Pla integrat de llengües estrangeres

3,832 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,832
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,775
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pla integrat de llengües estrangeres

 1. 1. PLA INTEGRAT DE LLENGÜES ESTRANGERES Ordre ENS/102/2012, de 5 d’abril de 2012 DOGC 6114 de 24 d’abril de2012 SERVEI DE LLENGÜES ESTRANGERES
 2. 2. Objectius• Impulsar el plurilingüisme de l’alumnat.• Desenvolupar les competències lingüístiques, comunicatives, audiovisuals i multimèdia.• Desenvolupar de les competències professionalitzadores i d’emprenedoria per a l’aprenentatge al llarg de la vida i pel creixement personal.
 3. 3. Objectius• Incrementar el contacte de l’alumnat amb la llengua estrangera i ampliar-ne l’àmbit d’ús.• Millorar la competència lingüística comunicativa de l’alumnat en llengua estrangera que li permeti interactuar eficaçment de manera autònoma.• Promoure actuacions i experiències innovadores en els centres que augmentin la presència de la llengua estrangera en l’entorn educatiu de l’alumne.• Assegurar la continuïtat metodològica i la progressió dels continguts entre les diferents etapes educatives.Bones pràctiques Motivació de Impuls de les l’alumnat i terceres llengües professorat EVIDÈNCIES
 4. 4. Contingut• L’ensenyament i aprenentatge de continguts curriculars en llengües estrangeres (AICLE) en almenys una àrea no lingüística del currículum.• Accions que incideixin en els aspectes metodològics i a la potenciació d’activitats complementàries i projectes que facilitin l’ús de les llengües en contextos reals i significatius.
 5. 5. Modalitats• a1) Primària: ampliació progressiva de l’horari d’impartició de la primera llengua estrangera.• a2) Primària: introducció d’una segona llengua estrangera.• b) ESO: ensenyament i aprenentatge de tots o alguns continguts d’una àrea no lingüística en llengua estrangera.• c) CFFP, Ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny, i Ensenyaments Esportius: ús de la llengua estrangera en la impartició d’algun aspecte del currículum (crèdit, mòdul professional, unitat formativa, resultat d’aprenentatge)• d) Batxillerat: ensenyament i aprenentatge de continguts d’àrees no lingüístiques en una llengua estrangera fent especial incidència en les competències de producció, recepció i interacció amb la llengua estrangera i el seu valor per facilitar la mobilitat internacional
 6. 6. AICLE Les 4 Cs:• Contingut / matèria / projecte / tema• Comunicació / llengua• Cognició / pensament inquisitiu• Cultura / comunitat / ciutadania• Complexitat, connectivitat, creativitat
 7. 7. Aprenentatge constructiu, dialògic i competencialabstracte 3 Estructuració dels aprenentatges 2 Introducció de 4 nous conceptes Aplicació dels o procediments aprenentatges i pràctica competencial 1 Exploració d’idees prèviesconcret SIMPLE COMPLEX AVALUACIÓ
 8. 8. AVALUACIÓ NIVELL POTENCIAL DE COMPETÈNCIA OBJECTIUS D’NIVELL ACTUAL APRENENTATGEDE COMPETÈNCIA Què haig d’arribar a saber fer? Quins PUNT DE objectius he d’assolir? PARTIDA Què sé fer en relació als objectius? ZONA DE DESENVOLUPAMENT PROPER (Vygotsky, 1978) Font: Olga Esteve
 9. 9. Característiques del PILE• Emmarcat dins del Projecte Lingüístic Plurilíngüe de centre.• Aprovat pel claustre i pel consell escolar.• Durada de dos cursos escolars amb consolidació al centre de les bones pràctiques assolides.• S’ha de contemplar en el Pla de Formació de Centre.• El professorat de les àrees no lingüístiques ha de tenir un nivell B2 acreditat.• L’equip directiu: Garantir la continuitat del projecte. Facilitar l’assistència a les activitats de formació al professorat que implementa el projecte. Facilitar que el professorat implicat en el desenvolupament del projecte disposi d’una hora setmanal per a la coordinació dins l’horari de permanència al centre. Avaluar la millora que ha suposat el Pla i incorporar al projecte educatiu i al projecte curricular del centre els aspectes que es decideixi consolidar.
 10. 10. Què facilita el Departament d’Educació• Dotació econòmica de 3000 euros per a l’adquisició de recursos i/o materials destinats a desenvolupar el projecte.• Formació específica del professorat implicat en el projecte i assessorament didàctic.• Prioritat en l’assignació d’auxiliars de conversa pels centres que ho sol·licitin.• Certificació: Certificació d’assistència a la formació que s’ofereixi Certificació anual de participació en una activitat d’innovació educativa• Puntuació per a la participació en cursos d’estiu.• Prioritat per cursos intensius i extensius a l’E.O.I.• Prioritat en els Grups de Treball: Portfolio, Oralitat...
 11. 11. Dotació econòmica• La dotació econòmica va destinada al finançament de despeses corrents o fungibles, no a l’adquisició de material inventariable.• Material fungible / no inventarible Papers Material de suport magnètic / òptic Material general doficina Llibres i publicacions Material de caràcter didàctic: jocs didàctics, petit material esportiu, productes químics per al laboratori i material divers per a cicles formatius. Enregistraments audiovisuals• Material inventariable Mobiliari Material audiovisual Material de reprografia Ordinadors i perifèrics Material de laboratori, esport i similars Equipament doficina Equipament per a cicles formatius
 12. 12. Aspectes administratiusTramesa anual als Serveis Territorials corresponents, en finalitzar cadacurs escolar: - Relació del professorat participant: noms i NIF (certificació). - Informe intermedi al final del primer curs del projecte amb l’avaluació de les activitats realitzades.Tramesa als Serveis Territorials en finalitzar el projecte (setembre 2014) - Memòria global amb l’informe final de les activitats realitzades. Comunicació als Serveis Territorials de les possibles incidències d’altes ibaixes del professorat implicat en el projecte, a l’inici dels cursos 2012/2013i 2013/2014.Justificació econòmica:- Centres públics: juntament amb la memòria global de les actuacions realitzades.- Centres privats en règim de concert i municipals: fins el 15 de desembre 2012.
 13. 13. Dinamització i seguiment• Assessorament i seguiment qualitatiu durant tot el projecte per part dels ST i del CEB.• Supervisió del desenvolupament del projecte per part de la Inspecció Educativa en referència a: l’aplicació a l’aula la contribució a la millora de la qualitat educativa el grau de participació del professorat implicat• Avaluació del programa , decisions de millora i informació estadística per part de la Subdirecció general de Llengua i Plurilingüisme.
 14. 14. DifusióMantenir una pàgina web o blog específics del projecte al llarg dels dosanys de vigència del projecte i durant els dos anys posteriors a la sevafinalització.Permetre la publicació i la difusió per part del Departamentd’Ensenyament dels materials que s’hagin elaborat en eldesenvolupament del projecte.Visibilitat del projecte en el centre i a la comunitat educativa.Difusió de resultats: APAC, Web, Jornades de bones pràctiques…
 15. 15. Gràcies Laura A. Boyd lboyd@xtec.cat

×