SlideShare a Scribd company logo

نظام التعاقد الوظيفى للعمالة المؤقتة والموسمية بالمصالح الحكومية والعامة المصرية

Medhat Saad Eldin
Medhat Saad Eldin
Medhat Saad EldinLawyer at Cassation Court & Economic court in Egypt

نظام التعاقد الوظيفى للعمالة المؤقتة والموسمية بالمصالح الحكومية والعامة المصرية

نظام التعاقد الوظيفى للعمالة المؤقتة والموسمية بالمصالح الحكومية والعامة المصرية

1 of 8
Download to read offline
1 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 – Egypt , Alexandria
‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫للعمالة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫نظام‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫الدين‬‫م‬‫حمد‬
‫المصرية‬ ‫والعامة‬ ‫الحكومية‬ ‫بالمصالح‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
2 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫للعمالة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫نظام‬
‫المصرية‬ ‫والعامة‬ ‫الحكومية‬ ‫بالمصالح‬
‫اإلدارى‬ ‫واإلصالح‬ ‫والمتابعة‬ ‫التخطيط‬ ‫وزارة‬
‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫بنظام‬ 2017 ‫لسنة‬ 110 ‫رقم‬ ‫قرار‬
)2017 ‫ديسمبر‬ 7 ‫فى‬ )‫(ب‬ ‫تابع‬ 276 ‫بالعدد‬ ‫المصرية‬ ‫بالوقائع‬ ‫(والمنشور‬
‫اإلدارى‬ ‫واإلصالح‬ ‫والمتابعة‬ ‫التخطيط‬ ‫وزيرة‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫بعد‬81‫لسنة‬2016،
‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬92‫لسنة‬2017،
‫رقم‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬1216‫لسنة‬2017‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫بإصدار‬
،
، ‫واإلدارة‬ ‫للتنظيم‬ ‫المركزى‬ ‫الجهاز‬ ‫اقتراح‬ ‫وعلى‬
‫قــرر‬
)‫األولى‬ ‫(المادة‬
‫م‬ ‫كل‬ ‫قرين‬ ‫المبين‬ ‫المعنى‬ ‫التالية‬ ‫والعبارات‬ ‫بالكلمات‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫فى‬ ‫يقصد‬ ": ‫نها‬
1-:‫المختص‬ ‫الوزير‬
. ‫المدنية‬ ‫بالخدمة‬ ‫المعنى‬ ‫الوزير‬
2-:‫المختصة‬ ‫السلطة‬
. ‫األحوال‬ ‫بحسب‬ ‫الهيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫المحافظ‬ ‫أو‬ ‫الوزير‬
3-: ‫الوحدة‬
.‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫أو‬ ‫المحافظة‬ ‫أو‬ ‫الحكومى‬ ‫الجهاز‬ ‫أو‬ ‫المصلحة‬ ‫أو‬ ‫الوزارة‬
‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫للعمالة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫نظام‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫الدين‬‫م‬‫حمد‬
‫المصرية‬ ‫والعامة‬ ‫الحكومية‬ ‫بالمصالح‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
3 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
4-: ‫الجهاز‬
‫للتنظيم‬ ‫المركزى‬ ‫الجهاز‬. ‫واإلدارة‬
5-: ) ‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫العمالة‬ ‫مع‬ ‫التعاقد‬ ( ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬
‫التالية‬ ‫المهام‬ ‫أو‬ ‫الوظائف‬ ‫من‬ ‫أى‬ ‫أداء‬ ‫على‬ ‫معها‬ ‫والمتعاقد‬ ‫الوحدة‬ ‫بين‬ ‫يتم‬ ‫الذى‬ ‫االتفاق‬:
: ‫وهى‬ ‫المؤقتىة‬ ‫األعمال‬ )‫(أ‬
‫لمدة‬ ‫الوحدة‬ ‫تحتاجها‬ ‫والتى‬ ‫التخصصية‬ ‫الوظائف‬ ‫تقابل‬ ‫التى‬ ‫األعمال‬. ‫سنة‬ ‫على‬ ‫التزيد‬
: ‫وهى‬ ‫الموسمية‬ ‫األعمال‬ )‫(ب‬
. ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫على‬ ‫التزيد‬ ‫لمدة‬ ‫معينة‬ ‫بمواسم‬ ‫إنجازها‬ ‫يرتبط‬ ‫التى‬ ‫األعمال‬"
) ‫الثانية‬ ‫(المادة‬
‫أ‬ ‫على‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫الموسمية‬ ‫أو‬ ‫المؤقتة‬ ‫باألعمال‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫التعاقد‬ ‫يكون‬ "‫عتماد‬‫الباب‬ ‫ات‬‫األول‬
( ‫الوحدة‬ ‫موازنة‬ ‫من‬: ‫األتية‬ ‫للشروط‬ ‫وفقا‬ ، ) ‫موسميين‬ ‫اجور‬
1-‫الت‬ ‫إدارة‬ ‫أو‬ ‫بالمحافظة‬ ‫واإلدارة‬ ‫التنظيم‬ ‫مديرية‬ ‫أو‬ ‫الجهاز‬ ‫من‬ ‫إفادة‬ ‫الوحدة‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬‫و‬ ‫نظيم‬‫اإلدارة‬‫ب‬‫الوحدة‬
. ‫التعاقد‬ ‫إلجراء‬ ‫بالحاجة‬
2-‫الغر‬ ‫لهذا‬ ‫المخصصة‬ ‫المالية‬ ‫األعتمادات‬ ‫بسماح‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫إفادة‬ ‫الوحدة‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬‫ض‬‫والم‬‫درجة‬
‫بالصرف‬ ‫الوحدة‬ ‫بموازنة‬. ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫للتعاقد‬
3-( ‫نسبة‬ ‫على‬ ‫معهم‬ ‫المتعاقد‬ ‫عدد‬ ‫يزيد‬ ‫أال‬10%‫بال‬ ‫المشغولة‬ ‫الوظيفية‬ ‫المستويات‬ ‫عدد‬ ‫من‬ )، ‫وحدة‬
. ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫دوريا‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫المختص‬ ‫وللوزير‬
4-‫الخبرة‬ ‫لسنوات‬ ‫طبقا‬ ‫التعاقد‬ ‫مستوى‬ ‫يتحدد‬ ‫أن‬‫ل‬ ‫اإلدارى‬ ‫الجهاز‬ ‫خارج‬ ‫أو‬ ‫داخل‬ ‫المكتسبة‬‫و‬ ‫لدولة‬‫الذى‬
( ‫أرقم‬ ‫بالجداول‬ ‫الواردة‬ ‫الوظيفية‬ ‫المستويات‬ ‫مع‬ ‫يتعادل‬1،2،3‫الخد‬ ‫لقانون‬ ‫المرافقة‬ ). ‫المدنية‬ ‫مة‬
5-‫ب‬ ‫اإلشرافية‬ ‫اإلدارة‬ ‫أو‬ ‫القيادية‬ ‫الوظائف‬ ‫شاغلى‬ ‫من‬ ‫ألى‬ ‫قريبا‬ ‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫يكون‬ ‫أال‬‫الوحدة‬‫درج‬ ‫حتى‬‫ة‬
‫ال‬ ‫القرابة‬. ‫مصاهرة‬ ‫أو‬ ‫نسبا‬ ‫ثانية‬"
‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫للعمالة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫نظام‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫الدين‬‫م‬‫حمد‬
‫المصرية‬ ‫والعامة‬ ‫الحكومية‬ ‫بالمصالح‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
4 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
) ‫الثالثة‬ ‫(المادة‬
"‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫بموافقة‬ ‫إال‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫الوحدة‬ ‫تعاقد‬ ‫اليجوز‬‫ال‬ ‫من‬‫سلطة‬
. ‫المقترحة‬ ‫التعاقد‬ ‫ومكافأة‬ ‫ومدته‬ ‫التعاقد‬ ‫إلبرام‬ ‫الوحدة‬ ‫احتياج‬ ‫مدى‬ ‫به‬ ‫موضحا‬ ‫المختصة‬"
) ‫الرابعة‬ ‫(المادة‬
"‫تعلن‬‫العالني‬ ‫يكفل‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫الموسمية‬ ‫أو‬ ‫المؤقتة‬ ‫العمالة‬ ‫مع‬ ‫للتعاقد‬ ‫حاجتها‬ ‫عن‬ ‫الوحدة‬‫وتكاف‬ ‫ة‬‫الفرص‬ ‫ؤ‬
‫وعلى‬ ‫للوحدة‬ ‫اإللكترونى‬ ‫الموقع‬ ‫وعلى‬ ‫بالوحدة‬ ‫ظاهرة‬ ‫أماكن‬ ‫فى‬ ‫اإلعالن‬ ‫ويكون‬ ، ‫والمساواة‬‫بواب‬‫ة‬
. ‫المصرية‬ ‫الحكومة‬
‫بالنسبة‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫عن‬ ‫التعاقد‬ ‫مدة‬ ‫قلت‬ ‫إذا‬ ‫اإلعالن‬ ‫يلزم‬ ‫وال‬‫أ‬ ‫ثالثة‬ ‫أو‬ ‫المؤقتة‬ ‫لألعمال‬‫با‬ ‫شهر‬‫لنسبة‬
. ‫التعاقد‬ ‫تجديد‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫واليجوز‬ ‫الموسمية‬ ‫لألعمال‬"
) ‫الخامسة‬ ‫(المادة‬
"‫النسب‬ ‫وبمراعاة‬ ‫التعاقد‬ ‫لشروط‬ ‫وفقا‬ ‫والكفاءة‬ ‫الجدارة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المتعاقدين‬ ‫اختيار‬ ‫يتم‬‫القا‬ ‫ة‬‫نونية‬
