Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Preso Nnoal december 2008

 1. 1. ⌘+N Creatieve toepassingen in 21e eeuws onderwijs John van Dongen & Fons van den Berg
 2. 2. Fons van den Berg Educatieve technologie trainer consultant blogger
 3. 3. ⌘+N Creatieve toepassingen Creativiteit toepassen in 21e eeuws onderwijs
 4. 4. kader
 5. 5. 1. Jongeren zijn communicatieprofessionals – ze weten wat je van ze wilt 2. Jongeren zijn zakelijk – no nonsense, vertel wat het is 3. Jongeren leren anders – in netwerken, kennisautoriteit bestaat niet meer 4. Jongeren zijn authentiek – blijf altijd jezelf 5. Jongeren zijn snel – zaken mogen weinig tijd kosten 6. Jongeren willen kwaliteit – in enorm aanbod kiezen ze het beste, willen goed onderwijs en goede leraren 7. Jongeren zijn functioneel - iets moet het gewoon doen, simpel en eenvoudig zijn 8. Jongeren zijn pubers – emotionele ongeleide projectielen
 6. 6. ” Hoe ziet onze toekomst eruit, als we deze jongeren lesgeven zoals wij ons ” hebben voorbereid op ons verleden?
 7. 7. ” We've been educated to become good workers, rather than creative thinkers; we are educating people ” out of their creativity.
 8. 8.
 9. 9. Apple Classroom Of Tomorrow Today
 10. 10. ACOT2
 11. 11. Understanding of 21st Century Skills and Outcomes Apple Distinguished Educators
 12. 12. Apple Distinguished Educators
 13. 13. Relevant and Applied Curriculum Apple Distinguished Educators
 14. 14. Voorbeeld • niet alleen kennis, maar ook wijsheid • Value beyond school. Apple Distinguished Educators
 15. 15. Informative Assessment Apple Distinguished Educators
 16. 16. A Culture of Innovation and Creativity Apple Distinguished Educators
 17. 17. Apple Distinguished Educators
 18. 18. Social and Emotional Connections with Students Apple Distinguished Educators
 19. 19. Ubiquitous Access to Technology Apple Distinguished Educators
 20. 20. Voorbeeld • 1:1 met zandbakmodel als voorbeeld voor EU • Vrijheid Apple Distinguished Educators
 21. 21. www.acot2.com
 22. 22. Challenge Based Learning
 23. 23. Da`s mooi, maar waarom? •John van Dongen, senior consultant en edublogger..
 24. 24. Nieuw leren of nieuwe kennis? • Kennis: iets te doen het vermogen • Leren: het proces dat daar een wijziging in brengt.
 25. 25. Leren vanuit de aanbieder: de stapelbenadering • Leren is het verzamelen van ontbrekende informatie
 26. 26. Leren vanuit de ontvanger: de veranderbenadering • Leren is de neurale verandering die ontstaat naar aanleiding van de waardering van een mentaal/fysieke actie. Badkamer Badkamer `Wassen .... Wasmachine Wasmachine
 27. 27. Input output ac)e
 28. 28. Input verwerking output Zintuiglijk Fysiologisch ac)e
 29. 29. De relatie tussen kennis en cognitie Mens in relatie tot zijn oorsprong: natuur Aanpassing van de mens aan zijn eigen schepping: cultuur I II III IV Verwoording Fysiologische Gevoelde -Tolk tussen IV en Maatsch. kennis kennis betekenis II; tussen mensen (media, vooral - Metacognitie folio) Internalisering Verbeelde betekenis Betekenisvol handelen Leren in onderwijs IQ Leren buiten onderwijs: gebaseerd: decodering van Directe relatie tussen talige structuren naar systeem II en IV. Moderne natuurlijke structuren en IT-tools zijn hier op v.v. gebaseerd
 30. 30. Relatie leren en ict Genetisch deel Cultureel deel van leren van leren interne gedeelde ver(ant)woord oriëntatie betekenisgeving betekenisgeving betekenisgeving Orientatie dmv Ontdekken van betekenissen Sociale constructie van Reconstructie van multimedia door productie en creatie betekenis in communities betekenis: assessment, (leerling als portfolio consumer)
 31. 31. Een diploma voor creativiteit.
 32. 32. Waarom ? • Motivatie • Samenwerking • Kiezen • Probleem oplossend vermogen • Beter lezen én schrijven • Zelfvertrouwen
 33. 33. Voor docenten én leerlingen… Mocht ik de meester maar helpen...
 34. 34. Het antwoord op ICT integratie • Binnen alle bestaande schoolvakken • Buiten school (thuis) • Binnen en buiten het klaslokaal
 35. 35. Meer weten ? j.vandongen@kpcgroep.nl
 36. 36. Stellingen
 37. 37. We hechten meer waarde aan cito- scores dan aan het leren, het geleerde en de lerende. Apple Distinguished Educators
 38. 38. Het 'wikiplan' van minister Plasterk wordt een groot succes.
 39. 39. De behoefte van kinderen aan gepersonaliseerd leren botst met de noodzaak voor scholen om te standardiseren. Apple Distinguished Educators
 40. 40. Fotocredits • skills: http://www.flickr.com/photos/nicmcphee/279624309/ • toegepast: http://www.flickr.com/photos/ianus/10919260/ • boekbord: http://www.flickr.com/photos/florian_b/44227093/ • conclusie: http://www.flickr.com/photos/mrtea/2114891329/sizes/l/ • lucifers: http://www.flickr.com/photos/danielkongos/232568698/ • creative: http://flickr.com/photos/markjsebastian/350164368/ • welcome: http://flickr.com/photos/losgrays/2829035287/ • sleep: http://flickr.com/photos/wwwpgflickrcom/2068864099/ • 1: http://www.flickr.com/photos/gracec/1270964611/ • 2:http://www.flickr.com/photos/mar00ned/131791436/ • 3: http://www.flickr.com/photos/sillydog/72697229/ Apple Distinguished Educators

×