SlideShare a Scribd company logo

AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx

Pagbabago at nagpapatuloy sa sariling Lungsod o bayan

1 of 101
Download to read offline
MGA PAGBABAGO AT NAGPAPATULOY SA
SARILING LUNGSOD AT REHIYONG NCR
Unang dayuhan na sumakop sa ating bansa.
Kastila
Taon kung kailan naging opisyal na nabuo ang
NCR.
1976
Ang pinuno ng Maynila bago ito matuklasan ng
mga Kastila.
Rajah Sulayman
Intramuros
Lugar kung saan nagpatayo ng mga gusali at tirahan
ang mga misyonero at sundalong Kastila.
Ang NCR ay binubuo ng ___na lungsod
at ____ munisipalidad o bayan.
Nakapagtatalakay ng pagbabagong naganap
sa sariling lungsod sa aspekto ng
Istruktura at kapaligiran.
Nakapagpapaliwanag ng mga pagbabagong
naganap sa sariling lungsod sa aspektong
populasyon at libangan ng mga tao.
Pagmasdan ang larawan. Ito ay nagpapakita ng
pagbabago ng isang tao mula pagkasilang
hanggang sa pagtanda.
Nagkakaroon ba ng pagbabago sa katawan at ugali
habang lumalaki o tumatanda?
Tulad ng tao, ang ating kapaligiran ay nagbabago
rin. Tignan natin ang larawan..
Quezon City Circle noon
Quezon City Circle ngayon
Ano ang masasabi ninyo larawan?
Nagkaroon ng pagbabago sa mga lugar at
kapaligiran
Tulad ng ipinakita kong larawan, maraming
mga pagbabago ang maaaring mangyari
sa isang lungsod o bayan.
Apat na Aspekto ng Pagbabago;
Pangalan
ng lugar
Kapaligiran at
imprastruktura transportasyon
populasyon
1. Pagbabago sa Populasyon
Tulad ng ipinakita kong larawan, maraming
mga pagbabago ang maaaring mangyari
sa isang lungsod o bayan.
Pagbabago sa
Taon-taon ang
nagiging pag-
babago sa ating
populasyon. At
patuloy itong
nagbabago
Pagbabago sa
At tiyak ay
marami ang
kaugnay nitong
problema.
Populasyon sa NCR
Populasyon sa Quezon City
Sa paglipas ng panahon ay
dumadami o tumataas ang
bilang na naninirahan sa NCR
May malaking epekto ba ang
paglaki ng populasyon sa
Kasalukuyan? Bakit?
Ano ang mga pagbabago na
dapat tingnan sa isang lugar?
Pangalan
ng lugar
Kapaligiran at
imprastruktura
populasyon
Apat na Aspekto ng Pagbabago;
transportasyon
Pagtataya:
Ano-anong mga pagbabago
Ang iyong napansin sa iyong
Kinabibilangang lungsod?
Magtala ng lima.
Ikalawang Araw
Balik-aral
Sabihin kung ano-ano ang 4 na
aspekto ng pagbabagong
nagaganap sa NCR.
Pangalan
ng lugar
Kapaligiran at
imprastruktura transportasyon
populasyon
Epifanio De Los Santos Avenue o EDSA noon
Epifanio De Los Santos Avenue o EDSA ngayon
Ano ang masasabi ninyo larawan?
2. Pagbabago sa Pangalan
Tulad ng ipinakita kong larawan, maraming
mga pagbabago ang maaaring mangyari
sa isang lungsod o bayan.
Pagbabago sa pangalan
Noong panahon ng
Pamumuno ng
Dating Presidente,
Manuel L. Quezon,
Pinangalanan itong
North to South Circumferential
Road, ginawa noong 1930’s at
Natapos noong 1940.
Pagkatapos naman
ng pamumuno ng
mga Amerikano
Pinangalanan itong
Avenida 19 de Junio
Sinunod sa kaarawan
Ni Dr. Jose P. Rizal.
At noong 1950’s
Ay tinawag itong
Highway 54 sa
Paniniwalang ito ay
may habang 54 kilometers.
Sa paglipas ng panahon,
Nagkaroon ng
Panukala at binago
Itong muli sa
Pangalang Epifanio
Delos Santos Avenue
O kilala sa tawag na
EDSA.
Ano ang mga pagbabago na
Dapat tignan sa isang lugar?
Pagtataya
Isulat ang TAMA kung ang pahayag
ay nagpapakita ng pagbabago sa
NCR at MALI kung hindi.
1.Ang patuloy na pagtaas ng
populasyon ay may direktang
epekto sa pagbabago ng isang
pook.
2.Kinikilala dati na Metro Manila
ang rehiyong ito.
3. Mas kaunti ang bilang ng
populasyon dito sa kasalukuyan
kung ikukumpara sa bilang noonng
nakalipas na panahon.
4. Dumami ang mga
establisyemento at gusali rito.
5. Nagkaroon ng mga modernong
sasakyan na nagpabago sa Sistema
ng transportasyon.
Takdang- aralin:
Magsaliksik at itala ang mga ilang
bagbabago sa iyong sariling
lungsod.
Ikatlong Araw
Ano ang pangalan ng EDSA noon?
Commonwealth Avenue noon
Commonwealth Avenue ngayon
Ano ang napansin ninyo sa
Commowealth noon at ngayon?
3. Pagbabago sa Kapaligiran
Tulad ng ipinakita kong larawan, maraming
mga pagbabago ang maaaring mangyari
sa isang lungsod o bayan.
Pagbabago sa kapaligiran
Sky way
MRT Extension
Divisoria, Manila
Monumento, Caloocan
Patuloy rin ang pagbabago sa
mga gusali, daan at mga tulay.
ang mga imprastruktura na ito
Ay ginawa ng ating pamahalaan.
Malaking tulong ito sa ating
pamumuhay
Gumanda at bumilis ang ating
pamumuhay.
Ito ay tanda ng pag-unlad ng
lungsod at ng rehiyon.
Pagmasdan natin ang mga
Pagbabagong naganap sa
Bawat lungsod.
City Hall, Malabon
Navotas
Makati
Pasig
