Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moving Learning 2009

734 views

Published on

Presentatie gegeven tijdens de Moving Learning 2009 conferentie

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Moving Learning 2009

 1. 1. Moving Learning Fons van den Berg @helikon  Distinguished Educator
 2. 2. Moving Learning
 3. 3. move [] (overgankelijk werkwoord) vergelijk moving   1 bewegen (ver)roeren, in beweging/beroering brengen, in beweging zetten context move it! vooruit!
 4. 4. 2 verplaatsen de houding/positie veranderen van (bordspelen) zetten, verschuiven context the police moved them along de politie dwong hen door te lopen/rijden zie ook move on (bordspelen) white to move wit aan zet
 5. 5. http://ali.apple.com/acot2/
 6. 6. 3 verhuizen vervoeren, overbrengen context zie ook move in the Council has moved us into a new house de gemeente heeft ons op een nieuwe woning gezet we are being moved by Johnson we hebben (de firma) Johnson als verhuizer
 7. 7. 4 opwekken (gevoelens) (ont)roeren, raken, aangrijpen, ontzetten, overstuur maken, tergen context move someone to laughter iemand aan het lachen maken, op iemands lachspieren werken be moved with pity van medelijden vervuld zijn
 8. 8. 5 drijven ertoe zetten, aanzetten, bewegen, aansporen context be moved to zich geroepen voelen (om) te move someone from ancient ideas iemand van ouderwetse ideeën afbrengen/ouderwetse ideeën uit het hoofd praten it moved us to great activity het zette ons aan tot grote activiteit
 9. 9. Learning Moving
 10. 10. Learning Moving

×