat a l’àrea d’influència de TMB
 13. 13. 13 TMB Administradors i operadors de transport Àrea Metropolitana de Barcelona Generalitat de Catalunya Autoritat del Transport Metropolità Bus / metro Bus de gestió indirecta Taxi Autobusos amb concessió de la Direcció General de Transport i Mobilitat (DGTM)
 14. 14. 14 TMB Tramvia metropolità 2,7% Altres autobusos AMB 8,7% FGC 8,4% Rodalies de Catalunya (Renfe) 11,5% Distribució dels viatgers del transport públic per operadors Font: ATM (2014). Administradors i operadors de transport Autobusos de la DGTM 3,4% Altres autobusos urbans 4,2% TMB (bus i metro) 61,1%
 15. 15. 15 TMB Autoritat del Transport Metropolità (ATM) Consorci constituït el 1997 per la Generalitat de Catalunya (51%), l’Ajuntament de Barcelona (25%) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (24%). L’Administració General de l’Estat (AGE) hi és com a observadora. Funcions: gran planificació de les infraestructures (Pla director d’infraestructures o PDI), integració tarifària, concertació de contractes programa i convenis d’infraestructures. Àmbit: STI de l'àrea de Barcelona, que inclou un total de 253 municipis. ATM Concessions d’ajuntaments Adif FGC Rodalies de Catalunya Concessions de la DGTM Concessions de l’AMB Tramvia metropolità TMB Estat (AGE) Generalitat de Catalunya AMB Ajuntament de Barcelona Altres ajuntaments (Agrupació de Municipis amb Transport Urbà o AMTU) Font: ATM (2014).
 16. 16. 16 TMB El Sistema Tarifari Integrat (STI) Gener del 2001: creació del bitllet únic i gratuïtat del transbordament. Evolució dels viatges (milions) Inici de l'STI AnysConstitució de l’ATM Font: ATM (2014). 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 691,6 714,0 728,5 748,5 755,5 800,0 837,1 868,2 886,7 910,7 934,8 934,8 914,3 922,3 935,5 899,8 899,9 915,6 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 17. 17. 17 TMB El Sistema Tarifari Integrat Mapa de zonificació del Sistema Tarifari Integrat Font: ATM (2014).
 18. 18. 18 TMB Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) És una administració supramunicipal que integra 36 municipis i té competències en els àmbits següents: territori i urbanisme, transport i mobilitat, medi ambient, promoció econòmica i planificació estratègica. És la propietària del 100% de les accions de TMB i, pel que fa al transport, té les funcions següents: Funcions de l’AMB Planificar el transport públic de viatgers als 36 municipis. Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA Atorgar les concessions dels serveis d’autobusos. Gestió indirecta Gestió directa Gestió directa Altres Transports de Barcelona, SA Prestar servei de metro a Barcelona i a set municipis més.* Intervenir de manera administrativa al servei del taxi. * Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac.
 19. 19. 19 TMB Xarxa de metro de Barcelona
 20. 20. 20 TMB El metro de Barcelona disposa de vuit línies (cinc línies convencionals i tres d’automàtiques) i també integra en el seu servei el funicular de Montjuïc. En total són 141 estacions i més de 134 trens funcionant en hora punta. Metro Longitud (km) Nombre d’estacions Trens programats en hora punta Interval de pas en hora punta L1 20,7 30 26 3’44’’ L2 13,1 18 19 3’28’’ L3 18,4 26 26 3’21’’ L4 17,3 22 19 4’00’’ L5 18,9 26 30 2’58’’ L9/10 11,1 12 10 6’00’’ (3) L11 (1) 2,3 5 2 7’30’’ Funicular (2) 0,8 2 2 10’00’’ Total xarxa 102,6 141 134 (1) La línia 11 té tres trens de dos cotxes i la resta de línies tenen trens quíntuples. (2) El funicular té dos trens de tres cotxes. (3) L’interval de 6’ correspon als trams individuals de la L9/10, mentre que al tram comú és de 3’. Xarxa de metro de Barcelona Font: TMB (2014).
 21. 21. 21 TMB Servei de metro El metro funciona cada dia en un ampli horari de servei i connecta Barcelona amb set municipis més de la seva àrea metropolitana. Xarxa de metro de Barcelona Dades bàsiques del 2014 Places-km (milions) 15.236,10 Cotxes-km útils (milers) 83.160,46 Viatges (milions) 375,72 Viatgers /cotxe-km útil 4,52 Viatgers-km (places-km/1.000) 123,30 Recorregut mitjà per viatge (km) 5,00 Horaris de servei de metro (2015) Feiners (de dilluns a dijous), diumenges i festius de 5.00 a 24.00 h Divendres i vigílies de festiu de 5.00 a 2.00 h Dissabtes i vigílies de l’1 de gener, del 24 de juny, del 15 d'agost, del 24 i del 26 de setembre servei continu 24 de desembre tanca a les 23.00 h Font: TMB (2014).
