Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Prezentare Oana Moșoiu

 1. SALUT! Eu sunt Oana Moșoiu Sunt aici deoarece...#EDUCATIE Mă puteți găsi la Oana.mosoiu@fpse.unibuc.ro 2 Forumul Municipal al Cadrelor Didactice
 2. CURRICULUM CENTRAT PE COMPETENȚE – PERSPECTIVE CONCEPTUALE, IMPLICAȚII ÎN PRACTICILE DIN SALA DE CLASĂ 1 Forumul Municipal al Cadrelor Didactice
 3. “ "Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală".Albert Einstein 4 Forumul Municipal al Cadrelor Didactice
 4. “ Mai întâi starea și apoi predarea. 5 Forumul Municipal al Cadrelor Didactice
 5. CE AȘ DORI SĂ ÎNVĂȚ AZI? CE CURIOZITĂȚI AM? CUM ÎNVĂȚ EU ASTĂZI?
 6. CURRICULUM BAZAT PE COMPETENȚE 5 IDEI – DAR MARI!
 7. 1. Competence – based curriculum este despre cum învață mintea
 8. • Competency-based curriculum (CBC) are în vedere rezultate complexe ale proceselor de învățare - cunoștințe, abilități și atitudini care să fie aplicate de cei care învață - , • și nu atât în termeni de învățare în formatul tradițional, definit prin conținuturi disciplinare. • Implică medii de învățare și activități de învățare alese astfel încât cei care învață să poată dobândi și aplica ceea ce învață – cunoștințe, abilități și atitudini – în situații pe care le întâlnesc în viața de zi cu zi. (UNESCO)
 9. CREIERUL ESTE CASA ÎNVĂȚĂRII
 10. AȘA SE PRODUCE ÎNVĂȚAREA David Kolb / James Zull The art of changing the brain
 11. AȘA SE PRODUCE ÎNVĂȚAREA •Input senzorial de calitate •Experiență directă, interacțiune cu mediul •Stimulare – curiozitate, interes, sensibilizare MEDIU/ SITUAȚIE • Semnificare/ Reflecție/ Corelare cu experiențe/concepte anterioare • Facilitarea procesului reflexive: întrebări deschise PROCESARE • Posibilități de testare • Aplicare • Transfer în situații curente ACȚIUNE COMPORTAMENT Factori favorizanți: motivație (intrinsecă); strategii de învățare; sarcini stimulative, provocatoare; colaborare și comunicare Procese facilitate de profesor – pregătește, conduce, ghidează, permite și încurajează acțiunea
 12. 2. Despre ce este o competență: Cunoștințe – Abilități – Atitudini - Context – Sarcină/rol
 13. • DEFINIREA competenței – ce este? • TIPURI de competențe – categorii și denumiri • UTILIZAREA conceptului de competență în documentele reglatoare în domeniile educație și formare profesională – impact în modelele educaționale, curriculum, evaluare și procese asociate evaluării: recunoaștere, validare, certificare 3 PROBLEME MAJORE
 14. DEFINIREA
 15. • ”Conceptul de competență • este mai puțin o noțiune științifică și mai mult una socială și educațională [...]. Ce este competența, și cum folosim această noțiune?” (Bruner, Connoly: 1974) - o largă utilizare a conceptului, dar o slabă clarificare
 16. O PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ • skill (trad. ”deprindere, abilitate”) ca și capacitate de a combina informații în vederea utilizării acestora în mod flexibil, de a realiza inferențe, de a conecta și de a proba conexiunile (capacitate generală = general skill) • skill (abilitate) - definită prin conținut (content full, de ex. deprinderile aritmetice specifice), • capacity (capacitate) – liberă de conținut specific, deci mai generală (content free, de ex. capacitatea aritmetică)
 17. O PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ Competența - ca referință la inteligență, în special la inteligența operațională de „a ști cum” și mai puțin la ”a ști ceva” - implică acțiune, schimbarea mediului, precum și adaptarea la mediu: - selecția aspectelor relevante din totalitatea mediului în vederea elaborării unui plan ‐ inițierea secvenței de mișcări, acțiuni sau activități în vederea atingerii obiectivului setat ‐ utilizarea învățăturilor din succesele sau eșecurile obținute pentru formularea unor noi planuri.
