החברים של כמוני - מחקר על כוחו של שיתוף וכוחה של קהילה בקרב חולים .

Rami Yulzari רמי יולזרי
Rami Yulzari רמי יולזריco-founder, VP of research ZETA TOOLS at zeta-tools

מחקר שנעשה בפברואר 2014 בקרב משתמשי "כמוני" רשת חברתית בנושאי בריאות מהמחקר ניתן ללמוד על כוחם של שיתוף, התייעצות עם חברים וכוחה של קהילה בקרב מתמודדים עם מחלות כרוניות משמעות החברות בכמוני בעיני המשתמשים: החברות בכמוני לפי תפיסת הנשאלים שינתה משמעותית את ההבנה העצמית במהלך המחלה. כמוני נתפס בעיני משתמשי האתר כאתר אינטרנט הטוב ביותר לאנשים במצב דומה לשלהם. גורם בולט נוסף, למעלה משליש מציינים כי כמוני סייע להם למצוא מסגרת תומכת של אנשים שמבינים עם מה הם מתמודדים. את מקומו של כמוני בחיי המשתמשים ניתן לראות בין השאר בנכונותם להמליץ על האתר לאחרים הנמצאים במצבם . כשני שליש מכלל המשיבים אמרו שימליצו על כמוני. שיעור זה גבוה יותר בקרב אחרים וקצת יותר נמוך בקרב חולים במחלה. נכונות של נשים להמליץ מעט גבוהה יותר בהשוואה לגברים.

