Solution hub ved thomas ryberg, entreprenørskab på tværs

472 views

Published on

Slides fra konferencen Entreprenørskab på Tværs. Konferencen er arrangeret af Udvind Vækst den 7. juni 2012.

www.udvindvaekst.dk

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
472
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Solution hub ved thomas ryberg, entreprenørskab på tværs

 1. 1. www.pbl.aau.dk Solution Hub– en nyskabende måde at arbejde med entreprenørskab på tværs af fagligheder Thomas Ryberg*, Kenneth Stenkjær Pedersen & (Mikael Vetner) *Lektor; Institut for Kommunikation e-Learning Lab – center for user driven innovation, learning and design Formand for PBL Akademiets Management Board (AAU) Aalborg University No. 1
 2. 2. www.pbl.aau.dk Program • Indledende om Aalborg Modellen • Udfordringer for modellen • Beskrivelse af solution hub konceptet • Udfordringer og spørgsmål – til os selv og til jer Aalborg University No. 2
 3. 3. www.pbl.aau.dk Principper for Aalborg PBL modellen • Problemorientering: Et problem er et udgangspunkt for læreprocessen. • Projektorganisering: Læring tilegnes gennem projektarbejde. • Integration af teori og empiri: Teori og empiri integreres i projektarbejdet. De studerende arbejder med deres projekt ud fra et bredt teoretisk perspektiv. • Deltagerstyring: De studerende styrer projektet og tager beslutninger, der er relevante for udarbejdelsen af projekteret. • Gruppearbejde: Størstedelen af projektarbejdet udføres i grupper af tre eller flere studerende. • Samarbejde og feedback: Gennem projektvejledning og gensidig kritik opnås de • bedste resultater. Samarbejde, feedback og refleksion er væsentlige kompetencer, som de studerende tilegner sig via PBL -Aalborgmodellen. • Fra folderen – Principper for problem- og projektbaseret læring - tilgængelig: http://www.aau.dk/Om+AAU/AAU-model+PBL/ Aalborg University No. 3
 4. 4. www.pbl.aau.dk Teoretisk baggrund • Læring ikke transfer – konstruktivistisk læringssyn • Læring tidligere dikteret af curriculum og indlæring af det kulturelt givne • Meget evaluering/eksamen handler om at blå-stemple, at studerende har optaget denne viden • problembaseret arbejde er skabelse af viden • Stiller også andre krav til afløsningsformer Aalborg University No. 4
 5. 5. www.pbl.aau.dk Teoretisk baggrund • Viden og læring skabes af de studerende. • Dette er faciliteret af samarbejde, dialog, kritisk refleksion etc • Konstruktion af viden, vidensartefakter samt faktisk forandring i verden • Læring som det at skabe ny viden, nye løsninger, teorier og metoder Aalborg University No. 5
 6. 6. www.pbl.aau.dk Relationen mellem kurser og projektarbejde generelt på AAU 50 % Projektarbejde: Der arbejdes med et større eller mindre projekt inden for en given faglig ramme, fastsat i Studieordningen for hvert semester. Der arbejdes med projekter i grupper, men de studerende evalueres individuelt. Kurser og andre undervisnings- og læringsaktiviteter. De studerende 50 % evalueres individuelt mundtligt eller via skriftlige opgaver Aalborg University No. 6
 7. 7. www.pbl.aau.dk Teoretisk inspiration • Sociologi, Politik og Pædagogik • Oscar Negt (social theorist, critical theory) • Soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen. Zur Theorie der Arbeiterbildung • Paulo Freire • Pedagogy of the Opressed (1970) • Knud Illeris • Problemorientering og deltagerstyring (problem orientation and particpant control) (1974) • Læringsteorier mere bredt • Dewey, Kolb (erfaringsbaseret læring) • Piaget, Bruner (konstruktivisme) • Vygotsky, Lave, Wenger (socio-kulturelle teorier om læring) Aalborg University No. 7
 8. 8. www.pbl.aau.dk Kort sagt: PBL giver/er • Evnerne til at identificere og arbejde med problemer – for problemet er ikke nødvendigvis (er)kendt • Samle og kritisk evaluere information og udvikle løsninger • Evnerne til at samarbejde og gensidigt udvikle hinandens komptencer • Kobling mellem viden/problemer og studerendes egne interesser og mål • Om vidensspredning og samarbejde med omverden (Social Scientific Responsibility) • Højt niveau af involvering, engagement og ‘commitment’ • Sikre at studerende erfarer problemløsning/identifikation og hvordan man kan skabe forandringer (innovation og entreprenørskab) Aalborg University No. 8
 9. 9. www.pbl.aau.dk Udfordringer • Problemstillinger bliver i stigende grad globale og på stor skala som kræver samarbejde mellem flere aktører og involvering af flere discipliner • ikke adresserbare på mikroplan – Klima, Stor-organisatoriske forandringer • I stigende grad interkulturelt og internationalt samarbejde (grupper arbejder med andre studerende) • I stigende grad på distancen og via distribueret samarbejde på tværs af tid og sted • Solution Hubs: • Ønske om at udfordre og fastholde PBL (at holde fast i det egentlig problemløsende og innovationspotentialet) • Styrke kompetencer distribueret samarbejde og problemløsning • Styrke interdisciplinære kompetencer (er det 2014 penge?) Aalborg University No. 9
 10. 10. www.pbl.aau.dk Inter-multi-mono-tvær-disciplinær forskning og udvikling • Forsøg på afklaring – terminologi kan svinge – så hæft jer ved forskellene!! • Monodisciplinær: inden for en enkelt disciplin med brug af fælles teorier og metoder. • Multidisciplinær: samarbejde mellem deltagere med forskellig disciplinær baggrund. Hver deltager bidrager med udgangspunkt i egen disciplinær ekspertise. Forskellige discipliner løser adskilte opgaver i fælles projekt uden at disciplinerne mister deres individuelle identitet (kooperation) • Interdisciplinær: Samarbejde, der ikke blot indebærer et fælles forskningsemne, men også en større eller mindre grad af syntese eller integration af forskellige discipliners metoder, teorier og begreber (kollaboration). • Baseret på: Forskningspolitik og tværdisciplinaritet – Rapport fra Analyseinstitut for Forskning 2003/7 http://www.afsk.au.dk/ftp/Forskningspolitik/2003_7.pdf s. 14 Aalborg University No. 10
 11. 11. www.pbl.aau.dk Baggrund, inspiration og tidligere erfaringer • Solution Camps (AAU) • Intense, inter-disciplinære workshops • 1 weekend • WOFIE – udvikl et produkt/ide • Korte, intense interdisciplinære innovationsprocesser • DADIU – byg og design et computer-spil • Udfoldede, multi-disciplinære forløb over flere uger • Tenderer til uddeling af opgaver (multi-disciplinær) • Mega-projekter – flere grupper indenfor samme disciplin arbejder på fælles problem • Satellit projekt • Mono/multidisciplinære forløb hvor studerende på tværs af landegrænser opsender og følger satellit • UCrAc…men det kommer I til at høre mere om  Aalborg University No. 11
 12. 12. www.pbl.aau.dk Solution Hub Model • De studerende definerer og løser store problemstillinger for eksterne rekvirenter (den digitale region – efterår 2012) • Grupper på 5 studerende ansøger om mulighed for at deltage i SolutionHub • Ca. mellem 50-75 studerende (10-15 grupper) • Kommer til at sidde på fælles lokation og arbejde med fælles problem – eller i mindre klynger (f.eks. tre sub-problemer) • De studerende deltager på ”egne vilkår”, dvs. at de skriver projekter inden for egne studieordninger og med eget fokus – evt. anden ordning hvor der er mere fokus på inter-disc • De studerende bliver følgelig til en stor R&D-afdeling, med en forskelligartet vifte af kompetencer • Projekterne kan være halvårlige eller flerårlige Aalborg University No. 12
 13. 13. www.pbl.aau.dk Eksempler på projekter • Eksternt eller internt definerede projekter • Den digitale region (efterår 2012) • Efterår 2012 er Pilot og kører kun i Aalborg – fra E2013 København og Esbjerg forhåbentlig med! • Andre mulige projekter • Bæredygtig energi i 3. verdenslande • Den intelligente havn • ”Caring & helping” • Fremtidens servicesektor • … Aalborg University No. 13
 14. 14. www.pbl.aau.dk Implementering • Studieordningerne skal overholdes • De studerende skal eksamineres i hjemmestudienævnet og skal have egne vejledere med • Eksaminationen ligger efter en forudgående projektafslutning (ifht. Rekvirent) • Projekterne kan være korte eller lange (flerårlige) • Projekterne skal (nok) være placeret på det sidste år af bachelorstudiet • Projekterne skal administreres af en samlet enhed (netværkscenteret + projektledere) • SEA er det administrative og drivende back-bone • Et advisory board er blevet nedsat • en SolutionHub må have en gruppe af faglige koordinatorer (2 fra hvert fakultet) Aalborg University No. 14
 15. 15. www.pbl.aau.dk Eksempel på organisation Aalborg University No. 15
 16. 16. www.pbl.aau.dk Udfordringer og spørgsmål (til os og til jer) • Hvordan sikres interdisciplinært samarbejde og ikke blot multidisciplinært • Hvordan holdes fokus på kritisk analyse, teoretisk funderet arbejde, refleksivitet fremfor overfokusering på løsning af problem/lav et fedt produkt, innovativt- entreprenør-ish (for hvem er hvad et problem – under overfladen!) • Hvilke discipliner skal inddrages? • I jeres kontekst • Hvad er et realistisk problemscenarie / problemfelt og rekvirent? • Hvad er en realistisk problem-skala? • Hvad er graden af multi/interdiscplinært samarbejde? • Hvad er den tidslige udstrækning af samarbejdet? • For hvilke discipliner giver det mening at deltage? • Hvad skal læringsmålene være? Hvordan skal de bedømmes? • Hvad er den nødvendige organisation? • Disse og mange andre spørgsmål arbejder vi videre med i workshoppen – byg en hub! Aalborg University No. 16

×