Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

החברים של כמוני - מחקר על כוחו של שיתוף וכוחה של קהילה בקרב חולים .

1,852 views

Published on

מחקר שנעשה בפברואר 2014
בקרב משתמשי "כמוני" רשת חברתית בנושאי בריאות
מהמחקר ניתן ללמוד על כוחם של שיתוף, התייעצות עם חברים וכוחה של קהילה בקרב מתמודדים עם מחלות כרוניות
משמעות החברות בכמוני בעיני המשתמשים:
החברות בכמוני לפי תפיסת הנשאלים שינתה משמעותית את ההבנה העצמית במהלך המחלה. כמוני נתפס בעיני משתמשי האתר כאתר אינטרנט הטוב ביותר לאנשים במצב דומה לשלהם. גורם בולט נוסף, למעלה משליש מציינים כי כמוני סייע להם למצוא מסגרת תומכת של אנשים שמבינים עם מה הם מתמודדים.

את מקומו של כמוני בחיי המשתמשים ניתן לראות בין השאר בנכונותם להמליץ על האתר לאחרים הנמצאים במצבם .

כשני שליש מכלל המשיבים אמרו שימליצו על כמוני. שיעור זה גבוה יותר בקרב אחרים וקצת יותר נמוך בקרב חולים במחלה. נכונות של נשים להמליץ מעט גבוהה יותר בהשוואה לגברים.

Published in: Marketing
 • A professional Paper writing services can alleviate your stress in writing a successful paper and take the pressure off you to hand it in on time. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

החברים של כמוני - מחקר על כוחו של שיתוף וכוחה של קהילה בקרב חולים .

 1. 1. ‫משתמשים‬ ‫סקר‬ ‫פברואר‬–‫מרץ‬2014 ‫כמוני‬–‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫בריאות‬ ‫בנושאי‬ ‫של‬ ‫מדגם‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬624‫משיבים‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬ ‫כמוני‬ ‫של‬ ‫החברים‬
 2. 2. ‫ממצאים‬ ‫סיכום‬-‫כמוני‬ ‫תדמית‬ ‫החברות‬ ‫משמעות‬‫בכמוני‬‫המשתמשים‬ ‫בעיני‬: ‫החברות‬‫בכמוני‬‫שינתה‬ ‫הנשאלים‬ ‫תפיסת‬ ‫לפי‬ ‫המחלה‬ ‫במהלך‬ ‫העצמית‬ ‫ההבנה‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬.‫כמוני‬ ‫הטוב‬ ‫אינטרנט‬ ‫כאתר‬ ‫האתר‬ ‫משתמשי‬ ‫בעיני‬ ‫נתפס‬ ‫דומה‬ ‫במצב‬ ‫לאנשים‬ ‫ביותר‬‫לשלהם‬.‫גורם‬‫נוסף‬ ‫בולט‬, ‫למצוא‬ ‫להם‬ ‫סייע‬ ‫כמוני‬ ‫כי‬ ‫מציינים‬ ‫משליש‬ ‫למעלה‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫עם‬ ‫שמבינים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫תומכת‬ ‫מסגרת‬ ‫מתמודדים‬. ‫בין‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫המשתמשים‬ ‫בחיי‬ ‫כמוני‬ ‫של‬ ‫מקומו‬ ‫את‬ ‫הנמצאים‬ ‫לאחרים‬ ‫האתר‬ ‫על‬ ‫להמליץ‬ ‫בנכונותם‬ ‫השאר‬ ‫במצבם‬. ‫כשני‬‫כמוני‬ ‫על‬ ‫שימליצו‬ ‫אמרו‬ ‫המשיבים‬ ‫מכלל‬ ‫שליש‬. ‫נמוך‬ ‫יותר‬ ‫וקצת‬ ‫אחרים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫במחלה‬ ‫חולים‬ ‫בקרב‬.‫מעט‬ ‫להמליץ‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫נכונות‬ ‫לגברים‬ ‫בהשוואה‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬.