. ‫اإلعاقة‬ ‫ذوى‬ ‫لألشخاص‬"
) ‫السادسة‬ ‫(المادة‬
"‫المهام‬ ‫أو‬ ‫األعمال‬ ‫بإنتهاء‬ ‫أو‬ ‫بنهايتها‬ ‫وتنتهى‬ ، ‫سنة‬ ‫على‬ ‫التعاقد‬ ‫مدة‬ ‫تزيد‬ ‫أن‬ ‫اليجوز‬‫المتع‬‫عليه‬ ‫اقد‬‫ا‬
. ‫أقرب‬ ‫أيهما‬
‫التع‬ ‫تجديد‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫يجوز‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫النص‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫وبمراعاة‬. ‫اقد‬
‫عامين‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫التعاقد‬ ‫مدة‬ ‫تجديد‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫واليجوز‬‫المخ‬ ‫الوزير‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫إال‬. ‫تص‬"
) ‫السابعة‬ ‫(المادة‬
"‫المدن‬ ‫الخدمة‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫احكام‬ ‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫على‬ ‫يسرى‬‫رقم‬ ‫ية‬81‫لسنة‬
2016‫رقم‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫بقرار‬ ‫الصادرة‬1216‫لسنة‬21017‫أ‬ ‫ستة‬ ‫لمدة‬ ‫التعاقد‬ ‫كان‬ ‫متى‬‫شهر‬
. ‫فأكثر‬
‫تج‬ ‫واليجوز‬. ‫المتوسط‬ ‫فوق‬ ‫من‬ ‫اقل‬ ‫أداء‬ ‫تقويم‬ ‫تقرير‬ ‫على‬ ‫حصل‬ ‫لمن‬ ‫التعاقد‬ ‫ديد‬"
‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫للعمالة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫نظام‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫الدين‬‫م‬‫حمد‬
‫المصرية‬ ‫والعامة‬ ‫الحكومية‬ ‫بالمصالح‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
5 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
) ‫الثامنة‬ ‫(المادة‬
"‫على‬ ‫المؤقتة‬ ‫باألعمال‬ ‫القيم‬ ‫على‬ ‫معه‬ ‫للمتعاقد‬ ‫الشهرية‬ ‫التعاقد‬ ‫مكافأة‬ ‫تزيد‬ ‫أن‬ ‫اليجوز‬‫ا‬ ‫ثلث‬‫األق‬ ‫لحد‬‫صى‬
‫الحد‬ ‫ثلثى‬ ‫على‬ ‫والتزيد‬ ، ‫الثالث‬ ‫التعاقد‬ ‫مستوى‬ ‫لشاغلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫لألجور‬‫با‬ ‫لألجور‬ ‫األقصى‬‫لنسبة‬‫ل‬‫شاغلى‬
‫التعاقد‬ ‫مستوى‬ ‫لشاغلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫لألجور‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫على‬ ‫والتزيد‬ ، ‫الثانى‬ ‫التعاقد‬ ‫مستوى‬‫ا‬‫ألول‬.
‫ا‬ ‫بكامل‬ ‫الموسمية‬ ‫باألعمال‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫معه‬ ‫للمتعاقد‬ ‫الشهرية‬ ‫التعاقد‬ ‫مكافأة‬ ‫قيمة‬ ‫تتحدد‬‫ألجر‬‫ا‬‫لشهرى‬
‫الذ‬ ‫الوظيفى‬ ‫المستوى‬ ‫ذات‬ ‫فى‬ ‫لنظيره‬ ‫المستحق‬. ‫بالوحدة‬ ‫دائمة‬ ‫وظيفة‬ ‫يشغل‬ ‫ى‬"
) ‫التاسعة‬ ‫(المادة‬
"‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫يستحق‬‫إ‬: ‫األتى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫مدفوعة‬ ‫جازة‬
1-‫الوز‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫تحدد‬ ‫التى‬ ‫الرسمية‬ ‫والمناسبات‬ ‫األعياد‬ ‫عطالت‬ ‫أيام‬ ‫عن‬ ‫إجازة‬. ‫راء‬
‫لذلك‬ ‫الضرورة‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬ ‫العطالت‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫تشغيل‬ ‫ويجوز‬‫مماثال‬ ‫أجرا‬ ‫منحه‬ ‫مع‬ ،‫مضاف‬‫غلى‬ ‫ا‬
. ‫عنها‬ ‫عوضا‬ ‫إجازة‬ ‫أومنحه‬ ‫المستحق‬ ‫أجره‬
‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫أحكام‬ ‫المسلمين‬ ‫لغير‬ ‫الدينية‬ ‫لألعياد‬ ‫بالنسبة‬ ‫وتسرى‬‫ه‬‫ال‬ ‫ذا‬. ‫شأن‬
2-. ‫الواحدة‬ ‫المرة‬ ‫فى‬ ‫يومان‬ ‫أقصى‬ ‫وبحد‬ ، ‫السنة‬ ‫فى‬ ‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫لمدة‬ ‫عارضة‬ ‫إجازة‬
3-‫اعتي‬ ‫إجازة‬‫استالم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهرين‬ ‫مضى‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ، ‫السنة‬ ‫فى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫لمدة‬ ‫ادية‬‫ا‬، ‫لعمل‬
. ‫التعاقد‬ ‫تجديد‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫القاعدة‬ ‫ذات‬ ‫وتسرى‬
4-. ‫السنة‬ ‫فى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫لمدة‬ ‫مرضية‬ ‫إجازة‬
5-. ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫المقرر‬ ‫للنظام‬ ‫طبقا‬ ‫وضع‬ ‫إجازة‬
( ‫رقمى‬ ‫البندين‬ ‫عدا‬ ‫وفيما‬1،5‫البنودال‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلجازات‬ ‫حساب‬ ‫عند‬ ‫يراعى‬ ، )‫سابقة‬
‫ل‬ ‫يوم‬ ‫إلى‬ ‫اليوم‬ ‫كسر‬ ‫ويجبر‬ ، ‫سنة‬ ‫عن‬ ‫قلت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫التعاقد‬ ‫مدة‬ ‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫بنسبة‬ ‫استحقاقها‬‫صالح‬‫ا‬‫لمتعاقد‬
. ‫معه‬"
‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫للعمالة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫نظام‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫الدين‬‫م‬‫حمد‬
‫المصرية‬ ‫والعامة‬ ‫الحكومية‬ ‫بالمصالح‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬
6 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
Mob.01223514312 –Alexandria
) ‫العاشرة‬ ‫(المادة‬
"‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫التى‬ ‫التنفيذية‬ ‫واألعمال‬ ‫المهام‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫مايسند‬ ‫أداء‬ ‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫طبيعة‬‫األعمال‬
‫واللوائح‬ ‫القوانين‬ ‫بأحكام‬ ‫االلتزام‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ، ‫عليها‬ ‫المتعاقد‬‫والنظم‬ ‫زوالقرارات‬‫ا‬‫لمعمول‬‫بال‬ ‫بها‬‫وحدة‬.
‫انتهاء‬ ‫عند‬ ‫بردها‬ ‫االلتزام‬ ‫مع‬ ‫الشخصية‬ ‫العهد‬ ‫تسليمه‬ ‫ويجوز‬. ‫التعاقد‬ ‫مدة‬
‫والئح‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫أحكام‬ ‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫على‬ ‫وتسرى‬‫ال‬ ‫ته‬‫تنفيذية‬."
)‫عشرة‬ ‫الحادية‬ ‫(المادة‬
"‫مد‬ ‫تزيد‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫خارجها‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫داخل‬ ‫سواء‬ ‫التدريب‬ ‫إلى‬ ‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫إيفاد‬ ‫يجوز‬‫التع‬ ‫ة‬‫على‬ ‫اقد‬
‫عل‬ ‫وتطبق‬ ، ‫أشهر‬ ‫ستة‬( ‫المادتين‬ ‫أحكام‬ ‫يه‬15،16‫الخدمة‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫من‬ )‫ا‬. ‫لمدنية‬"
) ‫عشرة‬ ‫الثانية‬ ‫(المادة‬
": ‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫على‬ ‫توقيعها‬ ‫يجوز‬ ‫التى‬ ‫التأديبية‬ ‫الجزاءات‬
1-‫اإلنذار‬
2-‫ثالثين‬ ‫والتجاوز‬ ‫الواحدة‬ ‫المرة‬ ‫فى‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫التجاوز‬ ‫لمدة‬ ‫التعاقد‬ ‫مكافأة‬ ‫من‬ ‫الخصم‬‫ي‬‫فى‬ ‫وما‬. ‫السنة‬
3-. ‫التعاقد‬ ‫فسخ‬
‫وال‬ ‫والجنائية‬ ‫التأديبية‬ ‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫مسئولية‬ ‫قيام‬ ‫من‬ ‫انتهاءه‬ ‫أو‬ ‫التعاقد‬ ‫فسخ‬ ‫واليمنع‬‫مدنية‬."