‫משתמשים‬ ‫סקר‬
‫פברואר‬–‫מרץ‬2014
‫כמוני‬–‫חברתית‬ ‫רשת‬
‫בריאות‬ ‫בנושאי‬
‫של‬ ‫מדגם‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬624‫משיבים‬
‫מצב‬ ‫תמונת‬ ‫כמוני‬ ‫של‬ ‫החברים‬
‫ממצאים‬ ‫סיכום‬-‫כמוני‬ ‫תדמית‬
‫החברות‬ ‫משמעות‬‫בכמוני‬‫המשתמשים‬ ‫בעיני‬:
‫החברות‬‫בכמוני‬‫שינתה‬ ‫הנשאלים‬ ‫תפיסת‬ ‫לפי‬
‫המחלה‬ ‫במהלך‬ ‫העצמית‬ ‫ההבנה‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬.‫כמוני‬
‫הטוב‬ ‫אינטרנט‬ ‫כאתר‬ ‫האתר‬ ‫משתמשי‬ ‫בעיני‬ ‫נתפס‬
‫דומה‬ ‫במצב‬ ‫לאנשים‬ ‫ביותר‬‫לשלהם‬.‫גורם‬‫נוסף‬ ‫בולט‬,
‫למצוא‬ ‫להם‬ ‫סייע‬ ‫כמוני‬ ‫כי‬ ‫מציינים‬ ‫משליש‬ ‫למעלה‬
‫הם‬ ‫מה‬ ‫עם‬ ‫שמבינים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫תומכת‬ ‫מסגרת‬
‫מתמודדים‬.
‫בין‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫המשתמשים‬ ‫בחיי‬ ‫כמוני‬ ‫של‬ ‫מקומו‬ ‫את‬
‫הנמצאים‬ ‫לאחרים‬ ‫האתר‬ ‫על‬ ‫להמליץ‬ ‫בנכונותם‬ ‫השאר‬
‫במצבם‬.
‫כשני‬‫כמוני‬ ‫על‬ ‫שימליצו‬ ‫אמרו‬ ‫המשיבים‬ ‫מכלל‬ ‫שליש‬.
‫נמוך‬ ‫יותר‬ ‫וקצת‬ ‫אחרים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬
‫במחלה‬ ‫חולים‬ ‫בקרב‬.‫מעט‬ ‫להמליץ‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫נכונות‬
‫לגברים‬ ‫בהשוואה‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬.
‫ממצאים‬ ‫סיכום‬–‫בריאותי‬ ‫מידע‬ ‫חיפוש‬
‫והתייעצות‬
‫על‬ ‫מידע‬ ‫בעיקר‬ ‫באינטרנט‬ ‫מחפשים‬ ‫כמוני‬ ‫משתמשי‬
‫תרופות‬/‫ספציפית‬ ‫מחלה‬ ‫על‬ ‫ומידע‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬
‫איתה‬‫מתמודדים‬ ‫הם‬
‫ועל‬ ‫מעבדה‬ ‫בדיקת‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫חיפוש‬
‫שלהם‬ ‫הפופולריות‬ ‫במידת‬ ‫אחרי‬ ‫הם‬ ‫ודיאטה‬ ‫תזונה‬.
‫מהותית‬ ‫השפעה‬ ‫בעל‬ ‫הוא‬ ‫באינטרנט‬ ‫שנמצא‬ ‫המידע‬
‫במחלה‬ ‫הקשורות‬ ‫החלטות‬ ‫בקבלת‬.‫כמעט‬40%‫מכלל‬
‫הייתה‬ ‫ברשת‬ ‫שמצאו‬ ‫למידע‬ ‫כי‬ ‫מציינים‬ ‫הנשאלים‬
‫למצבם‬ ‫הנוגעות‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫השפעה‬
‫הרפואי‬.‫חולים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫מעט‬ ‫נמוך‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬
‫שלהם‬ ‫מהסביבה‬ ‫לאנשים‬ ‫בהשוואה‬.‫גבוהה‬ ‫ההשפעה‬
‫לנשים‬ ‫בהשוואה‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬.
‫פייסבוק‬‫כפלטפורמה‬ ‫המשיבים‬ ‫בקרב‬ ‫נתפסת‬ ‫אינה‬
‫להתייעץ‬ ‫חברתית‬‫איתה‬‫בריאותיים‬ ‫בנושאים‬.18%
‫להם‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬‫פייסבוק‬.54%‫הם‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬
‫במידה‬ ‫מתייעצים‬‫מאד‬ ‫מעטה‬(66%‫בעלי‬ ‫מכלל‬
‫חשבון‬‫בפייסבוק‬)‫רק‬8%‫המדגם‬ ‫מכלל‬(10%‫מכלל‬
‫חשבון‬ ‫בעלי‬‫בפייסבוק‬)‫מתייעצים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬
‫רבה‬ ‫במידה‬/‫מאד‬ ‫רבה‬‫בפייסבוק‬.
‫ממצאים‬ ‫סיכום‬–‫בריאותי‬ ‫מצב‬
‫חולים‬ ‫בקרב‬38%‫טוב‬ ‫כמצב‬ ‫מצבם‬ ‫את‬ ‫מגדירים‬.‫בקרב‬
‫אחרים‬61%‫כטוב‬ ‫הבריאותי‬ ‫מצבם‬ ‫את‬ ‫מגדירים‬.‫אין‬‫הבדל‬
‫לנשים‬ ‫גברים‬ ‫בין‬ ‫משמעותי‬.
‫השונים‬ ‫החיים‬ ‫תחומי‬ ‫על‬ ‫הבריאותי‬ ‫המצב‬ ‫השפעת‬.‫השפעה‬
‫בתחומים‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוהה‬ ‫השלילית‬:‫כלכלי‬ ‫ומצב‬ ‫תעסוקה‬.
‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫ומעט‬ ‫המשפחה‬ ‫עם‬ ‫בקשרים‬ ‫יחסית‬ ‫נמוכה‬
‫עם‬ ‫בקשרים‬‫חברים‬.
16%‫הבריאותי‬ ‫במצב‬ ‫משמעותית‬ ‫החמרה‬ ‫חוו‬‫בשנה‬
‫האחרונה‬(‫לעיתים‬‫חירום‬ ‫מצב‬ ‫כדי‬ ‫עד‬/‫חיים‬ ‫סכנת‬),‫ללא‬
‫לנשים‬ ‫גברים‬ ‫בין‬ ‫משמעותי‬ ‫הבדל‬.‫כשליש‬‫מיון‬ ‫לחדר‬ ‫פנו‬
‫ו‬/‫או‬‫אושפזו‬.
‫שיעור‬‫לנשים‬ ‫בהשוואה‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬.‫כשליש‬
‫חיים‬ ‫באורח‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫ציינו‬(‫הריון‬,‫דיאטה‬,‫הפסקת‬
‫עישון‬)‫לגברים‬ ‫בהשוואה‬ ‫נשים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫שיעור‬.
‫החברות‬‫בכמוני‬
‫החברות‬‫בכמוני‬
55%
46%
37%
32%
30%
27%
23%
‫לאנשים‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫האתר‬ ‫הוא‬ ‫כמוני‬
‫הבריאותי‬ ‫במצבי‬
‫שלי‬ ‫ההבנה‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫שיפרה‬
‫שלי‬ ‫המחלה‬ ‫במהלך‬,‫הסיפטומים‬ ‫הבנת‬…
‫אנשים‬ ‫של‬ ‫תומכת‬ ‫מסגרת‬ ‫למצוא‬ ‫לי‬ ‫עזרה‬
‫מתמודד‬ ‫אני‬ ‫מה‬ ‫עם‬ ‫שמבינים‬
‫עם‬ ‫שלי‬ ‫הנפשית‬ ‫ההתמודדות‬ ‫את‬ ‫שיפרה‬
‫המחלה‬
‫את‬ ‫לנהל‬ ‫יכולתי‬ ‫את‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫שיפרה‬
‫שלי‬ ‫המחלה‬
‫עם‬ ‫משוחח‬ ‫אני‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫שינתה‬
‫שלי‬ ‫הרופא‬
‫בתרופות‬ ‫בהתמדה‬ ‫לי‬ ‫סייעה‬
‫המדגם‬ ‫כלל‬
‫המדגם‬ ‫כלל‬
‫בולטים‬ ‫תדמית‬ ‫גורמי‬:‫החברות‬‫בכמוני‬‫תפיסת‬ ‫לפי‬
‫במהלך‬ ‫העצמית‬ ‫ההבנה‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫שינתה‬ ‫הנשאלים‬
‫המחלה‬.
‫הטוב‬ ‫אינטרנט‬ ‫כאתר‬ ‫האתר‬ ‫משתמשי‬ ‫בעיני‬ ‫נתפס‬ ‫כמוני‬
‫דומה‬ ‫במצב‬ ‫לאנשים‬ ‫ביותר‬‫לשלהם‬.
‫נוסף‬ ‫בולט‬ ‫גורם‬,‫סייע‬ ‫כמוני‬ ‫כי‬ ‫מציינים‬ ‫משליש‬ ‫למעלה‬
‫מה‬ ‫עם‬ ‫שמבינים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫תומכת‬ ‫מסגרת‬ ‫למצוא‬ ‫להם‬
‫מתמודדים‬ ‫הם‬.
‫הבאים‬ ‫ההיגדים‬ ‫עם‬ ‫מסכים‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫מסכים‬ ‫אתה‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬–‫בן‬ ‫תשובות‬ ‫סולם‬5‫דרגות‬
%‫בגרף‬ ‫המופיעים‬‫סוכמים‬‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫מסכים‬ ‫שענו‬ ‫משיבים‬/‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬.
56%
45%
36%
30%
27%
25%
21%
51%
49%
38%
40%
40%
34%
33%
‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫האתר‬ ‫הוא‬ ‫כמוני‬
‫הבריאותי‬ ‫במצבי‬ ‫לאנשים‬
‫ההבנה‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫שיפרה‬
‫שלי‬ ‫המחלה‬ ‫במהלך‬ ‫שלי‬,
‫ומצבי‬ ‫הסיפטומים‬ ‫הבנת‬.
‫תומכת‬ ‫מסגרת‬ ‫למצוא‬ ‫לי‬ ‫עזרה‬
‫מה‬ ‫עם‬ ‫שמבינים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬
‫מתמודד‬ ‫אני‬
‫ההתמודדות‬ ‫את‬ ‫שיפרה‬
‫המחלה‬ ‫עם‬ ‫שלי‬ ‫הנפשית‬
‫יכולתי‬ ‫את‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫שיפרה‬
‫שלי‬ ‫המחלה‬ ‫את‬ ‫לנהל‬
‫אני‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫שינתה‬
‫שלי‬ ‫הרופא‬ ‫עם‬ ‫משוחח‬
‫בתרופות‬ ‫בהתמדה‬ ‫לי‬ ‫סייעה‬
‫אחר‬ ‫חולה‬