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
San Juan
Pasay
Las Pinas
Paranaque
Taguig
Marikina
Muntinlupa
Munisipyo ng Valenzuela
Pateros
Anong mga pagbabago ang nakikita
mo sa iyong lungsod?
Marami bang pagbabago ang
naganap sa mga lungsod?
Paano ito nakakatulong sa mga tao?
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
Mga Aspekto ng Pagbabago;
Pangalan
ng lugar
Kapaligiran at
imprastruktura transportasyon
populasyon
Pagtataya:
Panuto: Tukuyin ang pagbabago sa
isang lungsod o bayan. Piliin ang
sagot sa loob ng kahon. Isulat ang
titik ng tamang sagot
___1. Pagbabago na may kinalaman
sa bilang ng taong naninirahan sa
iyong lalawigan.
Pangalan
ng lugar
Kapaligiran at
imprastruktura
transportasyon
populasyon
___ 2. Pagbabago na may
kinalaman sa pagbabago ng
kaanyuan ng gusali, tulay o kalsada
sa iyong lalawigan.
Pangalan
ng lugar
Kapaligiran at
imprastruktura
transportasyon
populasyon
____ 3. Pagbabago na kung saan
ang kilala ang iyong lalawigan sa
isang katawagan.
Pangalan
ng lugar
Kapaligiran at
imprastruktura
transportasyon
populasyon
____ 4. Pagdami ng tao sa iyong
lalawigan.
Pangalan
ng lugar
Kapaligiran at
imprastruktura
transportasyon
populasyon
____ 5. Pagtatayo ng matataas na
gusali at sementadong daanan.
Pangalan
ng lugar
Kapaligiran at
imprastruktura
transportasyon
populasyon
Takdang aralin:
Sumulat ng isang pagbabagong
naganap na nakatulong sa pag-unlad
ng ating rehiyon. Ipaliwanag.
Pagbabago: ________________
Paliwanag: ________________
Ikaapat na Araw
Balik-aral
Ibigay ang 3 aspektong pagbabago
na ating tinalakay ng mga
nagdaang araw.
1._______
2._______
3._______
Populasyon
Pangalan
Kapaligiran
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
Pagbabago sa transportasyon
Ang transportasyon ay ang paggalaw ng mga
tao at bagay mula sa isang pook hanggang isa
pang pook.
Pagmasdan ang mga larawan.
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
Nakikita mo pa rin ba ang mga
sasakyan na ito na ginagamit bilang
transportasyon?
Nakasakay ka na ba sa mga ito?
Ang kalesa ay
ginagamit na
transportasyon noon pa
man. Ngayon, ay
ginagamit pa din ito
pero mayroon ng ibang
sasakyan na ginagamit
para sa transportasyon.
Ang kalesa ay
ginagamit na
lamang
panturismo.
Malaki na ang naging pagbabago ng
mga sasakyan noon at ngayon.
Napapadali ang paglalakbay natin
ngayon dahil sa modernong paliparan.
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
Ang pagbabago ay maaaring sa pangalan, o
lawak at sukat ng lugar
Maraming pagbabago ang nangyayari sa ating
kinabibilangang lungsod at rehiyon.
May pagbabago din sa dami ng tao na
naninirahan sa lungsod.
Ang pagbabago nagaganap ay may positibo at
negatibong epekto
Noon ay kakaunti lamang ang gusali, subalit
ngayon ay nagtataasan na ito at hindi
mabilang.
Tukuyin kung anong aspeto ito ng
pagbabago. (pangalan, populasyon,
kapaligiran o transportasyon)
1. Pagkakaroon ng iba’t ibang parke na
nagiging pasyalan ng mga tao.
(pangalan, populasyon, kapaligiran o
transportasyon)
2. Pagkakaroon ng mga makabagong
sasakyan.
3. Pagkakaroon ng Manila Light Rail Transit.
(pangalan, populasyon, kapaligiran o
transportasyon)
4. Ang tinatawag na National Capital
Region ngayon ay dati ring kinilalang
Metro Manila .
5.Pagdami ng mga naninirahan sa isang
lugar.
(pangalan, populasyon, kapaligiran o
transportasyon)
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
Sagutan Natin
Tukuyin kung anong aspeto ito ng
pagbabago. (pangalan, populasyon,
kapaligiran o transportasyon)
1. Pagkakaroon ng iba’t ibang parke na
nagiging pasyalan ng mga tao.
kapaligiran
2. Pagkakaroon ng mga makabagong
sasakyan.
3. Pagkakaroon ng Manila Light Rail Transit.
4. Ang tinatawag na National Capital
Region ngayon ay dati ring kinilalang
Metro Manila .
5.Pagdami ng mga naninirahan sa isang
lugar.
transportasyon
transportasyon
pangalan
populasyon
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
Isulat ang TAMA kung wasto ang mga
sumusunod na pahayag at MALI naman
kung hindi.
___1. Malinis na ang mga kalsada, ilog at
dagat ngayon kung ihahambing sa
kalagayan noon.
___2. Ang populasyon ay tumutukoy sa
paggalaw mga tao at bagay mula sa isang
pook patungo sa ibang pook.
___3. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng tao
na naninirahan sa NCR.
___4. Ang maunlad at maayos na
transportasyon ng NCR ay malaking
tulong sa ekonomiya.
____5. Ang mga pagbabago ay direktang
nakakaapekto sa pag-unlad ng rehiyon
at sa pamumuhay ng mga taong
naninirahan dito.
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx

Recommended

Mga-Tuntunin-sa-Aking-Komunidad.pptx
Mga-Tuntunin-sa-Aking-Komunidad.pptxMga-Tuntunin-sa-Aking-Komunidad.pptx
Mga-Tuntunin-sa-Aking-Komunidad.pptxRitchenCabaleMadura
 
Masustansiyang pagkain
Masustansiyang pagkainMasustansiyang pagkain
Masustansiyang pagkainKyü Mackos
 
Araling Panlipunan-Week 3-ppt.pptx
Araling Panlipunan-Week 3-ppt.pptxAraling Panlipunan-Week 3-ppt.pptx
Araling Panlipunan-Week 3-ppt.pptxShelloRollon1
 
Masistemang pangangalaga ng Tanim na mga Gulay.pdf
Masistemang pangangalaga ng Tanim na mga Gulay.pdfMasistemang pangangalaga ng Tanim na mga Gulay.pdf
Masistemang pangangalaga ng Tanim na mga Gulay.pdfAIVIEMELITADOESTOQUE
 
PANGHALIP PANAKLAW
PANGHALIP PANAKLAWPANGHALIP PANAKLAW
PANGHALIP PANAKLAWJohdener14
 
EPP 5 AGRI - Pakinabang sa Pagtatanim ng Gulay
EPP 5 AGRI - Pakinabang sa Pagtatanim ng GulayEPP 5 AGRI - Pakinabang sa Pagtatanim ng Gulay
EPP 5 AGRI - Pakinabang sa Pagtatanim ng GulayCamille Paula
 