 18. O PERSPECTIVĂ PEDAGOGICĂ •Modelul ”tradițional” al competenței: •Cunoștințe •Abilități •Atitudini • Institutul IKAB, Bonn
 19. Structura competenței în termeni de cunoștințe, abilități și atitudini conform Cadrului european de referință al competențelor – cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți (European Commission, 2004) EVOLUȚIA CONCEPTULUI ÎN DOCUMENTELE EUROPENE EDUCAȚIE – FORMARE PROFESIONALĂ DOMENIUL EDUCAȚIE: COMPETENȚELE – CHEIE
 20. REÎNTOARCEREA LA REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII Nivelurile de referință EQF definite prin rezultate ale învățării (versiunea de lucru, 2005) DOMENIUL FORMARE PROFESIONALĂ: REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII
 21. Rezultatele învățării în termeni de cunoștințe, abilități, competențe (EQF, 2008) REÎNTOARCEREA LA REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII DOMENIUL FORMARE PROFESIONALĂ: REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII = COMPETENȚELE
 22. 2 SURSE DE DEFINIRE A COMPETENȚEI = CONFUZIE ȘI SUPRAPUNERI IMPERFECTE DGEAC – Educație OECD – Competențele – cheie Cunoștințe – Abilități – Atitudini DG Employment Formarea profesională / Lumea muncii Rezultatele învățării = Cunoștințe,Abilități, Competențe COMPETENȚA ??? Definire Operaționalizre pentru educație/formare Evaluare/Certificare /Recunoaștere/ Validare
 23. ÎNVĂȚARE – REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII – COMPETENȚE…? Input Proces învățare Rezultate ale învățării Capacitățile elevilor Experiențe anterioare Starea de sănătate / Mediu Resurse materiale Mediul educațional Procese de predare – învățare Capacitățile profesorilor – cognitive și metodologice Mediu educațional Stare de bine Relații interpersonale Competențe (cheie, disciplinare și profesionale): Cunoștințe – Abilități – Atitudini și valori Capacități cognitive (procesele gândirii) Trăsături de personalitate – Dezvoltare personală Capacități non-cognitive * Abilități de viață
 24. SAU… ÎNVĂȚARE – COMPETENȚE - REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII ? Input Proces învățare Competențe Capacitățile elevilor Experiențe anterioare Starea de sănătate / Mediu Resurse materiale Mediul educațional Procese de predare – învățare Capacitățile profesorilor – cognitive și metodologice Mediu educațional Stare de bine Relații interpersonale Exprimate prin rezultate ale învățării: Cunoștințe – Abilități – Atitudini și valori (cheie, specifice/disciplinare, profesionale) Capacități cognitive (procesele gândirii) Trăsături de personalitate – Dezvoltare personală Capacități non-cognitive * Abilități de viață
 25. 2 SURSE DE DEFINIRE A COMPETENȚEI = CONFUZIE ȘI SUPRAPUNERI IMPERFECTE DGEAC – Educație OECD – Competențele – cheie Cunoștințe – Abilități – Atitudini DG Employment Formarea profesională / Lumea muncii Rezultatele învățării = Cunoștințe,Abilități, Competențe COMPETENȚA ??? Definire Operaționalizre pentru educație/formare Evaluare/Certificare /Recunoaștere/ Validare
 26. SINTEZA • Forța contextului: • Competența este mai mult decât cunoștințe și abilități, este o capacitate de a răspunde unor solicitări complexe prin mobilizarea resurselor psihosociale (incluzând abilități și atitudini) într-un context particular. (OECD)
 27. SINTEZA • dualitatea utilizării conceptului, științific și în limbajul comun; • discernerea unui nucleu semantic capturat prin termenii: abilitate, aptitudine, capabilitate, competență, eficiență, capacitate; • utilizarea termenului de competență în două formulări: competence și competencies descrise printr-o varietate de semnificații
 28. • Pentru că: dacă nu știm despre ce vorbim, nu putem acționa în acea direcție CUNOȘTINȚE Ceea ce știm și înțelegem ABILITĂȚI Cum folosim ceea ce știm ATITUDINI Cum ne raportăm la propria persoană, la ceilalți și la lume
 29. ADICĂ: ATITUDINI Cum ne raportăm la propria persoană, la ceilalți și la lume CUNOȘTINȚE Ceea ce știm și înțelegem Mediu/context Rol Sarcini de învățare/ de lucru
 30. ALTE MODELE ALE COMPETENȚEI:
 31. COMPETENȚA – CONCEPT ÎN EVOLUȚIE
 32. (Potolea, D.,Toma, S., 2010) UN MODEL INTEGRATOR AL COMPETENȚEI
 33. O PROPUNERE CONCILIANTĂ Un model al competenței – dimensiunea profesională și - dimensiunea dezvoltării personale
 34. Moșoiu, O. (2013)
 35. TIPURILE DE COMPETENȚE
 36. COMPETENȚELE SECOLULUI 21
 37. NECESARUL DE COMPETENȚE
 38. Competențele – cheie 2018 Competențe – cheie 2014 Literacy competence Communication in a mother tongue Languages competence/Multilingvism Communication in foreign languages Mathematical competence and competence in science, technology and engineering Mathematical competence and basic competences in science and technology Personal, social and learning competence Social and civic competences - Learning to learn Competeța civică - Entrepreneurship competence Sense of initiative and entrepreneurship Cultural awareness and expression competence Cultural awareness and expression Digital competence Digital competence COMPETENȚELE – CHEIE: REVIZUIRE 2018
 39. CE SEMNIFICAȚIE AU COMPETENȚELE - CHEIE
 40. OECD CADRUL ÎNVĂȚĂRII 2030
 41. STAREA DE BINE ÎN CONTEXT DIGITAL (OECD)
 42. TIPURI/CATEGORII DE COMPETENȚE/CAPACITĂȚI UTILIZATE ÎN HE competențe generice – instrumentale, interpersonale și sistemice competențe specifice domeniilor – - capacități/abilități (skills) și cunoștințe.