55%
46%
34%
32%
30%
26%
26%
56%
45%
40%
32%
30%
27%
21%
‫אשה‬ ‫גבר‬
‫החברות‬‫בכמוני‬
‫תומכת‬ ‫כמסגרת‬ ‫כמוני‬ ‫את‬ ‫תופסים‬ ‫מגברים‬ ‫יותר‬ ‫נשים‬.
‫נשים‬ ‫בין‬ ‫הבדלים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫שנמדדו‬ ‫התדמית‬ ‫גורמי‬ ‫בשאר‬
‫לגברים‬.
‫אחרים‬ ‫בקרב‬:‫משפחה‬ ‫בני‬,‫מטפלים‬,‫כמוני‬ ‫חברים‬
‫עם‬ ‫הנפשית‬ ‫ההתמודדות‬ ‫בשיפור‬ ‫כמסייעת‬ ‫יותר‬ ‫נתפסת‬
‫המחלה‬.
‫הבאים‬ ‫ההיגדים‬ ‫עם‬ ‫מסכים‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫מסכים‬ ‫אתה‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬–‫תשובות‬ ‫סולם‬
‫בן‬5‫דרגות‬% .‫בגרף‬ ‫המופיעים‬‫סוכמים‬‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫מסכים‬ ‫שענו‬ ‫משיבים‬/
‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬.
‫מידע‬ ‫חיפוש‬
‫באינטרנט‬ ‫בריאות‬ ‫בנושאי‬
‫שמחפשים‬ ‫בריאותי‬ ‫מידע‬ ‫סוגי‬
‫באינטרנט‬?
4%
10%
27%
42%
46%
49%
61%
62%
‫ולידה‬ ‫הריון‬
‫אחר‬
‫רפואיות‬ ‫זכויות‬ ‫או‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוח‬
‫רפואית‬ ‫פרוצודורה‬ ‫או‬ ‫טיפול‬ ‫על‬ ‫מידע‬
‫ודיאטה‬ ‫תזונה‬
‫מעבדה‬ ‫בדיקות‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬
‫ספציפית‬ ‫מחלה‬ ‫או‬ ‫בריאותית‬ ‫בעיה‬
‫ו‬ ‫תרופות‬ ‫על‬ ‫מידע‬/‫כלשהו‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬ ‫או‬.
‫המדגם‬ ‫כלל‬
‫המדגם‬ ‫כלל‬
‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫בריאות‬ ‫בנושא‬ ‫מידע‬ ‫חיפשת‬ ‫האחרונה‬ ‫השנה‬ ‫בחצי‬ ‫האם‬?‫מהנושאים‬ ‫באלה‬ ‫כן‬ ‫אם‬
‫מידע‬ ‫חיפשת‬ ‫הבאים‬?
‫תרופות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫חיפוש‬/‫מחלה‬ ‫על‬ ‫ומידע‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬
‫ביותר‬ ‫המבוקשים‬ ‫המידע‬ ‫סוגי‬ ‫הם‬ ‫ספציפית‬.
‫תזונה‬ ‫ועל‬ ‫מעבדה‬ ‫בדיקת‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫חיפוש‬
‫הפופולריות‬ ‫במידת‬ ‫אחרי‬ ‫הם‬ ‫ודיאטה‬.
‫שמחפשים‬ ‫בריאותי‬ ‫מידע‬ ‫סוגי‬
‫באינטרנט‬
‫לכלל‬ ‫השוואה‬‫האוכלוסיה‬
62%
61%
49%
46%
42%
27%
10%
4%
20%
75%
68%
45%
74%
70%
8%
51%
‫ו‬ ‫תרופות‬ ‫על‬ ‫מידע‬/‫כלשהו‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬ ‫או‬.
‫ספציפית‬ ‫מחלה‬ ‫או‬ ‫בריאותית‬ ‫בעיה‬
‫מעבדה‬ ‫בדיקות‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬
‫ודיאטה‬ ‫תזונה‬
‫רפואית‬ ‫פרוצודורה‬ ‫או‬ ‫טיפול‬ ‫על‬ ‫מידע‬
‫רפואיות‬ ‫זכויות‬ ‫או‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוח‬
‫אחר‬
‫ולידה‬ ‫הריון‬
‫כמוני‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫כלל‬
‫של‬ ‫מדגם‬ ‫בקרב‬ ‫שנעשתה‬ ‫שאלה‬ ‫אותה‬ ‫ממצאי‬ ‫אל‬ ‫מושווים‬ ‫מהסקר‬ ‫הנתונים‬504‫משיבים‬,‫מדגם‬
‫כלל‬ ‫של‬ ‫מייצג‬‫האוכלוסיה‬‫בישראל‬ ‫הבוגרת‬
‫כמוני‬ ‫משתמשי‬ ‫בין‬ ‫שמחפשים‬ ‫המידע‬ ‫בסוגי‬ ‫משמעותיים‬ ‫פערים‬
‫לכלל‬‫האוכלוסיה‬.
‫במידע‬ ‫ובקיאים‬ ‫ממוקדים‬ ‫יותר‬ ‫כמוני‬ ‫משתמשי‬ ‫כי‬ ‫הרושם‬ ‫עולה‬
‫שקיים‬ ‫המידע‬ ‫כי‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫רפואי‬‫בכמוני‬‫לעובדה‬ ‫תורם‬
‫באינטרנט‬ ‫מידע‬ ‫מחפשים‬ ‫פחות‬ ‫שהם‬
3%
9%
28%
43%
45%
51%
63%
64%
7%
14%
23%
40%
50%
43%
51%
52%
‫ולידה‬ ‫הריון‬
‫אחר‬
‫בביטוח‬ ‫הקשור‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ‫מידע‬
‫רפואיות‬ ‫זכויות‬ ‫או‬ ‫בריאות‬
‫פרוצודורה‬ ‫או‬ ‫טיפול‬ ‫על‬ ‫מידע‬
‫רפואית‬
‫ודיאטה‬ ‫תזונה‬
‫מעבדה‬ ‫בדיקות‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬
‫או‬ ‫בריאותית‬ ‫בעיה‬ ‫על‬ ‫מידע‬
‫ממנה‬ ‫שסבלת‬ ‫ספציפית‬ ‫מחלה‬
‫עת‬ ‫באותה‬
‫ו‬ ‫תרופות‬ ‫על‬ ‫מידע‬/‫טיפול‬ ‫או‬
‫כלשהו‬ ‫רפואי‬.
‫אחר‬ ‫חולה‬
3%
9%
27%
44%
46%
50%
62%
63%
5%
10%
27%
41%
47%
48%
60%
60%
‫אשה‬ ‫גבר‬
‫ברשת‬ ‫מחפשים‬ ‫מה‬?
‫בין‬ ‫השונים‬ ‫החיפוש‬ ‫בנושאי‬ ‫משמעותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫אין‬
‫לנשים‬ ‫גברים‬.
‫יותר‬ ‫מחפשים‬ ‫חולים‬:‫תרופות‬ ‫על‬ ‫מידע‬,‫מצב‬ ‫על‬ ‫מידע‬
‫ספציפי‬ ‫בריאותי‬,‫מעבדה‬ ‫בדיקת‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬.‫טבעי‬ ‫באופן‬
‫החיפוש‬ ‫בנושאי‬ ‫ביטוי‬ ‫ליד‬ ‫בא‬ ‫הבריאותי‬ ‫במצבם‬ ‫העיסוק‬.
‫למצבך‬ ‫הנוגעות‬ ‫החלטות‬ ‫על‬ ‫השפיע‬ ‫שהזכרת‬ ‫הנושאים‬ ‫על‬ ‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫שמצאת‬ ‫מידע‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬
‫האחרונה‬ ‫השנה‬ ‫בחצי‬ ‫הרפואי‬?
*‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫שענה‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫מייצגים‬ ‫האחוזים‬/‫מאוד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬
36%
43%
42%
33%
38%
‫חולה‬
‫אחר‬
‫גבר‬
‫אשה‬
‫המדגם‬ ‫כלל‬
‫מ‬ ‫פחות‬ ‫קצת‬-40%‫למידע‬ ‫כי‬ ‫מציינים‬ ‫הנשאלים‬ ‫מכלל‬
‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫השפעה‬ ‫הייתה‬ ‫ברשת‬ ‫שמצאו‬
‫הרפואי‬ ‫למצבם‬ ‫הנוגעות‬.
‫בהשוואה‬ ‫חולים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫מעט‬ ‫נמוך‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬
‫שלהם‬ ‫מהסביבה‬ ‫לאנשים‬.
‫לנשים‬ ‫בהשוואה‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫ההשפעה‬.
‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫ברשת‬ ‫המידע‬ ‫השפעת‬
‫הבריאותי‬ ‫למצב‬ ‫הנוגעות‬
‫לאחרים‬ ‫המלצה‬/
‫התייעצות‬‫בפייסבוק‬
‫תמליץ‬ ‫האם‬?
66%
70%
65%
70%
67%
‫חולה‬
‫אחר‬
‫גבר‬
‫אשה‬
‫המדגם‬ ‫כלל‬
‫לאחרים‬ ‫המלצה‬
‫כמוני‬ ‫על‬ ‫שימליצו‬ ‫אמרו‬ ‫המשיבים‬ ‫מכלל‬ ‫שליש‬ ‫כשני‬.
‫נמוך‬ ‫יותר‬ ‫וקצת‬ ‫אחרים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬
‫במחלה‬ ‫חולים‬ ‫בקרב‬.‫מעט‬ ‫להמליץ‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫נכונות‬
‫לגברים‬ ‫בהשוואה‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬.
‫באופן‬‫לחבר‬ ‫שלך‬ ‫במחלה‬ ‫לחולה‬ ‫ממליץ‬ ‫היית‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫כללי‬/‫משפחה‬ ‫קרוב‬/‫להצטרף‬ ‫מכר‬
‫לכמוני‬?
%‫סוכמים‬‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫שענו‬ ‫המשיבים‬ ‫את‬/‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬.
‫משתף‬ ‫אתה‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬,‫מאחרים‬ ‫מידע‬ ‫מבקש‬ ‫או‬ ‫מתייעץ‬‫בפייסבוק‬‫בנושאים‬
‫הבריאותי‬ ‫במצבך‬ ‫הקשורים‬?
‫מתייעצים‬‫בפייסבוק‬?
18%
54%
11%
8%
5%