More Related Content

What's hot

Mga Nagbago at Nagpatuloy sa mga Lalawigan at Rehiyon
Mga Nagbago at Nagpatuloy sa mga Lalawigan at RehiyonMga Nagbago at Nagpatuloy sa mga Lalawigan at Rehiyon
Mga Nagbago at Nagpatuloy sa mga Lalawigan at RehiyonJessaMarieVeloria1
 
Grade 4 E.p.p. quarter 3 week 3 day 2
Grade 4 E.p.p. quarter 3 week 3 day 2Grade 4 E.p.p. quarter 3 week 3 day 2
Grade 4 E.p.p. quarter 3 week 3 day 2Arnel Bautista
 
Produkto at Serbisyo - EPP 5 Unang Markahan
Produkto at Serbisyo - EPP 5 Unang MarkahanProdukto at Serbisyo - EPP 5 Unang Markahan
Produkto at Serbisyo - EPP 5 Unang MarkahanRolly Franco
 
Pulse in Sound and Silent Beat
Pulse in Sound and Silent BeatPulse in Sound and Silent Beat
Pulse in Sound and Silent BeatJessaMarieVeloria1
 
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Ict lesson epp 4  aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansaIct lesson epp 4  aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansaMary Ann Encinas
 
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilang
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilangPagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilang
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilangLuvyankaPolistico
 
MAPEH 6 PPT Q3 - ARTS - Aralin 2 - Contrast ng Pakurba at Tuwid na Linya.pptx
MAPEH 6 PPT Q3 - ARTS - Aralin 2 - Contrast ng Pakurba at Tuwid na Linya.pptxMAPEH 6 PPT Q3 - ARTS - Aralin 2 - Contrast ng Pakurba at Tuwid na Linya.pptx
MAPEH 6 PPT Q3 - ARTS - Aralin 2 - Contrast ng Pakurba at Tuwid na Linya.pptxRoquesaManglicmot1
 
Ako, ikaw at siya
Ako, ikaw at siyaAko, ikaw at siya
Ako, ikaw at siyamarroxas
 
Paghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensive
Paghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensivePaghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensive
Paghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensiveElaine Estacio
 
Aralin 19 Wastong Paggamit ng Kubyertos.pptx
Aralin 19 Wastong Paggamit ng Kubyertos.pptxAralin 19 Wastong Paggamit ng Kubyertos.pptx
Aralin 19 Wastong Paggamit ng Kubyertos.pptxRengieLynnFernandezP
 
Powerpoint Presentation in Antas ng Pang-uri
Powerpoint Presentation in Antas ng Pang-uriPowerpoint Presentation in Antas ng Pang-uri
Powerpoint Presentation in Antas ng Pang-uriDepEd
 
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagatF6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagatMichael Paroginog
 
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...LalainGPellas
 
4.Q1 WEEK 5 DAY 1-5 Agrikultura 5.pptx
4.Q1 WEEK 5 DAY 1-5 Agrikultura 5.pptx4.Q1 WEEK 5 DAY 1-5 Agrikultura 5.pptx
4.Q1 WEEK 5 DAY 1-5 Agrikultura 5.pptxMelanieParazo
 

What's hot (20)

Mga Nagbago at Nagpatuloy sa mga Lalawigan at Rehiyon
Mga Nagbago at Nagpatuloy sa mga Lalawigan at RehiyonMga Nagbago at Nagpatuloy sa mga Lalawigan at Rehiyon
Mga Nagbago at Nagpatuloy sa mga Lalawigan at Rehiyon
 
Salitang-ugat at Panlapi
Salitang-ugat at PanlapiSalitang-ugat at Panlapi
Salitang-ugat at Panlapi
 
Grade 4 E.p.p. quarter 3 week 3 day 2
Grade 4 E.p.p. quarter 3 week 3 day 2Grade 4 E.p.p. quarter 3 week 3 day 2
Grade 4 E.p.p. quarter 3 week 3 day 2
 
Produkto at Serbisyo - EPP 5 Unang Markahan
Produkto at Serbisyo - EPP 5 Unang MarkahanProdukto at Serbisyo - EPP 5 Unang Markahan
Produkto at Serbisyo - EPP 5 Unang Markahan
 
