Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Erfaringer fra etableringen av Campus NooA

753 views

Published on

Campus NooA ble etablert og fikk offentlig godkjenning som nettskole i 2012.

NooAs mål er å bli et internasjonalt senter for nettkurs og en attraktiv partner for mennesker og virksomheter som vil lage, selge og gjennomføre fleksible og kostnadseffektive nettkurs med høy kvalitet.

NooA har 750 brukere og 50 kurs på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Man kan starte når man vil og gjennomføre i sitt eget tempo. Kursene gjennomføres på den mangespråklige læringsplattformen Moodle. Kursene er rene nettkurs basert på teorien om kooperativ frihet og transparens i nettbasert utdanning.
 
Presentasjonen fokuserer på erfaringene med å bygge opp Campus NooA som en ny, privat, nordisk nettskole basert på læringsplattformen Moodle og teorien om kooperativ frihet og transparens i nettbasert utdanning. Det tar også for seg viktigheten av å ha: en læringsfilosofi, en effektiv og smidig organisasjon, en hensiktsmessig læringsplattform, effektiv kursutvikling og nødvendig markedsføring.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Erfaringer fra etableringen av Campus NooA

 1. 1. Erfaringer fra etableringen av Campus NooA Eksempler og erfaringer fra et flerspråklig, fleksibelt og sosialt læringsmiljø ved Campus NooA - Nordic open online Academy Morten Flate Paulsen www.NooA.no En 15 minutters presentasjon for kommunal sektor BI Learning Lab, 10. juni 2014 www.slideshare.net/MortenFP http://twitter.com/MFPaulsen http://nettstudier.blogspot.com http://issuu.com/mfpaulsen www.linkedin.com/in/mfpaulsen www.facebook.com/mfpaulsen www.eden-online.org/blog/ 1
 2. 2. Sammendrag Campus NooA ble etablert og fikk offentlig godkjenning som nettskole i 2012. NooAs mål er å bli et internasjonalt senter for nettkurs og en attraktiv partner for mennesker og virksomheter som vil lage, selge og gjennomføre fleksible og kostnadseffektive nettkurs med høy kvalitet. NooA har 750 brukere og 50 kurs på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Man kan starte når man vil og gjennomføre i sitt eget tempo. Kursene gjennomføres på den mangespråklige læringsplattformen Moodle. Kursene er rene nettkurs basert på teorien om kooperativ frihet og transparens i nettbasert utdanning. Presentasjonen fokuserer på erfaringene med å bygge opp Campus NooA som en ny, privat, nordisk nettskole basert på læringsplattformen Moodle og teorien om kooperativ frihet og transparens i nettbasert utdanning. Det tar også for seg viktigheten av å ha: en læringsfilosofi, en effektiv og smidig organisasjon, en hensiktsmessig læringsplattform, effektiv kursutvikling og nødvendig markedsføring. 2
 3. 3. Kort om meg • Etablerte Campus NooA i 2012 • Professor II ved Høgskolen i Sør-Trøndelag • Arbeidet med nettbasert utdanning for NKI 1986 – 2012 • President i EDEN European Distance and E-learning Network (2010-2013) • Doctor of Education fra Pennsylvania State University • American Center for the Study of Distance Education (1990 -1992) • Adjunct Professor Athabasca University (1999 - 2005) • Professor associado Universidade Aberta, Portugal (2009-2010) 3
 4. 4. Utviklingen av Campus NooA the Nordic open online Academy NooAs mål er å bli et internasjonalt senter for nettkurs og en attraktiv partner for mennesker og virksomheter som vil lage, selge og gjennomføre fleksible og kostnadseffektive nettkurs med høy kvalitet. Viktige byggeklosser: • En læringsfilosofi • En effektiv og smidig organisasjon • En god og rimelig læringsplattform • Effektiv og rimelig kursutvikling • Markedsføring 4
 5. 5. 5 The most interesting pedagogical challenge in our lifetime is to provide online education that combines individual freedom with meaningful cooperation. I have struggled with this challenge since I first introduced my Theory of Cooperative Freedom in 1992. www.ednews.org/articles/10626/1/An-Interview-with-Morten-Flate-Paulsen- Focusing-on-His-Theory-of-Cooperative-Freedom-in-Online-Education/Page1.html
 6. 6. More resources on Cooperative Freedom and Transparency in Online Education • Cooperative online education http://www.slideshare.net/MortenFP/cooperative-freedom-6137952 • Online education barometers www.youtube.com/watch?v=gyoe7dGIwkE&feature=relmfu • Transparency in Cooperative Online Education www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/671/1267 • E-viva em Portugal http://nettstudier.blogspot.com/ • Cooperative Online Education http://seminar.net/index.php/volume-4-issue-2-2008- previousissuesmeny-124/100-cooperative-online-education • Cooperative Freedom and Transparency in Online Education www.slideshare.net/MortenFP/futuralia-3400339 • Visualizing student profiles www.slideshare.net/MortenFP/visualizing-student-profiles-through-nkis-online-catalogue- and-student-network • Transparency for Cooperation http://toonlet.com/archive?m=s&i=11245 6
 7. 7. Individuell fremdrift Kollektiv fremdrift Individuell oppstartKollektiv oppstart 7
 8. 8. Organisation Executive board Advisory board Quality board Language area partners Student commission Content providers 8
 9. 9. Learning Management system Versjon 2.6 9 Startsiden på kurset: Næringslivsetikk og samfunnsansvar Nye muligheter for Utmerkelser (Open Badges)
 10. 10. NooA er mangespråklig 10 Eksempel på skrivekurs fra NooAs Forfatterskole med innhold på norsk, svensk og engelsk Slik kan systemadministrator tilby flere språk Slik velger brukerne språk på menyer og hjelpetekster
 11. 11. Utvikler og gjennomfører kurs sammen med partnere Jump on the E-train 11
 12. 12. Noen eksempler på kurs 12
 13. 13. Ti gode grunner for at virksomheter bør vurdere å utvikle og gjennomføre sine nettkurs i samarbeid med Campus NooA: 1. Lag og gjennomfør kurs uten at det koster noe 2. Overlat markedsføring, kvalitetssikring, administrasjon, drift og support til NooA 3. Unngå avlyste kurs med for få deltakere 4. Få flere deltakere fra et større geografisk område, og rekrutter enda flere med fri oppstart og fri progresjon. 5. Reduser kostnadene til reise, overnatting og kurslokaler 6. Distribuer kursmateriell raskere og billigere 7. Nå raskere ut på markedet med nye produkter og tjenester 8. Øk salget, bruk e-læring som konkurransefortrinn og verdiøkende tjeneste 9. Skap bedre relasjoner til medlemmer, kunder og leverandører 10. Oppnå høyere kompetanse og bedre samarbeid 13
 14. 14. Eksempel: Spansk for adoptivforeldre www.NooA.no 14 Vil samarbeide for å gjøre kurset tilgjengelig for sine medlemmer i hele Norden Standard sluttevaluering i alle kurs
 15. 15. Eksempler på oppgaver i Writing course I 15 • Tankedeling • Innsending
 16. 16. Moodle finesser som støtter opp om kooperativ frihet og transparens 16
 17. 17. The Mall: Smakebiter på noen av kursene Alle som kjøper et kurs får også tilgang til Studentlappen 17
 18. 18. Markedsføring i sosiale medier Facebook: www.facebook.com/CampusNooa Blogger: campusnooa.blogspot.no/ Linkedin: www.linkedin.com/company/campus-nooa Issuu: issuu.com/campusnooa Slideshare: www.slideshare.net/CampusNooA YouTube: www.youtube.com/campusnooa Instagram: http://statigr.am/campusnooa Twitter: twitter.com/CampusNooA twitter.com/NooAsamfunnsfag twitter.com/NooAmatematikk 18
 19. 19. Takk Presentasjonen er tilgjengelig på www.slideshare.net/MortenFP 19 www.NooA.no

×