Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa d'aprenentatge permanent 2011

1,394 views

Published on

Presentació feta per Neus Lorenzo a la Jornada de valorització dels Projectes Comenius a Barcelona, 2011., en el marc del Programa d'Aprenentatge Permanent (PAP) de la Unió Europea.

Published in: Education

Programa d'aprenentatge permanent 2011

 1. 1. Plurilingüisme, enriquiment per als projectes escolars Trobada de projectes internacionals Barcelona, 16 Novembre 2011 Neus Lorenzo Galés [email_address] @NewsNeus
 2. 2. Un Comenius, quina paperassa!!
 3. 3. Realment compensa...? ...L’aprenentatge comença i acaba a l’aula?... ...o ens obre els ulls i la imaginació al món on vivim?
 4. 4. s.XXI, el canvi de mirada Els processos d’ensenyament i aprenentatge s’han d’orientar vers l’experiència de l’aprenent per promoure-la, enriquir-la, corregir-la i sistematitzar-la. John Dewey, 1918 MIRADA PROPÒSIT Competència Autonomia Emprenedoria Implicació Comunicació Autoregulació Solidaritat Convivència... Ref: Triàngles de transferència, Grup del Sis –ICE UB Professorat Matèria Alumnat Tradicional Professorat Matèria Alumnat Esc.Activa
 5. 5. <ul><li>Promouen la construcció conjunta de coneixements, procediments i productes a partir de fonts diverses. </li></ul>Els projectes Comenius internacionals... Explorar i descobrir Compartir i col·laborar Reflexionar i contrastar Posar en comú i comunicar
 6. 6. ... amb altres companys, en altres contextos reals, en altres països i en altres llengües... T o t u n r e p t e d e d i v e r s i t a t !
 7. 7. El projecte Comenius transforma... Realitat pràctica i administració de recursos Visió pedagògica i de transformació organitzativa coordinació prioritats acció i avaluació
 8. 8. El projecte Comenius proporciona... PROJECTE COMENIUS
 9. 9. ... i una experiència real d’interacció en diversitat cultural i lingüística ...no sempre prou valorada!! Diversitat biològica i ecològica Diversitat lingüística i cultural
 10. 10. Competència plurilingüe i intercultural Barcelona, Juny 1996. Declaració universal dels Drets lingüístics: http://www.linguistic-declaration.org/index-gb.htm La dimensió plurilingüe als projectes Comenius... … … … Transferència Identificació Classificació Analogia Comparació Deducció Similitud Diferència Associació Traducció Equivalència Derivació Correspondència … … ... Enriquiment estratègic i cognitiu subjacent ... <ul><li>Dualitat situacional: </li></ul><ul><li>a) Purilingüisme: (alumne/professor) </li></ul><ul><li>-webs, activitats, documents, </li></ul><ul><li>-diàlegs instrumentals d’aula </li></ul><ul><li>b) Multilingüisme (projecte/context) </li></ul><ul><li>-partners, escoles, països... </li></ul><ul><li>-productes diferenciats </li></ul>L5 L6 L1 L4 L3 L2
 11. 11. El plurilingüisme, una oportunitat! <ul><li>L a comunicació en diverses llengües esdevé un valor afegit dels projectes internacionals, per a la construcció cognitiva i l’aprenentatge competencial </li></ul>Competència visible <ul><li>Escriure, parlar, escoltar, llegir... </li></ul><ul><li>Interactuar, dialogar, col·laborar... </li></ul><ul><li>Opinar, argumentar, comunicar... </li></ul>Construcció d’aprenentatges <ul><li>Identificar, conèixer,utilitzar </li></ul><ul><li>Analitzar, sintetitzar </li></ul><ul><li>Valorar, avaluar, jutjar </li></ul><ul><li>Prendre decisions, escollir </li></ul><ul><li>Crear, innovar, transcendir </li></ul>
 12. 12. S’han abandonat velles pors i tòpics ... CDDP Centre de desenvolupament Pedagògic de Indre-et-Loire http://www.slideshare.net/cddp37/plurilinguisme-et-dveloppement-du-langage
 13. 13. S’han abandonat velles pors i tòpics ... Canadian Institute of Neurosciences, Mental Health and Addiction What can the brain teach us about learning Corpus Callosus - Adaptabilitat -Creativitat -Plasticitat -Resiliència -Iniciativa -Originalitat -Imaginació... ...