More Related Content

What's hot

Iαπωνικός πολιτισμός- θρησκεία-γιορτές
Iαπωνικός πολιτισμός- θρησκεία-γιορτέςIαπωνικός πολιτισμός- θρησκεία-γιορτές
Iαπωνικός πολιτισμός- θρησκεία-γιορτέςΑλμπανάκη Ξανθή
 
Vida de santidade (intercessão módulo ll capítulo lll)
Vida de santidade (intercessão módulo ll capítulo lll)Vida de santidade (intercessão módulo ll capítulo lll)
Vida de santidade (intercessão módulo ll capítulo lll)Cassio Felipe
 
Dental casting investment material
Dental casting investment materialDental casting investment material
Dental casting investment materialRajan Kumar
 
26. πνευματικη διακονια ιεροσυνη - α λυκείου
26. πνευματικη διακονια ιεροσυνη - α λυκείου26. πνευματικη διακονια ιεροσυνη - α λυκείου
26. πνευματικη διακονια ιεροσυνη - α λυκείουnimessalas53
 
ΔΕ 2η Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας
ΔΕ 2η  Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείαςΔΕ 2η  Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας
ΔΕ 2η Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείαςΠΕ 01 ΜΠΑΛΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
Educar para a santidade
Educar para a santidadeEducar para a santidade
Educar para a santidadelucianodidimo
 
Lição 3 - A Mordomia da Alma e do Espírito
Lição 3 - A Mordomia da Alma e do EspíritoLição 3 - A Mordomia da Alma e do Espírito
Lição 3 - A Mordomia da Alma e do EspíritoÉder Tomé
 
Unidade 13 - O Plano da Salvação 3 - Salvação Plena
Unidade 13 - O Plano da Salvação 3 - Salvação PlenaUnidade 13 - O Plano da Salvação 3 - Salvação Plena
Unidade 13 - O Plano da Salvação 3 - Salvação PlenaRamón Zazatt
 
Os sacramentos da igreja - Aula 03
Os sacramentos da igreja - Aula 03Os sacramentos da igreja - Aula 03
Os sacramentos da igreja - Aula 03Rubens Júnior
 
Direct aesthetic restorative materials
Direct aesthetic restorative materialsDirect aesthetic restorative materials
Direct aesthetic restorative materialsIAU Dent
 
Microleakage/ orthodontic course by indian dental academy
Microleakage/ orthodontic course by indian dental academyMicroleakage/ orthodontic course by indian dental academy
Microleakage/ orthodontic course by indian dental academyIndian dental academy
 

What's hot (11)

Iαπωνικός πολιτισμός- θρησκεία-γιορτές
Iαπωνικός πολιτισμός- θρησκεία-γιορτέςIαπωνικός πολιτισμός- θρησκεία-γιορτές
Iαπωνικός πολιτισμός- θρησκεία-γιορτές
 
Vida de santidade (intercessão módulo ll capítulo lll)
Vida de santidade (intercessão módulo ll capítulo lll)Vida de santidade (intercessão módulo ll capítulo lll)
Vida de santidade (intercessão módulo ll capítulo lll)
 
Dental casting investment material
Dental casting investment materialDental casting investment material
Dental casting investment material
 
26. πνευματικη διακονια ιεροσυνη - α λυκείου
26. πνευματικη διακονια ιεροσυνη - α λυκείου26. πνευματικη διακονια ιεροσυνη - α λυκείου
26. πνευματικη διακονια ιεροσυνη - α λυκείου
 
ΔΕ 2η Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας
ΔΕ 2η  Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείαςΔΕ 2η  Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας
ΔΕ 2η Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας
 
Educar para a santidade
Educar para a santidadeEducar para a santidade
Educar para a santidade
 
Lição 3 - A Mordomia da Alma e do Espírito
Lição 3 - A Mordomia da Alma e do EspíritoLição 3 - A Mordomia da Alma e do Espírito
Lição 3 - A Mordomia da Alma e do Espírito
 
Unidade 13 - O Plano da Salvação 3 - Salvação Plena
Unidade 13 - O Plano da Salvação 3 - Salvação PlenaUnidade 13 - O Plano da Salvação 3 - Salvação Plena
Unidade 13 - O Plano da Salvação 3 - Salvação Plena
 