 3. 3. ‫ממצאים‬ ‫סיכום‬–‫בריאותי‬ ‫מידע‬ ‫חיפוש‬ ‫והתייעצות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫בעיקר‬ ‫באינטרנט‬ ‫מחפשים‬ ‫כמוני‬ ‫משתמשי‬ ‫תרופות‬/‫ספציפית‬ ‫מחלה‬ ‫על‬ ‫ומידע‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬ ‫איתה‬‫מתמודדים‬ ‫הם‬ ‫ועל‬ ‫מעבדה‬ ‫בדיקת‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫חיפוש‬ ‫שלהם‬ ‫הפופולריות‬ ‫במידת‬ ‫אחרי‬ ‫הם‬ ‫ודיאטה‬ ‫תזונה‬. ‫מהותית‬ ‫השפעה‬ ‫בעל‬ ‫הוא‬ ‫באינטרנט‬ ‫שנמצא‬ ‫המידע‬ ‫במחלה‬ ‫הקשורות‬ ‫החלטות‬ ‫בקבלת‬.‫כמעט‬40%‫מכלל‬ ‫הייתה‬ ‫ברשת‬ ‫שמצאו‬ ‫למידע‬ ‫כי‬ ‫מציינים‬ ‫הנשאלים‬ ‫למצבם‬ ‫הנוגעות‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫השפעה‬ ‫הרפואי‬.‫חולים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫מעט‬ ‫נמוך‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫שלהם‬ ‫מהסביבה‬ ‫לאנשים‬ ‫בהשוואה‬.‫גבוהה‬ ‫ההשפעה‬ ‫לנשים‬ ‫בהשוואה‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬. ‫פייסבוק‬‫כפלטפורמה‬ ‫המשיבים‬ ‫בקרב‬ ‫נתפסת‬ ‫אינה‬ ‫להתייעץ‬ ‫חברתית‬‫איתה‬‫בריאותיים‬ ‫בנושאים‬.18% ‫להם‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬‫פייסבוק‬.54%‫הם‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬ ‫במידה‬ ‫מתייעצים‬‫מאד‬ ‫מעטה‬(66%‫בעלי‬ ‫מכלל‬ ‫חשבון‬‫בפייסבוק‬)‫רק‬8%‫המדגם‬ ‫מכלל‬(10%‫מכלל‬ ‫חשבון‬ ‫בעלי‬‫בפייסבוק‬)‫מתייעצים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬/‫מאד‬ ‫רבה‬‫בפייסבוק‬.
 4. 4. ‫ממצאים‬ ‫סיכום‬–‫בריאותי‬ ‫מצב‬ ‫חולים‬ ‫בקרב‬38%‫טוב‬ ‫כמצב‬ ‫מצבם‬ ‫את‬ ‫מגדירים‬.‫בקרב‬ ‫אחרים‬61%‫כטוב‬ ‫הבריאותי‬ ‫מצבם‬ ‫את‬ ‫מגדירים‬.‫אין‬‫הבדל‬ ‫לנשים‬ ‫גברים‬ ‫בין‬ ‫משמעותי‬. ‫השונים‬ ‫החיים‬ ‫תחומי‬ ‫על‬ ‫הבריאותי‬ ‫המצב‬ ‫השפעת‬.‫השפעה‬ ‫בתחומים‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוהה‬ ‫השלילית‬:‫כלכלי‬ ‫ומצב‬ ‫תעסוקה‬. ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫ומעט‬ ‫המשפחה‬ ‫עם‬ ‫בקשרים‬ ‫יחסית‬ ‫נמוכה‬ ‫עם‬ ‫בקשרים‬‫חברים‬. 16%‫הבריאותי‬ ‫במצב‬ ‫משמעותית‬ ‫החמרה‬ ‫חוו‬‫בשנה‬ ‫האחרונה‬(‫לעיתים‬‫חירום‬ ‫מצב‬ ‫כדי‬ ‫עד‬/‫חיים‬ ‫סכנת‬),‫ללא‬ ‫לנשים‬ ‫גברים‬ ‫בין‬ ‫משמעותי‬ ‫הבדל‬.‫כשליש‬‫מיון‬ ‫לחדר‬ ‫פנו‬ ‫ו‬/‫או‬‫אושפזו‬. ‫שיעור‬‫לנשים‬ ‫בהשוואה‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬.‫כשליש‬ ‫חיים‬ ‫באורח‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫ציינו‬(‫הריון‬,‫דיאטה‬,‫הפסקת‬ ‫עישון‬)‫לגברים‬ ‫בהשוואה‬ ‫נשים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫שיעור‬.
 5. 5. ‫החברות‬‫בכמוני‬
 6. 6. ‫החברות‬‫בכמוני‬ 55% 46% 37% 32% 30% 27% 23% ‫לאנשים‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫האתר‬ ‫הוא‬ ‫כמוני‬ ‫הבריאותי‬ ‫במצבי‬ ‫שלי‬ ‫ההבנה‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫שיפרה‬ ‫שלי‬ ‫המחלה‬ ‫במהלך‬,‫הסיפטומים‬ ‫הבנת‬… ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫תומכת‬ ‫מסגרת‬ ‫למצוא‬ ‫לי‬ ‫עזרה‬ ‫מתמודד‬ ‫אני‬ ‫מה‬ ‫עם‬ ‫שמבינים‬ ‫עם‬ ‫שלי‬ ‫הנפשית‬ ‫ההתמודדות‬ ‫את‬ ‫שיפרה‬ ‫המחלה‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫יכולתי‬ ‫את‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫שיפרה‬ ‫שלי‬ ‫המחלה‬ ‫עם‬ ‫משוחח‬ ‫אני‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫שינתה‬ ‫שלי‬ ‫הרופא‬ ‫בתרופות‬ ‫בהתמדה‬ ‫לי‬ ‫סייעה‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫בולטים‬ ‫תדמית‬ ‫גורמי‬:‫החברות‬‫בכמוני‬‫תפיסת‬ ‫לפי‬ ‫במהלך‬ ‫העצמית‬ ‫ההבנה‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫שינתה‬ ‫הנשאלים‬ ‫המחלה‬. ‫הטוב‬ ‫אינטרנט‬ ‫כאתר‬ ‫האתר‬ ‫משתמשי‬ ‫בעיני‬ ‫נתפס‬ ‫כמוני‬ ‫דומה‬ ‫במצב‬ ‫לאנשים‬ ‫ביותר‬‫לשלהם‬. ‫נוסף‬ ‫בולט‬ ‫גורם‬,‫סייע‬ ‫כמוני‬ ‫כי‬ ‫מציינים‬ ‫משליש‬ ‫למעלה‬ ‫מה‬ ‫עם‬ ‫שמבינים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫תומכת‬ ‫מסגרת‬ ‫למצוא‬ ‫להם‬ ‫מתמודדים‬ ‫הם‬. ‫הבאים‬ ‫ההיגדים‬ ‫עם‬ ‫מסכים‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫מסכים‬ ‫אתה‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬–‫בן‬ ‫תשובות‬ ‫סולם‬5‫דרגות‬ %‫בגרף‬ ‫המופיעים‬‫סוכמים‬‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫מסכים‬ ‫שענו‬ ‫משיבים‬/‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬.
 7. 7. 56% 45% 36% 30% 27% 25% 21% 51% 49% 38% 40% 40% 34% 33% ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫האתר‬ ‫הוא‬ ‫כמוני‬ ‫הבריאותי‬ ‫במצבי‬ ‫לאנשים‬ ‫ההבנה‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫שיפרה‬ ‫שלי‬ ‫המחלה‬ ‫במהלך‬ ‫שלי‬, ‫ומצבי‬ ‫הסיפטומים‬ ‫הבנת‬. ‫תומכת‬ ‫מסגרת‬ ‫למצוא‬ ‫לי‬ ‫עזרה‬ ‫מה‬ ‫עם‬ ‫שמבינים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫מתמודד‬ ‫אני‬ ‫ההתמודדות‬ ‫את‬ ‫שיפרה‬ ‫המחלה‬ ‫עם‬ ‫שלי‬ ‫הנפשית‬ ‫יכולתי‬ ‫את‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫שיפרה‬ ‫שלי‬ ‫המחלה‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫אני‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫שינתה‬ ‫שלי‬ ‫הרופא‬ ‫עם‬ ‫משוחח‬ ‫בתרופות‬ ‫בהתמדה‬ ‫לי‬ ‫סייעה‬ ‫אחר‬ ‫חולה‬ 55% 46% 34% 32% 30% 26% 26% 56% 45% 40% 32% 30% 27% 21% ‫אשה‬ ‫גבר‬ ‫החברות‬‫בכמוני‬ ‫תומכת‬ ‫כמסגרת‬ ‫כמוני‬ ‫את‬ ‫תופסים‬ ‫מגברים‬ ‫יותר‬ ‫נשים‬. ‫נשים‬ ‫בין‬ ‫הבדלים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫שנמדדו‬ ‫התדמית‬ ‫גורמי‬ ‫בשאר‬ ‫לגברים‬. ‫אחרים‬ ‫בקרב‬:‫משפחה‬ ‫בני‬,‫מטפלים‬,‫כמוני‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫הנפשית‬ ‫ההתמודדות‬ ‫בשיפור‬ ‫כמסייעת‬ ‫יותר‬ ‫נתפסת‬ ‫המחלה‬. ‫הבאים‬ ‫ההיגדים‬ ‫עם‬ ‫מסכים‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫מסכים‬ ‫אתה‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬–‫תשובות‬ ‫סולם‬ ‫בן‬5‫דרגות‬% .‫בגרף‬ ‫המופיעים‬‫סוכמים‬‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫מסכים‬ ‫שענו‬ ‫משיבים‬/ ‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬.
