i undervisningen                 Tårnborgkonferencen                   26-27.1. 2012Lin...
Hvad er web 2.0? • Indholdet er brugergenereret • Brugerne har fraskrevet sig  kommercielle rettigheder til  indhold...
Faghæfte 48- it og mediekompetencer i folkeskolen•  Informationssøgning og - indsamling•  Produktion og formidling•  An...
Digital kompetenceDen brug og anvendelse af it som børn skal lære opigennem deres uddannelsesforløb kan karakteriseres som...
Åbne læringsressourcer      http://slaraffenland.wikispaces.com/      http://www.vildmedwillumsen.dk/      ...
Små værktøjer- mashup og generators       http://metaatem.net/words/       http://www.wordle.net/
At producere og publicere     http://issuu.com/LineH/docs/favoritter/1     http://s022.2klasse.edu.glogster.com/...
Videndeling og samarbejde    - social software      http://kylling.wikispaces.com/      http://englishisnea...
Brugen af redskaber”It er et værktøj ligesom allemulige andre værktøjer (ChristineAntorini Tårnborgkonferencen2012)    ...
Deltagerne som didaktiske designereDen traditionelle didaktik Didaktik er lærerens domæneDidaktisk design - arbejde med p...
Ændrede praksisformerLÆRERENS MANGE KASKETTER• Oplægsholder – faglig formidler• Instruktør – forklaring og formidling af f...
Et nedslag på feltet omkring it i folkeskolenEvaluering af kommuners og skolers forsøg med it-støttedeundervisningsformer ...
Fremtidens medarbejderDen selvprogrammerendemedarbejder oplærer sig i samarbejdemed andre og tilpasser sig nyeopgaver, pro...
En kultur for videndeling• Det er godt at prøve ting af i praksis, uden at man måske på forhånd kender alle svarerne• Det...
Modeller for vidensledelse                                Pædagogisk videnledelse kan på  ...
Antvorskov skoles it-proces-plan   Fase 3 – It i de enkelte fag   Fra skoleåret 2011/2012, skærpes fokus på videndelin...
værktøjer1. Hvad kan dette værktøj?2. Hvad giver det mulighed for?3. Hvilken læring skal værktøjet  understøtte?4. Hvilke...
Antvorweb- gør undervisningen levende  Hvordan inddrages både lærere og  elever i videndeling omkring it ?       ...
Innovationsprocessens forskellige faser er             Initiering    Implementering        Videref...
•  Castells, Manuel (2000): End og millenium Information age Economy, Society and Culture.•  Erstad, O. (2005): Digital ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Web 2.0 i undervisningen

