Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pp ws 3 lillian buus m.fl.

227 views

Published on

Voksenpædagogisk forum. Digitale didaktiske designprocesser

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pp ws 3 lillian buus m.fl.

 1. 1. Digitale didaktiske designprocesser - når undervisere integrerer læringsteknologi – hvorfor og hvordan? Præsentation på Voksenpædagogisk forum 25. april 2019
 2. 2. Lillian Buus (libu@via.dk) • Specialkonsulent ved Enheden for Læringsdesign, VIA • Pædagogisk IT designer • Konstitueret centerleder og programkoordinator ved forskningscenter VIA Læring og IT – Digital Didaktisk Design programmet • Fokus på digitalt didaktisk design, læringsdesign og pædagogisk udvikling af uddannelser samt projekter indenfor Læring og IT • Baggrund: • Cand. Mag. i Humanistisk Datalogi og Kommunikation ved Aalborg Universitet • Ph.d. indenfor ”Læringspotentialerne og udfordringerne ved inddragelse af web 2.0 (sociale medier, IKT) i undervisningen • Tidligere ansat på AAU som forskningsassistent og e-læringskonsulent (e- læringssamarbejdet og IT Services Hvem er jeg?
 3. 3. 3 Program for workshoppen Introducere forståelsen af læringsdesign og udgangspunktet Perspektiver på integration – hvorfor? En tilgang til læringsdesign – hvordan? En lille øvelse Hvis vi når det: Spørgsmål til jer Eksempler på designs
 4. 4. Design for Læring ‘We cannot design learning we can only design for learning’, (Dirckinck-Holmfeld & Jones, 2009, p. 277 ; Goodyear & Dimitriadis, 2013) ‘It is only the person that is learning, who can learn’, and that the teacher cannot determine what is learned: teachers are not able to design a person’s learning. (Goodyear & Dimitriadis, 2013)
 5. 5. 5 Kriterierne for et godt digital didaktisk design (Dohn og Hansen, 2016) Digital didaktisk design Logisk og hensigtsmæssig struktur for hvordan informationerne sættes op  medieniveauet Didaktisk brug af digitale medier (både didaktisk-tænkte-it- ressourcer og ikke-didaktisk- tænkte-it-ressourcer); forskellige medier forskellig didaktisk brug;  anvendelsesniveauet
 6. 6. Understøttelse af underviserne (Buus, 2015)
 7. 7. Opmærksomhedspunkter Vigtig med understøttelse af underviseren • Pædagogisk / didaktiske læringsaktiviteter i en digital kontekst • Kendskabet til teknologi og de tekniske muligheder Erkendelsen af tidsperspektivet •Design af digital understøttet undervisning tager tid – ofte mere tid end forventet… •Store hold - hvilken læringsaktivitet? Læringsdesign workshop • Udfordres på de pædagogiske og didaktiske overvejelser som er vigtige at gennemtænke, når der skal foregå ‘re-design’ af undervisning
 8. 8. Perspektiv på integration - Når der snakkes integration af teknologi i VIA
 9. 9. 9 Online læring
 10. 10. Fra indhold til design • Skabe en forståelse af forskellen mellem indholds elementer og en designmæssig tænkning • Skabe en mere helhedsorienteret didaktisk tænkning omkring integration af teknologi i undervisningen
 11. 11. 1 2 3 Læringsaktiviteter: Begreber og handlinger (taksonomi) 4
 12. 12. Overvejelser Overvej den pædagogiske tilgang til læringsaktiviteten Er du klar til at afgive kontrol og lade deltagerne tage over? Kan du skifte mellem lærer-, facilitator-, ekspert og moderatorrollen? Vær bevidst om, at dialog og diskussioner i læringsaktiviteter kræver din opmærksomhed (omfang af stilladsering) Skab balance mellem den autoritative og den deltagende rolle Overvej din rolle Har du sikret dig balance mellem læringsmål, læringsaktiviteter og vurderingsformater? Overvej læringsaktivitetens rolle Planlæg ikke en aktivitet, hvis du ikke har tid til den Overvejelser fra et underviser perspektiv
 13. 13. En tilgang til læringsdesign - En kollaborativ design workshop
 14. 14. Udgangspunkt: Collaborative e-Learning Design metode (CoED) - et metodisk rammeværktøj udviklet med input fra forskningsområderne: • System udvikling – fordi vi designer (for) informations- og kommunikations teknologi • Kollaborativ læring – fordi vi designer for læring og lærer I design processen • Facilitering af kreative processer – fordi målet er at skabe nytænkning og re-didaktisering af undervisningspraksis Inspiration
 15. 15. Overvejelser Udvikling og integration af digitale læringsaktiviteter tager tid. Det er i sig selv en læringsproces. Som underviser definerer du rammen, fremskridtene og læringsaktiviteterne. Husk: Vær meget eksplicit om, hvad du forventer, deltagerne skal med læringsaktiviteten Design og udvikling • Se det igennem fra en deltagers perspektiv • Tænk det igennem pædagogisk og teknologisk • Tænk over, hvor og på hvilken måde du kan synliggøre fremdrift i læringen Forberedelse og produktion • Skriv storyboards til produktion • Beskriv læringsmålene for alle typer læringsaktiviteter • Udnyt mulighederne (podcasts, videoer, tekster, grafik , interaktioner m.m.) Integrering og anvendelse • Skab rammer for deltagernes brug af de digitale læringsaktiviteter • Fastlæg din rolle som moderator og facilitator • Kortlæg teknologiske udfordringer
 16. 16. Sådan gør vi
 17. 17. Inspirations kilde: (original tekst) the Collaborative E-learning Design method (CoED), (Georgsen & Nyvang, 2007) Tilgangen udvidet og yderlig beskrevet i: Scaffolding Teachers Integrate Social Media Into a Problem-Based Learning Approach? (Buus, 2012) Outputs - læringsdesigns
 18. 18. Forberedelse - digitalt
 19. 19. 19 Øvelse – del 1 • Sæt jer sammen i grupper af 2-3 personer • Diskuter ud fra de udleverede metodiske og pædagogiske værdikort, hvilke 5 pædagogiske værdier du/I finder mest værdifulde i forhold til didaktisk udvikling af undervisningen og argumenter hvorfor I får 10 min. til at finde frem til de 5 vigtigste pædagogiske værdier
 20. 20. Øvelse - del 2 • Gruppen går nu sammen med en anden gruppe • begge grupper medbringer sine 5 pædagogiske værdier. • De to grupper skal nu blive enige om 3 grundlæggende værdier ud fra de 10 samlede værdikort begge grupper har bragt med – og argumentere hvorfor. I får 10 min til at finde frem til de 3 grundlæggende værdier i gruppen Afslutningsvis fremlægges gruppen 3 værdikort og argumenter hvorfor
 21. 21. Den videre proces - læringsdesign 25. april 2019 21 • Aktiviteter • Ressourcer • Infrastruktur
 22. 22. Den videre proces - selvhjælp
 23. 23. Spørgsmål
 24. 24. Diskussions spørgsmål Hvordan understøttes integration af teknologi i din organisation? Hvordan ser du den rolle som underviseren har og får, når der integreres teknologi i en undervisningspraksis?
 25. 25. Eksempler - Designs der er blevet operationaliseret
 26. 26. Undervisningsdag 2 Se oplæg om ”Kultur, familie og opdragelse” v. Henrik Kokborg og Se oplæg om ”Traumer og traume reaktioner” samt ”Dialog om traumer” v. Tina Ammundsen og Laila JacobsenAdgang til læringsplatform og Introduktions- materiale Udfylde profil med personlig og faglig information samt læringsmål Orientere sig i de øvrige deltageres profiler Modtaget mail med information, samt brugernavn og kode Velkomst, præsentation og kort introduktion til forløbet Gennemse introduktions- materiale og orientere sig på læringsplatform Undervisningsdag 1 Online del 1 og 2 – fordelt over 3 ugerFør fremmøde Introduktion til øvelserne med ”Koordinering og brobygning” Introduktion og oplæg om ”Den dialogiske tilgang” Introduktion og oplæg om ”Kulturbegreber og kulturforståelse i mødet med flygtninge” og ”Sundhedssystemer og sundhedsopfattelser” Dannelse af grupper Øvelser og forberedelse til synkron aktivitet: • ”Traumer – beskrivelse og refleksion over egne erfaringer” • ”Samarbejde med flygtningefamilier” [Note: øvelsen ”Samarbejde med flygtningefamilier” skal afleveres senest kl 12 på dagen for den fælles synkrone aktivitet] Se oplæg om ”Mindmapping metode” v. Bodil Burian og Se oplæg om ”Samarbejde med tolken” Øvelser og forberedelse til synkron aktivitet: • ”Mindmapping og samarbejde med tolken [Note: øvelsen skal afleveres senest 2 dage før den fælles synkrone aktivitet] 2 timers synkron aktivitet: Fælles refleksion og gruppe refleksion i Refleksionsrum. Øvelse og forberedelse til den sidste undervisningsdag: • At træne og koble det du har lært til daglig praksis 2 timers synkron aktivitet: Fælles refleksion og gruppe refleksion i Refleksionsrum. Opsamling på forløbet siden første undervisningsdag Øvelse med rollespil: • Træning af mindmapping metoden, refleksionsøvelser og plenum refleksioner Opsamling på ”Koordinering og brobygning” - ”Sundhedsplejersken som brobygger/koordinator” Øvelse: • ”Relatere brobygning og koordinering til praksis” Øvelse: • ”Brug af Sundheds- systemer” Øvelser som forberedelse frem til sidste undervisningsdag (”Koordinering og brobygning”): • Kortlægning af indsatser og tilbud • Kortlægning inter-professionel kommunikation og samarbejde Opsamling og afslutning på kompetenceudviklings- forløbet Øvelse: • Opsamling på egne læringsmål samt sparring og dialog i plenum • Formulering af handlingsplan Kompetenceforløbets opbygning
 27. 27. Sådan ser det ud i Moodle (læringsplatform)
 28. 28. Referencer • Buus, L. (2012). Scaffolding Teachers Integrate Social Media Into a Problem-Based Learning Approach? Electronic Journal of e-Learning Volume 10 Issue 1 2012, Vol. 10, 2012(Issue 1), 13–22. • Buus, L. (2015). The learning potentials and challenges when integrating Web 2.0 in a problem-based learning approach (Aalborg University). Hentet fra http://vbn.aau.dk/ws/files/229504270/PHD_Lillian_Buus_E_pdf.pdf • Conole, G. (2007). Describing learning activities -Tools and resources to guide practice. I H. Beetham & R. Sharpe, Rethinking Pedagogy for a Digital Age: Designing and Delivering E-learning (s. 81–91). New York : London: Routledge. • Dimitriadis, Y., & Goodyear, P. (2013). Forward-oriented design for learning: illustrating the approach. Research in Learning Technology; Vol 21 (2013). Hentet fra http://www.researchinlearningtechnology.net/index.php/rlt/article/view/20290 • Dohn, N. B., & Hansen, J. J. (Red.). (2016). Didaktik, design og digitalisering. Samfundslitteratur. • Georgsen, M., & Nyvang, T. (2007). Collaborative e-Learning Design Method (CoED) (Nr. 12; s. 25). E- Learning Lab: Aalborg University. • Jones, C., & Dirckinck-Holmfeld, L. (2009). Analysing Networked Learning Practices. I L. Dirckinck- Holmfeld, C. Jones, & B. Lindström (Red.), Analysing Networked Learning Practices in Higher Education and Continuing Professional Development. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.

×