 8. 8. ‫מידע‬ ‫חיפוש‬ ‫באינטרנט‬ ‫בריאות‬ ‫בנושאי‬
 9. 9. ‫שמחפשים‬ ‫בריאותי‬ ‫מידע‬ ‫סוגי‬ ‫באינטרנט‬? 4% 10% 27% 42% 46% 49% 61% 62% ‫ולידה‬ ‫הריון‬ ‫אחר‬ ‫רפואיות‬ ‫זכויות‬ ‫או‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוח‬ ‫רפואית‬ ‫פרוצודורה‬ ‫או‬ ‫טיפול‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫ודיאטה‬ ‫תזונה‬ ‫מעבדה‬ ‫בדיקות‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫ספציפית‬ ‫מחלה‬ ‫או‬ ‫בריאותית‬ ‫בעיה‬ ‫ו‬ ‫תרופות‬ ‫על‬ ‫מידע‬/‫כלשהו‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬ ‫או‬. ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫בריאות‬ ‫בנושא‬ ‫מידע‬ ‫חיפשת‬ ‫האחרונה‬ ‫השנה‬ ‫בחצי‬ ‫האם‬?‫מהנושאים‬ ‫באלה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫מידע‬ ‫חיפשת‬ ‫הבאים‬? ‫תרופות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫חיפוש‬/‫מחלה‬ ‫על‬ ‫ומידע‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬ ‫ביותר‬ ‫המבוקשים‬ ‫המידע‬ ‫סוגי‬ ‫הם‬ ‫ספציפית‬. ‫תזונה‬ ‫ועל‬ ‫מעבדה‬ ‫בדיקת‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫חיפוש‬ ‫הפופולריות‬ ‫במידת‬ ‫אחרי‬ ‫הם‬ ‫ודיאטה‬.
 10. 10. ‫שמחפשים‬ ‫בריאותי‬ ‫מידע‬ ‫סוגי‬ ‫באינטרנט‬ ‫לכלל‬ ‫השוואה‬‫האוכלוסיה‬ 62% 61% 49% 46% 42% 27% 10% 4% 20% 75% 68% 45% 74% 70% 8% 51% ‫ו‬ ‫תרופות‬ ‫על‬ ‫מידע‬/‫כלשהו‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬ ‫או‬. ‫ספציפית‬ ‫מחלה‬ ‫או‬ ‫בריאותית‬ ‫בעיה‬ ‫מעבדה‬ ‫בדיקות‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫ודיאטה‬ ‫תזונה‬ ‫רפואית‬ ‫פרוצודורה‬ ‫או‬ ‫טיפול‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫רפואיות‬ ‫זכויות‬ ‫או‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוח‬ ‫אחר‬ ‫ולידה‬ ‫הריון‬ ‫כמוני‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫מדגם‬ ‫בקרב‬ ‫שנעשתה‬ ‫שאלה‬ ‫אותה‬ ‫ממצאי‬ ‫אל‬ ‫מושווים‬ ‫מהסקר‬ ‫הנתונים‬504‫משיבים‬,‫מדגם‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫מייצג‬‫האוכלוסיה‬‫בישראל‬ ‫הבוגרת‬ ‫כמוני‬ ‫משתמשי‬ ‫בין‬ ‫שמחפשים‬ ‫המידע‬ ‫בסוגי‬ ‫משמעותיים‬ ‫פערים‬ ‫לכלל‬‫האוכלוסיה‬. ‫במידע‬ ‫ובקיאים‬ ‫ממוקדים‬ ‫יותר‬ ‫כמוני‬ ‫משתמשי‬ ‫כי‬ ‫הרושם‬ ‫עולה‬ ‫שקיים‬ ‫המידע‬ ‫כי‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫רפואי‬‫בכמוני‬‫לעובדה‬ ‫תורם‬ ‫באינטרנט‬ ‫מידע‬ ‫מחפשים‬ ‫פחות‬ ‫שהם‬