 14. 14. Darreres exigències: nous enfocaments d’ensenyament-aprenentatge plurilingües Tractament integrat de les habilitats dins de cada llengua Escoltar, parlar, llegir, escriure, interaccionar Ref: Vicens Ferrer, 2006 Noguerol 2010 Àrea de llengua: L1, L2, LE ... Àrees No- Lingüístiques Altres codis: imatge, gest i moviment i so Tractament integrat de les llengües i els continguts de les ANL ( TILC ) TILC en LE: AICLE TILC en L2 ambiental: Immersió TLC per a nouvinguts TILC en L1 Tractament integrat dels continguts de les ANL ( globalització, interdisciplina-rietat, destreses cognitives ). Tractament integrat de les llengües i altres codis ( Multi-lecto-escriptures ) Tractament integrat de les llengües ( TIL ) Obertura a les llengües Intercomprensió Llengües terciàries Didàctica comparativa
 15. 15. Identifica aquestes paraules... i l’idioma que representen... burro seasons energy creatividad élève acord Ex:
 16. 16. Què ensenyem, què aprenem ? La interpretació de la realitat també és un aprenentatge plurilingüe... Què fan? Per què ho fan? Com ho saps? On ho has après? Ex: <ul><li>marketing </li></ul><ul><li>glamour </li></ul><ul><li>piacere </li></ul><ul><li>televisio </li></ul>http://www.squidoo.com/101-awesome-webpages
 17. 17. Ara sabem que el plurilingüisme en el Comenius... Estratègies Comunicació Competències <ul><li>Aporta una riquesa subjacent a les competències comunicatives, ligüístiques, d’aprendre a aprendre i d’habitar el món... </li></ul>
 18. 18. TIC i TAC <ul><li>Obre espais d’experimentació comunicativa i digital en diversos entorns i diversos idiomes: email, xat, vídeo, xarxes socials, núvols... </li></ul>
 19. 19. Transferència <ul><li>Genera oportunitats autèntiques de transferència interlingüística real i eficient de l’alumnat. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Ens ajuda a relacionar-nos en altres llengües amb interlocutors reals i diferents </li></ul>Experiències
 21. 21. http:// caspracticorganitzacio . wikispaces . com /file/ view /stock4. jpg /193034290/stock4. jpg Negociació <ul><li>Permet al professorat negociar les alternatives organitzatives i els itineraris d’actuació, amb els altres centres associats. </li></ul>
 22. 22. Materials <ul><li>Permet l’ús i l’intercanvi de materials reals i documents educatius d’altres països i cultures: recerca, estudis fonts i recursos, exploració... </li></ul>
 23. 23. Diversitat <ul><li>Facilita l’atenció a la diversitat, i el disseny d’activitats alternatives en diverses llengües </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Permet gaudir dels intercanvis i proporciona estratègies d’interacció a Europa </li></ul>Mobilitat
 25. 25. Convivència <ul><li>Ajuda a ampliar la comunitat educativa i fer relacions entre professors, </li></ul><ul><li>escoles, alumnes, famílies... </li></ul>
 26. 26. http://www.moillusions.com/2009/04/claiming-not-to-be-photoshopped.html <ul><li>Aporta espais de recerca, estudi i autonomia en l’aprenentatge, i fomenta l’esforç personal en un marc lúdic i creatiu. </li></ul>Autonomia
 27. 27. En resum, la mirada plurilingüe... Ens ajuda a organitzar la realitat amb creativitat... Per trobar altres mirades que inspirin i il·lusionin
 28. 28. Estimar la pròpia llengua...
 29. 29. ...és la llavor que ha de fer créixer el respecte i l’amor per totes les llengües ! Els Comenius són oportunitats per fer-ho!
 30. 30. http://thequestionmatters.com/wp-content/uploads/2010/03/generations.jpg Moltes gràcies per fer-ho possible! És la nostra responsabilitat transmetre-ho a les noves generacions!!!.
 31. 31. Plurilingüisme, enriquiment per als projectes escolars Trobada de projectes internacionals Barcelona, 16 Novembre 2011 Neus Lorenzo Galés [email_address] @NewsNeus

×