Os sacramentos da igreja - Aula 03
Os sacramentos da igreja - Aula 03Os sacramentos da igreja - Aula 03
Os sacramentos da igreja - Aula 03
 
Direct aesthetic restorative materials
Direct aesthetic restorative materialsDirect aesthetic restorative materials
Direct aesthetic restorative materials
 
Microleakage/ orthodontic course by indian dental academy
Microleakage/ orthodontic course by indian dental academyMicroleakage/ orthodontic course by indian dental academy
Microleakage/ orthodontic course by indian dental academy
 

Similar to نظام التعاقد الوظيفى للعمالة المؤقتة والموسمية بالمصالح الحكومية والعامة المصرية

القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015
القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015
القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015Medhat Saad Eldin
 
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...Ministère du Développement et de la Coopération internationale
 
مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداتهمرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداتهNewsMosaique
 
KSA VAT - Value Added Tax Law
KSA VAT - Value Added Tax LawKSA VAT - Value Added Tax Law
KSA VAT - Value Added Tax LawSandeep Mahindra
 
الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار المصرى فى ضوء اللائحة التن...
الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار المصرى فى ضوء اللائحة التن...الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار المصرى فى ضوء اللائحة التن...
الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار المصرى فى ضوء اللائحة التن...Medhat Saad Eldin
 
قرار وزير المالية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيم...
قرار وزير المالية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيم...قرار وزير المالية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيم...
قرار وزير المالية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيم...Medhat Saad Eldin
 
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذىإطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذىMedhat Saad Eldin
 
أحكام لائحة الجزاءات الصادرة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للشركات المرخص...
أحكام لائحة الجزاءات الصادرة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للشركات المرخص...أحكام لائحة الجزاءات الصادرة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للشركات المرخص...
أحكام لائحة الجزاءات الصادرة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للشركات المرخص...Medhat Saad Eldin
 
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.NewsMosaique
 
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...NewsMosaique
 
عقد العمل محدد المدة.docx
عقد العمل محدد المدة.docxعقد العمل محدد المدة.docx
عقد العمل محدد المدة.docxabdou003asg
 
قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015
قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015
قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015mamdoh osman
 
عقد الكفيل والمباشرين وادارة كاش فير
عقد الكفيل والمباشرين وادارة كاش فيرعقد الكفيل والمباشرين وادارة كاش فير
عقد الكفيل والمباشرين وادارة كاش فيرwww.cashfear.net
 
مشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
مشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطعمشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
مشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطعGBO
 
قواعد التصرف فى المساهمات المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التأمين التابعة ...
قواعد التصرف فى المساهمات المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التأمين التابعة ...قواعد التصرف فى المساهمات المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التأمين التابعة ...
قواعد التصرف فى المساهمات المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التأمين التابعة ...Medhat Saad Eldin
 

Similar to نظام التعاقد الوظيفى للعمالة المؤقتة والموسمية بالمصالح الحكومية والعامة المصرية (20)

القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015
القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015
القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015
 
Petrobuild ar - 13 - 18
Petrobuild  ar - 13 - 18Petrobuild  ar - 13 - 18
Petrobuild ar - 13 - 18
 
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...
 
مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداتهمرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
مرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته
 
مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمارمشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
 
KSA VAT - Value Added Tax Law
KSA VAT - Value Added Tax LawKSA VAT - Value Added Tax Law
KSA VAT - Value Added Tax Law
 
الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار المصرى فى ضوء اللائحة التن...
الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار المصرى فى ضوء اللائحة التن...الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار المصرى فى ضوء اللائحة التن...
الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار المصرى فى ضوء اللائحة التن...
 
قرار وزير المالية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيم...
قرار وزير المالية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيم...قرار وزير المالية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيم...
قرار وزير المالية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيم...
 
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذىإطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
 
أحكام لائحة الجزاءات الصادرة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للشركات المرخص...
أحكام لائحة الجزاءات الصادرة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للشركات المرخص...أحكام لائحة الجزاءات الصادرة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للشركات المرخص...
أحكام لائحة الجزاءات الصادرة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للشركات المرخص...
 
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
 
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...
 
عقد العمل محدد المدة.docx
عقد العمل محدد المدة.docxعقد العمل محدد المدة.docx
عقد العمل محدد المدة.docx
 
قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015
قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015
قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015
 
عقد الكفيل والمباشرين وادارة كاش فير
عقد الكفيل والمباشرين وادارة كاش فيرعقد الكفيل والمباشرين وادارة كاش فير
عقد الكفيل والمباشرين وادارة كاش فير
 
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمارقانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
 
قانون العمل الاماراتي 8 لسنة 1980
قانون العمل الاماراتي  8 لسنة 1980قانون العمل الاماراتي  8 لسنة 1980
قانون العمل الاماراتي 8 لسنة 1980
 
مشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
مشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطعمشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
مشروع القـــانون المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع
 
Projet de Loi 19-12 version adoptée, le 09/05/16, par la Commission Secteurs...
Projet de Loi 19-12 version adoptée, le 09/05/16, par la Commission Secteurs...Projet de Loi 19-12 version adoptée, le 09/05/16, par la Commission Secteurs...
Projet de Loi 19-12 version adoptée, le 09/05/16, par la Commission Secteurs...
 
قواعد التصرف فى المساهمات المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التأمين التابعة ...
قواعد التصرف فى المساهمات المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التأمين التابعة ...قواعد التصرف فى المساهمات المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التأمين التابعة ...
قواعد التصرف فى المساهمات المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التأمين التابعة ...
 

More from Medhat Saad Eldin

فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...
فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...
فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...Medhat Saad Eldin
 
Declaration on race and racial prejudice
Declaration on race and racial prejudiceDeclaration on race and racial prejudice
Declaration on race and racial prejudiceMedhat Saad Eldin
 
The universal declaration of human rights
The universal declaration of human rightsThe universal declaration of human rights
The universal declaration of human rightsMedhat Saad Eldin
 
International convention against the recruitment, use, financing and training...
International convention against the recruitment, use, financing and training...International convention against the recruitment, use, financing and training...
International convention against the recruitment, use, financing and training...Medhat Saad Eldin
 
الإجراءات الجمركية للإفراج عن الآلات والمعدات والأدوات والمهمات اللازمة لمزا...
الإجراءات الجمركية للإفراج عن الآلات والمعدات والأدوات والمهمات اللازمة لمزا...الإجراءات الجمركية للإفراج عن الآلات والمعدات والأدوات والمهمات اللازمة لمزا...
الإجراءات الجمركية للإفراج عن الآلات والمعدات والأدوات والمهمات اللازمة لمزا...Medhat Saad Eldin
 
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية رقم 22 لسنة 2014
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية رقم 22 لسنة 2014قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية رقم 22 لسنة 2014
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية رقم 22 لسنة 2014Medhat Saad Eldin
 
قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين والجدول الزمنى لانتخابات الرئا...
قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين والجدول الزمنى لانتخابات الرئا...قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين والجدول الزمنى لانتخابات الرئا...
قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين والجدول الزمنى لانتخابات الرئا...Medhat Saad Eldin
 
الشروط والضوابط العامة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى فى مصر
الشروط والضوابط العامة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى فى مصرالشروط والضوابط العامة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى فى مصر
الشروط والضوابط العامة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى فى مصرMedhat Saad Eldin
 
