Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Rocwb Leren In De 21e Eeuw

Slides van de seminar Leren in de 21e eeuw die ik heb verzorgd tijdens FutureProof: een grote edutech scholingsdag op ROC West Brabant.

 • Login to see the comments

Presentatie Rocwb Leren In De 21e Eeuw

 1. 1. Creativiteit & innovatie leren in de 21e eeuw Fons van den Berg
 2. 2. Fons van den Berg Helikon consultant trainer onderwijs & technologie edublogger 2
 3. 3. achtergrond uitdaging houvast
 4. 4.  De Europese Creativiteit is een drijvende kracht voor Commissie heeft innovatie en een doorslaggevende factor 2009 uitgeroepen tot voor de ontwikkeling van persoonlijke, Europees Jaar van professionele, ondernemers- en sociale de creativiteit en vaardigheden en het welzijn van alle innovatie. individuen in de maatschappij. Thema van deze IPON is natuurlijk geen toeval Leg uit wat de achterliggende gedachte van het Europees Jaar is en welke mogelijkheden er zijn om hierop in te haken. • De Europese Commissie heeft 2009 uitgeroepen tot Europees Jaar van de creativiteit en innovatie. • Hiermee wordt het belang van creativiteit en innovatie voor de persoonlijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling erkend.
 5. 5.  creativiteit is een ei t uitgangspunt voor v i it ä innovatie it é t éa ti iv innovatie is inzicht en creativiteit in t iv t cr ea at toegepaste vorm – ook goed voor anderen en verbeteringsgericht cr e innovatie Kr mensen zijn creatief van & innovation nature, maar innovatie vergt Neuerung vertrouwen Creativiteit en innovatie liggen dicht tegen elkaar aan 21e eeuw is een heel andere eeuw dan gewend zijn Leg de termen en de onderlinge verbanden uit. • Creativiteit is een uitgangspunt voor innovatie en vloeit voort uit verbeelding en leergierigheid. • Innovatie is het resultaat van de toepassing van inzicht en creativiteit. • Innovatie is nuttig voor anderen. • Innovatie is gericht op verbetering. • Mensen zijn creatief van nature, maar dat wordt niet altijd erkend. • Mensen hebben vertrouwen, "goedkeuring" nodig om te kunnen innoveren.
 6. 6. achtergrond Ophangen aan 6 boeken die inzicht geven in leven, leren en werken in de 21e eeuw
 7. 7. ”Hoe ziet onze toekomst eruit, als we deze jongeren lesgeven zoals wij ons hebben voorbereid op ” ons verleden? Friedman: Wereld is radicaal veranderd en zal nog veel meer gaan veranderen. Invloed van allerhande maatschappelijke, economische, politieke factoren Alomtegenwoordigheid van technologie heeft katalysator gediend. Hoe heeft onderwijs gereageerd? Heeft onderwijs gereageerd? Kunnen we met ons onderwijs die continue verandering wel het hoofd bieden? Are we teaching what we think learners will need or what we
 8. 8. 1. Jongeren zijn communicatieprofessionals – ze weten wat je van ze wilt 2. Jongeren zijn zakelijk – no nonsense, vertel wat het is 3. Jongeren leren anders – in netwerken, kennisautoriteit bestaat niet meer 4. Jongeren zijn authentiek – blijf altijd jezelf 5. Jongeren zijn snel – zaken mogen weinig tijd kosten 6. Jongeren willen kwaliteit – in enorm aanbod kiezen ze het beste, willen goed onderwijs en goede leraren 7. Jongeren zijn functioneel - iets moet het gewoon doen, simpel en eenvoudig zijn 8. Jongeren zijn pubers – emotionele ongeleide projectielen Dicht bij huis. Focus op 3. Jongeren leren anders – in netwerken, kennisautoriteit bestaat niet meer 5. Jongeren zijn snel – zaken mogen weinig tijd kosten 6. Jongeren willen kwaliteit – in enorm aanbod kiezen ze het beste, willen goed onderwijs en goede leraren 7. Jongeren zijn functioneel - iets moet het gewoon doen, simpel en eenvoudig zijn
 9. 9. ” We've been educated to become good workers, rather than creative thinkers; we are educating people ” out of their creativity. Robinson: We hebben mensen die Creatief kunnen denken om die wereld aan te kunnen, om er een rol in te spelen Probleemoplossend / divergent is de belangrijkste eigenschap van de leerder die zich voorbereid op een toekomst waarvan we niet weten hoe die eruitziet.
 10. 10. ” One of the enemies of creativity and innovation is common sense. Robinson: ” Maar dat is wel de basis van ons onderwijs: gezond verstand School praktisch georganiseerd rond roosterwensen van docent Onderwijskundig en didactisch opgehangen aan methodes (want uitgevers zullen het wel weten) Vakken die je voorbereiden op de toekomst We hebben geen gezond verstand nodig, maar een avonturiersgeest 21e eeuw geeft ons een wereld die opnieuw ontdekt moet worden … telkens opnieuw en continu *↖