 11. 11. 3% 9% 28% 43% 45% 51% 63% 64% 7% 14% 23% 40% 50% 43% 51% 52% ‫ולידה‬ ‫הריון‬ ‫אחר‬ ‫בביטוח‬ ‫הקשור‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫רפואיות‬ ‫זכויות‬ ‫או‬ ‫בריאות‬ ‫פרוצודורה‬ ‫או‬ ‫טיפול‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫רפואית‬ ‫ודיאטה‬ ‫תזונה‬ ‫מעבדה‬ ‫בדיקות‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫או‬ ‫בריאותית‬ ‫בעיה‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫ממנה‬ ‫שסבלת‬ ‫ספציפית‬ ‫מחלה‬ ‫עת‬ ‫באותה‬ ‫ו‬ ‫תרופות‬ ‫על‬ ‫מידע‬/‫טיפול‬ ‫או‬ ‫כלשהו‬ ‫רפואי‬. ‫אחר‬ ‫חולה‬ 3% 9% 27% 44% 46% 50% 62% 63% 5% 10% 27% 41% 47% 48% 60% 60% ‫אשה‬ ‫גבר‬ ‫ברשת‬ ‫מחפשים‬ ‫מה‬? ‫בין‬ ‫השונים‬ ‫החיפוש‬ ‫בנושאי‬ ‫משמעותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫אין‬ ‫לנשים‬ ‫גברים‬. ‫יותר‬ ‫מחפשים‬ ‫חולים‬:‫תרופות‬ ‫על‬ ‫מידע‬,‫מצב‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫ספציפי‬ ‫בריאותי‬,‫מעבדה‬ ‫בדיקת‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬.‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫החיפוש‬ ‫בנושאי‬ ‫ביטוי‬ ‫ליד‬ ‫בא‬ ‫הבריאותי‬ ‫במצבם‬ ‫העיסוק‬.
 12. 12. ‫למצבך‬ ‫הנוגעות‬ ‫החלטות‬ ‫על‬ ‫השפיע‬ ‫שהזכרת‬ ‫הנושאים‬ ‫על‬ ‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫שמצאת‬ ‫מידע‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫האחרונה‬ ‫השנה‬ ‫בחצי‬ ‫הרפואי‬? *‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫שענה‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫מייצגים‬ ‫האחוזים‬/‫מאוד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ 36% 43% 42% 33% 38% ‫חולה‬ ‫אחר‬ ‫גבר‬ ‫אשה‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫מ‬ ‫פחות‬ ‫קצת‬-40%‫למידע‬ ‫כי‬ ‫מציינים‬ ‫הנשאלים‬ ‫מכלל‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫השפעה‬ ‫הייתה‬ ‫ברשת‬ ‫שמצאו‬ ‫הרפואי‬ ‫למצבם‬ ‫הנוגעות‬. ‫בהשוואה‬ ‫חולים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫מעט‬ ‫נמוך‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫שלהם‬ ‫מהסביבה‬ ‫לאנשים‬. ‫לנשים‬ ‫בהשוואה‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫ההשפעה‬. ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫ברשת‬ ‫המידע‬ ‫השפעת‬ ‫הבריאותי‬ ‫למצב‬ ‫הנוגעות‬
 13. 13. ‫לאחרים‬ ‫המלצה‬/ ‫התייעצות‬‫בפייסבוק‬
 14. 14. ‫תמליץ‬ ‫האם‬? 66% 70% 65% 70% 67% ‫חולה‬ ‫אחר‬ ‫גבר‬ ‫אשה‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫לאחרים‬ ‫המלצה‬ ‫כמוני‬ ‫על‬ ‫שימליצו‬ ‫אמרו‬ ‫המשיבים‬ ‫מכלל‬ ‫שליש‬ ‫כשני‬. ‫נמוך‬ ‫יותר‬ ‫וקצת‬ ‫אחרים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫במחלה‬ ‫חולים‬ ‫בקרב‬.‫מעט‬ ‫להמליץ‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫נכונות‬ ‫לגברים‬ ‫בהשוואה‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬. ‫באופן‬‫לחבר‬ ‫שלך‬ ‫במחלה‬ ‫לחולה‬ ‫ממליץ‬ ‫היית‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫כללי‬/‫משפחה‬ ‫קרוב‬/‫להצטרף‬ ‫מכר‬ ‫לכמוני‬? %‫סוכמים‬‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫שענו‬ ‫המשיבים‬ ‫את‬/‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬.
