Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Un blog per a 2n batxillerat

 1. 1. Un camí: de mestra a alumna, d’alumna a mestra... a) PRIMERA PART: de mestra a alumna... <ul><li>El paper de l’alumnat
 2. 2. Com fer d’alumna virtual? </li></ul>b) SEGONA PART: d’alumna a mestra... <ul><li>De què sóc mestra? Allò que pretenc ensenyar...
 3. 3. On faig de mestra?
 4. 4. Un blog per als alumnes de Petrer
 5. 5. Fem pinya </li></ul>c) FINAL: amb camí de tornada!
 6. 7. <ul><li>PRIMERA PART: de mestra a alumna... </li></ul><ul><li>El paper de l’alumnat </li></ul><ul><li>Com fer d’alumna virtual? </li></ul>
 7. 8. PRIMERA PART: de mestra a alumna... El paper de l’alumnat <ul><li>Paper passiu
 8. 9. Les humanitats: llegir en solitud
 9. 10. Parlar=risc
 10. 11. On queda el diàleg? </li></ul>
 11. 12. PRIMERA PART: de mestra a alumna... Com fer d’alumna virtual? <ul><li>A distància
 12. 13. Asincronia
 13. 14. Reflexió acurada en l’expressió
 14. 15. Els professors
 15. 16. Aprenentatge dialògic i compartit, significatiu, global, connectat amb la vida.
 16. 17. Recerca com a fonament de la pràctica. </li></ul>
 17. 18. PRIMERA PART: de mestra a alumna... Com fer d’alumna virtual? El professor: no és digital ni tecnològic, no té cables! Paper actiu . No transmet el saber, sinó que orienta i acompanya l’alumne en la recerca del saber. Dinamitza , atia la discussió, provoca , remarca , matisa , tranquil·litza , fa de testimoni , en definitiva, modelitza . <ul><ul><li>Uns 20 alumnes en 16 dies produeixen en un debat sobre poesia en el qual es treballen tres poemes 93 pàgines de discussió;
 18. 19. una alumna escriu 36 documents i consulta 25 articles per a un treball quadrimestral;
 19. 20. un grup de 20 alumnes lligen els treballs o resums dels treballs finals de tots els seus companys en una setmana i n’opinen al respecte... </li></ul></ul>
 20. 21. PRIMERA PART: de mestra a alumna... La meua tasca docent es somovia cada dia una miqueta. I vaig fer el camí de tornada...
 21. 22. SEGONA PART: d’alumna a mestra... De què sóc mestra? Allò que pretenc ensenyar... <ul><li>Ensenye llengua i literatura , català, Valencià: llengua i literatura a adolescents de 12 a 17 anys. </li></ul>LLENGUA : no tant el nivell com la competència lingüística molt desequilibrada pel que fa als usos; desconeixement dels registres lingüístics. LITERATURA: foragitada dels plans d’estudi.
 22. 24. SEGONA PART: d’alumna a mestra... On faig de mestra? <ul><li>Petrer : ús social de la llengua catalana.
 23. 25. Canviar el currículum o canviar la metodologia, les eines, establir prioritats?
 24. 26. Daniel Climent Ensenyament del valencià o teràpia d’aversió? (l’ensenyament del valencià vist per un usuari no passiu) </li></ul>
 25. 27. SEGONA PART: d’alumna a mestra... On faig de mestra? Què fem? <ul><li>Un tractament de la llengua i la literatura que prioritze la reflexió sobre alguns aspectes sociolingüístics: apologia de la llengua viva, militància lingüística a tots els àmbits d’ús, oferir-los un mostrari cultural el més ampli possible i demostrar-los que en som consumidors, normalitzar, als seus ulls, el panorama que els envolta, equilibrar la presència del català a la seua vida, exercir de mestres a cada moment... </li></ul>Perquè el nostre exemple modelitza, i molt!
 26. 28. SEGONA PART: d’alumna a mestra... Un blog per als alumnes de Petrer
 27. 29. SEGONA PART: d’alumna a mestra... Un blog per als alumnes de Petrer dues fites: <ul><li>que el blog m’ajudara a eliminar prejudicis lingüístics i a mostrar la llengua i la literatura com una part d’un tot més global que és la cultura catalana
 28. 30. que els meus alumnes pogueren aprofundir més i millor en l’assignatura. </li></ul>
 29. 31. Objectius generals <ul><li>Eliminar prejudicis lingüístics .
