Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

skoleledermøde

450 views

Published on

En powerpoint vedrørende projekt ordtilbilled. Svendborg kommune 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

skoleledermøde

 1. 1. Skoleledermødet 13. maj 2011<br />Udviklingsprojekt ”Fra ord til billede, faglig læsning med digitale, visuelle værktøjer”<br />
 2. 2. Ansøgningens hovedpunkter<br />Skolebiblioteket som dynamo for udvikling<br />Faglig læsning fra 3.-9. klasse<br />Projektarbejde<br />Digitale, visuelle værktøjer og arbejdsmetoder<br />Vejlederne:a. læringsvejledere (skolebibliotekarer)b. pædagogiske it-vejlederec. læsevejledered. matematikvejledere<br />2<br />
 3. 3. Udviklingsprojektets opgave<br />Hvordan brugen af digitale, visuelle værktøjer kan kvalificere elevernes faglige viden i forbindelse med projektarbejdet.<br />Hvordan arbejdet med disse værktøjer kan understøtte udviklingen af transformation i modsætning til transport af viden.<br />Uddannelse i praksis<br />Vejledningsbegrebet og begrebsafklaring er i fokus<br />Hvordan implementering af Faghæfte 48 styrkes i udviklingsprojektet<br />3<br />
 4. 4. Faghæfte 48<br />Med udgangspunkt i elevernes rolle som brugere af it, og set i lyset af udviklingen af web 2.0, inddrages følgende fire temaer i den faglige og tværfaglige undervisning:<br />Informationssøgning og -indsamling <br />Produktion og formidling <br />Analyse <br />Kommunikation, vidensdeling og samarbejde.<br /> De fire temaer inddrages med henblik på at facilitere elevernes læreprocesser og skabe bedre læringsresultater og for at understøtte, at eleverne tilegner sig digital dannelse. <br />4<br />
 5. 5. Udviklingsperspektiv<br />5<br />
 6. 6. Mediepædagogik og didaktik<br /> Fokus skifterfradigitalisering til mediepædagogik og didaktik<br /> Fokus på hvorledes digitale medier i dag understøtter pædagogisk praksis og udfordrer den pædagogiske dagsorden <br /> Fokus på udvikling af et mediepædagogisk begrebsapparat og en ny didaktisk platform<br />6<br />
 7. 7. Visioner og eksperimenter?<br />Fra fastlåste roller til skiftende positioner<br />Fra faglig formidling til faglige fællesskaber<br />Fra rum til funktion og relation<br />Fra læremidler til ressourcer<br />Fra tilstedeværende undervisning til blandede læringsformer<br />7<br />
 8. 8. Udviklingsfokus?<br />Videndeling (praksisrefleksion)<br />Pædagogiske udfordringer (eksperimenter)<br />Faglig sparring (fag-, almen og mediedidaktik) <br />Sidemandsoplæring (mediepædagogisk håndværk)<br />Udvikling af skolekultur (hverdagskultur)<br />8<br />
 9. 9. Udvælgelse<br />Skoler på flere matrikler har mulighed for min. 2 pr. matrikel (sparring)<br />Deltagerne løfter opgaven som et team (af vejledere)<br />Elevmålgruppen er 3.-9.klasse og således ikke indskolingen<br />Elevgruppen er almenområdet. Der er ikke søgt til centerklasser, heldagsklasser, specialklasser m.v.<br />9<br />
 10. 10. Arbejdstid til lærerne i år 1<br />Alle deltagere modtager 41 timer til projektet<br />Projektgruppens medlemmer har yderligere 59 timer<br />Sparringsgruppens medlemmer yderligere 18 timer<br />Deltagerne har fri de to temadage i efteråret: 28.10+18.11<br />Skolelederne deltager d. 28.10<br />10<br />
 11. 11. Udvælgelse af deltagere<br />11<br />
 12. 12. Timer i alt<br />12<br />

×