Pulse in Sound and Silent Beat
Pulse in Sound and Silent BeatPulse in Sound and Silent Beat
Pulse in Sound and Silent Beat
 
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Ict lesson epp 4  aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansaIct lesson epp 4  aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
 
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilang
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilangPagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilang
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilang
 
EPP 5 (Industrial Arts)
EPP 5 (Industrial Arts)EPP 5 (Industrial Arts)
EPP 5 (Industrial Arts)
 
3 qtr filipino-melc2-las
3 qtr filipino-melc2-las3 qtr filipino-melc2-las
3 qtr filipino-melc2-las
 
Sanhi at bunga
Sanhi at bungaSanhi at bunga
Sanhi at bunga
 
MAPEH 6 PPT Q3 - ARTS - Aralin 2 - Contrast ng Pakurba at Tuwid na Linya.pptx
MAPEH 6 PPT Q3 - ARTS - Aralin 2 - Contrast ng Pakurba at Tuwid na Linya.pptxMAPEH 6 PPT Q3 - ARTS - Aralin 2 - Contrast ng Pakurba at Tuwid na Linya.pptx
MAPEH 6 PPT Q3 - ARTS - Aralin 2 - Contrast ng Pakurba at Tuwid na Linya.pptx
 
Pag-aalaga ng Hayop
Pag-aalaga ng HayopPag-aalaga ng Hayop
Pag-aalaga ng Hayop
 
Ako, ikaw at siya
Ako, ikaw at siyaAko, ikaw at siya
Ako, ikaw at siya
 
Paghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensive
Paghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensivePaghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensive
Paghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensive
 
Aralin 19 Wastong Paggamit ng Kubyertos.pptx
Aralin 19 Wastong Paggamit ng Kubyertos.pptxAralin 19 Wastong Paggamit ng Kubyertos.pptx
Aralin 19 Wastong Paggamit ng Kubyertos.pptx
 
Powerpoint Presentation in Antas ng Pang-uri
Powerpoint Presentation in Antas ng Pang-uriPowerpoint Presentation in Antas ng Pang-uri
Powerpoint Presentation in Antas ng Pang-uri
 
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagatF6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
 
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
 
4.Q1 WEEK 5 DAY 1-5 Agrikultura 5.pptx
4.Q1 WEEK 5 DAY 1-5 Agrikultura 5.pptx4.Q1 WEEK 5 DAY 1-5 Agrikultura 5.pptx
4.Q1 WEEK 5 DAY 1-5 Agrikultura 5.pptx
 
Pitch Names
Pitch NamesPitch Names
Pitch Names
 

More from JanetteSJTemplo

Nov. 13, English 3 ( Tenses of the Verb) Q2-Wk2-Day1.pptx
Nov. 13, English 3 ( Tenses of the Verb) Q2-Wk2-Day1.pptxNov. 13, English 3 ( Tenses of the Verb) Q2-Wk2-Day1.pptx
Nov. 13, English 3 ( Tenses of the Verb) Q2-Wk2-Day1.pptxJanetteSJTemplo
 
Nov. 6, English 3 ( Be Verbs) Q2-Wk1-Day1.pptx
Nov. 6, English 3 ( Be Verbs) Q2-Wk1-Day1.pptxNov. 6, English 3 ( Be Verbs) Q2-Wk1-Day1.pptx
Nov. 6, English 3 ( Be Verbs) Q2-Wk1-Day1.pptxJanetteSJTemplo
 
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxJanetteSJTemplo
 
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxJanetteSJTemplo
 
Cycle 2_Reading -Vowels and Consonants.pptx
Cycle 2_Reading -Vowels and Consonants.pptxCycle 2_Reading -Vowels and Consonants.pptx
Cycle 2_Reading -Vowels and Consonants.pptxJanetteSJTemplo
 
COT-ENGLISH 3 1ST QUARTER (2).pptx
COT-ENGLISH 3 1ST QUARTER (2).pptxCOT-ENGLISH 3 1ST QUARTER (2).pptx
COT-ENGLISH 3 1ST QUARTER (2).pptxJanetteSJTemplo
 

More from JanetteSJTemplo (8)