شروط ومتطلبات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات والجهات الرا...
شروط ومتطلبات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات والجهات الرا...شروط ومتطلبات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات والجهات الرا...
شروط ومتطلبات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات والجهات الرا...Medhat Saad Eldin
 
International treaty on plant genetic resources for food and agriculture
International treaty on plant genetic resources for food and agricultureInternational treaty on plant genetic resources for food and agriculture
International treaty on plant genetic resources for food and agricultureMedhat Saad Eldin
 
الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةMedhat Saad Eldin
 
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلوماتالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلوماتMedhat Saad Eldin
 
اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع ومكافحة الارهاب
اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع ومكافحة الارهاباتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع ومكافحة الارهاب
اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع ومكافحة الارهابMedhat Saad Eldin
 
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...Medhat Saad Eldin
 
الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام
الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكامالاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام
الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكامMedhat Saad Eldin
 
المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013
المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013
المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013Medhat Saad Eldin
 
القانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010م
القانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010مالقانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010م
القانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010مMedhat Saad Eldin
 
المختصر فى أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 2013
المختصر فى أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 2013المختصر فى أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 2013
المختصر فى أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 2013Medhat Saad Eldin
 
أتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن لعام 2007
أتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن لعام 2007أتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن لعام 2007
أتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن لعام 2007Medhat Saad Eldin
 
جكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
جكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديةجكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
جكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديةMedhat Saad Eldin
 

More from Medhat Saad Eldin (20)

فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...
فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...
فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...
 
Declaration on race and racial prejudice
Declaration on race and racial prejudiceDeclaration on race and racial prejudice
Declaration on race and racial prejudice
 
The universal declaration of human rights
The universal declaration of human rightsThe universal declaration of human rights
The universal declaration of human rights
 
International convention against the recruitment, use, financing and training...
International convention against the recruitment, use, financing and training...International convention against the recruitment, use, financing and training...
International convention against the recruitment, use, financing and training...
 
الإجراءات الجمركية للإفراج عن الآلات والمعدات والأدوات والمهمات اللازمة لمزا...
الإجراءات الجمركية للإفراج عن الآلات والمعدات والأدوات والمهمات اللازمة لمزا...الإجراءات الجمركية للإفراج عن الآلات والمعدات والأدوات والمهمات اللازمة لمزا...
الإجراءات الجمركية للإفراج عن الآلات والمعدات والأدوات والمهمات اللازمة لمزا...
 
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية رقم 22 لسنة 2014
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية رقم 22 لسنة 2014قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية رقم 22 لسنة 2014
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية رقم 22 لسنة 2014
 
قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين والجدول الزمنى لانتخابات الرئا...
قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين والجدول الزمنى لانتخابات الرئا...قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين والجدول الزمنى لانتخابات الرئا...
قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين والجدول الزمنى لانتخابات الرئا...
 
الشروط والضوابط العامة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى فى مصر
الشروط والضوابط العامة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى فى مصرالشروط والضوابط العامة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى فى مصر
الشروط والضوابط العامة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى فى مصر
 
شروط ومتطلبات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات والجهات الرا...
شروط ومتطلبات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات والجهات الرا...شروط ومتطلبات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات والجهات الرا...
شروط ومتطلبات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات والجهات الرا...
 
International treaty on plant genetic resources for food and agriculture
International treaty on plant genetic resources for food and agricultureInternational treaty on plant genetic resources for food and agriculture
International treaty on plant genetic resources for food and agriculture
 
الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
 
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلوماتالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
 
اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع ومكافحة الارهاب
اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع ومكافحة الارهاباتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع ومكافحة الارهاب
اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع ومكافحة الارهاب
 
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
 
الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام
الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكامالاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام
الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام
 
المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013
المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013
المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013
 
القانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010م
القانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010مالقانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010م
القانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010م
 
المختصر فى أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 2013
المختصر فى أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 2013المختصر فى أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 2013
المختصر فى أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 2013
 
أتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن لعام 2007
أتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن لعام 2007أتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن لعام 2007
أتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن لعام 2007
 
جكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
جكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصاديةجكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
جكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
 

