Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pædagogisk LæringsCenter mellem ledelse og undervisere

311 views

Published on

Oplæg af Bodil Nielsen på Gyldendal Uddannelses scene, Danmarks Læringsfestival i Bella Center 6. marts 2018.

Published in: Education
 • You have to choose carefully. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ offers a professional writing service. I highly recommend them. The papers are delivered on time and customers are their first priority. This is their website: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Pædagogisk LæringsCenter mellem ledelse og undervisere

 1. 1. Pædagogisk LæringsCenter mellem ledelse og undervisere Ph.d. Bodil Nielsen bodilnsti@gmail.com Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 2
 2. 2. PLC-bekendtgørelse Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 3 PLC’s vejledere skal  udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater  (på baggrund af Fælles Mål) understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter.  medvirke til at understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen  udgangspunkt i aktuelle indsatsområder på skolen
 3. 3. Vejledere i skoleudvikling  i det specielle og det generelle  på kort og langt sigt  at orientere sig og skabe overblik  at forholde sig til et krydsfelt  at sætte ord på undervisning  at tilegne sig nye faglige områder  at samarbejde i team og indgå kompromisser om fælles planer  at formulere sig om læreprocesser i dialog med elever Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 4
 4. 4. Vejledning i muligheder inden for rammer Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 5 Lov og bekendtgørelser Lærerens beslutninger og praksis
 5. 5. Hvad har vejledere brug for?  Udgangspunkt: forvaltere af en ramme  En tydelig skriftlig beskrivelse af deres rolle og opgaver  Afklaring af forholdet til (tidligere) kolleger  asymmetri, opsøgende virksomhed, dilemmaer…  Afklaring af relation til ledelse  opgaver og beføjelser, prioriteringer  Udvikling af professionsdidaktisk kompetence - sammen med den pædagogiske leder Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 6
 6. 6. Hvad skal vejledere kunne nu?  Ræsonnere om pædagogik/didaktik ud fra praksiseksempler  Interviewe underviseres mål, kriterier og begrundelser frem  Bidrage til afklaring af, hvad man kan forstå ved begreber  Bidrage til at modificere modebølger og kontrabølger  Samtale om, hvordan man kan tilpasse læremidler Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 7
 7. 7. Hvad skal vejledere kunne nu? Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 8  Drøfte udviklingsmuligheder og prioriteringer med ledelse  Bidrage til at lægge planer for en udvikling for den enkelte/team/ faggrupper/skolens medarbejdere  Formidle overblik over bestemmelser, rammer og skolens udviklingsplan  Orientere om ændringer  Observere og tage udgangspunkt i læreres forudsætninger, faglige, didaktiske, holdningsmæssige
 8. 8. Underviseres baggrund  Kun lidt tid til omstilling til nye områder  Usikker på nye faglige områder  Dele af et fags nuværende indhold og prøveformer uvant  Noget har ikke været brugt  Usikker på, hvad næste bølge bliver  Ønsker at opstille mål, som ”får alle med”  Betænkeligheder ved tydelig evaluering  Uvant med at formulere kriterier for evaluering/niveau 9 Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere
 9. 9. Underviseres baggrund  Uformelle læseplaner = læremidler og ”plejer” styrer meget  Lokale traditioner  Mål underforståede – eller meget anderledes end FM på nogle områder  Uklarhed om, hvad der står i FM, læseplaner, vejledninger, bekendtgørelser  Ønske om frihed til at vælge og vægte faglige områder  Ønske om, at man kan bruge seneste FM som de forrige 10 Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere
 10. 10. Læreren i et krydsfelt krav fra politikere krav fra forvaltninger og dermed ledelse kolleger med andre opfattelser Fælles Mål eget syn på fag, uv. og læring Nationale test lokal konkurrence 9.-klasseprøver økonomiske betingelser forældre som forbrugere 11 Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere
 11. 11. Vejledere og krydsfelt  Tale direkte, afklarende og realistisk om dilemmaer og afbalancering i forhold til  Egne idealer og krav udefra  Krav udefra der peger i forskellig retning  Adskille drøftelser af OM fra drøftelser af HVORDAN  Give eksempler på muligheder 12 Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere
 12. 12. Undervisning i skriftlig fremstilling Rammer Ideer kilder Første udkast Lærerens feedback Elevers respons Revision Korrektur Præsentation og evaluering Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 13
 13. 13. Lærerforudsætninger - forskelle Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 14  kendskab til FM, prøvebekendtgørelse, prøvevejledning, seneste opgavetyper,  placering af området i årsplan  indstilling til, hvad der skal vægtes  pensumvinkel eller kompetencevinkel  erfaringer med at vejlede elever i skriveprocessens dele  synliggørelse af vurderingskriterier over for eleverne
 14. 14. Vejledning i … at afklare rammer  At orientere sig i bekendtgørelse, prøvevejledning, FM og opgavetyper fra de allerseneste år  At overveje egen praksis i forhold til rammer og bestemmelser  At prioritere, hvad undervisningstiden anvendes til  Hvordan skal skriveprocesser indgå i undervisningstiden?  Hvad skal årets opgaver tilsammen dække?  Hvordan kan der skabes en progression? Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 15
 15. 15. Vejledning i … at bruge kriterier Forklare vurderingskriteriers sammenhæng med, hvordan tekster fungerer i det virkelige liv Gradvis introducere kriterier over for elever Bruge kriterier i feedback og bedømmelse af færdig tekst Fra ”rette” til vejledning og vurdering Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 16
 16. 16. Organisering Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 17  Aftale med ledelse om  indsatsområder, progression, fordeling af tid på team, individuel vejledning m.m.  Oplæg til alle et fags lærere om  Prøvevejledning o.l., sidste års opgaver, brug af læremidler …  Deltagelse i teammøder ind i årsplan  Orienteringer  Ordstyrer på didaktiske drøftelser  …  Retningslinjer for individuel vejledning  om hvad, hvornår …
 17. 17. Vejledning af team  at lægge en plan for, hvad møder skal bruges til  at aftale, hvad der skal være fælles aftaler om i teamet, og hvad der skal være op til den enkelte  at organisere en arbejdsdeling  at fastholde fælles forståelse af begreber, mål, progression m.m. 18 Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere
 18. 18. Ledelser Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 19  Skal gøre retningslinjer for vejlederes opgaver og beføjelser tydelige  Indgå i drøftelser med vejledere om professionsdidaktiske spørgsmål
 19. 19. Forholde sig til lærerforudsætninger  skaffe et så realistisk billede som muligt af lærernes praksis  forholde sig til forskellige lærerforudsætninger  acceptere usikkerheden  vise at udvikling af undervisning er en proces  gøre det tydeligt, hvad der er den enkelte lærers valg, og hvad der ikke er Ph.d. Bodil Nielsen Vejledning - mellem ledelse og undervisere 20
 20. 20.  Boysen, Lis og Bodil Nielsen (2017, 2. udg.): Vejledning. Pædagogisk LæringsCenter mellem ledelse og undervisere, Hans Reitzels Forlag  Nielsen, Bodil (2016): Det fælles i det faglige. Undersøgelse, kommunikation og sproglig udvikling, Hans Reitzels Forlag  Nielsen, Bodil og Keld Nørgaard (2018): Det fælles i naturfagene. Fra indskoling til prøve i 9. klasse. Samfundslitteratur  Nielsen, Bodil (2017, 2. udg.): Mål i dansk, Samfundslitteratur  Nielsen, Bodil (2017): At skrive med mål. Forslag til danskundervisningen 1.-9.klasse, Samfundslitteratur

×