P.E (1).pptx
P.E (1).pptxP.E (1).pptx
P.E (1).pptx
 
Nov. 13, English 3 ( Tenses of the Verb) Q2-Wk2-Day1.pptx
Nov. 13, English 3 ( Tenses of the Verb) Q2-Wk2-Day1.pptxNov. 13, English 3 ( Tenses of the Verb) Q2-Wk2-Day1.pptx
Nov. 13, English 3 ( Tenses of the Verb) Q2-Wk2-Day1.pptx
 
Nov. 6, English 3 ( Be Verbs) Q2-Wk1-Day1.pptx
Nov. 6, English 3 ( Be Verbs) Q2-Wk1-Day1.pptxNov. 6, English 3 ( Be Verbs) Q2-Wk1-Day1.pptx
Nov. 6, English 3 ( Be Verbs) Q2-Wk1-Day1.pptx
 
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
 
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
 
Cycle 2_Reading -Vowels and Consonants.pptx
Cycle 2_Reading -Vowels and Consonants.pptxCycle 2_Reading -Vowels and Consonants.pptx
Cycle 2_Reading -Vowels and Consonants.pptx
 
Filipino_Q1_W7_D1.pptx
Filipino_Q1_W7_D1.pptxFilipino_Q1_W7_D1.pptx
Filipino_Q1_W7_D1.pptx
 
COT-ENGLISH 3 1ST QUARTER (2).pptx
COT-ENGLISH 3 1ST QUARTER (2).pptxCOT-ENGLISH 3 1ST QUARTER (2).pptx
COT-ENGLISH 3 1ST QUARTER (2).pptx
 

Recently uploaded

POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbabnadelacruzau
 
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptxMga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptxmelliahnicolebeboso2
 
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKACATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKALOIDAALMAZAN3
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...JoyceAgrao
 
Filipino sa Kurikulum ng Elementarya.pptx
Filipino sa Kurikulum ng Elementarya.pptxFilipino sa Kurikulum ng Elementarya.pptx
Filipino sa Kurikulum ng Elementarya.pptxJoseph Cemena
 
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxEDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxLIEZAMAEPONGCOL
 
Araling Panlipunan grade 3 quarter 3 week 1
Araling Panlipunan grade 3 quarter 3 week 1Araling Panlipunan grade 3 quarter 3 week 1
Araling Panlipunan grade 3 quarter 3 week 1MELANIEORDANEL1
 
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxIskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxJoyceAgrao
 
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...JoyceAgrao
 
Padre Mariano Gomes (Gomburza): Ang kanyang buhay
Padre Mariano Gomes (Gomburza): Ang kanyang buhayPadre Mariano Gomes (Gomburza): Ang kanyang buhay
Padre Mariano Gomes (Gomburza): Ang kanyang buhayGmz Sno
 
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9ChristyRaola1
 
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptxInteraktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptxJoyceAgrao
 
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...ElsieMaeMurilloBalba
 
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxWASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxSionnyGandicela
 
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxKATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxJeAnneBriones
 
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptxPaggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptxJoyceAgrao
 
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxSAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxELLAMAYDECENA2
 
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptxGrade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptxAizaStamaria3
 
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008RhianaMoreno
 
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptxcatch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptxjlhotaries10
 

Recently uploaded (20)

POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
 
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptxMga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
 
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKACATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
 
Filipino sa Kurikulum ng Elementarya.pptx
Filipino sa Kurikulum ng Elementarya.pptxFilipino sa Kurikulum ng Elementarya.pptx
Filipino sa Kurikulum ng Elementarya.pptx
 
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxEDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
 
Araling Panlipunan grade 3 quarter 3 week 1
Araling Panlipunan grade 3 quarter 3 week 1Araling Panlipunan grade 3 quarter 3 week 1
Araling Panlipunan grade 3 quarter 3 week 1
 
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxIskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
 
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
 
Padre Mariano Gomes (Gomburza): Ang kanyang buhay
Padre Mariano Gomes (Gomburza): Ang kanyang buhayPadre Mariano Gomes (Gomburza): Ang kanyang buhay
Padre Mariano Gomes (Gomburza): Ang kanyang buhay
 
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
 
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptxInteraktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
 
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
 
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxWASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
 
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxKATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
 
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptxPaggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
 
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxSAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
 
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptxGrade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
 
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
 
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptxcatch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
 

AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx