Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nasjonal infrastruktur og felles tjenester

381 views

Published on

Hva gjør eCampus med nasjonal infrastruktur og felles tjenester for universiteter og høgskoler? Hva ligger bak dagens løsninger

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nasjonal infrastruktur og felles tjenester

 1. 1. Nasjonal infrastruktur og felles løsningerFleksibilisering og eCampus: To sider av samme SAK? UiN, Bodø, 2012-05-31 Ingrid Melve, Teknisk direktør, UNINETT
 2. 2. UNINETT Det norske forskningsnettet Organisert som AS, heleid av Kunnskapsdept Hovedkontor i Trondheim 2 Tett samarbeid med IT-avdelingene Formål:  Tilby nett-tjenester på linje med det beste internasjonalt til høyere utdanning og forskning  Utvikle og drive forskningsnett  Kostnadseffektive kommunikasjonstjenester  Arbeide for samtrafikk og åpne løsninger  Standardisering: åpen og framtidsrettet elektronisk infrastruktur
 3. 3. Mål for eCampus eCampus er et program som skal tilrettelegge for bedre læring og forskning i høgere utdanning  Mobile tjenester: inn i lomma 3  Opptak av forelesinger: krysser grenser i tid, tilgang og avstand  Videokonferanser og webmøter: avstandsoverbygging og samarbeid over nett Koordinert av UNINETT for norske høgskuler og universiteter, ramme på 70 millioner over 5 år Fokus 2012: Fleksibel utdanning i Nord-Norge Bygge ut moderne IKT-infrastruktur for UH- sektoren: systematisering og storskala Felles løft for forskningsbasert læring:  arbeidsgrupper  beste praksis for teknologibruk
 4. 4. Å ta i bruk teknologi 4
 5. 5. Organisering av eCampus Nasjonale tjenester og infrastruktur  Eksperimenter, piloter, produksjon  Tilgjengelig for hele UH-sektoren 5 Prioriteringsråd fra sektoren  Kartlegging, dialog, utprøving Arbeidsgrupper fra sektoren  Åpne, diskuterende, utprøvende  Samlinger  Små undergrupper som går i detaljer eCampus Nord: konkrete prosjekter i 2012 Kontaktpersoner ved hver institusjonen Budsjett i 2012: 12 millioner fra KD i tillegg kommer egeninnsats, innkjøpsavtaler mm
 6. 6. Nytte for studenter Valgfrihet: større fagtilbud, bedre kvalitet 6 Tilgang: enklere repetisjon, enklere tilstedeværelse, enklere kommunikasjon Møte IKT-hverdag som ligner hverdagen: mobil, skytjenester, gruppesamarbeid Lettere å bruke tid på fagstoff Mange som har spesielle behov Tilrettelegge for deling
 7. 7. Nytte for universitetetog de faglig ansatte Bedre ressursutnyttelse gjennom samarbeid 7 Bygging av gode læringsmiljø Tilgang overalt, åpner for rekruttering uavhengig av geografi Åpner for deling, åpenhet gir synlighet Lettere å samarbeid internt og eksternt Bevarer historisk materiale for ettertiden
 8. 8. Videoinfrastruktur 8
 9. 9. Videoinfrastruktur  Mo i Rana  Undervisningsro 9 m  Utstyr  Studio  Studenter  Bodø  Støttepersonell  Nasjonal  Lagring og deling
 10. 10. Fra enkelhet til kompleksitet 10 Fra individ til institusjon til verden
 11. 11. Allmenngjøring av løsninger Webmøter som alle kan lage  Ikke videokonferanse som krever rom og støttepersoner 11 Aktive deltagere, ikke konsumenter Deling av filer som er for store til epost, alle må kunne sende til partnere Podcast: læring rett i lomma  Infrastruktur for video-opptak Verktøy i ALLE hender!
 12. 12. Enklere samarbeid overorganisasjonsgrenser Organisatoriske grenser  Mellom institusjoner 12  Mellom campus/satelittcampus  Mellom prosjekter (og nabokontor) Konkrete felles nasjonale verktøy kombinert med lokal kompetanse og fokus på teknologibruk
 13. 13. Infrastruktur forfleksibilisering Uavhengig av tid og sted, bygge digital kompetanse 13 Video/lyd-opptak i undervisning  Læremiddel  Prosessvirkemiddel Samarbeidsverktøy: webmøter, videokonferanser Delingsverktøy: CloudStor, videoportal, teknologi for digital eksamen
 14. 14. eCampus: hva gjøres? Hva er god praksis? nettverksbygging Samlinger  Webmøter, arbeidsgruppe og samlinger 14  Forelesningsopptak og podcast  Digital eksamen, teknologisamarbeid Innkjøpsavtale for AV-utstyr, felles spesifikasjoner Nasjonale tjenester  Webmøter, videokonferanser, anbefalinger  Deling av store filer med CloudStor  Videoinfrastruktur etableres 2012: Fleksibel utdanning i Nord-Norge
 15. 15. Helt til slutt http://blog.ecampus.no  Informasjon om hva som skjer 15  Tjenester og tilgjengelige ressurser  Intervjuer med høgskoler og universiteter om erfaringer og prosjekter Kontakt oss: kontakt@ecampus.no Hjelp for tjenestebruk: support@ecampus.no

×