Presentasjon gruppearbeidnov

255 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
255
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasjon gruppearbeidnov

 1. 1. Auden, John og Øyvind
 2. 2. Forfase Veldig ulike elevgrupper Idemylding forrige samling Enighet om framdrift mot presentasjon  Milepæler  Samarbeiderformer  Kommunikasjon per e-post Egenvurdering i etterkant tilpasset målgrupper =Tre individuelle opplegg  Tilbakemeldinger til hverandre
 3. 3. Storyline Oppussing - Start prosjekt Målgruppe: Digital kompetansekurs for personer med innvandrerbakgrunn. John tenkte på flere alternativ, alt fra å teste ut ny programvare i klassen som eksempelvis Google Cloud for Office programmer o.l, men endte tilslutt på å lage en Storyline oppgave Storylineprinsippet er noe kjent for Ikt-huset, men John laget et prosjekt med nye tema, og andre oppgaver.
 4. 4. Storyline Oppussing - Tema Tema skulle være å pusse opp enten:  Et baderom på 12m2  Et kjøkken på 16m2  Eller en stue og to soverom Budsjett for alle oppgavene: Kr. 50 000,- Grupper på 3-4 deltagere. Tid: ca 2-3 dager
 5. 5. Storyline Oppussing - Studiemål Bruke søkemotor på internett for å finne konkret nødvendig informasjon.  Hva er lovverket for å pusse opp?  Hva kan du gjøre selv?  Hva må du ha fagmenn til å gjøre?  Hva skal pusses opp?  Finn varer fra forskjellige internettsider  Finn aktuelle entreprenører innen de forskjellige faggruppene. Bruk Excel for å sette opp et budsjett / Kostnadsoversikt for arbeid og materiell. Bruk Word for å lage en annonse Bruk internett for å lage/sette inn en annonse Bruk E-post for å sende ut forespørsler til forskjellige entreprenører.
 6. 6. Storyline Oppussing tema og budsjett Lærer deler inn i grupper, deler ut - Prosess Plenumsdiskusjoner  Hva menes med oppussing?  Hvilke erfaringer har deltagerne selv?  Hva koster det ca å pusse opp rommene?  Hva er viktig å tenke på i planleggingen?  Hvor/hvordan kan en finne nødvendig informasjon?  Hvilke programmer kan en bruke for oppsett?  Hva er viktig å tenke på når en sender prisforespørsler?
 7. 7. Storyline Oppussing - Prosess Gruppearbeid  Lag en plan for oppussingsprosjektet  Lag lister over arbeid og materiell og møbler som skal byttes ut.  Finn ca priser på internett og lag et ca budsjett på maks kr 50 000,-  Lag annonser og prisforespørsler. Bruk tekst og tegninger (i Word)  Finn entreprenører og leverandører  Send annonse og prisforespørsler
 8. 8. Storyline var ferdig med sine budsjetter og Når gruppene Oppussing - Tvist annonser/prisforespørsler, endret lærer budsjettet fra kr. 50 000 til kr 25 000,- Gruppene måtte tenke hvordan de kunne redusere sine opprinnelige planer. Flere grupper endte på:  Kjøpe bruktmateriell fremfor nytt.  Gjøre mer arbeid selv fremfor håndtverkere  Kutte ut noe luksus.
 9. 9. Storyline hadde gruppene evalueringer: Helt tilslutt Oppussing - Evaluering  Hvordan jobbet gruppene?  Hva har de lært?  Hva kunne gruppene gjort bedre?
 10. 10. Prosjekt i matematikk og IKT Utfordringer  Bruke IKT som et hjelpemiddel  Få elevene til å arbeide selvstendig  Få elevene til å forstå ikke bare reprodusere  Implementere problembasert læring  Lære seg å jobbe etter kompetansemål
 11. 11. Prosjekt i matematikk og IKT Utdanningsdirektoratets mål:  Samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, prosent, promille og tal på standardform, og uttrykkje slike tal på varierte måtar  Rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk  Bruke, med og utan digitale hjelpemiddel, tal og variablar i utforsking, eksprementering, praktsk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design. (Udir.20210)
 12. 12. Prosjekt i matematikk og IKT Legge planer sammen med elevene  Fokus på kommunikasjon , ta ansvar og framdrift Se på teori rundt det å arbeide i prosjekt Praktisk opplegg og fokus på elevenes sterke sider Motivere elevene til ikke å gi opp!
 13. 13. Prosjekt i matematikk og IKT Fokus på kognitive nivåer 1. Kunnskap – huske, gjenkjenne, spesifisere. 2. Forståelse – bruke kunnskap, forklare, tolke, forstå og sammenlikne. 3. Anvendelse – bruke kunnskap oo forståelse for å resonere og løse problemer, analysere, problemløsning, sette sammen og kombinere. Hvordan få til en slik utvikling?
 14. 14. Prosjekt i matematikk og IKT Evaluering  Hvordan gikk prosjektarbeidet?  Hva lærte du?  Hva kunne vært gjort bedre?
 15. 15. IKT i arbeidsdagen Målgruppen er en gruppe eldre sykepleiere uten bakgrunnskunnskap eller egenerfaring i bruk av ikt- verktøy Bakgrunn for forespørselen er at arbeidsgiver krever minimumskunnskap innen bruk av e-post, to personalsystemer og pasientadministrativt system
 16. 16. Gruppens egenmålsettinger:  Åpne og lese e-post i Outlook  Sende og motta e-post, og bruke (foretaksintern) adressebok  Opprette, skrive i og lagre Word-dokument  Bruke nettsøk og hjemmesider  Oppdatere CV i personalportal  Registrere timelister og fravær i pers.adm.system  God bruk av elektronisk pas.adm.system
 17. 17. Forhåndsavklaringer Det ble satt av en hel dag til undervisning Følgende ble prioritert bort:  Pas.adm.system. Problematisk ift. taushetsbelagt info, samt at Ø. ikke jobber med system/pasienter + tidkrevende  CV. For tidkrevende, og mindre viktig.
 18. 18. Plan for gjennomføring Oppgaver i prioritert rekkefølge: 1. Outlook 2. Internett 3. Fravær 4. Word Alle oppgave har fokus på praktiske øvelser
 19. 19. Forts.1. Outlook: Åpne leser, lese meldinger, åpne ny melding, hente adresser fra adressebok, skrive meldinger (til hverandre). Send-motta, svare hverandre. Åpne lenker/nettleser fra e-postmelding.2. Internett: Navigere på intranett. Søkemotor. Oppslag i Felleskatalogen og andre relevante nettsteder. Fylle ut nettskjema (Questback), som vi bruker i foretaket
 20. 20. 3. Personaladministrativt system – GAT  Hvordan registrere fravær og ferie.4. Opprette og bruke Word-dokument (Opplegget er ikke gjennomført grunnet tidsmessige utfordringer. Vi satser på gjennomføring før jul)
 21. 21. Etterarbeid/evaluering Ø. sender ut e-post til avtalt tidspunkt ca. en uke etter undervisning. Todelt instruks i e-posten:  Klikke på lenke i e-post. Går direkte til e-læringsmodul som består flervalgsoppgaver, dra- og slipp-oppgaver og nettskjema. Steg- for steg-instruks i e-læringsmodul. Fullføre denne.  Når fullført e-læring; sende svar på e-post til Ø.
 22. 22. Motivasjonsteori/praksis Elevstyrt metodikk i stedet for lærerstyrt Self-efficacy: Gi tro på egne ferdigheter, bedre egenvurdering Opponent-prosessteori: mestre det vanskelige for å oppnå noe etterpå Driv-teori=likevekt Maslows behovshierarki; øke funksjonsnivå for bedret arbeidshverdag
 23. 23. Evaluering av samarbeid Lære av hverandres prosjekter Innblikk i ulike arbeidssituasjoner og mennesker Få innspill til videre arbeid Få innspill til hverandres arbeid Kommunikasjon i gruppen kan gjøres bedre  Dialog  Sette av mer tid  Litt for mye fokus på egen del av prosjektet, lite forkus på de andre i gruppen Vi setter pris på å se på andres arbeid
 24. 24. Laget av: AudenTAKK FOR OSS John Øyvind

×