3%
‫פייסבוק‬ ‫לי‬ ‫אין‬
‫מאד‬ ‫מועטה‬ ‫במידה‬
‫מועטה‬ ‫במידה‬
‫ככה‬ ‫ככה‬
‫רבה‬ ‫במידה‬
‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬
‫פייסבוק‬‫חברתית‬ ‫כפלטפורמה‬ ‫המשיבים‬ ‫בקרב‬ ‫נתפסת‬ ‫אינה‬
‫להתייעץ‬‫איתה‬‫בריאותיים‬ ‫בנושאים‬.
18%‫להם‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬‫פייסבוק‬
54%‫מאד‬ ‫מועטה‬ ‫במידה‬ ‫מתייעצים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬(66%‫מכלל‬
‫חשבון‬ ‫בעלי‬‫בפייסבוק‬)
‫רק‬8%‫המדגם‬ ‫מכלל‬(10%‫חשבון‬ ‫בעלי‬ ‫מכלל‬‫בפייסבוק‬)‫ציינו‬
‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫מתייעצים‬ ‫הם‬ ‫כי‬/‫מאד‬ ‫רבה‬‫בפייסבוק‬.
‫והשפעותיו‬ ‫בריאותי‬ ‫מצב‬
22%
40%
38%
‫סך‬‫הכל‬‫לא‬‫טוב‬ ‫בינוני‬ ‫סך‬‫הכל‬‫טוב‬
16%
23%
61%
23%
35%
42%
19%
39%
43%
‫מרגישים‬ ‫איך‬?
‫חולים‬ ‫בקרב‬38%‫טוב‬ ‫כמצב‬ ‫מצבם‬ ‫את‬ ‫מגדירים‬.
‫אחרים‬ ‫בקרב‬61%‫כטוב‬ ‫הבריאותי‬ ‫מצבם‬ ‫את‬ ‫מגדירים‬
‫לנשים‬ ‫גברים‬ ‫בין‬ ‫משמעותי‬ ‫הבדל‬ ‫אין‬.
‫באופן‬‫הכללי‬ ‫הבריאותי‬ ‫מצבך‬ ‫את‬ ‫מגדיר‬ ‫היית‬ ‫כיצד‬ ‫כללי‬?
‫המחלה‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬ ‫השפעת‬
‫החיים‬ ‫תחומי‬ ‫על‬
‫בתחומים‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוהה‬ ‫השלילית‬ ‫ההשפעה‬:‫ומצב‬ ‫תעסוקה‬
‫כלכלי‬.
‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫ומעט‬ ‫המשפחה‬ ‫עם‬ ‫בקשרים‬ ‫יחסית‬ ‫נמוכה‬
‫חברים‬ ‫עם‬ ‫בקשרים‬
32%
43%
25%
‫חברתיים‬ ‫קשרים‬
‫שלילית‬ ‫השפעה‬ ‫השפעה‬ ‫ללא‬ ‫חיובית‬ ‫השפעה‬
24%
47%
29%
‫המשפחה‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬
44%
41%
15%
‫תעסוקתי‬ ‫מצב‬
‫שלילית‬ ‫השפעה‬ ‫השפעה‬ ‫ללא‬ ‫חיובית‬ ‫השפעה‬
42%
45%
13%
‫כלכלי‬ ‫מצב‬
‫אחד‬ ‫כל‬ ‫לגבי‬‫מהתחומים‬‫שלך‬ ‫הבריאותי‬ ‫המצב‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫ציין‬ ‫הבאים‬/‫של‬
‫מהתחומים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫השפיע‬ ‫המשפחה‬ ‫בן‬‫המצויינים‬
‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫חריגים‬ ‫בריאותיים‬ ‫מצבים‬
16%‫הבריאותי‬ ‫במצב‬ ‫משמעותית‬ ‫החמרה‬ ‫חוו‬(‫כדי‬ ‫עד‬ ‫לעיתים‬
‫חירום‬ ‫מצב‬/‫חיים‬ ‫סכנת‬),‫גברים‬ ‫בין‬ ‫משמעותי‬ ‫הבדל‬ ‫ללא‬
‫לנשים‬.
‫ו‬ ‫מיון‬ ‫לחדר‬ ‫פנו‬ ‫כשליש‬/‫אושפזו‬ ‫או‬.‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫שיעור‬
‫לנשים‬ ‫בהשוואה‬ ‫גברים‬.
‫חיים‬ ‫באורח‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫ציינו‬ ‫כשליש‬(‫הריון‬,‫דיאטה‬,
‫עישון‬ ‫הפסקת‬)‫בהשוואה‬ ‫נשים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫שיעור‬
‫לגברים‬.
16%
33%
33%
39%
17%
38%
28%
39%
15%
27%
38%
40%
‫במצב‬ ‫ומהירה‬ ‫משמעותית‬ ‫החמרה‬
‫חירום‬ ‫מצב‬ ‫לכדי‬ ‫עד‬ ‫הבריאותי‬
‫ו‬ ‫מיון‬ ‫לחדר‬ ‫פנייה‬/‫מצב‬ ‫עכב‬ ‫אישפוז‬ ‫או‬
‫רפואי‬.
‫החיים‬ ‫באורח‬ ‫משמעותי‬ ‫שינוי‬
‫מאלה‬ ‫אחד‬ ‫אף‬
‫גברים‬
‫נשים‬
‫המדגם‬ ‫כלל‬
‫היה‬ ‫משפחתך‬ ‫מבני‬ ‫מישהו‬ ‫או‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬
‫הבאים‬ ‫מהמצבים‬ ‫באחד‬?‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫סמן‬
‫לך‬
‫מחלתך‬ ‫על‬ ‫שגילית‬ ‫לאחר‬–‫עליה‬ ‫הידע‬ ‫מרבית‬ ‫את‬ ‫רכשת‬ ‫היכן‬?
‫המחלה‬ ‫על‬ ‫מידע‬
14%
22%
23%
35%
42%
44%
‫אחר‬
‫ספרים‬‫בספריה‬ ‫שמצאתי‬ ‫מאמרים‬.
‫משפחה‬ ‫קרובי‬/‫חברים‬
‫חולים‬ ‫קופות‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬‫רופאים‬
‫באתר‬/‫חברים‬/‫בכמוני‬ ‫קהילה‬
‫שעוסקות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬
‫במחלה‬
‫שמהם‬ ‫העיקריים‬ ‫המידע‬ ‫מקורות‬ ‫המחלה‬ ‫גילוי‬ ‫עם‬
‫המחלה‬ ‫על‬ ‫לומדים‬
‫במחלה‬ ‫העוסקות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬
‫כמוני‬ ‫אתר‬
‫המובילים‬ ‫המקורות‬ ‫הם‬ ‫אלה‬ ‫מקורות‬ ‫שני‬.
‫חולים‬ ‫קופת‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬/‫רופאים‬.
‫קרובים‬/‫נמוך‬ ‫במיקום‬ ‫חברים‬,‫רק‬23%‫ציינו‬.
‫דמוגרפיה‬
‫סוכרת‬24%
‫השמנה‬12%‫כאב‬10%
‫וחרדה‬ ‫דיכאון‬8%‫נפוצה‬ ‫טרשת‬8%
‫סרטן‬5%‫לב‬ ‫מחלות‬5% ‫קרוהן‬‫וקוליטיס‬5%
‫דם‬ ‫לחץ‬4%‫שדרה‬ ‫חוט‬4%‫כליות‬3%
‫נשימה‬3%‫אכילה‬ ‫הפרעות‬3%‫וריכוז‬ ‫קשב‬2%
‫מוחי‬ ‫אירוע‬2%‫אוסטאופורוזיס‬1%‫טראומה‬ ‫פוסט‬1%
‫דמוגרפיים‬ ‫משתנים‬ ‫לפי‬ ‫המדגם‬ ‫התפלגות‬
‫של‬ ‫מדגם‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬624‫משיבים‬
52%48%
‫גיל‬
‫עד‬25
4%
11%
26-
40
‫מעל‬65
18%
41-50
28%
51-60 61-65
18%
21%
‫יסודית‬
‫השכלה‬
‫תיכונית‬
‫תיכונית‬ ‫על‬
‫אקדמית‬
2%
24%
25%
44%
7%
21%
29%
40%
76%
‫סטנדרטי‬ ‫אחר‬
‫משלים‬
‫פרטי‬
‫חברת‬
‫ביטוח‬
‫סעודי‬
‫דרך‬
‫קופת‬
‫חולים‬
‫משלים‬
‫דרך‬
‫קופת‬
‫חולים‬
‫מין‬ ‫משלים‬ ‫ביטוח‬
‫משפחתי‬ ‫מצב‬
‫רווק‬/‫ה‬
‫ילדים‬ ‫ללא‬ ‫זוגיות‬
‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫זוגיות‬
‫גרוש‬/‫ה‬
‫אלמן‬/‫ה‬
15%
15%
47%
18%
4%
‫דמוגרפיים‬ ‫משתנים‬ ‫לפי‬ ‫המדגם‬ ‫התפלגות‬
‫של‬ ‫מדגם‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬624‫משיבים‬
‫כמוני‬ ‫על‬ ‫מידע‬–‫נתונים‬
‫משתמשים‬ ‫מספר‬–‫קהילות‬ ‫לפי‬ ‫חלוקה‬
‫קהילה‬ ‫שם‬‫מספר‬‫רשומים‬ ‫גולשים‬
‫סוכרת‬8,300
‫השמנה‬8,300
‫כאב‬5,800
‫וחרדה‬ ‫דיכאון‬5,700
‫אכילה‬ ‫הפרעות‬5,400
‫לב‬ ‫מחלות‬5,300
‫וריכוז‬ ‫קשב‬5,200
‫דם‬ ‫לחץ‬5,200
‫נשימה‬4,400
‫שדרה‬ ‫חוט‬4,400
‫כליות‬4,200
‫אוסטואפורוזיס‬3,900
‫מוחי‬ ‫אירוע‬3,800
‫קרוהן‬‫וקוליטיס‬3,700
‫סרטן‬3,600
‫נפוצה‬ ‫טרשת‬3,500
‫טראומה‬ ‫פוסט‬504
‫שלפוחית‬‫רגיזה‬280
*‫רבים‬ ‫גולשים‬ ‫עוד‬ ‫קהילה‬ ‫לכל‬ ‫שיש‬ ‫לציין‬ ‫יש‬
‫סיבות‬ ‫מיני‬ ‫מכל‬ ‫נרשמים‬ ‫שאינם‬
‫באתר‬ ‫פעילות‬
‫מ‬ ‫למעלה‬-5,000‫שיחות‬
‫בחודש‬ ‫בקהילות‬
‫כ‬-200,000‫מידי‬ ‫לאתר‬ ‫כניסות‬
‫מ‬ ‫ולמעלה‬ ‫חודש‬100,000‫מבקרים‬
‫מ‬ ‫ולמעלה‬ ‫ייחודיים‬-20,000
‫רשומים‬ ‫גולשים‬
‫מ‬ ‫למעלה‬-500
‫גולשים‬ ‫קבוצות‬
‫מ‬ ‫למעלה‬-1,000
‫חולים‬ ‫של‬ ‫בלוגים‬
‫לתחום‬ ‫מחקר‬ ‫שירותי‬
‫הפארמה‬/‫בריאות‬
‫מקצועיות‬
‫מהירות‬
‫יעילות‬,
‫אמינות‬,
‫ניסיון‬,
‫שקיפות‬,
‫לתקציב‬ ‫התאמה‬
‫צרו‬‫עימנו‬‫קשר‬:054-4427769(‫רמי‬)
rami@zeta-tools.co.il
‫רופאים‬ ‫בקרב‬ ‫סקרים‬
‫כלל‬ ‫בקרב‬ ‫סקרים‬
‫האוכלוסיה‬
‫ועוד‬ ‫סטטיסטי‬ ‫ייעוץ‬
‫ניטור‬/‫מבוסס‬ ‫ומחקר‬ ‫ניתוח‬
‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שיחה‬.
‫חולים‬ ‫בקרב‬ ‫סקרים‬/
‫מחלות‬ ‫עם‬ ‫מתמודדים‬
‫ו‬ ‫כרוניות‬/‫רפואיים‬ ‫מצבים‬ ‫או‬
‫מורכבים‬