59,874 views

Published on

Oplæg til Tårnborg Konferencen 2012: Web 2.0 i undervisningen

Published in: Education
 • Be the first to comment

Web 2.0 i undervisningen

 1. 1. i undervisningen Tårnborgkonferencen 26-27.1. 2012Line Skov HansenTidl. lærer og pæd. it-vejlederMaster i IKT og LæringPernille RubinPæd. It-vejlederAntvorskov Skole line.skov.hansen@gmail.com
 2. 2. Hvad er web 2.0? • Indholdet er brugergenereret • Brugerne har fraskrevet sig kommercielle rettigheder til indholdet • Det er legitimt at bruge hele eller dele af indholdet i nye indholdsformer og kontekster • Indholdet er digitalt medieret (Gynther (red) 2010)Fra forskningsprojektet”Lærermiddelkultur og didaktik 2.0”ved vi, at alle lærer og stort set alleelever i den danske folkeskole i dagdeltager i forskellige web 2.0praksisformer (ibid).
 3. 3. Faghæfte 48- it og mediekompetencer i folkeskolen• Informationssøgning og - indsamling• Produktion og formidling• Analyse• Kommunikation, videndeling og samarbejde (UVM 2010) • Deltagelse • Socialitet • Kollaboration • Produktion • Kreativitet • Publicering • Globalisering (Holm Sørensen m.fl. 2010)
 4. 4. Digital kompetenceDen brug og anvendelse af it som børn skal lære opigennem deres uddannelsesforløb kan karakteriseres somdigital kompetence. Digital kompetence er mere end barefærdigheder, i brug af digitale redskaber. Det er ensammensat kompetence, som indebærer refleksion ogholdninger til brugen. Digital kompetence er færdigheder,kundskaber og holdninger som alle behøver, for at kunneanvende digitale medier i forhold til læring og beherskelse iet moderne og teknologisk samfund (Erstad 2005) ”Digital kompetence som svagt defineret begreb” (Martin, 2006) Foto: Colourbox
 5. 5. Åbne læringsressourcer http://slaraffenland.wikispaces.com/ http://www.vildmedwillumsen.dk/ http://www.annefrank.org/en/Subsites/Home/
 6. 6. Små værktøjer- mashup og generators http://metaatem.net/words/ http://www.wordle.net/
 7. 7. At producere og publicere http://issuu.com/LineH/docs/favoritter/1 http://s022.2klasse.edu.glogster.com/De-vilde-svaner/ http://www.skoletube.dk/video/2621/Fysikrapport-1-gang http://storybird.com/books/tobias-som-superhelt/?token=9x7pwa
 8. 8. Videndeling og samarbejde - social software http://kylling.wikispaces.com/ http://englishisneat.wordpress.com/ http://www.diigo.com/learn_more
 9. 9. Brugen af redskaber”It er et værktøj ligesom allemulige andre værktøjer (ChristineAntorini Tårnborgkonferencen2012) Hvilken forskel skal it bringe? Hvad skal eleverne lære? Hvad ved vi om god undervisning?Foto: Colourbox
 10. 10. Deltagerne som didaktiske designereDen traditionelle didaktik Didaktik er lærerens domæneDidaktisk design - arbejde med projekter og it Eleverne målsætter, planlægger og tilrettelægger i højere grad selv deres læreprocesserLæreren som didaktisk designerEleven som didaktisk designer (Levinsen, K. T 2009) Foto: Colourbox
 11. 11. Ændrede praksisformerLÆRERENS MANGE KASKETTER• Oplægsholder – faglig formidler• Instruktør – forklaring og formidling af faglige emnerog problemstillinger• Konsulent – særlig ekspertise i forskellige faglige og Viden er ikke længere enorganisatoriske sammenhænge ensrettet vej fra lærer til elev.• Vejleder – konstruktiv og kritisk sparringspartner I dag er læreren nemlig ikke• Facilitator – muliggøre læring altid den, der ved bedst. I• Coach – åbne for potentialer fremtiden skal lærere drage• Vidensressource – fagligt overblik og viden nytte af elevernes viden og• Animator – anspore til at komme dybere og ’gøre kunne orkestrere deling afbedre’ viden eleverne imellem• Moderator – regler for deltagelse (Holm Sørensen 2007)• Opdrager – regler for samvær• Medlærer – lærer med og af eleverne• Videnleder – organiserer og skaber kultur for videndelingKilde: Birgitte Holm Sørensen 2007 line.skov.hansen@gmail.com
 12. 12. Et nedslag på feltet omkring it i folkeskolenEvaluering af kommuners og skolers forsøg med it-støttedeundervisningsformer for elever med særlige behov (2009-2011): ”Ser man påtværs af forsøgsprojekterne, kan man konkludere, at følges udviklingen af ny didaktikog kompetenceudvikling af lærere med indkøb af nye teknologieks hjælpemidler, erder størst mulighed for forandring af undervisningens tilrettelæggelse og udnyttelse afden indkøbte it” (DPU, Aarhus Universitet 2012) line.skov.hansen@gmail.com