 30. 32. Mostrar la llengua i la literatura com una part d’un tot més global que és la cultura catalana. </li></ul>Objectius específics <ul><li>Establir un diàleg amb altres catalanoparlants, consumir mitjans de comunicació en tots els accents del català, música, ficció... Normalitzar la seua existència com a parlants nadius i dóna una imatge completa d’allò que som als parlants no-nadius. </li></ul>
 31. 33. Objectius específics <ul><li>Fer-nos visibles. Els guanys lingüístics esdevenen guanys col·lectius. Si la nostra tasca docent és capaç de motivar actuacions posteriors en pro de la llengua s’ha de saber perquè alimente la disposició i l’ànim d’altres persones, membres o no de la comunitat educativa. </li></ul><ul><li>Ampliar els usos lingüístics. Trencar la dinàmica de “valencià escrit=deures o treball”. Amplien l’ús social de la llengua, no tant en quantitat, amplien horitzons mentals i eliminen prejudicis molt consolidats, com el de la pretesa “aptitud” de les llengües. </li></ul>
 32. 34. Objectius específics <ul><li>Facilitar l’aprenentatge actiu a les persones molt tímides , perquè es poden expressar de manera menys directa i amb més calma i tranquil·litat.
 33. 35. Reflexionar en públic és un bon exercici de maduresa, en el qual entren des de les normes de cortesia fins als usos lingüístics més normatius. Els deures, una activitat solitària, es poden convertir en una activitat compartida, en un diàleg cooperatiu i el resultat de l’aprenentatge és més complet. </li></ul>
 34. 36. Objectius específics <ul><li>Crear bon ambient que després es trasllada a la classe i dinamitzar (motivar, engrescar, il·lusionar) l’alumnat o, fins i tot, engrescar persones alienes, o no directament relacionades amb la tasca docent per fer aprenentatges significatius. </li></ul><ul><li>Elaborar un petit
 35. 37. reservori de
 36. 38. materials docents. </li></ul>
 37. 39. Altres aspectes a tindre en compte <ul><li>Possibilitats multimèdia, de manera senzilla.
 38. 40. L’aspecte del blog.
 39. 41. La disposició dels apartats : s’ha d’explicar, perquè té limitacions.
 40. 42. La tria de continguts.
 41. 43. Les etiquetes: </li></ul><ul><ul><li>Els textos: textos expositius i argumentatius pertanyents a l’àmbit d’ús periodístic.
 42. 44. Curiositats.
 43. 45. Lectures.
 44. 46. Futur: la transcendència de l’acció educativa. </li></ul></ul>
 45. 48. SEGONA PART: d’alumna a mestra... Fem pinya <ul><li>El passat 7 de febrer una cinquantena de professors i professores vam participar al Vé Encontre Carles Salvador , “ Els blogs com a eina didàctica ” que va organitzar ACPV a l’OCCC, per compartir experiències i reflexionar sobre les TIC com a suport de l’ensenyament presencial de la llengua i la literatura.
 46. 49. Arran d’aquesta trobada hem format un grup de treball i reflexió: “ Aplicació didàctica de les TIC en català” </li></ul>
 47. 50. Fem pinya <ul><li>Reflexionar al voltant de l'ús/desús de les TIC a l'ensenyament de la secundària, el batxillerat i els cicles formatius: avantatges, inconvenients, dubtes, necessitats, problemes, il·lusions i solucions.
 48. 51. Elaborar materials de les diferents àrees curriculars, tot usant eines digitals en valencià.
 49. 52. Formar-nos com a usuaris i usuàries  competents en les eines digitals. </li></ul><ul><li>Buscar i posar en funcionament estratègies per visibilitzar i per dignificar el català com a llengua moderna i de cultura (servint-nos de l’entorn digital), sobretot a nivell de la societat valenciana. </li></ul>
 50. 53. Fem pinya <ul><li>Reivindicar la introducció de les TIC als centres: l'organització i la gestió dels espais i recursos, la creació i manteniment de les aules d'autoaprenentatge, la dinamització de les biblioteques escolars, la creació d’entorns d’aprenentatge virtuals, la creació de xarxes d’ajuda entre iguals... </li></ul><ul><li>Promoure una discussió, un debat, un diàleg capaç de transcendir a la societat, sense defugir-hi la reflexió al voltant de qüestions ideològiques de fons. </li></ul><ul><li>Construir i mantenir una xarxa social de professionals. </li></ul>
 51. 54. SEGONA PART: d’alumna a mestra... Fem pinya <ul><li>Estem convençuts que la tecnologia és útil per a la millora de la qualitat de la nostra tasca docent i també és una eina social molt potent que pot contribuir positivament a la recuperació de la nostra llengua i cultura. </li></ul>[email_address]
 52. 55. FINAL: amb camí de tornada! La web 2.0 i l-entorn digital ens obliga a uns plantejaments didàctics diferents als de l’ensenyament “tradicional” i a la formació contínua com a docents. Els professors de català al País Valencià hem reflexionar sobre el nostre paper a l’aula i fora d’ella. I potser la xarxa ens aprofite per tal d’incrementar les possibilitats de fer usuaris de la llengua, cosa que contribueix a dignificar-la i normalitzar-la.
 53. 59. Sense tasca educativa a l’aula no hi ha Internet, ni ordinador, que siga efectiu. Només tenim, encara, un camí, com es diu a algunes pàgines web, en construcció...

×