Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Twitter com a espai de lectura

837 views

Published on

Moises Llopis i Alarcón, analitza Twitter com a espai de lectura 2.0 del diàleg entre l'escriptor i els lectors joves. Assignatura Cultura de la imatge i cultura del llibre per a adolescents del Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària

Published in: Education
 • Be the first to comment

Twitter com a espai de lectura

 1. 1. TWITTER COM A ESPAI DELECTURA 2.0 DEL DIÀLEGENTRE L’ESCRIPTOR I ELSLECTORS JOVESMoisés Llopis i AlarcónCultura de la imatge i cultura del llibre per a adolescentsCultura literària i ensenyamentMàster en assessorament lingüístic i cultura literàriaUniversitat de ValènciaCurs 2012-2013Prof. Gemma Lluch Crespo
 2. 2. IntroduccióDìàleg entre l’escriptor i elslectors joves2002Dpt. F. Catalana - IIFVUV – Centre Internacionalde GandiaGeneralitat de Catalunya– Institució de les LletresCatalanes2012: #diàleg122013: #diàleg13Moisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 3. 3. Organització i direcció Equip organitzatiu Prof. Carme Gregori Soldevila Prof. Gonçal López-Pampló RiusMoisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 4. 4. Objectius Presentar una mostra concreta de la literatura catalanad’actualitat als alumnes dels instituts participantsseleccionats com a mostra d’obra canònica Augmentar la capacitat crítica i literària de lalumne apartir de lanàlisi general duna obra de la literaturacatalana actual Fer acréixer la capacitat de relació social entre elsalumnes i lescriptor a través de les xarxes socials i lesTIC Incentivar i/o experimentar la creació literària a travésd’un microconte que imite l’estil de l’obra seleccionadaMoisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 5. 5. Objectius Literatura catalana actual: segle XXI. Anàlisi general de l’obra: narrador, temps, espai,caracterització dels personatges Oratòria: fórmules de respecte i convencions Capacitat de creació literària Capacitat de construcció de textos comprensibles,organitzats, mínimament documentats, iconseqüents amb les normes filològiquesestablertes Consciència de les tècniques de ficció queevidencien el fet literariMoisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 6. 6. Objectius Transmissió de valors Consciència i responsabilitat davant la literaturacatalana actual i, en general, davant qualsevolmanifestació literària i/o lingüística Habilitat crítica d’interpretar un text literari Habilitat d’argumentar amb criteris racionals ijustificats Capacitat de treballar en grup i, si escau, parlar enpúblic Coneixements transversals: període d’entreguerresMoisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 7. 7. Descripció seqüencialConvocatòria del’edicióPrimera sessió detreballSegona sessió detreballLectura del’obraDossier detextosPropostesdidàctiques a l’aulaProposta departicipacióTertúlia digital aTwitterConcurs demicrorelatsJORNADA DE DIÀLEG(Gandia o València)InvitacionsMoisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 8. 8. Dues eines tecnològiques Blog El blog del Diàleg (http://dialegescriptor.blogspot.com) constitueix un espaide trobada entre els diferents participants en l’activitat abans i després dela trobada amb l’escriptor. Es va posar en marxa l’any 2008, i ha crescut i ha evolucionat gràcies a lesdiferents iniciatives d’alumnes i professors i, en particular, a partir delmoment en què es va convertir en la plataforma per al premi literari delDiàleg.Moisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 9. 9. Dues eines tecnològiques Qualsevol persona pot llegir el blog, però no hi pot publicar tothom.Només les professores i els professors que participen al Diàlegpoden tindre-hi compte d’usuari, de manera que poden publicar-hitotes les entrades que consideren. Els alumnes, en canvi, no tindrancap dret d’accés ni modificació al blog llevat de la participació enels comentaris que acompanyen les entrades. Eina de seguiment del Diàleg al voltant de l’obra seleccionada. Abanda de recordar les dates de l’activitat, s’hi publiquen diferentsrecursos, des d’enllaços a pàgines web sobre l’autor fins a les basesi els textos del concurs o algunes parts del dossier. El blog és també un arxiu de les activitats dutes a termes en anysanteriors, cosa que no només serveix per a fer memòria, sinó per atrobar inspiracions i models per al Diàleg d’enguany.Moisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 10. 10. Dues eines tecnològiques Etiqueta a Twitter Al costat del blog, l’ús de les noves tecnologies es fa present en el Diàleg permitjà de la xarxa de comunicació virtual Twitter. Durant dos anys consecutius, iseguint l’exemple de l’IES el Quint de Riba-roja del curs passat, es promou unatertúlia digital sobre la novel·la seleccionada. del termini temporal d’unessetmanes concretes fixades prèviament pel conjunt d’equips de treball, elsalumnes del conjunt d’instituts col·laboradors participen en una tertúlia al’entorn de la novel·la i de l’autor seguint uns criteris prèviament indicats através de la mateixa xarxa social. La iniciativa d’aquesta passada edició, però, va prendre un vol més ample iabastà la comunicació entre els alumnes dels diferents centres, possible gràciesa la creació de l’etiqueta (hashtag) #dialeg13.Moisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 11. 11. Evolució dels orígens i anàlisi dels resultats#diàleg... l’etiqueta a TwitterMoisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 12. 12. Naixement #diàleg13: una etiqueta a Twitter? Naixement de la idea Any 2012: Natxo Moral a l’IES el Quint de Riba-roja Tertúlia intercomunicativa entre professor i alumnes Any 2013: ampliació a tots els centres, instituts i participants Característiques 140 caràcters Registre estàndard Contingut relacionat amb el Diàleg, l’escriptor o l’obra Seguiment dels centres i del professoratMoisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 13. 13. Continguts Citacions de fragments, oracions, expressions que criden l’atenció.Hipervincles amb elements de la xarxa relacionats amb quelcom de lalectura. Comentaris sobre algun aspecte de l’obra: l’acció, els personatges… Anàlisi dels trets lingüístics. Remarques sobre els jocs lingüístics de l’obra. Proposta de preguntes i/o reflexions per a debatre amb la resta a partird’algun aspecte, dubte… Escriptura d’alguna idea imitant l’estil del llibre (a mode de microrelat d’unmàxim de 140 caràcters).Moisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 14. 14. Característiques Lluch (2012): Deslocalització de la lectura del centre educatiu al mónvirtual Protagonisme dels lectors com a productorsd’experiències i de continguts Seguiment d’unes normes prèvies establertes Importància del registre lingüístic i de la correccióortogràfica Influència del tuit en la lectura (lectures no canòniques)Moisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 15. 15. L’anàlisi d’una proposta 2.0#diàleg13Moisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 16. 16. Introducció Objecte d’anàlisi Tuits a l’entorn de la novel·la La meitat de l’ànima deCarme Riera dins el marc de l’activitat del Diàleg entrel’escriptor i el lector jove 2013. Espai d’anàlisi Twitter (twitdoc) Temps d’anàlisi 15 de gener (16.25 h.) – 9 d’abril (19.30 h.)Moisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 17. 17. IntroduccióIdentificador Període d’anàlisi1 13 gener – 20 gener2 20 gener – 27 gener3 27 gener – 3 febrer4 4 febrer – 10 febrer5 10 febrer – 17 febrer6 18 febrer – 24 febrer7 25 febrer – 3 març8 4 març – 7 març9 9 abrilMoisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 18. 18. Participants i tuits per seccions701691529346143502423048 5334225224911 2 3 4 5 6 7 8 9Tuits ParticipantsMoisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 19. 19. Nombre de tuits/dia020406080100120140TuitsTuitsMoisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 20. 20. Nombre de participants/dia051015202530354013-gen20-gen27-gen03-feb10-feb17-feb24-feb03-març10-març17-març24-març31-març07-abrParticipantsParticipantsMoisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 21. 21. Nombre de tuits - participants/dia020406080100120140TuitsParticipantsMoisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 22. 22. Resultats finals Tuits: 703 Intervencions: 321 Participants: 72 Professors Alumnes Altres perfilsMoisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 23. 23. Conclusions Twitter reforça i consolida La participació de l’alumnat en l’espai de lectura delDiàleg. La voluntat d’aprenentatge dels adolescents que hiparticipen, a través de les aportacions “crítiques” i elsdebats. La comunicació entre els col·legis i instituts i la Universitat. Twitter com a incentiu de la lectura per a adolescents Altres projectes: Què llegeixes?, #jollegeixo,@llegimipiulemMoisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària
 24. 24. Bibliografia- ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA (AELC), http://escriptors.cat [Data de la darreraconsulta: abril de 2013]- INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES (ILC), http://cultura.gencat.net/ilc [Data de la darrera consulta:abril de 2013]- BLOG DEL DIÀLEG, http://dialegescriptor.blogspot.com [Data de la darrera consulta: abril de 2013]- MARTÍN BARBERO, J. i LLUCH, G. (coord.) (2011) Lectura, escritura y desarrollo en la sociedad de lainformación. Bogotá: Cerlalc i Unesco.- LLOPIS I ALARCÓN, M. (2013) «L’experiència intrèpida de la paraula», Núvol: el digital de cultura,http://www.nuvol.com/noticies/lexperiencia-intrepida-de-la-paraula/ [Data de la darrera consulta:abril de 2013]- LLUCH, G. (2012a), «La literatura a Twitter» dins Gemma Lluch, http://www.gemmalluch.com/la-lectura-a-twitter [Data de la darrera consulta: abril de 2013]- LLUCH, G. (20012b) La lectura al Centre. Llegir (i escriure) llibres, pantalles, documents al Pla de Lecturade Centre. Alzira: Editorial Bromera.Moisés Llopis i Alarcón · Màster en assessorament lingüístic i cultura literària

×