 13. 13. Fremtidens medarbejderDen selvprogrammerendemedarbejder oplærer sig i samarbejdemed andre og tilpasser sig nyeopgaver, processer i takt medteknologiens og samfundetsforandringstakt øges ”At lære at lære”(Castells 2000). ”Lige som man ikke skal på læsekursus hver gang der kommer en ny bog, skal man ikke på it-færdigheds-kursus hver gang der kommer noget nyt it. Man skal kunne ”læse” det nye selv, kunne reflektere over dets muligheder, samt kunne formulere spørgsmål så man kan videndele og udvikle sammen med kolleger (og elever) og få relevant hjælp til at komme videre” (PIL 2008: 123).
 14. 14. En kultur for videndeling• Det er godt at prøve ting af i praksis, uden at man måske på forhånd kender alle svarerne• Det er vigtigt at turde fejle• Det er vigtigt at dele ud af sin viden og erfaringer• Det er vigtigt at kunne spørge kollegaerne eller elever om gode råd• Det skal være okay at sige fra KOLON, nr. 2, 2011) Fotos: Colourbox
 15. 15. Modeller for vidensledelse Pædagogisk videnledelse kan på den ene side beskrives som et værktøj eller en metode, som læreren anvender til løsning af problemer, eller som en strategi til at organisere videndeling, og på den anden side kan videnledelse beskrives som en skoles kultur, hvor der som et naturligt element i undervisningen gives tid til dialog og dermed deling af viden blandt eleverne. (Levinsen og Sørensen, 2008:92)Modellerne findes både i PIL rapporten og i bogen skole 2.0.
 16. 16. Antvorskov skoles it-proces-plan Fase 3 – It i de enkelte fag Fra skoleåret 2011/2012, skærpes fokus på videndeling. Alle der udarbejder undervisningsforløb, der har indtænkt it fagdidaktisk, lægger disse forløb ud på personaleintra i en åben mappe. Det kan også være skriv om tips og gode erfaringer for en fagdidaktisk anvendelse af IT (fagenes integration af IT). Herefter vil det være muligt at anvende disse overvejelser og undervisningsforløb som inspiration til sin egen praksis – denne del af It praksis på Antvorskov skole skal opfattes som et dynamisk dokument.
 17. 17. værktøjer1. Hvad kan dette værktøj?2. Hvad giver det mulighed for?3. Hvilken læring skal værktøjet understøtte?4. Hvilke rammer kræver det for at bruge det?5. Hvilke kompetencer kræver det for at bruge det?6. Hvad er målet med at inddrage det i netop denne situation? ”Learning by doing” ”Kunsten at prøve sig frem””Refleksion i handling” Trial - error
 18. 18. Antvorweb- gør undervisningen levende Hvordan inddrages både lærere og elever i videndeling omkring it ? http://antvorweb.wordpress.com/ line.skov.hansen@gmail.com
 19. 19. Innovationsprocessens forskellige faser er Initiering Implementering Videreførelse (Model: Fullan 2005)
 20. 20. • Castells, Manuel (2000): End og millenium Information age Economy, Society and Culture.• Erstad, O. (2005): Digital kompetanse i skolen – en innføring. Universitetsforlaget, Oslo• Faghæfte 48: http://www.uvm.dk/~/media/Publikationer/2009/Folke/Faelles%20Maal/Filer/Faghaefter/100 503_it_og_mediekompetencer.ashx• Fullan, M. (2005): Leadership and Sustainability. Corwin Press.• Gynther, K (2010): ”Didaktik 2.0”. Didaktik serien, Akademisk Forlag, København.• Levinsen, K. T. og Sørensen, B. H. (2008): It, faglig læring og pædagogisk videnledelse. Rapport vedr. Projekt It Læring 2006-2007, DPU/Gentofte Kommune• Levinsen, K (2009): Ppt fra it-vejledernes traditionelle dag, Hillerød 2009.• Sørensen, B. H. (2007): Mange lærere i klasseværelset. Asteriks nr. 2, 2007. DPU:• http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/udenforhierarki/nr35juni 2007/udgivelser_asterisk_asterisk-nrx2e-35-juni-2007_20070614122039_asterisk_35_s9- 11.pdf• Sørensen, B. H.; Audon, L. og Levinsen, K. (2010): ”Skole 2.0”. Didaktiske Bidrag, Forlaget Klim, Århus.• Martin, A. (2006). A european framework for digital literacy. Digital Kompetanse, Nr. 02 .

×