 15. 15. ‫משתף‬ ‫אתה‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬,‫מאחרים‬ ‫מידע‬ ‫מבקש‬ ‫או‬ ‫מתייעץ‬‫בפייסבוק‬‫בנושאים‬ ‫הבריאותי‬ ‫במצבך‬ ‫הקשורים‬? ‫מתייעצים‬‫בפייסבוק‬? 18% 54% 11% 8% 5% 3% ‫פייסבוק‬ ‫לי‬ ‫אין‬ ‫מאד‬ ‫מועטה‬ ‫במידה‬ ‫מועטה‬ ‫במידה‬ ‫ככה‬ ‫ככה‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫פייסבוק‬‫חברתית‬ ‫כפלטפורמה‬ ‫המשיבים‬ ‫בקרב‬ ‫נתפסת‬ ‫אינה‬ ‫להתייעץ‬‫איתה‬‫בריאותיים‬ ‫בנושאים‬. 18%‫להם‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬‫פייסבוק‬ 54%‫מאד‬ ‫מועטה‬ ‫במידה‬ ‫מתייעצים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬(66%‫מכלל‬ ‫חשבון‬ ‫בעלי‬‫בפייסבוק‬) ‫רק‬8%‫המדגם‬ ‫מכלל‬(10%‫חשבון‬ ‫בעלי‬ ‫מכלל‬‫בפייסבוק‬)‫ציינו‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫מתייעצים‬ ‫הם‬ ‫כי‬/‫מאד‬ ‫רבה‬‫בפייסבוק‬.
 16. 16. ‫והשפעותיו‬ ‫בריאותי‬ ‫מצב‬
 17. 17. 22% 40% 38% ‫סך‬‫הכל‬‫לא‬‫טוב‬ ‫בינוני‬ ‫סך‬‫הכל‬‫טוב‬ 16% 23% 61% 23% 35% 42% 19% 39% 43% ‫מרגישים‬ ‫איך‬? ‫חולים‬ ‫בקרב‬38%‫טוב‬ ‫כמצב‬ ‫מצבם‬ ‫את‬ ‫מגדירים‬. ‫אחרים‬ ‫בקרב‬61%‫כטוב‬ ‫הבריאותי‬ ‫מצבם‬ ‫את‬ ‫מגדירים‬ ‫לנשים‬ ‫גברים‬ ‫בין‬ ‫משמעותי‬ ‫הבדל‬ ‫אין‬. ‫באופן‬‫הכללי‬ ‫הבריאותי‬ ‫מצבך‬ ‫את‬ ‫מגדיר‬ ‫היית‬ ‫כיצד‬ ‫כללי‬?
 18. 18. ‫המחלה‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬ ‫השפעת‬ ‫החיים‬ ‫תחומי‬ ‫על‬ ‫בתחומים‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוהה‬ ‫השלילית‬ ‫ההשפעה‬:‫ומצב‬ ‫תעסוקה‬ ‫כלכלי‬. ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫ומעט‬ ‫המשפחה‬ ‫עם‬ ‫בקשרים‬ ‫יחסית‬ ‫נמוכה‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫בקשרים‬ 32% 43% 25% ‫חברתיים‬ ‫קשרים‬ ‫שלילית‬ ‫השפעה‬ ‫השפעה‬ ‫ללא‬ ‫חיובית‬ ‫השפעה‬ 24% 47% 29% ‫המשפחה‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬ 44% 41% 15% ‫תעסוקתי‬ ‫מצב‬ ‫שלילית‬ ‫השפעה‬ ‫השפעה‬ ‫ללא‬ ‫חיובית‬ ‫השפעה‬ 42% 45% 13% ‫כלכלי‬ ‫מצב‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫לגבי‬‫מהתחומים‬‫שלך‬ ‫הבריאותי‬ ‫המצב‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫ציין‬ ‫הבאים‬/‫של‬ ‫מהתחומים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫השפיע‬ ‫המשפחה‬ ‫בן‬‫המצויינים‬