Recommended

ישראלים מחפשים בריאות ברשת 2014 by
ישראלים מחפשים בריאות ברשת 2014ישראלים מחפשים בריאות ברשת 2014
ישראלים מחפשים בריאות ברשת 2014Rami Yulzari רמי יולזרי
1.3K views7 slides
עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה by
עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה
עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה Rami Yulzari רמי יולזרי
2.8K views8 slides
שיווק לאמהות ישראל 2014 by
שיווק לאמהות ישראל 2014שיווק לאמהות ישראל 2014
שיווק לאמהות ישראל 2014Rami Yulzari רמי יולזרי
3K views21 slides
מחדד הרעיונות 9.6.2016 - לקראת קאן - חדשנות by
מחדד הרעיונות 9.6.2016 - לקראת קאן - חדשנותמחדד הרעיונות 9.6.2016 - לקראת קאן - חדשנות
מחדד הרעיונות 9.6.2016 - לקראת קאן - חדשנותLeo Burnett Israel
421 views14 slides
מצב בריאות האשה 2014 by
מצב בריאות האשה 2014מצב בריאות האשה 2014
מצב בריאות האשה 2014Rami Yulzari רמי יולזרי
922 views31 slides
גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ? by
גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ? גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ?
גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ? Rami Yulzari רמי יולזרי
1.9K views16 slides

More Related Content

Viewers also liked

דיגיטל ומשפחה 2015 by
דיגיטל ומשפחה 2015דיגיטל ומשפחה 2015
דיגיטל ומשפחה 2015Rami Yulzari רמי יולזרי
2.5K views25 slides
סקר יום העצמאות by
סקר יום העצמאותסקר יום העצמאות
סקר יום העצמאותRami Yulzari רמי יולזרי
1.3K views10 slides
Instagram in israel 2015 by
Instagram in israel 2015Instagram in israel 2015
Instagram in israel 2015Rami Yulzari רמי יולזרי
4.8K views47 slides
האינסטגרמר הישראלי קוים לדמותו/ה by
האינסטגרמר הישראלי קוים לדמותו/ההאינסטגרמר הישראלי קוים לדמותו/ה
האינסטגרמר הישראלי קוים לדמותו/הRami Yulzari רמי יולזרי
4.5K views3 slides
מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפש by
מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפשמחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפש
מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפשLeo Burnett Israel
241 views18 slides
מחדד הרעיונות - מדד GPC by
מחדד הרעיונות - מדד GPCמחדד הרעיונות - מדד GPC
מחדד הרעיונות - מדד GPCLeo Burnett Israel
286 views29 slides

Viewers also liked(13)

מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפש by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפשמחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפש
מחדד הרעיונות - מותגים עושים חשבון נפש
Leo Burnett Israel241 views
מחדד הרעיונות 2.6.2016 - לקראת קאן מועמדי ליאו ברנט by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות 2.6.2016 - לקראת קאן מועמדי ליאו ברנטמחדד הרעיונות 2.6.2016 - לקראת קאן מועמדי ליאו ברנט
מחדד הרעיונות 2.6.2016 - לקראת קאן מועמדי ליאו ברנט
Leo Burnett Israel333 views
מחדד הרעיונות - סיכום פרסי הקליאו by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות - סיכום פרסי הקליאומחדד הרעיונות - סיכום פרסי הקליאו
מחדד הרעיונות - סיכום פרסי הקליאו
Leo Burnett Israel477 views
מחדד הרעיונות - סופרבול by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות - סופרבולמחדד הרעיונות - סופרבול
מחדד הרעיונות - סופרבול
Leo Burnett Israel1.6K views
מחדד הרעיונות - מבנאלי לויראלי by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות - מבנאלי לויראלימחדד הרעיונות - מבנאלי לויראלי
מחדד הרעיונות - מבנאלי לויראלי
Leo Burnett Israel657 views
Crazy For Brands - מחדד הרעיונות by Leo Burnett Israel
Crazy For Brands - מחדד הרעיונותCrazy For Brands - מחדד הרעיונות
Crazy For Brands - מחדד הרעיונות
Leo Burnett Israel417 views
GSMA 2017 | 200 Plus Slides by Zohar Urian
GSMA 2017 | 200 Plus SlidesGSMA 2017 | 200 Plus Slides
GSMA 2017 | 200 Plus Slides
Zohar Urian1.1K views
מחדד הרעיונות - סיכום פסטיבל Eurobest by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות - סיכום פסטיבל Eurobestמחדד הרעיונות - סיכום פסטיבל Eurobest
מחדד הרעיונות - סיכום פסטיבל Eurobest
Leo Burnett Israel716 views

Similar to החברים של כמוני - מחקר על כוחו של שיתוף וכוחה של קהילה בקרב חולים .

