Program llengua i literatura

778 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Program llengua i literatura

 1. 1. Llengua i Literatura i la seua didàctica Francesc Xavier Llorca Ibi francesc.llorca@ua.es Departament de Filologia Catalana
 2. 2. Índex: Presentació Objectius Metodologia Continguts Metodologia Avaluació Bibliografia
 3. 3. Presentació Coneixement de la llengua:  Aspectes descriptius i normatius. Llenguatge oral i escrit: comprensió i expressió.  Continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de la llengua Coneixements de literatura:  continguts, recursos didàctics i materials per a l’ensenyament de la literatura.  La literatura en l’ensenyament de la llengua. Assignatura de 9 crèdits: 4’5 teòrics + 4’5 pràctics.
 4. 4. Objectius
 5. 5. Objectius I Els objectius específics b{sics són que l’alumnat: 1. Conega i valore la situació sociolingüística valenciana, com també la importància que té el tractament que es faça de la llengua a l’escola. 2. Analitze i valore els objectius i els efectes dels diferents programes d’educació bilingüe. 3. Valore l’educació bilingüe com a eina d’enriquiment i mitj{ de coneixement de la realitat multicultural de l’entorn. 4. Descriga i valore els diferents mètodes per a l’ensenyament d’una L2. 5. Conega els principis b{sics i la metodologia dels programes d’immersió lingüística. 6. Siga capaç de descriure i analitzar les habilitats lingüístiques (comprensió i expressió oral i escrita) en infants d’Educació Prim{ria.
 6. 6. Objectius II 7. Siga capaç de realitzar una programació d’aula de l’especialitat corresponent adequada a un determinat tipus d’educació bilingüe. 8. Siga capaç d’avaluar activitats did{ctiques adequades en infants d’Educació Prim{ria. 9. Augmente la seua competència comunicativa fins assolir un nivell C1 del MCERL. 10. Perfeccione el domini de la normativa i que siga capaç de seleccionar activitats adequades en l’ensenyament de l’ortografia, de la morfosintaxi i del lèxic en infants de Primària.. 11. Siga capaç d’emprar el lèxic específic de la seua especialitat amb precisió i correcció. Tornar
 7. 7. Metodologia
 8. 8. Metodologia Aquesta assignatura té un caràcter teòric i pràctic. A més del desplegament dels continguts conceptuals de la matèria, hi tindran gran importància les pràctiques, realitzades en treball en grup, sobre aspectes didàctics. Especialment la realització d’unitats didàctiques de llengua i de literatura on s’hi haurà de tenir en compte el tractament del català com a L1 o L2. També es preveu la lectura i comentari de dues obres sobre la matèria. Tornar
 9. 9. Continguts
 10. 10. continguts1. LLENGUA, ESCOLA I SOCIETAT2. EL MODEL DE LLENGUA DE L’ESCOLA I ELS MESTRES3. ELS PROGRAMES D’EDUCACIÓ BILINGÜE4. LLENGUA I IMMIGRACIÓ5.DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS LINGÜÍSTIQUES6. EL SISTEMA DE LA LLENGUA. CONTRAST CATALÀ / CASTELLÀ / ANGLÉS / FRANCÉS7. LA COMPRENSIÓ LECTORA8. BASES PSICOPEDAGÒGIQUES D’APRENENTATGE D’UNA L2. Tornar
 11. 11. AVALUACIÓ
 12. 12. avaluació
 13. 13. avaluació
 14. 14. bibliografia Bases per a l’ensenyament de la gram{tica, d’Anna Camps (coord.) et. al. Barcelona, Graó, 2005. Descriure escriure. Com s’aprèn a escriure, de D. Cassany. Barcelona, Empúries, 1987. Didàctica de la llengua oral formal. Continguts d’aprenentatge o seqüències did{ctiques, de M. Vil{ i Santasusana. (coord.). Barcelona, Graó, 2002. Educació emocional i llenguatge en el marc de l’escola, de J. Gómez. Barcelona, Assoc. Mestres Rosa Sensat, 2002.
 15. 15. bibliografia El tractament de les llengües en un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià, de Vicent Pascual Granell. València, Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 2006 [el llibre està disponible en format PDF en aquest enllaç: http://www.cult.gva.es/sedev/VP_TL.htm]. Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre, de Teresa Colomer i Anna Camps. Barcelona, Rosa Sensat - Edicions 62, 1991. Escriure bé, de M. Pilar Cor i Gos. Barcelona, Edicions 62 - Rosa Sensat, 1996. Formar infants productors de textos, del Grup de Recerca d’Écouen (Josette Jolibert, coord.). Barcelona, Graó, 1992. L’ensenyament de la composició escrita, d’Anna Camps. Barcelona, Barcanova, 1994. L’ensenyament del catal{ als no-catalanoparlants, de J. Tió. Ed. EUMO. Vic 1982.
 16. 16. bibliografia Seqüències did{ctiques per aprendre a escriure, d’Anna Camps (comp.) et alt. Barcelona, Graó, 2003. l llibre dels jocs, de Josep M. Picanyol, Barcelona, Barcanova, 2004. El racó dels jocs fonològics, de Lurdes Riba, Vic, l’Àlber, 2004. Els jocs dels xiquets al País Valencià, de Josep Bataller, València, ICE, Universitat de València, 1979
 17. 17. bibliografia Jocs d’expressió oral i escrita, de Dolors Badia et al. Vic, EUMO, 1984. Jocs d’ortografia (amb guia did{ctica), de Josep Tió. Vic, L’{lber, 2006. Jocs de fantasia, de Gianni Rodari. Barcelona, Baula, 2005. Jocs de lèxic i expressió (amb guia didàctica), de Josep Tió. Vic, L’Àlber, 2006. Jocs i entreteniments, de Pamela Dell. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2007.
 18. 18. bibliografia Jocs per a tot l’any, de J. Maria Allué. Barcelona, Parramón, 2000. Jugar i divertir-se tothom: recull de jocs no competitius, de Rosa Guitart. Barcelona, Graó, 1998. Lexijocs: el lèxic a l’escola, de Ramon Bassa. Palma de Mallorca, Moll, 1992. Estratègies de motivació en laula de llengües, de Zoltán Dörnyei. Barcelona, Editorial UOC, 2008. Waramurungundi. La sostenibilitat i la diversitat lingüístiques a l’aula, d’Anna Prunés, Montserrat Pérez, Anna Gonz|lez i Lluís Felip. Barcelona, Rosa Sensat, 2008.
 19. 19. Contacte
 20. 20.  Francesc Xavier Llorca Ibi francesc.llorca@ua.es Despatx: Departament Filologia Catalana/Educació (pati) Horari de tutories: dilluns i dimecres d’11 a 13 hores
 21. 21.  Francesc Xavier Llorca Ibi francesc.llorca@ua.es Despatx: Departament Filologia Catalana/Educació (pati) Horari de tutories: dilluns i dimecres d’11 a 13 hores

×