نظام التعاقد الوظيفى للعمالة المؤقتة والموسمية بالمصالح الحكومية والعامة المصرية

 • 1. 1 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬ Mob.01223514312 – Egypt , Alexandria
 • 2. ‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫للعمالة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫نظام‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫الدين‬‫م‬‫حمد‬ ‫المصرية‬ ‫والعامة‬ ‫الحكومية‬ ‫بالمصالح‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬ 2 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬ Mob.01223514312 –Alexandria ‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫للعمالة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫نظام‬ ‫المصرية‬ ‫والعامة‬ ‫الحكومية‬ ‫بالمصالح‬ ‫اإلدارى‬ ‫واإلصالح‬ ‫والمتابعة‬ ‫التخطيط‬ ‫وزارة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫بنظام‬ 2017 ‫لسنة‬ 110 ‫رقم‬ ‫قرار‬ )2017 ‫ديسمبر‬ 7 ‫فى‬ )‫(ب‬ ‫تابع‬ 276 ‫بالعدد‬ ‫المصرية‬ ‫بالوقائع‬ ‫(والمنشور‬ ‫اإلدارى‬ ‫واإلصالح‬ ‫والمتابعة‬ ‫التخطيط‬ ‫وزيرة‬ ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫بعد‬81‫لسنة‬2016، ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬92‫لسنة‬2017، ‫رقم‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬1216‫لسنة‬2017‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫بإصدار‬ ، ، ‫واإلدارة‬ ‫للتنظيم‬ ‫المركزى‬ ‫الجهاز‬ ‫اقتراح‬ ‫وعلى‬ ‫قــرر‬ )‫األولى‬ ‫(المادة‬ ‫م‬ ‫كل‬ ‫قرين‬ ‫المبين‬ ‫المعنى‬ ‫التالية‬ ‫والعبارات‬ ‫بالكلمات‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫فى‬ ‫يقصد‬ ": ‫نها‬ 1-:‫المختص‬ ‫الوزير‬ . ‫المدنية‬ ‫بالخدمة‬ ‫المعنى‬ ‫الوزير‬ 2-:‫المختصة‬ ‫السلطة‬ . ‫األحوال‬ ‫بحسب‬ ‫الهيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫المحافظ‬ ‫أو‬ ‫الوزير‬ 3-: ‫الوحدة‬ .‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫أو‬ ‫المحافظة‬ ‫أو‬ ‫الحكومى‬ ‫الجهاز‬ ‫أو‬ ‫المصلحة‬ ‫أو‬ ‫الوزارة‬
 • 3. ‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫للعمالة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫نظام‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫الدين‬‫م‬‫حمد‬ ‫المصرية‬ ‫والعامة‬ ‫الحكومية‬ ‫بالمصالح‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬ 3 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬ Mob.01223514312 –Alexandria 4-: ‫الجهاز‬ ‫للتنظيم‬ ‫المركزى‬ ‫الجهاز‬. ‫واإلدارة‬ 5-: ) ‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫العمالة‬ ‫مع‬ ‫التعاقد‬ ( ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫التالية‬ ‫المهام‬ ‫أو‬ ‫الوظائف‬ ‫من‬ ‫أى‬ ‫أداء‬ ‫على‬ ‫معها‬ ‫والمتعاقد‬ ‫الوحدة‬ ‫بين‬ ‫يتم‬ ‫الذى‬ ‫االتفاق‬: : ‫وهى‬ ‫المؤقتىة‬ ‫األعمال‬ )‫(أ‬ ‫لمدة‬ ‫الوحدة‬ ‫تحتاجها‬ ‫والتى‬ ‫التخصصية‬ ‫الوظائف‬ ‫تقابل‬ ‫التى‬ ‫األعمال‬. ‫سنة‬ ‫على‬ ‫التزيد‬ : ‫وهى‬ ‫الموسمية‬ ‫األعمال‬ )‫(ب‬ . ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫على‬ ‫التزيد‬ ‫لمدة‬ ‫معينة‬ ‫بمواسم‬ ‫إنجازها‬ ‫يرتبط‬ ‫التى‬ ‫األعمال‬" ) ‫الثانية‬ ‫(المادة‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫الموسمية‬ ‫أو‬ ‫المؤقتة‬ ‫باألعمال‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫التعاقد‬ ‫يكون‬ "‫عتماد‬‫الباب‬ ‫ات‬‫األول‬ ( ‫الوحدة‬ ‫موازنة‬ ‫من‬: ‫األتية‬ ‫للشروط‬ ‫وفقا‬ ، ) ‫موسميين‬ ‫اجور‬ 1-‫الت‬ ‫إدارة‬ ‫أو‬ ‫بالمحافظة‬ ‫واإلدارة‬ ‫التنظيم‬ ‫مديرية‬ ‫أو‬ ‫الجهاز‬ ‫من‬ ‫إفادة‬ ‫الوحدة‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬‫و‬ ‫نظيم‬‫اإلدارة‬‫ب‬‫الوحدة‬ . ‫التعاقد‬ ‫إلجراء‬ ‫بالحاجة‬ 2-‫الغر‬ ‫لهذا‬ ‫المخصصة‬ ‫المالية‬ ‫األعتمادات‬ ‫بسماح‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫إفادة‬ ‫الوحدة‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬‫ض‬‫والم‬‫درجة‬ ‫بالصرف‬ ‫الوحدة‬ ‫بموازنة‬. ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫للتعاقد‬ 3-( ‫نسبة‬ ‫على‬ ‫معهم‬ ‫المتعاقد‬ ‫عدد‬ ‫يزيد‬ ‫أال‬10%‫بال‬ ‫المشغولة‬ ‫الوظيفية‬ ‫المستويات‬ ‫عدد‬ ‫من‬ )، ‫وحدة‬ . ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫دوريا‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫المختص‬ ‫وللوزير‬ 4-‫الخبرة‬ ‫لسنوات‬ ‫طبقا‬ ‫التعاقد‬ ‫مستوى‬ ‫يتحدد‬ ‫أن‬‫ل‬ ‫اإلدارى‬ ‫الجهاز‬ ‫خارج‬ ‫أو‬ ‫داخل‬ ‫المكتسبة‬‫و‬ ‫لدولة‬‫الذى‬ ( ‫أرقم‬ ‫بالجداول‬ ‫الواردة‬ ‫الوظيفية‬ ‫المستويات‬ ‫مع‬ ‫يتعادل‬1،2،3‫الخد‬ ‫لقانون‬ ‫المرافقة‬ ). ‫المدنية‬ ‫مة‬ 5-‫ب‬ ‫اإلشرافية‬ ‫اإلدارة‬ ‫أو‬ ‫القيادية‬ ‫الوظائف‬ ‫شاغلى‬ ‫من‬ ‫ألى‬ ‫قريبا‬ ‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫يكون‬ ‫أال‬‫الوحدة‬‫درج‬ ‫حتى‬‫ة‬ ‫ال‬ ‫القرابة‬. ‫مصاهرة‬ ‫أو‬ ‫نسبا‬ ‫ثانية‬"
 • 4. ‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫للعمالة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫نظام‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫الدين‬‫م‬‫حمد‬ ‫المصرية‬ ‫والعامة‬ ‫الحكومية‬ ‫بالمصالح‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬ 4 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬ Mob.01223514312 –Alexandria ) ‫الثالثة‬ ‫(المادة‬ "‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫بموافقة‬ ‫إال‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫الوحدة‬ ‫تعاقد‬ ‫اليجوز‬‫ال‬ ‫من‬‫سلطة‬ . ‫المقترحة‬ ‫التعاقد‬ ‫ومكافأة‬ ‫ومدته‬ ‫التعاقد‬ ‫إلبرام‬ ‫الوحدة‬ ‫احتياج‬ ‫مدى‬ ‫به‬ ‫موضحا‬ ‫المختصة‬" ) ‫الرابعة‬ ‫(المادة‬ "‫تعلن‬‫العالني‬ ‫يكفل‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫الموسمية‬ ‫أو‬ ‫المؤقتة‬ ‫العمالة‬ ‫مع‬ ‫للتعاقد‬ ‫حاجتها‬ ‫عن‬ ‫الوحدة‬‫وتكاف‬ ‫ة‬‫الفرص‬ ‫ؤ‬ ‫وعلى‬ ‫للوحدة‬ ‫اإللكترونى‬ ‫الموقع‬ ‫وعلى‬ ‫بالوحدة‬ ‫ظاهرة‬ ‫أماكن‬ ‫فى‬ ‫اإلعالن‬ ‫ويكون‬ ، ‫والمساواة‬‫بواب‬‫ة‬ . ‫المصرية‬ ‫الحكومة‬ ‫بالنسبة‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫عن‬ ‫التعاقد‬ ‫مدة‬ ‫قلت‬ ‫إذا‬ ‫اإلعالن‬ ‫يلزم‬ ‫وال‬‫أ‬ ‫ثالثة‬ ‫أو‬ ‫المؤقتة‬ ‫لألعمال‬‫با‬ ‫شهر‬‫لنسبة‬ . ‫التعاقد‬ ‫تجديد‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫واليجوز‬ ‫الموسمية‬ ‫لألعمال‬" ) ‫الخامسة‬ ‫(المادة‬ "‫النسب‬ ‫وبمراعاة‬ ‫التعاقد‬ ‫لشروط‬ ‫وفقا‬ ‫والكفاءة‬ ‫الجدارة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المتعاقدين‬ ‫اختيار‬ ‫يتم‬‫القا‬ ‫ة‬‫نونية‬ . ‫اإلعاقة‬ ‫ذوى‬ ‫لألشخاص‬" ) ‫السادسة‬ ‫(المادة‬ "‫المهام‬ ‫أو‬ ‫األعمال‬ ‫بإنتهاء‬ ‫أو‬ ‫بنهايتها‬ ‫وتنتهى‬ ، ‫سنة‬ ‫على‬ ‫التعاقد‬ ‫مدة‬ ‫تزيد‬ ‫أن‬ ‫اليجوز‬‫المتع‬‫عليه‬ ‫اقد‬‫ا‬ . ‫أقرب‬ ‫أيهما‬ ‫التع‬ ‫تجديد‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫يجوز‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫النص‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫وبمراعاة‬. ‫اقد‬ ‫عامين‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫التعاقد‬ ‫مدة‬ ‫تجديد‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫واليجوز‬‫المخ‬ ‫الوزير‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫إال‬. ‫تص‬" ) ‫السابعة‬ ‫(المادة‬ "‫المدن‬ ‫الخدمة‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫احكام‬ ‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫على‬ ‫يسرى‬‫رقم‬ ‫ية‬81‫لسنة‬ 2016‫رقم‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫بقرار‬ ‫الصادرة‬1216‫لسنة‬21017‫أ‬ ‫ستة‬ ‫لمدة‬ ‫التعاقد‬ ‫كان‬ ‫متى‬‫شهر‬ . ‫فأكثر‬ ‫تج‬ ‫واليجوز‬. ‫المتوسط‬ ‫فوق‬ ‫من‬ ‫اقل‬ ‫أداء‬ ‫تقويم‬ ‫تقرير‬ ‫على‬ ‫حصل‬ ‫لمن‬ ‫التعاقد‬ ‫ديد‬"
 • 5. ‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫للعمالة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫نظام‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫الدين‬‫م‬‫حمد‬ ‫المصرية‬ ‫والعامة‬ ‫الحكومية‬ ‫بالمصالح‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬ 5 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬ Mob.01223514312 –Alexandria ) ‫الثامنة‬ ‫(المادة‬ "‫على‬ ‫المؤقتة‬ ‫باألعمال‬ ‫القيم‬ ‫على‬ ‫معه‬ ‫للمتعاقد‬ ‫الشهرية‬ ‫التعاقد‬ ‫مكافأة‬ ‫تزيد‬ ‫أن‬ ‫اليجوز‬‫ا‬ ‫ثلث‬‫األق‬ ‫لحد‬‫صى‬ ‫الحد‬ ‫ثلثى‬ ‫على‬ ‫والتزيد‬ ، ‫الثالث‬ ‫التعاقد‬ ‫مستوى‬ ‫لشاغلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫لألجور‬‫با‬ ‫لألجور‬ ‫األقصى‬‫لنسبة‬‫ل‬‫شاغلى‬ ‫التعاقد‬ ‫مستوى‬ ‫لشاغلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫لألجور‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫على‬ ‫والتزيد‬ ، ‫الثانى‬ ‫التعاقد‬ ‫مستوى‬‫ا‬‫ألول‬. ‫ا‬ ‫بكامل‬ ‫الموسمية‬ ‫باألعمال‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫معه‬ ‫للمتعاقد‬ ‫الشهرية‬ ‫التعاقد‬ ‫مكافأة‬ ‫قيمة‬ ‫تتحدد‬‫ألجر‬‫ا‬‫لشهرى‬ ‫الذ‬ ‫الوظيفى‬ ‫المستوى‬ ‫ذات‬ ‫فى‬ ‫لنظيره‬ ‫المستحق‬. ‫بالوحدة‬ ‫دائمة‬ ‫وظيفة‬ ‫يشغل‬ ‫ى‬" ) ‫التاسعة‬ ‫(المادة‬ "‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫يستحق‬‫إ‬: ‫األتى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫مدفوعة‬ ‫جازة‬ 1-‫الوز‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫تحدد‬ ‫التى‬ ‫الرسمية‬ ‫والمناسبات‬ ‫األعياد‬ ‫عطالت‬ ‫أيام‬ ‫عن‬ ‫إجازة‬. ‫راء‬ ‫لذلك‬ ‫الضرورة‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬ ‫العطالت‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫تشغيل‬ ‫ويجوز‬‫مماثال‬ ‫أجرا‬ ‫منحه‬ ‫مع‬ ،‫مضاف‬‫غلى‬ ‫ا‬ . ‫عنها‬ ‫عوضا‬ ‫إجازة‬ ‫أومنحه‬ ‫المستحق‬ ‫أجره‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫أحكام‬ ‫المسلمين‬ ‫لغير‬ ‫الدينية‬ ‫لألعياد‬ ‫بالنسبة‬ ‫وتسرى‬‫ه‬‫ال‬ ‫ذا‬. ‫شأن‬ 2-. ‫الواحدة‬ ‫المرة‬ ‫فى‬ ‫يومان‬ ‫أقصى‬ ‫وبحد‬ ، ‫السنة‬ ‫فى‬ ‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫لمدة‬ ‫عارضة‬ ‫إجازة‬ 3-‫اعتي‬ ‫إجازة‬‫استالم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهرين‬ ‫مضى‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ، ‫السنة‬ ‫فى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫لمدة‬ ‫ادية‬‫ا‬، ‫لعمل‬ . ‫التعاقد‬ ‫تجديد‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫القاعدة‬ ‫ذات‬ ‫وتسرى‬ 4-. ‫السنة‬ ‫فى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫لمدة‬ ‫مرضية‬ ‫إجازة‬ 5-. ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫المقرر‬ ‫للنظام‬ ‫طبقا‬ ‫وضع‬ ‫إجازة‬ ( ‫رقمى‬ ‫البندين‬ ‫عدا‬ ‫وفيما‬1،5‫البنودال‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلجازات‬ ‫حساب‬ ‫عند‬ ‫يراعى‬ ، )‫سابقة‬ ‫ل‬ ‫يوم‬ ‫إلى‬ ‫اليوم‬ ‫كسر‬ ‫ويجبر‬ ، ‫سنة‬ ‫عن‬ ‫قلت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫التعاقد‬ ‫مدة‬ ‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫بنسبة‬ ‫استحقاقها‬‫صالح‬‫ا‬‫لمتعاقد‬ . ‫معه‬"
 • 6. ‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫للعمالة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫نظام‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫الدين‬‫م‬‫حمد‬ ‫المصرية‬ ‫والعامة‬ ‫الحكومية‬ ‫بالمصالح‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬ 6 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬ Mob.01223514312 –Alexandria ) ‫العاشرة‬ ‫(المادة‬ "‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫التى‬ ‫التنفيذية‬ ‫واألعمال‬ ‫المهام‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫مايسند‬ ‫أداء‬ ‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫طبيعة‬‫األعمال‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬ ‫بأحكام‬ ‫االلتزام‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ، ‫عليها‬ ‫المتعاقد‬‫والنظم‬ ‫زوالقرارات‬‫ا‬‫لمعمول‬‫بال‬ ‫بها‬‫وحدة‬. ‫انتهاء‬ ‫عند‬ ‫بردها‬ ‫االلتزام‬ ‫مع‬ ‫الشخصية‬ ‫العهد‬ ‫تسليمه‬ ‫ويجوز‬. ‫التعاقد‬ ‫مدة‬ ‫والئح‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫أحكام‬ ‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫على‬ ‫وتسرى‬‫ال‬ ‫ته‬‫تنفيذية‬." )‫عشرة‬ ‫الحادية‬ ‫(المادة‬ "‫مد‬ ‫تزيد‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫خارجها‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫داخل‬ ‫سواء‬ ‫التدريب‬ ‫إلى‬ ‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫إيفاد‬ ‫يجوز‬‫التع‬ ‫ة‬‫على‬ ‫اقد‬ ‫عل‬ ‫وتطبق‬ ، ‫أشهر‬ ‫ستة‬( ‫المادتين‬ ‫أحكام‬ ‫يه‬15،16‫الخدمة‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫من‬ )‫ا‬. ‫لمدنية‬" ) ‫عشرة‬ ‫الثانية‬ ‫(المادة‬ ": ‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫على‬ ‫توقيعها‬ ‫يجوز‬ ‫التى‬ ‫التأديبية‬ ‫الجزاءات‬ 1-‫اإلنذار‬ 2-‫ثالثين‬ ‫والتجاوز‬ ‫الواحدة‬ ‫المرة‬ ‫فى‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫التجاوز‬ ‫لمدة‬ ‫التعاقد‬ ‫مكافأة‬ ‫من‬ ‫الخصم‬‫ي‬‫فى‬ ‫وما‬. ‫السنة‬ 3-. ‫التعاقد‬ ‫فسخ‬ ‫وال‬ ‫والجنائية‬ ‫التأديبية‬ ‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫مسئولية‬ ‫قيام‬ ‫من‬ ‫انتهاءه‬ ‫أو‬ ‫التعاقد‬ ‫فسخ‬ ‫واليمنع‬‫مدنية‬."
 • 7. ‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫للعمالة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫نظام‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫الدين‬‫م‬‫حمد‬ ‫المصرية‬ ‫والعامة‬ ‫الحكومية‬ ‫بالمصالح‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬ 7 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬ Mob.01223514312 –Alexandria ) ‫عشرة‬ ‫الثالثة‬ ‫(المادة‬ ":‫األتى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫التحقيق‬ ‫فى‬ ‫بالتصرف‬ ‫االختصاص‬ ‫يكون‬ 1-‫اختصاصه‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫كل‬ ‫المباشرين‬ ‫للرؤساء‬‫الخصم‬ ‫أو‬ ‫اإلنذار‬ ‫جزاء‬ ‫توقيع‬ ‫أو‬ ‫التحقيق‬ ‫حفظ‬‫م‬‫مكافأ‬ ‫ن‬‫ة‬ ‫الواحدة‬ ‫المرة‬ ‫فى‬ ‫أيام‬ ‫ثالثة‬ ‫على‬ ‫واليزيد‬ ‫السنة‬ ‫فى‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫اليجاوز‬ ‫بما‬ ‫التعاقد‬. 2-‫أو‬ ‫التحقيق‬ ‫حفظ‬ ‫اختصاصه‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫كل‬ ‫اإلشرافية‬ ‫أو‬ ‫القيادية‬ ‫والمناصب‬ ‫الوظائف‬ ‫لشاغلى‬‫ت‬‫ج‬ ‫وقيع‬‫زاء‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫أو‬ ‫اإلنذار‬‫خمسة‬ ‫على‬ ‫واليزيد‬ ‫السنة‬ ‫فى‬ ‫يوما‬ ‫عشرين‬ ‫اليجاوز‬ ‫بما‬ ‫التعاقد‬ ‫مكافأة‬‫أيام‬‫ف‬‫المرة‬ ‫ى‬ . ‫الواحدة‬ 3-. ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الواردة‬ ‫الجزاءات‬ ‫من‬ ‫أى‬ ‫توقيع‬ ‫أو‬ ‫التحقيق‬ ‫حفظ‬ ‫المختصة‬ ‫للسلطة‬" )‫عشرة‬ ‫الرابعة‬ ‫(المادة‬ ": ‫األتيتين‬ ‫الحالتين‬ ‫إحدى‬ ‫فى‬ ‫التعاقد‬ ‫يفسخ‬ 1-‫انقطع‬ ‫إذا‬‫أ‬ ‫متصلة‬ ‫أيام‬ ‫خمسة‬ ‫مدة‬ ‫مقبول‬ ‫عذر‬ ‫أو‬ ‫مسبق‬ ‫إذن‬ ‫بدون‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫معه‬ ‫المتعاقد‬‫عشرة‬ ‫و‬‫أ‬‫يام‬ ‫ا‬ ‫مدة‬ ‫لنسبة‬ ‫االنقطاع‬ ‫مدد‬ ‫مراعاة‬ ‫يتم‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫التعاقد‬ ‫مدة‬ ‫قلت‬ ‫وإذا‬ ، ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫متقطعة‬‫لتعاق‬. ‫د‬ 2-. ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫كرامة‬ ‫من‬ ‫تنال‬ ‫مخالفة‬ ‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫ارتكب‬ ‫إذا‬" ‫الخامسة‬ ‫(المادة‬)‫عشرة‬ "‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫بالمخالفة‬ ‫تتم‬ ‫تعاقدات‬ ‫بأية‬ ‫واليعتد‬ ، ‫المرفق‬ ‫للنموذج‬ ‫طبقا‬ ‫التعاقد‬ ‫يكون‬‫ا‬‫لقرار‬." )‫عشرة‬ ‫السادسة‬ ‫(المادة‬ "‫الصيان‬ ‫أو‬ ‫الجماعى‬ ‫النقل‬ ‫أو‬ ‫النظافة‬ ‫أو‬ ‫األمن‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫جماعية‬ ‫بصورة‬ ‫التعاقد‬ ‫اليجوز‬‫ونحو‬ ‫ة‬‫من‬ ‫ها‬ ‫ذات‬ ‫متخصصة‬ ‫شركات‬ ‫مع‬ ‫إال‬ ‫الخدمات‬. ‫المقررة‬ ‫والمالية‬ ‫القانونية‬ ‫للنظم‬ ‫وفقا‬ ‫وتأهيل‬ ‫خبرة‬ ‫المختص‬ ‫وللوزير‬–‫بها‬ ‫للقيام‬ ‫المطلوب‬ ‫والعدد‬ ‫أداءها‬ ‫وتكلفة‬ ‫المهمة‬ ‫طبيعة‬ ‫عناصر‬ ‫بمراعاة‬‫والمدة‬ ‫للتنفيذ‬ ‫المتطلبة‬–‫األعم‬ ‫إلنجاز‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫بالتعاقد‬ ‫الوحدات‬ ‫لبعض‬ ‫السماح‬. ‫ال‬"
 • 8. ‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫للعمالة‬ ‫الوظيفى‬ ‫التعاقد‬ ‫نظام‬‫سعد‬ ‫مدحت‬‫الدين‬‫م‬‫حمد‬ ‫المصرية‬ ‫والعامة‬ ‫الحكومية‬ ‫بالمصالح‬‫ا‬‫بالنقض‬ ‫لمحامى‬ 8 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬ Mob.01223514312 –Alexandria ) ‫عشرة‬ ‫السابعة‬ ‫(المادة‬ "‫الجها‬ ‫وحدات‬ ‫بجميع‬ ‫والموسمية‬ ‫المؤقتة‬ ‫الوظيفية‬ ‫بالتعاقدات‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫بالجهاز‬ ‫ينشأ‬‫اإلد‬ ‫ز‬‫للدو‬ ‫ارى‬‫لة‬ ‫الجها‬ ‫إلى‬ ‫منه‬ ‫نسخة‬ ‫إرسال‬ ‫التعاقد‬ ‫إبرام‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬ ‫الوحدات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬ ،. ‫ز‬" )‫عشرة‬ ‫الثامنة‬ ‫(المادة‬ "‫تعاقدات‬ ‫ألية‬ ‫الوحدة‬ ‫إبرام‬ ‫على‬ ‫اليترتب‬‫با‬ ‫التزام‬ ‫أى‬ ‫الموسمية‬ ‫أو‬ ‫المؤقتة‬ ‫العمالة‬ ‫مع‬‫لتثبيت‬‫بالت‬ ‫أو‬‫عيين‬ . ‫دائمة‬ ‫وظائف‬ ‫فى‬ ‫غ‬ ‫أو‬ ‫معها‬ ‫المتعاقد‬ ‫بالوحدة‬ ‫للتعيين‬ ‫عنها‬ ‫يعلن‬ ‫التى‬ ‫للمسابقات‬ ‫التقدم‬ ‫للمتعاقدين‬ ‫ويجوز‬‫يرها‬‫م‬‫الوحدا‬ ‫ن‬‫ت‬ . ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫بقانون‬ ‫الواردة‬ ‫واألجور‬ ‫الوظائف‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬" ‫التاسع‬ ‫(المادة‬) ‫عشرة‬ ‫ة‬ "‫نشره‬ ‫لتاريخ‬ ‫التالى‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫ويعمل‬ ، ‫المصرية‬ ‫الوقائع‬ ‫فى‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬". ‫اإلدارى‬ ‫واإلصالح‬ ‫والمتابعة‬ ‫التخطيط‬ ‫وزيرة‬ ‫أ‬‫السعيد‬ ‫حلمى‬ ‫هالة‬ / ‫.د‬