Digital CV ePortfolio for BOL 080909

422 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
422
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hallo Dere husker spørreskjema om digital kompetanse fra i fjor (i alle fall dere ved BOL2 og 3)
 • Vi mener at en slik endring både er relevant og aktuell fro BOL. Dette særlig fordi det fordrer både digital kompetanse (både kunnskap, ferdigheter og holdninger), kildekritikk, samarbeid, refleksjon, presentasjonsvurderinger, presentasjonsbevissthet og faglig kunnskap i bunn. Disse elementene er også sentrale momenter for en kommunikasjonsmedarbeider/leder i sitt virke. Vi ønsker også at den kompetansen som er opparbeidet skal både kunne dokumenteres på en hensiktsmessig måte og kunne tas med i digital form videre også etter avsluttet studiet. Det er derfor en viktig del av dette revisjonsarbeidet og sørge for at det muliggjøres på en hensiktsmessig måte.
 • Hva vil en slik digital CV innebære for deg som student? For det første: Ikke mer enn det du gjør den til selv. Det er grunn til å understreke at dette er frivillig om du som student ønsker å være med på. Det betyr at det ikke er lagt opp til at dette skal være obligatorisk, men heller å betrake som en gylden mulighet til både å tilegne seg kompetanse innen digitale medier, og ikke minst på en systematisk og god måte kunne dokumentere og demonstrere din kompetanse, og da særlig overfor potensielle arbeidsgivere. For det andre: Det bidrar til økt refleksjon omkring læringsprosesser, faglige temaer og andre ferdigheter som du som student innbefatter deg med i løpet av studietiden. Ved å nedfelle eksplisitt og synliggjøre slike momenter bidrar dette også til økt bevissthet omkring både hva en faktisk lærer og kan også bidra til å tydeliggjøre hva en faktisk ønsker å arbeide med etter endt utdanning. For det tredje: Det er et pilotprosjekt. Det innebærer at vi ikke kan love deg at alt er ferdig utviklet og gjennomtenkt. Samtidig gjør det at du som student i betydelig grad kan være med på å påvirke utformingen og prosessen.
 • Digital CV En digital CV fordrer at du som student dokumenter, samler, reflekterer og demonstrerer ulike kompetansemessige elementer. Naturligvis vil dette gjelde spesielt for de kompetansemessige elementene som berører studierelaterte temaer direkte. Men også andre supplerende områder  vil være naturlige å trekke inn i denne sammenheng. Begrensingene ligger mer i din egen vurdering av hva som oppfates å være relevant for en potensiell arbeidsgiver å kjenne til. Tanken bak en digital CV er flersidig: - Det setter potensielle arbeidsgivere bedre i stand til å se og vurdere studenter kompetanse - Det bidrar til at studentene i større grad dokumenterer kompetanse som er ervervet - Det bidrar til økt refleksjon over læring - Det øker den digitale kompetansen til studentene - Det øker utdanningsinstitusjonens  bevissthet og evne til å være aktuell og relevant - I tillegg er det et indirekte “svar” på nasjonale krav om studienes kvalifikasjonsrammeverk
 • Dokumenter, samler, reflekterer og demonstrerer ulike kompetansemessige elementer. spesielt for de kompetansemessige elementene som berører studierelaterte temaer direkte. Dokumentere og samle Ulike faglige arbeider som er utført som en del av studiet, kan legges ut, gjøres tilgjengelig. Eksempler på dette kan være arbeidskrav (innleveringer) som studenten selv mener er egnet til å være tilgjengelig for andre (potensielle arbeidsgiver). Det er da viktig å få fram i hvilken sammenheng arbeidet ble gjort. Videre vil skriftlige eksamensoppgaver også være aktuelle. Det kan være dokumentasjon omkring bestemte hendelser, aktiviteter ila. studiet, f.eks. studietur til Brussel, faglige arrangement, oa. For BOL studenter vil også for eksempel Prosjektledelse og gjennomføring av praksisprosjekt være særlig relevant, samt naturligvis bacheloroppgaven. Reflektere I forbindelse med dokumentasjon, så vil det også være sentralt at du som student også viser evne til refleksjon omkring både faglige elementer og læringsevne. F.eks vil det ofte være slik at om en har gjennomført en oppgave, vil en når en tar den fram igjen se både forbedringsmomenter og endret bevissthetsgrad omkring ulike temaer. Her kan en nedfelle refleksjoner omkring dette. Videre vil det også være viktig å kontekstualisere gjennom å reflektere over i hvilken læringssammenheng et arbeid ble utført. Altså både en forklaring av læringsprosess og -kontekst den gangen arbeidet ble gjort og hvilke refleksjoner som er gjort i etterkant. Demonstrere De momenter som studenten velger å synliggjøre gjennom dokumentasjon og refleksjoner skal også vises fram. Dette kan naturligvis gjøres på mange måter. En pdf-fil eller Word-fil av en oppgave vil være den enkleste formen. En variant av dette kan være å legge en tekst ut i på web-siden i html-format, slik at den blir liggende som “direkte” tekst på sidene. Ytterligere en endring av dette vil være å supplere den “web-teksten”, med hyperlinking og kanskje med bruk av illustrasjoner el. En mer digitalt avansert variant vil være å f.eks. legge ut en video eller billedserie, med tekst kommentarer. Digital storytelling er en slik formidlingsform. Å lage en egen blog kan også være en variant, for de som er glad i å skrive mer eller mindre løpende tekster og refleksjoner. I det hele tatt finnes det mange formater og former å gjøre dette på, fantasien og tidsbruk er i hovedsak begrensningene. Det vil også være hensiktsmessig å legge det opp på en slik måte at mottaker/leseren både kan finne en klikkbar CV og en filkomprimert utgave. Det innebærer altså en systematisk kortfattet oversikt over kompetanse og annet som tilligger en CV, som altså har et digitalt format. Digital kompetanse Mange av dere studenter har betydelig grad av det en kan kalle digital kompetanse, dvs. kompetanse innen digitale medier, som bruk av ulike dataprogrammer, webpublisering, digital fotografering, chatting, og så videre og så videre. Svært mange har imidlertid en beskjeden grad av dokumentasjon av denne kompetansen. En digital CV vil heller ikke formalisere denne, men bidra til at denne synliggjøres og demonstreres overfor potensielle arbeidsgivere. Vi vil gjennom dette prosjektet legge til rette for at den enkelte student selv skal få anledning til utvikle og demonstrere kompetanse innen ulike digitale medier. Web-plattformen i seg selv vil være en side av det, men også alle de ulike digitale mediene en legger inn i en slik digital CV vil være viktig supplement i så henseende.
 • Eksempler Praksisprosjekt Prosjektverktøy (Projectplace) Gruppeprosess Samhandling med eksterne PE Spesielle forhold (media oa.) Oppgaveskriving Problemstilling, oppgavens pentagon Kildekritikk og referansebruk Metode Innhold OLA1001 BaFaBaFa Fjellseminar Studentaktiviteter
 • Digital CV ePortfolio for BOL 080909

  1. 1. Digital CV- ePortfolio For BOL Presentasjon 08.09.09 ” ePortfolio i overgangen høyere utdanning – arbeidsliv” Prosjektleder Torgeir Skyttermoen
  2. 2. Agenda <ul><li>BOLAlumni </li></ul><ul><li>Introduksjon om ePortfolio </li></ul><ul><li>Digital CV </li></ul><ul><ul><li>Hva er det? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvorfor er det relevant </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvorfor BOL </li></ul></ul><ul><li>Komme i gang med egne sider </li></ul>
  3. 3. BOLAlumni
  4. 4. ePortfolio <ul><li>Prosjektet </li></ul><ul><ul><li>Digital CV </li></ul></ul><ul><ul><li>KRS og BOL i fokus </li></ul></ul><ul><ul><li>Norgesuniversitet finansierer </li></ul></ul><ul><li>Støttespillere </li></ul><ul><ul><li>Manpower </li></ul></ul><ul><ul><li>Adecco </li></ul></ul><ul><ul><li>NAV </li></ul></ul><ul><ul><li>Dossier Solutions/NTNU </li></ul></ul><ul><ul><li>Internasjonale forskere </li></ul></ul>
  5. 5. Hvorfor digitale sider/mapper for BOL? <ul><li>Læring </li></ul><ul><ul><li>Egnet læringsform for denne type studier, bidrag til bevissthet og refleksjon </li></ul></ul><ul><li>Ferdigheter , inkl. Digital kompetanse </li></ul><ul><ul><li>Egnet for BOL-studenter som bør ha kunnskaper og ferdigheter knyttet til digitale verktøy </li></ul></ul><ul><li>Mer helhet i studiet </li></ul><ul><ul><li>Den enkelte kan selv både skape og demonstrere en større sammenheng mellom underveisarbeid og sluttarbeid, samt helhet i studiet </li></ul></ul><ul><li>Dokumentasjon </li></ul><ul><ul><li>Kunnskapen kan dokumenteres, framvises og anvendes direkte i arbeidssammenheng </li></ul></ul><ul><li>Motivasjon </li></ul><ul><ul><li>Så er det jo morsomt da… </li></ul></ul>Burde vært mulighet for digitale mapper som evalueringsform ved BOL.......