תכנית התערבות תוך בית ספרית למניעת עישון בקרב בני נוער צעירים: ממצאי מחקר בחט... by
תכנית התערבות תוך בית ספרית למניעת עישון בקרב בני נוער צעירים: ממצאי מחקר בחט...תכנית התערבות תוך בית ספרית למניעת עישון בקרב בני נוער צעירים: ממצאי מחקר בחט...
תכנית התערבות תוך בית ספרית למניעת עישון בקרב בני נוער צעירים: ממצאי מחקר בחט...NaamaMatkov
37 views10 slides
זכויות סוציאליות של המטופל בדיאליזה by
זכויות סוציאליות של המטופל בדיאליזהזכויות סוציאליות של המטופל בדיאליזה
זכויות סוציאליות של המטופל בדיאליזהA.P.C Health Specialists Clinics Ltd
478 views32 slides
דוקטור לתרופות ורדית קלמרו - ייעוץ תרופתי | איך לשלוט על התרופות שלכם - ידע ה... by
דוקטור לתרופות ורדית קלמרו - ייעוץ תרופתי | איך לשלוט על התרופות שלכם - ידע ה...דוקטור לתרופות ורדית קלמרו - ייעוץ תרופתי | איך לשלוט על התרופות שלכם - ידע ה...
דוקטור לתרופות ורדית קלמרו - ייעוץ תרופתי | איך לשלוט על התרופות שלכם - ידע ה...Nitay Benzaquen
110 views50 slides
פרופ אליעזר רובין by
פרופ אליעזר רוביןפרופ אליעזר רובין
פרופ אליעזר רוביןinonberger
154 views2 slides
מרפאה ליעוץ תרופתי אישי - מחזון למציאות by
מרפאה ליעוץ תרופתי אישי - מחזון למציאותמרפאה ליעוץ תרופתי אישי - מחזון למציאות
מרפאה ליעוץ תרופתי אישי - מחזון למציאותSima Livny
398 views26 slides
טיפולים בהיריון מכון על קול 2013 by
טיפולים בהיריון  מכון על קול 2013טיפולים בהיריון  מכון על קול 2013
טיפולים בהיריון מכון על קול 2013Dr ofer Tadmor
300 views63 slides

Similar to החברים של כמוני - מחקר על כוחו של שיתוף וכוחה של קהילה בקרב חולים . (20)

תכנית התערבות תוך בית ספרית למניעת עישון בקרב בני נוער צעירים: ממצאי מחקר בחט... by NaamaMatkov
תכנית התערבות תוך בית ספרית למניעת עישון בקרב בני נוער צעירים: ממצאי מחקר בחט...תכנית התערבות תוך בית ספרית למניעת עישון בקרב בני נוער צעירים: ממצאי מחקר בחט...
תכנית התערבות תוך בית ספרית למניעת עישון בקרב בני נוער צעירים: ממצאי מחקר בחט...
NaamaMatkov37 views
דוקטור לתרופות ורדית קלמרו - ייעוץ תרופתי | איך לשלוט על התרופות שלכם - ידע ה... by Nitay Benzaquen
דוקטור לתרופות ורדית קלמרו - ייעוץ תרופתי | איך לשלוט על התרופות שלכם - ידע ה...דוקטור לתרופות ורדית קלמרו - ייעוץ תרופתי | איך לשלוט על התרופות שלכם - ידע ה...
דוקטור לתרופות ורדית קלמרו - ייעוץ תרופתי | איך לשלוט על התרופות שלכם - ידע ה...
Nitay Benzaquen110 views
פרופ אליעזר רובין by inonberger
פרופ אליעזר רוביןפרופ אליעזר רובין
פרופ אליעזר רובין
inonberger154 views
מרפאה ליעוץ תרופתי אישי - מחזון למציאות by Sima Livny
מרפאה ליעוץ תרופתי אישי - מחזון למציאותמרפאה ליעוץ תרופתי אישי - מחזון למציאות
מרפאה ליעוץ תרופתי אישי - מחזון למציאות
Sima Livny398 views
טיפולים בהיריון מכון על קול 2013 by Dr ofer Tadmor
טיפולים בהיריון  מכון על קול 2013טיפולים בהיריון  מכון על קול 2013
טיפולים בהיריון מכון על קול 2013
Dr ofer Tadmor300 views
הדימוי האישי והתעסוקתי של מנותחים בריאטרים by Dganit Zicin- Gensher
הדימוי האישי והתעסוקתי של מנותחים בריאטריםהדימוי האישי והתעסוקתי של מנותחים בריאטרים
הדימוי האישי והתעסוקתי של מנותחים בריאטרים
Zeta tools רמי יולזרי ,M2M כנס by M2MIsrael
Zeta tools רמי יולזרי ,M2M כנסZeta tools רמי יולזרי ,M2M כנס
Zeta tools רמי יולזרי ,M2M כנס
M2MIsrael1.2K views
למידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגון by LeadersNet.co.il
למידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגוןלמידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגון
למידה ארגונית ואבטחת איכות בשירות יעדי הארגון
LeadersNet.co.il499 views
לקחת תרופות ולהשאר בחיים by Sima Livny
לקחת תרופות ולהשאר בחייםלקחת תרופות ולהשאר בחיים
לקחת תרופות ולהשאר בחיים
Sima Livny321 views
.גרסה 2 טיפולים בהיריון מכון על קול 2013 by Dr ofer Tadmor
.גרסה 2  טיפולים בהיריון  מכון על קול 2013.גרסה 2  טיפולים בהיריון  מכון על קול 2013
.גרסה 2 טיפולים בהיריון מכון על קול 2013
Dr ofer Tadmor1.6K views
Yael Ashkenazi Children's Dental Reform 2018-07-10 by mjbinstitute
Yael Ashkenazi Children's Dental Reform 2018-07-10Yael Ashkenazi Children's Dental Reform 2018-07-10
Yael Ashkenazi Children's Dental Reform 2018-07-10
mjbinstitute1.1K views
מעקב הריון מורחב כולל בדיקות גנטיות by Dr ofer Tadmor
מעקב הריון מורחב כולל בדיקות גנטיותמעקב הריון מורחב כולל בדיקות גנטיות
מעקב הריון מורחב כולל בדיקות גנטיות
Dr ofer Tadmor1.5K views
מצגת נאדה ישראל 1 by erangold
מצגת נאדה ישראל 1מצגת נאדה ישראל 1
מצגת נאדה ישראל 1
erangold439 views
Poverty report 9_1481529646 by Anochi.com.
Poverty report 9_1481529646Poverty report 9_1481529646
Poverty report 9_1481529646
Anochi.com.241 views
מחקר ביח רמבם by inonberger
מחקר ביח רמבםמחקר ביח רמבם
מחקר ביח רמבם
inonberger179 views
עבודת חקר - טבעונות.pdf by ssuser46d59e1
עבודת חקר - טבעונות.pdfעבודת חקר - טבעונות.pdf
עבודת חקר - טבעונות.pdf
ssuser46d59e15 views
סקר קולך by nachshon
סקר קולךסקר קולך
סקר קולך
nachshon342 views
ד"ר אלכס קנלר: שירות גניקולוגי מונגש לנשים עם מוגבלות - מצגת by טובה אליאסף
ד"ר אלכס קנלר: שירות גניקולוגי מונגש לנשים עם מוגבלות - מצגתד"ר אלכס קנלר: שירות גניקולוגי מונגש לנשים עם מוגבלות - מצגת
ד"ר אלכס קנלר: שירות גניקולוגי מונגש לנשים עם מוגבלות - מצגת

החברים של כמוני - מחקר על כוחו של שיתוף וכוחה של קהילה בקרב חולים .