 19. 19. ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫חריגים‬ ‫בריאותיים‬ ‫מצבים‬ 16%‫הבריאותי‬ ‫במצב‬ ‫משמעותית‬ ‫החמרה‬ ‫חוו‬(‫כדי‬ ‫עד‬ ‫לעיתים‬ ‫חירום‬ ‫מצב‬/‫חיים‬ ‫סכנת‬),‫גברים‬ ‫בין‬ ‫משמעותי‬ ‫הבדל‬ ‫ללא‬ ‫לנשים‬. ‫ו‬ ‫מיון‬ ‫לחדר‬ ‫פנו‬ ‫כשליש‬/‫אושפזו‬ ‫או‬.‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫שיעור‬ ‫לנשים‬ ‫בהשוואה‬ ‫גברים‬. ‫חיים‬ ‫באורח‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫ציינו‬ ‫כשליש‬(‫הריון‬,‫דיאטה‬, ‫עישון‬ ‫הפסקת‬)‫בהשוואה‬ ‫נשים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫שיעור‬ ‫לגברים‬. 16% 33% 33% 39% 17% 38% 28% 39% 15% 27% 38% 40% ‫במצב‬ ‫ומהירה‬ ‫משמעותית‬ ‫החמרה‬ ‫חירום‬ ‫מצב‬ ‫לכדי‬ ‫עד‬ ‫הבריאותי‬ ‫ו‬ ‫מיון‬ ‫לחדר‬ ‫פנייה‬/‫מצב‬ ‫עכב‬ ‫אישפוז‬ ‫או‬ ‫רפואי‬. ‫החיים‬ ‫באורח‬ ‫משמעותי‬ ‫שינוי‬ ‫מאלה‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫גברים‬ ‫נשים‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫היה‬ ‫משפחתך‬ ‫מבני‬ ‫מישהו‬ ‫או‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫הבאים‬ ‫מהמצבים‬ ‫באחד‬?‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫סמן‬ ‫לך‬
 20. 20. ‫מחלתך‬ ‫על‬ ‫שגילית‬ ‫לאחר‬–‫עליה‬ ‫הידע‬ ‫מרבית‬ ‫את‬ ‫רכשת‬ ‫היכן‬? ‫המחלה‬ ‫על‬ ‫מידע‬ 14% 22% 23% 35% 42% 44% ‫אחר‬ ‫ספרים‬‫בספריה‬ ‫שמצאתי‬ ‫מאמרים‬. ‫משפחה‬ ‫קרובי‬/‫חברים‬ ‫חולים‬ ‫קופות‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬‫רופאים‬ ‫באתר‬/‫חברים‬/‫בכמוני‬ ‫קהילה‬ ‫שעוסקות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫במחלה‬ ‫שמהם‬ ‫העיקריים‬ ‫המידע‬ ‫מקורות‬ ‫המחלה‬ ‫גילוי‬ ‫עם‬ ‫המחלה‬ ‫על‬ ‫לומדים‬ ‫במחלה‬ ‫העוסקות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫כמוני‬ ‫אתר‬ ‫המובילים‬ ‫המקורות‬ ‫הם‬ ‫אלה‬ ‫מקורות‬ ‫שני‬. ‫חולים‬ ‫קופת‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬/‫רופאים‬. ‫קרובים‬/‫נמוך‬ ‫במיקום‬ ‫חברים‬,‫רק‬23%‫ציינו‬.