  6. 6. Digitale mapper og digitale verktøy <ul><li>Digitale ferdigheter </li></ul><ul><ul><li>Tilegne seg kunnskap om og anvende digitale verktøy </li></ul></ul><ul><li>Bedre læringsprosesser </li></ul><ul><li>Aktuelt å anvende direkte i jobben </li></ul><ul><li>Sluttprodukt: Kompetansemappe – Digital CV </li></ul>
  7. 7. Hva vil en slik digital CV innebære for deg som student? <ul><li>Ikke mer enn det du gjør den til selv </li></ul><ul><ul><li>Frivillig </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Men en gylden mulighet til både å tilegne seg kompetanse innen digitale medier, og ikke minst på en systematisk og god måte kunne dokumentere og demonstrere din kompetanse, og da særlig overfor potensielle arbeidsgivere. </li></ul></ul></ul><ul><li>Det bidrar til økt refleksjon omkring læringsprosesser, faglige temaer og andre ferdigheter </li></ul><ul><li>Det er et pilotprosjekt </li></ul><ul><ul><ul><li>Det innebærer at vi ikke kan love deg at alt er ferdig utviklet og gjennomtenkt. Samtidig gjør det at du som student i betydelig grad kan være med på å påvirke utformingen og prosessen. </li></ul></ul></ul>
  8. 8. Digital CV <ul><li>Tanken bak en digital CV er flersidig: </li></ul><ul><ul><li>Det setter potensielle arbeidsgivere bedre i stand til å se og vurdere studenter kompetanse </li></ul></ul><ul><ul><li>Det bidrar til at studentene i større grad dokumenterer kompetanse som er ervervet </li></ul></ul><ul><ul><li>Det bidrar til økt refleksjon over læring </li></ul></ul><ul><ul><li>Det øker den digitale kompetansen til studentene - Det øker utdanningsinstitusjonens bevissthet og evne til å være aktuell og relevant </li></ul></ul><ul><ul><li>I tillegg er det et indirekte “svar” på nasjonale krav om studienes kvalifikasjonsrammeverk </li></ul></ul>
  9. 9. Hvordan skal så dette gjøres? <ul><li>Dokumentere og samle </li></ul><ul><li>Reflektere </li></ul><ul><li>Demonstrere </li></ul><ul><li>Digital kompetanse </li></ul>Arbeidskrav, innlevering , eksamensoppgaver , studenttrainee, praksisprosjekt , studietur , faglige arrangement , Bacheloroppgave Egen refleksjon – notater , en digital historie , diskusjoner, læringssammenheng , forklaring av læringsprosess og kontekst den gang arbeidet ble gjort, , forbedringsmomenter ?
  10. 10. Forslag til temaer som kan være med <ul><li>Sett dere sammen 2og2 </li></ul><ul><li>Ta en rask ”brainstorming” på aktuelle temaer og momenter som kan være aktuelle.. </li></ul>
  11. 11. Hvordan kan en slik side se ut? <ul><li>En students første forsøk (Krister fra BOL2) </li></ul><ul><li>Noen spede ansatser fra meg </li></ul>
  12. 12. Wordpress – hva, hvorfor, hvordan? <ul><li>Wordpress - hva og hvorfor </li></ul><ul><ul><li>En åpen, gratis, bloggplattform </li></ul></ul><ul><ul><li>Har stor utbredelse (CNN, Harvard, ++) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fleksibel, stabil, enkel, grei å eksportere data </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveren ligger ved HiL, for øvrig ”selvbetjent” </li></ul></ul><ul><ul><li>Egen portal student.hil.no, med lik pålogging som Fronter oa. </li></ul></ul>
  13. 13. Verktøy i Wordpress og koplinger Verktøy
  14. 14. Wordpress – hva, hvorfor, hvordan? forts. <ul><li>Wordpress – hvordan </li></ul><ul><ul><li>Noe forklares i åpningsbildet </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruksanvisning </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lage egne sider i Wordpress </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tenk ut (noenlunde) hva siden skal inneholde </li></ul></ul><ul><ul><li>Sett i gang og prøv </li></ul></ul><ul><ul><li>Spør om tips, hjelp (send e-post) </li></ul></ul><ul><ul><li>Del med andre, legg link inn i Fronter (Åpne digitale studentmapper) </li></ul></ul>

  ×