 • 1. ‫משתמשים‬ ‫סקר‬ ‫פברואר‬–‫מרץ‬2014 ‫כמוני‬–‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫בריאות‬ ‫בנושאי‬ ‫של‬ ‫מדגם‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬624‫משיבים‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬ ‫כמוני‬ ‫של‬ ‫החברים‬
 • 2. ‫ממצאים‬ ‫סיכום‬-‫כמוני‬ ‫תדמית‬ ‫החברות‬ ‫משמעות‬‫בכמוני‬‫המשתמשים‬ ‫בעיני‬: ‫החברות‬‫בכמוני‬‫שינתה‬ ‫הנשאלים‬ ‫תפיסת‬ ‫לפי‬ ‫המחלה‬ ‫במהלך‬ ‫העצמית‬ ‫ההבנה‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬.‫כמוני‬ ‫הטוב‬ ‫אינטרנט‬ ‫כאתר‬ ‫האתר‬ ‫משתמשי‬ ‫בעיני‬ ‫נתפס‬ ‫דומה‬ ‫במצב‬ ‫לאנשים‬ ‫ביותר‬‫לשלהם‬.‫גורם‬‫נוסף‬ ‫בולט‬, ‫למצוא‬ ‫להם‬ ‫סייע‬ ‫כמוני‬ ‫כי‬ ‫מציינים‬ ‫משליש‬ ‫למעלה‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫עם‬ ‫שמבינים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫תומכת‬ ‫מסגרת‬ ‫מתמודדים‬. ‫בין‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫המשתמשים‬ ‫בחיי‬ ‫כמוני‬ ‫של‬ ‫מקומו‬ ‫את‬ ‫הנמצאים‬ ‫לאחרים‬ ‫האתר‬ ‫על‬ ‫להמליץ‬ ‫בנכונותם‬ ‫השאר‬ ‫במצבם‬. ‫כשני‬‫כמוני‬ ‫על‬ ‫שימליצו‬ ‫אמרו‬ ‫המשיבים‬ ‫מכלל‬ ‫שליש‬. ‫נמוך‬ ‫יותר‬ ‫וקצת‬ ‫אחרים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫במחלה‬ ‫חולים‬ ‫בקרב‬.‫מעט‬ ‫להמליץ‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫נכונות‬ ‫לגברים‬ ‫בהשוואה‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬.
 • 3. ‫ממצאים‬ ‫סיכום‬–‫בריאותי‬ ‫מידע‬ ‫חיפוש‬ ‫והתייעצות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫בעיקר‬ ‫באינטרנט‬ ‫מחפשים‬ ‫כמוני‬ ‫משתמשי‬ ‫תרופות‬/‫ספציפית‬ ‫מחלה‬ ‫על‬ ‫ומידע‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬ ‫איתה‬‫מתמודדים‬ ‫הם‬ ‫ועל‬ ‫מעבדה‬ ‫בדיקת‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫חיפוש‬ ‫שלהם‬ ‫הפופולריות‬ ‫במידת‬ ‫אחרי‬ ‫הם‬ ‫ודיאטה‬ ‫תזונה‬. ‫מהותית‬ ‫השפעה‬ ‫בעל‬ ‫הוא‬ ‫באינטרנט‬ ‫שנמצא‬ ‫המידע‬ ‫במחלה‬ ‫הקשורות‬ ‫החלטות‬ ‫בקבלת‬.‫כמעט‬40%‫מכלל‬ ‫הייתה‬ ‫ברשת‬ ‫שמצאו‬ ‫למידע‬ ‫כי‬ ‫מציינים‬ ‫הנשאלים‬ ‫למצבם‬ ‫הנוגעות‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫השפעה‬ ‫הרפואי‬.‫חולים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫מעט‬ ‫נמוך‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫שלהם‬ ‫מהסביבה‬ ‫לאנשים‬ ‫בהשוואה‬.‫גבוהה‬ ‫ההשפעה‬ ‫לנשים‬ ‫בהשוואה‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬. ‫פייסבוק‬‫כפלטפורמה‬ ‫המשיבים‬ ‫בקרב‬ ‫נתפסת‬ ‫אינה‬ ‫להתייעץ‬ ‫חברתית‬‫איתה‬‫בריאותיים‬ ‫בנושאים‬.18% ‫להם‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬‫פייסבוק‬.54%‫הם‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬ ‫במידה‬ ‫מתייעצים‬‫מאד‬ ‫מעטה‬(66%‫בעלי‬ ‫מכלל‬ ‫חשבון‬‫בפייסבוק‬)‫רק‬8%‫המדגם‬ ‫מכלל‬(10%‫מכלל‬ ‫חשבון‬ ‫בעלי‬‫בפייסבוק‬)‫מתייעצים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬/‫מאד‬ ‫רבה‬‫בפייסבוק‬.
 • 4. ‫ממצאים‬ ‫סיכום‬–‫בריאותי‬ ‫מצב‬ ‫חולים‬ ‫בקרב‬38%‫טוב‬ ‫כמצב‬ ‫מצבם‬ ‫את‬ ‫מגדירים‬.‫בקרב‬ ‫אחרים‬61%‫כטוב‬ ‫הבריאותי‬ ‫מצבם‬ ‫את‬ ‫מגדירים‬.‫אין‬‫הבדל‬ ‫לנשים‬ ‫גברים‬ ‫בין‬ ‫משמעותי‬. ‫השונים‬ ‫החיים‬ ‫תחומי‬ ‫על‬ ‫הבריאותי‬ ‫המצב‬ ‫השפעת‬.‫השפעה‬ ‫בתחומים‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוהה‬ ‫השלילית‬:‫כלכלי‬ ‫ומצב‬ ‫תעסוקה‬. ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫ומעט‬ ‫המשפחה‬ ‫עם‬ ‫בקשרים‬ ‫יחסית‬ ‫נמוכה‬ ‫עם‬ ‫בקשרים‬‫חברים‬. 16%‫הבריאותי‬ ‫במצב‬ ‫משמעותית‬ ‫החמרה‬ ‫חוו‬‫בשנה‬ ‫האחרונה‬(‫לעיתים‬‫חירום‬ ‫מצב‬ ‫כדי‬ ‫עד‬/‫חיים‬ ‫סכנת‬),‫ללא‬ ‫לנשים‬ ‫גברים‬ ‫בין‬ ‫משמעותי‬ ‫הבדל‬.‫כשליש‬‫מיון‬ ‫לחדר‬ ‫פנו‬ ‫ו‬/‫או‬‫אושפזו‬. ‫שיעור‬‫לנשים‬ ‫בהשוואה‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬.‫כשליש‬ ‫חיים‬ ‫באורח‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫ציינו‬(‫הריון‬,‫דיאטה‬,‫הפסקת‬ ‫עישון‬)‫לגברים‬ ‫בהשוואה‬ ‫נשים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫שיעור‬.
 • 6. ‫החברות‬‫בכמוני‬ 55% 46% 37% 32% 30% 27% 23% ‫לאנשים‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫האתר‬ ‫הוא‬ ‫כמוני‬ ‫הבריאותי‬ ‫במצבי‬ ‫שלי‬ ‫ההבנה‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫שיפרה‬ ‫שלי‬ ‫המחלה‬ ‫במהלך‬,‫הסיפטומים‬ ‫הבנת‬… ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫תומכת‬ ‫מסגרת‬ ‫למצוא‬ ‫לי‬ ‫עזרה‬ ‫מתמודד‬ ‫אני‬ ‫מה‬ ‫עם‬ ‫שמבינים‬ ‫עם‬ ‫שלי‬ ‫הנפשית‬ ‫ההתמודדות‬ ‫את‬ ‫שיפרה‬ ‫המחלה‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫יכולתי‬ ‫את‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫שיפרה‬ ‫שלי‬ ‫המחלה‬ ‫עם‬ ‫משוחח‬ ‫אני‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫שינתה‬ ‫שלי‬ ‫הרופא‬ ‫בתרופות‬ ‫בהתמדה‬ ‫לי‬ ‫סייעה‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫בולטים‬ ‫תדמית‬ ‫גורמי‬:‫החברות‬‫בכמוני‬‫תפיסת‬ ‫לפי‬ ‫במהלך‬ ‫העצמית‬ ‫ההבנה‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫שינתה‬ ‫הנשאלים‬ ‫המחלה‬. ‫הטוב‬ ‫אינטרנט‬ ‫כאתר‬ ‫האתר‬ ‫משתמשי‬ ‫בעיני‬ ‫נתפס‬ ‫כמוני‬ ‫דומה‬ ‫במצב‬ ‫לאנשים‬ ‫ביותר‬‫לשלהם‬. ‫נוסף‬ ‫בולט‬ ‫גורם‬,‫סייע‬ ‫כמוני‬ ‫כי‬ ‫מציינים‬ ‫משליש‬ ‫למעלה‬ ‫מה‬ ‫עם‬ ‫שמבינים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫תומכת‬ ‫מסגרת‬ ‫למצוא‬ ‫להם‬ ‫מתמודדים‬ ‫הם‬. ‫הבאים‬ ‫ההיגדים‬ ‫עם‬ ‫מסכים‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫מסכים‬ ‫אתה‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬–‫בן‬ ‫תשובות‬ ‫סולם‬5‫דרגות‬ %‫בגרף‬ ‫המופיעים‬‫סוכמים‬‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫מסכים‬ ‫שענו‬ ‫משיבים‬/‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬.
 • 7. 56% 45% 36% 30% 27% 25% 21% 51% 49% 38% 40% 40% 34% 33% ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫האתר‬ ‫הוא‬ ‫כמוני‬ ‫הבריאותי‬ ‫במצבי‬ ‫לאנשים‬ ‫ההבנה‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫שיפרה‬ ‫שלי‬ ‫המחלה‬ ‫במהלך‬ ‫שלי‬, ‫ומצבי‬ ‫הסיפטומים‬ ‫הבנת‬. ‫תומכת‬ ‫מסגרת‬ ‫למצוא‬ ‫לי‬ ‫עזרה‬ ‫מה‬ ‫עם‬ ‫שמבינים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫מתמודד‬ ‫אני‬ ‫ההתמודדות‬ ‫את‬ ‫שיפרה‬ ‫המחלה‬ ‫עם‬ ‫שלי‬ ‫הנפשית‬ ‫יכולתי‬ ‫את‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫שיפרה‬ ‫שלי‬ ‫המחלה‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫אני‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫שינתה‬ ‫שלי‬ ‫הרופא‬ ‫עם‬ ‫משוחח‬ ‫בתרופות‬ ‫בהתמדה‬ ‫לי‬ ‫סייעה‬ ‫אחר‬ ‫חולה‬ 55% 46% 34% 32% 30% 26% 26% 56% 45% 40% 32% 30% 27% 21% ‫אשה‬ ‫גבר‬ ‫החברות‬‫בכמוני‬ ‫תומכת‬ ‫כמסגרת‬ ‫כמוני‬ ‫את‬ ‫תופסים‬ ‫מגברים‬ ‫יותר‬ ‫נשים‬. ‫נשים‬ ‫בין‬ ‫הבדלים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫שנמדדו‬ ‫התדמית‬ ‫גורמי‬ ‫בשאר‬ ‫לגברים‬. ‫אחרים‬ ‫בקרב‬:‫משפחה‬ ‫בני‬,‫מטפלים‬,‫כמוני‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫הנפשית‬ ‫ההתמודדות‬ ‫בשיפור‬ ‫כמסייעת‬ ‫יותר‬ ‫נתפסת‬ ‫המחלה‬. ‫הבאים‬ ‫ההיגדים‬ ‫עם‬ ‫מסכים‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫מסכים‬ ‫אתה‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬–‫תשובות‬ ‫סולם‬ ‫בן‬5‫דרגות‬% .‫בגרף‬ ‫המופיעים‬‫סוכמים‬‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫מסכים‬ ‫שענו‬ ‫משיבים‬/ ‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬.
 • 9. ‫שמחפשים‬ ‫בריאותי‬ ‫מידע‬ ‫סוגי‬ ‫באינטרנט‬? 4% 10% 27% 42% 46% 49% 61% 62% ‫ולידה‬ ‫הריון‬ ‫אחר‬ ‫רפואיות‬ ‫זכויות‬ ‫או‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוח‬ ‫רפואית‬ ‫פרוצודורה‬ ‫או‬ ‫טיפול‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫ודיאטה‬ ‫תזונה‬ ‫מעבדה‬ ‫בדיקות‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫ספציפית‬ ‫מחלה‬ ‫או‬ ‫בריאותית‬ ‫בעיה‬ ‫ו‬ ‫תרופות‬ ‫על‬ ‫מידע‬/‫כלשהו‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬ ‫או‬. ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫בריאות‬ ‫בנושא‬ ‫מידע‬ ‫חיפשת‬ ‫האחרונה‬ ‫השנה‬ ‫בחצי‬ ‫האם‬?‫מהנושאים‬ ‫באלה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫מידע‬ ‫חיפשת‬ ‫הבאים‬? ‫תרופות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫חיפוש‬/‫מחלה‬ ‫על‬ ‫ומידע‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬ ‫ביותר‬ ‫המבוקשים‬ ‫המידע‬ ‫סוגי‬ ‫הם‬ ‫ספציפית‬. ‫תזונה‬ ‫ועל‬ ‫מעבדה‬ ‫בדיקת‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫חיפוש‬ ‫הפופולריות‬ ‫במידת‬ ‫אחרי‬ ‫הם‬ ‫ודיאטה‬.
 • 10. ‫שמחפשים‬ ‫בריאותי‬ ‫מידע‬ ‫סוגי‬ ‫באינטרנט‬ ‫לכלל‬ ‫השוואה‬‫האוכלוסיה‬ 62% 61% 49% 46% 42% 27% 10% 4% 20% 75% 68% 45% 74% 70% 8% 51% ‫ו‬ ‫תרופות‬ ‫על‬ ‫מידע‬/‫כלשהו‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬ ‫או‬. ‫ספציפית‬ ‫מחלה‬ ‫או‬ ‫בריאותית‬ ‫בעיה‬ ‫מעבדה‬ ‫בדיקות‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫ודיאטה‬ ‫תזונה‬ ‫רפואית‬ ‫פרוצודורה‬ ‫או‬ ‫טיפול‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫רפואיות‬ ‫זכויות‬ ‫או‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוח‬ ‫אחר‬ ‫ולידה‬ ‫הריון‬ ‫כמוני‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫מדגם‬ ‫בקרב‬ ‫שנעשתה‬ ‫שאלה‬ ‫אותה‬ ‫ממצאי‬ ‫אל‬ ‫מושווים‬ ‫מהסקר‬ ‫הנתונים‬504‫משיבים‬,‫מדגם‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫מייצג‬‫האוכלוסיה‬‫בישראל‬ ‫הבוגרת‬ ‫כמוני‬ ‫משתמשי‬ ‫בין‬ ‫שמחפשים‬ ‫המידע‬ ‫בסוגי‬ ‫משמעותיים‬ ‫פערים‬ ‫לכלל‬‫האוכלוסיה‬. ‫במידע‬ ‫ובקיאים‬ ‫ממוקדים‬ ‫יותר‬ ‫כמוני‬ ‫משתמשי‬ ‫כי‬ ‫הרושם‬ ‫עולה‬ ‫שקיים‬ ‫המידע‬ ‫כי‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫רפואי‬‫בכמוני‬‫לעובדה‬ ‫תורם‬ ‫באינטרנט‬ ‫מידע‬ ‫מחפשים‬ ‫פחות‬ ‫שהם‬