 21. 21. ‫דמוגרפיה‬
 22. 22. ‫סוכרת‬24% ‫השמנה‬12%‫כאב‬10% ‫וחרדה‬ ‫דיכאון‬8%‫נפוצה‬ ‫טרשת‬8% ‫סרטן‬5%‫לב‬ ‫מחלות‬5% ‫קרוהן‬‫וקוליטיס‬5% ‫דם‬ ‫לחץ‬4%‫שדרה‬ ‫חוט‬4%‫כליות‬3% ‫נשימה‬3%‫אכילה‬ ‫הפרעות‬3%‫וריכוז‬ ‫קשב‬2% ‫מוחי‬ ‫אירוע‬2%‫אוסטאופורוזיס‬1%‫טראומה‬ ‫פוסט‬1% ‫דמוגרפיים‬ ‫משתנים‬ ‫לפי‬ ‫המדגם‬ ‫התפלגות‬ ‫של‬ ‫מדגם‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬624‫משיבים‬
 23. 23. 52%48% ‫גיל‬ ‫עד‬25 4% 11% 26- 40 ‫מעל‬65 18% 41-50 28% 51-60 61-65 18% 21% ‫יסודית‬ ‫השכלה‬ ‫תיכונית‬ ‫תיכונית‬ ‫על‬ ‫אקדמית‬ 2% 24% 25% 44% 7% 21% 29% 40% 76% ‫סטנדרטי‬ ‫אחר‬ ‫משלים‬ ‫פרטי‬ ‫חברת‬ ‫ביטוח‬ ‫סעודי‬ ‫דרך‬ ‫קופת‬ ‫חולים‬ ‫משלים‬ ‫דרך‬ ‫קופת‬ ‫חולים‬ ‫מין‬ ‫משלים‬ ‫ביטוח‬ ‫משפחתי‬ ‫מצב‬ ‫רווק‬/‫ה‬ ‫ילדים‬ ‫ללא‬ ‫זוגיות‬ ‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫זוגיות‬ ‫גרוש‬/‫ה‬ ‫אלמן‬/‫ה‬ 15% 15% 47% 18% 4% ‫דמוגרפיים‬ ‫משתנים‬ ‫לפי‬ ‫המדגם‬ ‫התפלגות‬ ‫של‬ ‫מדגם‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬624‫משיבים‬
 24. 24. ‫כמוני‬ ‫על‬ ‫מידע‬–‫נתונים‬
 25. 25. ‫משתמשים‬ ‫מספר‬–‫קהילות‬ ‫לפי‬ ‫חלוקה‬ ‫קהילה‬ ‫שם‬‫מספר‬‫רשומים‬ ‫גולשים‬ ‫סוכרת‬8,300 ‫השמנה‬8,300 ‫כאב‬5,800 ‫וחרדה‬ ‫דיכאון‬5,700 ‫אכילה‬ ‫הפרעות‬5,400 ‫לב‬ ‫מחלות‬5,300 ‫וריכוז‬ ‫קשב‬5,200 ‫דם‬ ‫לחץ‬5,200 ‫נשימה‬4,400 ‫שדרה‬ ‫חוט‬4,400 ‫כליות‬4,200 ‫אוסטואפורוזיס‬3,900 ‫מוחי‬ ‫אירוע‬3,800 ‫קרוהן‬‫וקוליטיס‬3,700 ‫סרטן‬3,600 ‫נפוצה‬ ‫טרשת‬3,500 ‫טראומה‬ ‫פוסט‬504 ‫שלפוחית‬‫רגיזה‬280 *‫רבים‬ ‫גולשים‬ ‫עוד‬ ‫קהילה‬ ‫לכל‬ ‫שיש‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫סיבות‬ ‫מיני‬ ‫מכל‬ ‫נרשמים‬ ‫שאינם‬
 26. 26. ‫באתר‬ ‫פעילות‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬-5,000‫שיחות‬ ‫בחודש‬ ‫בקהילות‬ ‫כ‬-200,000‫מידי‬ ‫לאתר‬ ‫כניסות‬ ‫מ‬ ‫ולמעלה‬ ‫חודש‬100,000‫מבקרים‬ ‫מ‬ ‫ולמעלה‬ ‫ייחודיים‬-20,000 ‫רשומים‬ ‫גולשים‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬-500 ‫גולשים‬ ‫קבוצות‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬-1,000 ‫חולים‬ ‫של‬ ‫בלוגים‬
 27. 27. ‫לתחום‬ ‫מחקר‬ ‫שירותי‬ ‫הפארמה‬/‫בריאות‬ ‫מקצועיות‬ ‫מהירות‬ ‫יעילות‬, ‫אמינות‬, ‫ניסיון‬, ‫שקיפות‬, ‫לתקציב‬ ‫התאמה‬ ‫צרו‬‫עימנו‬‫קשר‬:054-4427769(‫רמי‬) rami@zeta-tools.co.il ‫רופאים‬ ‫בקרב‬ ‫סקרים‬ ‫כלל‬ ‫בקרב‬ ‫סקרים‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫ועוד‬ ‫סטטיסטי‬ ‫ייעוץ‬ ‫ניטור‬/‫מבוסס‬ ‫ומחקר‬ ‫ניתוח‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שיחה‬. ‫חולים‬ ‫בקרב‬ ‫סקרים‬/ ‫מחלות‬ ‫עם‬ ‫מתמודדים‬ ‫ו‬ ‫כרוניות‬/‫רפואיים‬ ‫מצבים‬ ‫או‬ ‫מורכבים‬

×