 22. 22. 22 TMB Centre de Control de Metro (CCM) Funciona tot l’any, les 24 hores del dia, i fa servir la tecnologia més avançada per garantir el funcionament correcte de la xarxa de metro, tant de les línies convencionals actuals (L1, L2, L3, L4 i L5) com de les línies automàtiques sense conductor (L9/10 i L11). El CCM gestiona de manera integrada tots els recursos que intervenen en l’explotació de la xarxa de metro: — Circulació de trens — Assistència a les estacions — Operació d’energia — Informació a clients La seguretat de la xarxa es gestiona des del Centre de Seguretat i Protecció Civil (CSPC), també ubicat al mateix edifici del CCM. Xarxa de metro de Barcelona
 23. 23. 23 TMB Xarxa d’autobusos de Barcelona Nombre de línies (*) 100 Longitud de la xarxa (*) 870,77 Nombre de parades (*) 2.544 amb marquesina 1.337 amb pal de parada 1.207 Km de carril bus 156,60 (*) No inclou les línies del Barcelona Bus Turístic, del Tramvia Blau ni tampoc les línies 80, 81, 82 i 83 (contractades a Sagalés). Amb una flota de més de mil vehicles, tots adaptats, i cent línies, la xarxa d’autobusos abasta un recorregut de més de 900 km entre Barcelona i les deu ciutats metropolitanes que l’envolten. Font: TMB (2014).
 24. 24. 24 TMB Dades bàsiques del 2014 Places-km (milions) 3.314,29 Cotxes-km útils (milers) 39.729,88 Viatges (milions) 178,35 Viatgers /cotxe-km útil 4,64 Viatgers-km (places-km/1.000) 155,71 Recorregut mitjà per viatge (km) 2,80 Xarxa d’autobusos de Barcelona Font: TMB (2014).
 25. 25. 25 TMB Centre de Suport a la Xarxa de Bus (CSX) El centre fa el seguiment en temps real dels autobusos i introdueix els canvis d’organització i les millores necessàries perquè el temps d’espera sigui tan regular com sigui possible. Aquest control inclou tota la flota, el 100% de la qual està integrada al SAE (sistema d’ajut a l’explotació). Xarxa d’autobusos de Barcelona
 26. 26. 26 TMB Els centres operatius de negoci (CON) Vehicles per CON Horta 325 Zona Franca 355 Triangle 253 Ponent 137 Total 1.070 Xarxa d’autobusos de Barcelona Font: TMB (2014).
 27. 27. 27 TMB La flota d’autobusos més neta d’Europa Nre. vehicles Autobusos de gasoil 539 Autobusos de gas natural comprimit 396 Autobusos elèctrics 3 Autobusos híbrids (motors dièsel i elèctrics) 132 Total 1.070 Equipats amb aire condicionat (1) 1.066 Adaptats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 1.070 Flota necessària per al servei (feiner en hora punta, oferta d'hivern) (2) 808 Notes: (1) La diferència amb el total de la flota correspon a quatre autobusos jardinera. (2) La diferència entre el total de vehicles i la flota necessària per al servei (que no inclou les línies del Barcelona Bus Turístic) obeeix al parc operatiu en reserva i a la flota en revisió, ITV, etc. Font: TMB (2014).
 28. 28. 28 TMB Transports d’oci Barcelona Bus Turístic – Tres itineraris per escollir. – Un servei especial nocturn durant l’estiu. – 74 cotxes amb planta superior descoberta per gaudir dels paisatges més emblemàtics de Barcelona. – Més de 2.000.000 de passatgers anuals. – 5,75 milions de viatges el 2014. El Barcelona Bus Turístic representa una font de finançament del transport públic regular. www.barcelonabusturistic.cat
 29. 29. 29 TMB Flota Cotxes de dos pisos 67 Jardinera (un pis descobert) 4 Total 71 km de recorregut Nombre de parades Ruta Blava 19,50 14 Ruta Vermella 23,48 22 Ruta Verda 7,66 8 Transports d’oci Font: TMB (2014).
 30. 30. 30 TMB Catalunya Bus Turístic Sortides des de Barcelona per descobrir tots els secrets de Catalunya: la muntanya de Montserrat i la seva Escolania, l’art surrealista de Dalí, el vi i el cava, les ciutats de Barcelona, Badalona i Girona, la millor gastronomia, l’autèntic modernisme, el Pirineu i la vall de Núria i les millors compres, entre d’altres. Transports d’oci
 31. 31. 31 TMB Longitud (metres) 752 Desnivell (metres) 84,55 Nombre de suports 12 Nombre de cabines (totes vidriades) 55 Capacitat de les cabines (persones) 8 Capacitat del sistema (persones/hora/sentit) 2.000 Distància mínima entre cabines (metres) 48 Velocitat (metres/segon) 2,5-5 Telefèric de Montjuïc Renovat l’any 2007, amb les mesures de seguretat més exigents i capacitat per a 2.000 persones/hora, és un mitjà de transport totalment accessible que permet descobrir Barcelona des del cel. Font: TMB (2014). Transports d’oci
 32. 32. 32 TMB Recorregut (metres) 1.276 Desnivell (metres) 93 Velocitat màxima d’explotació (metres/segon) 3,6 Capacitat de passatgers per tramvia 48 Passatgers asseguts 32 Passatgers drets 16 Tramvia Blau Amb aquest mitjà de transport de principis del segle XX (1901) es poden recórrer els 1,3 km que hi ha entre l’avinguda del Tibidabo i el peu del funicular del Tibidabo. Font: TMB (2014). Transports d’oci

×