 • 11. 3% 9% 28% 43% 45% 51% 63% 64% 7% 14% 23% 40% 50% 43% 51% 52% ‫ולידה‬ ‫הריון‬ ‫אחר‬ ‫בביטוח‬ ‫הקשור‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫רפואיות‬ ‫זכויות‬ ‫או‬ ‫בריאות‬ ‫פרוצודורה‬ ‫או‬ ‫טיפול‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫רפואית‬ ‫ודיאטה‬ ‫תזונה‬ ‫מעבדה‬ ‫בדיקות‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫או‬ ‫בריאותית‬ ‫בעיה‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫ממנה‬ ‫שסבלת‬ ‫ספציפית‬ ‫מחלה‬ ‫עת‬ ‫באותה‬ ‫ו‬ ‫תרופות‬ ‫על‬ ‫מידע‬/‫טיפול‬ ‫או‬ ‫כלשהו‬ ‫רפואי‬. ‫אחר‬ ‫חולה‬ 3% 9% 27% 44% 46% 50% 62% 63% 5% 10% 27% 41% 47% 48% 60% 60% ‫אשה‬ ‫גבר‬ ‫ברשת‬ ‫מחפשים‬ ‫מה‬? ‫בין‬ ‫השונים‬ ‫החיפוש‬ ‫בנושאי‬ ‫משמעותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫אין‬ ‫לנשים‬ ‫גברים‬. ‫יותר‬ ‫מחפשים‬ ‫חולים‬:‫תרופות‬ ‫על‬ ‫מידע‬,‫מצב‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫ספציפי‬ ‫בריאותי‬,‫מעבדה‬ ‫בדיקת‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬.‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫החיפוש‬ ‫בנושאי‬ ‫ביטוי‬ ‫ליד‬ ‫בא‬ ‫הבריאותי‬ ‫במצבם‬ ‫העיסוק‬.
 • 12. ‫למצבך‬ ‫הנוגעות‬ ‫החלטות‬ ‫על‬ ‫השפיע‬ ‫שהזכרת‬ ‫הנושאים‬ ‫על‬ ‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫שמצאת‬ ‫מידע‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫האחרונה‬ ‫השנה‬ ‫בחצי‬ ‫הרפואי‬? *‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫שענה‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫מייצגים‬ ‫האחוזים‬/‫מאוד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ 36% 43% 42% 33% 38% ‫חולה‬ ‫אחר‬ ‫גבר‬ ‫אשה‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫מ‬ ‫פחות‬ ‫קצת‬-40%‫למידע‬ ‫כי‬ ‫מציינים‬ ‫הנשאלים‬ ‫מכלל‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫השפעה‬ ‫הייתה‬ ‫ברשת‬ ‫שמצאו‬ ‫הרפואי‬ ‫למצבם‬ ‫הנוגעות‬. ‫בהשוואה‬ ‫חולים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫מעט‬ ‫נמוך‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫שלהם‬ ‫מהסביבה‬ ‫לאנשים‬. ‫לנשים‬ ‫בהשוואה‬ ‫גברים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫ההשפעה‬. ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫ברשת‬ ‫המידע‬ ‫השפעת‬ ‫הבריאותי‬ ‫למצב‬ ‫הנוגעות‬
 • 14. ‫תמליץ‬ ‫האם‬? 66% 70% 65% 70% 67% ‫חולה‬ ‫אחר‬ ‫גבר‬ ‫אשה‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫לאחרים‬ ‫המלצה‬ ‫כמוני‬ ‫על‬ ‫שימליצו‬ ‫אמרו‬ ‫המשיבים‬ ‫מכלל‬ ‫שליש‬ ‫כשני‬. ‫נמוך‬ ‫יותר‬ ‫וקצת‬ ‫אחרים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫במחלה‬ ‫חולים‬ ‫בקרב‬.‫מעט‬ ‫להמליץ‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫נכונות‬ ‫לגברים‬ ‫בהשוואה‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬. ‫באופן‬‫לחבר‬ ‫שלך‬ ‫במחלה‬ ‫לחולה‬ ‫ממליץ‬ ‫היית‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫כללי‬/‫משפחה‬ ‫קרוב‬/‫להצטרף‬ ‫מכר‬ ‫לכמוני‬? %‫סוכמים‬‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫שענו‬ ‫המשיבים‬ ‫את‬/‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬.
 • 15. ‫משתף‬ ‫אתה‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬,‫מאחרים‬ ‫מידע‬ ‫מבקש‬ ‫או‬ ‫מתייעץ‬‫בפייסבוק‬‫בנושאים‬ ‫הבריאותי‬ ‫במצבך‬ ‫הקשורים‬? ‫מתייעצים‬‫בפייסבוק‬? 18% 54% 11% 8% 5% 3% ‫פייסבוק‬ ‫לי‬ ‫אין‬ ‫מאד‬ ‫מועטה‬ ‫במידה‬ ‫מועטה‬ ‫במידה‬ ‫ככה‬ ‫ככה‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫פייסבוק‬‫חברתית‬ ‫כפלטפורמה‬ ‫המשיבים‬ ‫בקרב‬ ‫נתפסת‬ ‫אינה‬ ‫להתייעץ‬‫איתה‬‫בריאותיים‬ ‫בנושאים‬. 18%‫להם‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬‫פייסבוק‬ 54%‫מאד‬ ‫מועטה‬ ‫במידה‬ ‫מתייעצים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬(66%‫מכלל‬ ‫חשבון‬ ‫בעלי‬‫בפייסבוק‬) ‫רק‬8%‫המדגם‬ ‫מכלל‬(10%‫חשבון‬ ‫בעלי‬ ‫מכלל‬‫בפייסבוק‬)‫ציינו‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫מתייעצים‬ ‫הם‬ ‫כי‬/‫מאד‬ ‫רבה‬‫בפייסבוק‬.
 • 17. 22% 40% 38% ‫סך‬‫הכל‬‫לא‬‫טוב‬ ‫בינוני‬ ‫סך‬‫הכל‬‫טוב‬ 16% 23% 61% 23% 35% 42% 19% 39% 43% ‫מרגישים‬ ‫איך‬? ‫חולים‬ ‫בקרב‬38%‫טוב‬ ‫כמצב‬ ‫מצבם‬ ‫את‬ ‫מגדירים‬. ‫אחרים‬ ‫בקרב‬61%‫כטוב‬ ‫הבריאותי‬ ‫מצבם‬ ‫את‬ ‫מגדירים‬ ‫לנשים‬ ‫גברים‬ ‫בין‬ ‫משמעותי‬ ‫הבדל‬ ‫אין‬. ‫באופן‬‫הכללי‬ ‫הבריאותי‬ ‫מצבך‬ ‫את‬ ‫מגדיר‬ ‫היית‬ ‫כיצד‬ ‫כללי‬?
 • 18. ‫המחלה‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬ ‫השפעת‬ ‫החיים‬ ‫תחומי‬ ‫על‬ ‫בתחומים‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוהה‬ ‫השלילית‬ ‫ההשפעה‬:‫ומצב‬ ‫תעסוקה‬ ‫כלכלי‬. ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫ומעט‬ ‫המשפחה‬ ‫עם‬ ‫בקשרים‬ ‫יחסית‬ ‫נמוכה‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫בקשרים‬ 32% 43% 25% ‫חברתיים‬ ‫קשרים‬ ‫שלילית‬ ‫השפעה‬ ‫השפעה‬ ‫ללא‬ ‫חיובית‬ ‫השפעה‬ 24% 47% 29% ‫המשפחה‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬ 44% 41% 15% ‫תעסוקתי‬ ‫מצב‬ ‫שלילית‬ ‫השפעה‬ ‫השפעה‬ ‫ללא‬ ‫חיובית‬ ‫השפעה‬ 42% 45% 13% ‫כלכלי‬ ‫מצב‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫לגבי‬‫מהתחומים‬‫שלך‬ ‫הבריאותי‬ ‫המצב‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫ציין‬ ‫הבאים‬/‫של‬ ‫מהתחומים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫השפיע‬ ‫המשפחה‬ ‫בן‬‫המצויינים‬
 • 19. ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫חריגים‬ ‫בריאותיים‬ ‫מצבים‬ 16%‫הבריאותי‬ ‫במצב‬ ‫משמעותית‬ ‫החמרה‬ ‫חוו‬(‫כדי‬ ‫עד‬ ‫לעיתים‬ ‫חירום‬ ‫מצב‬/‫חיים‬ ‫סכנת‬),‫גברים‬ ‫בין‬ ‫משמעותי‬ ‫הבדל‬ ‫ללא‬ ‫לנשים‬. ‫ו‬ ‫מיון‬ ‫לחדר‬ ‫פנו‬ ‫כשליש‬/‫אושפזו‬ ‫או‬.‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫שיעור‬ ‫לנשים‬ ‫בהשוואה‬ ‫גברים‬. ‫חיים‬ ‫באורח‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫ציינו‬ ‫כשליש‬(‫הריון‬,‫דיאטה‬, ‫עישון‬ ‫הפסקת‬)‫בהשוואה‬ ‫נשים‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫שיעור‬ ‫לגברים‬. 16% 33% 33% 39% 17% 38% 28% 39% 15% 27% 38% 40% ‫במצב‬ ‫ומהירה‬ ‫משמעותית‬ ‫החמרה‬ ‫חירום‬ ‫מצב‬ ‫לכדי‬ ‫עד‬ ‫הבריאותי‬ ‫ו‬ ‫מיון‬ ‫לחדר‬ ‫פנייה‬/‫מצב‬ ‫עכב‬ ‫אישפוז‬ ‫או‬ ‫רפואי‬. ‫החיים‬ ‫באורח‬ ‫משמעותי‬ ‫שינוי‬ ‫מאלה‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫גברים‬ ‫נשים‬ ‫המדגם‬ ‫כלל‬ ‫היה‬ ‫משפחתך‬ ‫מבני‬ ‫מישהו‬ ‫או‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫הבאים‬ ‫מהמצבים‬ ‫באחד‬?‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫סמן‬ ‫לך‬
 • 20. ‫מחלתך‬ ‫על‬ ‫שגילית‬ ‫לאחר‬–‫עליה‬ ‫הידע‬ ‫מרבית‬ ‫את‬ ‫רכשת‬ ‫היכן‬? ‫המחלה‬ ‫על‬ ‫מידע‬ 14% 22% 23% 35% 42% 44% ‫אחר‬ ‫ספרים‬‫בספריה‬ ‫שמצאתי‬ ‫מאמרים‬. ‫משפחה‬ ‫קרובי‬/‫חברים‬ ‫חולים‬ ‫קופות‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬‫רופאים‬ ‫באתר‬/‫חברים‬/‫בכמוני‬ ‫קהילה‬ ‫שעוסקות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫במחלה‬ ‫שמהם‬ ‫העיקריים‬ ‫המידע‬ ‫מקורות‬ ‫המחלה‬ ‫גילוי‬ ‫עם‬ ‫המחלה‬ ‫על‬ ‫לומדים‬ ‫במחלה‬ ‫העוסקות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫כמוני‬ ‫אתר‬ ‫המובילים‬ ‫המקורות‬ ‫הם‬ ‫אלה‬ ‫מקורות‬ ‫שני‬. ‫חולים‬ ‫קופת‬ ‫של‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬/‫רופאים‬. ‫קרובים‬/‫נמוך‬ ‫במיקום‬ ‫חברים‬,‫רק‬23%‫ציינו‬.
 • 22. ‫סוכרת‬24% ‫השמנה‬12%‫כאב‬10% ‫וחרדה‬ ‫דיכאון‬8%‫נפוצה‬ ‫טרשת‬8% ‫סרטן‬5%‫לב‬ ‫מחלות‬5% ‫קרוהן‬‫וקוליטיס‬5% ‫דם‬ ‫לחץ‬4%‫שדרה‬ ‫חוט‬4%‫כליות‬3% ‫נשימה‬3%‫אכילה‬ ‫הפרעות‬3%‫וריכוז‬ ‫קשב‬2% ‫מוחי‬ ‫אירוע‬2%‫אוסטאופורוזיס‬1%‫טראומה‬ ‫פוסט‬1% ‫דמוגרפיים‬ ‫משתנים‬ ‫לפי‬ ‫המדגם‬ ‫התפלגות‬ ‫של‬ ‫מדגם‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬624‫משיבים‬
 • 23. 52%48% ‫גיל‬ ‫עד‬25 4% 11% 26- 40 ‫מעל‬65 18% 41-50 28% 51-60 61-65 18% 21% ‫יסודית‬ ‫השכלה‬ ‫תיכונית‬ ‫תיכונית‬ ‫על‬ ‫אקדמית‬ 2% 24% 25% 44% 7% 21% 29% 40% 76% ‫סטנדרטי‬ ‫אחר‬ ‫משלים‬ ‫פרטי‬ ‫חברת‬ ‫ביטוח‬ ‫סעודי‬ ‫דרך‬ ‫קופת‬ ‫חולים‬ ‫משלים‬ ‫דרך‬ ‫קופת‬ ‫חולים‬ ‫מין‬ ‫משלים‬ ‫ביטוח‬ ‫משפחתי‬ ‫מצב‬ ‫רווק‬/‫ה‬ ‫ילדים‬ ‫ללא‬ ‫זוגיות‬ ‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫זוגיות‬ ‫גרוש‬/‫ה‬ ‫אלמן‬/‫ה‬ 15% 15% 47% 18% 4% ‫דמוגרפיים‬ ‫משתנים‬ ‫לפי‬ ‫המדגם‬ ‫התפלגות‬ ‫של‬ ‫מדגם‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬624‫משיבים‬
 • 25. ‫משתמשים‬ ‫מספר‬–‫קהילות‬ ‫לפי‬ ‫חלוקה‬ ‫קהילה‬ ‫שם‬‫מספר‬‫רשומים‬ ‫גולשים‬ ‫סוכרת‬8,300 ‫השמנה‬8,300 ‫כאב‬5,800 ‫וחרדה‬ ‫דיכאון‬5,700 ‫אכילה‬ ‫הפרעות‬5,400 ‫לב‬ ‫מחלות‬5,300 ‫וריכוז‬ ‫קשב‬5,200 ‫דם‬ ‫לחץ‬5,200 ‫נשימה‬4,400 ‫שדרה‬ ‫חוט‬4,400 ‫כליות‬4,200 ‫אוסטואפורוזיס‬3,900 ‫מוחי‬ ‫אירוע‬3,800 ‫קרוהן‬‫וקוליטיס‬3,700 ‫סרטן‬3,600 ‫נפוצה‬ ‫טרשת‬3,500 ‫טראומה‬ ‫פוסט‬504 ‫שלפוחית‬‫רגיזה‬280 *‫רבים‬ ‫גולשים‬ ‫עוד‬ ‫קהילה‬ ‫לכל‬ ‫שיש‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫סיבות‬ ‫מיני‬ ‫מכל‬ ‫נרשמים‬ ‫שאינם‬
 • 26. ‫באתר‬ ‫פעילות‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬-5,000‫שיחות‬ ‫בחודש‬ ‫בקהילות‬ ‫כ‬-200,000‫מידי‬ ‫לאתר‬ ‫כניסות‬ ‫מ‬ ‫ולמעלה‬ ‫חודש‬100,000‫מבקרים‬ ‫מ‬ ‫ולמעלה‬ ‫ייחודיים‬-20,000 ‫רשומים‬ ‫גולשים‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬-500 ‫גולשים‬ ‫קבוצות‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬-1,000 ‫חולים‬ ‫של‬ ‫בלוגים‬
 • 27. ‫לתחום‬ ‫מחקר‬ ‫שירותי‬ ‫הפארמה‬/‫בריאות‬ ‫מקצועיות‬ ‫מהירות‬ ‫יעילות‬, ‫אמינות‬, ‫ניסיון‬, ‫שקיפות‬, ‫לתקציב‬ ‫התאמה‬ ‫צרו‬‫עימנו‬‫קשר‬:054-4427769(‫רמי‬) rami@zeta-tools.co.il ‫רופאים‬ ‫בקרב‬ ‫סקרים‬ ‫כלל‬ ‫בקרב‬ ‫סקרים‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫ועוד‬ ‫סטטיסטי‬ ‫ייעוץ‬ ‫ניטור‬/‫מבוסס‬ ‫ומחקר‬ ‫ניתוח‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שיחה‬. ‫חולים‬ ‫בקרב‬ ‫סקרים‬/ ‫מחלות‬ ‫עם‬ ‫מתמודדים‬ ‫ו‬ ‫כרוניות‬/‫רפואיים‬ ‫מצבים‬ ‫או‬ ‫מורכבים‬