 43. UTILIZAREA PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE
 44. DERIVARE COMPETENȚE UE – RO – CICLURI MATERII/DISCIPLINE/MODULE/TEME
 45. Rezultatele învăţării: Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 1.1.1....... 1.1.2. ... 1.2.1...... 1.2.2. ... 1.3.1.......... 1.3.2. ... În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unității de rezultate ale învățării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului invățării (1 –cunoștințe, 2 – abilități, 3 –atitudini) iar a treia cifră numărului de ordine al rezultatului învățării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învățării UTILIZAREA STRUCTURII COMPETENȚEI ÎN VET
 46. Descriptorii generici, pe niveluri, corespunzători fiecărui tip de rezultat al învățării (CNCIS, 2011) UTILIZAREA STRUCTURII COMPETENȚEI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
 47. 3. Asocierea competențelor cu elemente de conținut – cheie !
 48. PROIECTAREA SITUAȚIILOR DE ÎNVĂȚARE • CUM procedez pentru a forma – exersa - dezvolta competențele specifice? • Asocierea • competențelor cu • activitățile de învățare și • conținuturile ȘI NU INVERS
 49. AȘA SE PRODUCE ÎNVĂȚAREA •Input senzorial de calitate •Experiență directă, interacțiune cu mediul •Stimulare – curiozitate, interes, sensibilizare MEDIU/ SITUAȚIE •Semnificare/ Reflecție/ Corelare cu experiențe/concepte anterioare •Facilitarea procesului reflexive: întrebări deschise PROCESARE •Posibilități de testare •Aplicare •Transfer în situații curente ACȚIUNE COMPORTAMENT Factori favorizanți: motivație (intrinsecă); strategii de învățare; sarcini stimulative, provocatoare; colaborare și comunicare Procese facilitate de profesor – pregătește, conduce, ghidează, permite și încurajează acțiunea
 50. 4. Sarcină → structură – algoritm → transfer în situații variate
 51. • relevanța și construcția curriculumului – inter- disciplinar; modular; integrat; • ==== competence-based; DE CE? UN ALGORITM – O STRUCTURĂ
 52. • METODELE; didacticile disciplinelor – demersurile didactice specifice domeniilor • centrat pe elev = ritmuri diferite; diferențiere/individualizare; planuri personalizate; evaluare formativă în raport cu standardele de învățare așteptate/dezirabile CUM? UN ALGORITM – O STRUCTURĂ
 53. • Gestionez MEDIUL DE ÎNVĂȚARE – CONTEXTUL • SARCINILE DE ÎNVĂȚARE – Ce le cerem elevilor să facă? Cu ce resurse? Cum variem contextul (pentru a asigura transferul)? • Evaluarea competențelor/rezultatelor învățării – formativ (feedback/feedforward) și sumativ CE FAC? UN ALGORITM – O STRUCTURĂ
 54. 5. Formarea profesorilor, suport & resurse
 55. NIVELURI DE COMPETENȚĂ Dreyfus model of skill acquisition, 1980
 56. O CAPACITATE FUNDAMENTALĂ
 57. LA FINAL... Conferința CE: Supporting key competence development: learning approaches and environments in school education (Bruxelles, noiembrie 2019) 3 provocări identificate în educația centrată pe competențe: • 1) abordări variate ale învățării, contexte și medii de învățare • 2) sprijin pentru profesori și alte categorii de personal educațional • 3) evaluarea și validarea dezvoltării de competențe.
 58. CURRICULUM CENTRAT PE COMPETENȚE ESTE UN DEMERS COMPLEX, SOLICITANT DE RESURSE REUȘIM?
 59. ȘI ACUM... •Ce ați învățat? •Voi cum procedați?
 60. Vă mulțumesc! Oana Moșoiu Oana.Mosoiu@fpse.unibuc.ro
Advertisement