Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
I Jornada d’Intercanvi d’experiències pedagògiques entre els territoris de parla catalana:“Ensenyar i aprendre llengua en ...
Què ofereix ESEL-PAIRE als centresEN MEDIACIÓ:   Orientar en l’escolarització de nous alumnes   Oferir el servei d’Inter...
Les actuacionsVisita a la biblioteca per fer-se’n socis.Passeig per les pedreres de marèsVisita entre les aules d’acollida...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

15.francesc florit

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

15.francesc florit

  1. 1. I Jornada d’Intercanvi d’experiències pedagògiques entre els territoris de parla catalana:“Ensenyar i aprendre llengua en el context actual” Tortosa 21 i 22 de gener de 2011Suport a les aules d’acollidaPonència Francesc Florit NinESEL- PAIRE. MenorcaQuè és ESEL- PAIRE?Ja fa uns anys que la Conselleria dEducació de les Illes Balears va posar en marxa elsequips de suport als centres i als docents que tenen a veure amb latenció a la diversitatprovocada per la immigració. ESEL és lEquip de Suport a lEnsenyament de la Llenguai PAIRE respon a les sigles de Programa dAcollida, Integració i Reforç Educatiu.Les nostres funcions. Els quatre pilars que donen sentit als dos serveis són la mediació,lacollida, la llengua catalana i la interculturalitat. I açò abraça temes com escolaritzaciói la mediació, els serveis d’interlocució, les relacions amb altres entitats que treballenamb la immigració, lacollida de famílies i alumnes nouvinguts i els seu seguimentescolar, el suport de llengua oral i cursos de català intensius, lorganització de lauladacollida, lajuda en la redacció de plans dacollida i de PALIC, lassessorament enavaluació i en adaptacions curriculars, la introducció de metodologies didàctiques enL2, laplicació de materials didàctics i la seva exemplificació a les aules, i tot allò referita lensenyament del català, programacions i recursos, així com iniciatives per al foment ila dinamització de la llengua catalana coma llengua pròpia del centre, com també laimplantació de plans per a la interculturalitat en tot el currículum.El nostre propòsit és contribuir a la millora de leducació dels alumnes, donar les einesde gestió més adients al professorat i així oferir oportunitats per a la convivència plural,des del respecte a la diversitat i amb la llengua pròpia com a llengua escolar compartida.PremissesEscola - llengua – acollida – intercultures – integració – nova ciutadania....Aprendre una llengua vol dir establir relacions emotives amb les persones que la parlen.Les quatre potes de la nostra intervenció (mediació, acollida, llengua, intercultura) notenen sentit aïllades, ja que se retroalimenten.El coneixement mutu, l’aportació de la llengües i cultures d’origen (l’educacióintercultural), la competència social com a part indestriable de la competènciacomunicativa, els lligams amb l’entorn, (l’aprenentatge significatiu i contextualitzat) il’actuació lingüística (fer coses amb la llengua) tot forma part d’una mateixa intervenciópedagògica per a la convivència en la diversitat.
  2. 2. Què ofereix ESEL-PAIRE als centresEN MEDIACIÓ:  Orientar en l’escolarització de nous alumnes  Oferir el servei d’Interlocució  Fer l’acompanyament de les famílies als centres  Ajudar en les relacions amb Serveis Socials municipals  Ajuda en el servei de derivació d’alumnes entre els centres  Ajudar en les entrevistes a pares  Informar sobre el sistema educatiu i altres aspectes d’educacióEN ACOLLIDA:  Ajudar en la redacció del pla d’acollida.  Assessorar en l’acollida inicial  Assessorar sobre l’organització de l’aula de PALIC.  Orientar sobre estratègies per a l’ensenyament del català com a L2.  Suport al professorat en la tasca d’atenció als alumnes nouvinguts.  Assessorar el treball tutorial amb l’alumnat nouvingut  Afavorir la creació de Fons de Recursos per a alumnat nouvingut.  Cursos intensius de llengua inicial  Assessorar en les adaptacions curriculars per a nouvinguts  Orientar sobre l’avaluació de l’alumnat nouvingut  Assessorar sobre proves inicials d’avaluació  Ús de les TIC a l’aula d’acollida  Treballs sobre sortides i coneixement de l’entorn  Aplicació i exemplificació de propostes didàctiquesEN LLENGUA  Revisió del PLC  Activació de la Comissió Lingüística  Promoure plans de foment de l’ús de la llengua catalana.  Assessorar en la programació didàctica del català com a L2.  Incentivar la creació d’activitats d’ensenyament-aprenentatge de la llengua.  Assessorar sobre l’ús del català com a llengua vehicular i de cohesió.  Suport en la revisió de documentació relativa a Normalització Lingüística,  Dinamització del català al centre  Informar sobre experiències de centre  Aportar activitats sobre normalització del català  Introduir programes d’apadrinament i de voluntariat lingüísticEN INTERCULTURALITAT  Col·laborar en la sensibilització i promoció de l’educació intercultural.  Orientar sobre metodologies, recursos i materials didàctics  Ajudar en l’atenció a la diversitat lingüística i cultural  Difusió de material didàctic, experiències i programes  Coordinar professorat en Projecte Lingüístic./ Immersió/ PALIC.  Acollida i Interculturalitat.  Incentivar els intercanvis de materials i experiències dels centres educatius.  Potenciar la competència intercultural del professorat.
  3. 3. Les actuacionsVisita a la biblioteca per fer-se’n socis.Passeig per les pedreres de marèsVisita entre les aules d’acollida.Itinerari per la ciutat antiga a CiutadellaItinerari pel port de Maó i els seus serveisUna activitat cultural, convidats per l’Ajuntament (Els pirates)Presentació pública del Programa d’apadrinament Acte a la Sala de PlensFeim olives (IES Biel Martí)Feim cuina (IES Cardona)La cartellera dels events al municipi a l’aula d’acollidaLa guia de la ciutatL’entrevista a un alumne expertBateria d’accions per a l’aula d’acollida 1. Jocs de comunicació, jocs d’expressió oral 2. Teatre i dramatitzacions. Llevat (La Busca Edicions) Ens entenem (Ed. Eumo) 3. Lectures visuals: els còmics i els manga 4. Lectures adaptades/ Lectura Fàcil: col·leccions i manuals: Kats, Lluna Clara, Tocs, 5. Cançons: tradicionals, populars, nova cançó, rock català... 6. Manuals de llengua: Nexes, Hola, Comencem, Dic, Xarxa, Camí de ronda, Mosaic, Destapa’t, Projecte Món, Aroma, etc. 7. Simulació de situacions. 8. La postal 9. Diàlegs amb làmina. 10. Quadernets LIC 11. Jocs de taula 12. Karaoke 13. Webquests 14. Aplicacions Click 15. Aplicacions informàtiques Espurn@. Mut de mots. Galí. PELC. Parla.cat. Vincles. Dictats. Entrena’t per llegir. Aventura’t amb l’ortografia. Contes del món. Contes SPC. Quadern digital. Etc. 16. Cine: animacions (pel·lícules infantils juvenils i cinema manga 17. Cine mut: Buster Keaton, Chaplin 18. Jocs multimèdia. Barcelona Multimèdia 19. Sortides 20. El programa de ràdio 21. Lectures compartides: parella de lectura 22. Apadrinament, voluntariat lingüístic 23. Calendari multicultural 24. Entrevista a companys 25. El bloc de l’aula

×