 11. 11. ”High concept, high touch Six Senses 1. Design 2. Story 3. Symphony 4. Empathy 5. Play ” 6. Meaning Daniel Pink noemt deze tijd waarin we leven The Conceptual age. R(ight) Direct Thinkers laten zich 'aanspreken' op / zich triggeren door / worden gestimuleerd door hele andere zintuigen en ze ontwikkelen daarbij heel andere skills Ook hier voor een belangrijk deel onder invloed van technologie
 12. 12. ” Student-centric learning is the escape hatch from the temporal, lateral, physical, and hierarchical cells of ” standardization.
 13. 13. Gemeenschappelijk 1. Het leren / de leerling centraal 2. Stimuleer creativiteit en innovatie 3. Technologie is de katalysator Apple Distinguished Educators Intermezzo Mike Wesh
 14. 14. Uitdaging! Dat stelt scholen voor een forse uitdaging Veranderen is moeizaam. Maar een simpel raamwerk biedt al wat houvast. Om scholen op weg te helpen hanteert Apple bij onderwijs prjecten een simpel raamwerk In ontwikkeling Science & Leadership Academy in Philly Aspecten zie je ook terug bij andere innovatiescholen in NL
 15. 15. Wat doet jullie dit? Intermezzo 1 Wat doet jullie dit? Wat
 16. 16. verandering  is  de  enige  constante Of  we  het  nu  willen  of  niet,  we  zullen  moeten  accepteren  dat  we  in  een  wereld  leven  die   een  groot  beroep  doet  op  onze  vaardigheid  om  te  gaan  met  verandering. Een  wereld  waarin  voor  het  onderwijs  andere  paradigma's  nodig  zijn: -­‐ minder  waarde  aan  kennis  /  informaAe -­‐ meer  waarde  aan  creaAviteit -­‐ acceptaAe  van  een  voortdurend  veranderende  docentrol  (kennisbank  >  begeleider  >  mededeelnemer) *↖
 17. 17. Houvast >> Start onderdeel ACOT2
 18. 18. We zijn vaak bang om afgerekend te worden op verkeerde keuzes. Die angst is terecht en beleidsmakers zouden in de 21e eeuw terughoudender moeten zijn in het top down opleggen van wat 'good practice' is. Veel docenten hebben geen beeld van leren in de 21e eeuw, maar veel beleidsmakers ook niet. En zijn er nu wel of geen Digital Natives / Generatie Einsteiner / Net Gen's etc, het doet er niet toe. Wat je zoekt is een simpele set principes die flexibel en open zijn zodat je ze in kunt zetten bij het ontwikkelen van elke denkbare 21e eeuwseleeromgeving *↖
 19. 19. www.acot2.com Is zoiets er? Misschien wel. Apple heeft van 1985 - 1998 ACOT gehad met als doel te onderzoeken wat de rol van technologie voor het onderwijs zou kunnen zijn Het is vrij veilig om te kunnen stellen dat Apple heeft een geschiedenis in edu en dat is opmerkelijk. ACOT 2 = 2e ronde van dit programma en heeft wezenlijk andere doelen: het vormgeven van een 21e eeuwse leeromgeving
 20. 20. Understanding of 21st Century Skills and Outcomes Apple Distinguished Educators Zoals benoemd door P21 Partnership for 21st century skills; Apple al jaren bij betrokken Bij onderwijsontwerp bewust zijn van en rekening houden met het bestaan van 21e eeuwse skills en effecten daarvan herkennen Wat een leerling moet kennen en kunnen om (sociaal, economisch en educatief) redzaam te zijn te zijn in de 21e eeuw vereist een compleet andere skill set dan ± 10 jaar geleden. Je moet die als docent kennen én aanspreken in je onderwijsontwerp
 21. 21.  Leervaardigheden en innovatief vermogen Leervaardigheden en innovatief vermogen Kernvakken en Infor- Sociale Kernvakken en matie-, en -thema's -thema's media- en arbeids- techno- vaardig- logische heden vaardig- heden © 2004 Partnership for 21st-Century Skills Leg uit dat een op vakken gericht lesprogramma aan kwaliteit wint als er structureel meer aandacht aan vaardigheden wordt besteed. • In de 20e eeuw werd er lesgegeven in vakken. • In de 21e eeuw werken we aan de ontwikkeling van vaardigheden waarmee we de verworven inzichten uit de theorie van de vakken kunnen toepassen. • Leerlingen moeten weten hoe het leerproces verloopt en dat ze een persoonlijke bijdrage aan innovatie kunnen leveren.
 22. 22. Relevant and Applied Curriculum Apple Distinguished Educators Relevant en toegepast onderwijsprogramma Niet relevant voor de leraar of voor de organisatie van het onderwijs, maar relevant voor de leerder. Non scholae sed vitae discmus
 23. 23. Voorbeeld • niet alleen kennis, maar ook wijsheid • Value beyond school. Apple Distinguished Educators Relevant betekent Value beyond school. Niet alleen of hoofdzakelijk kennis, maar ook / vooral wijsheid Toegepast betekent: het bieden real world uitdagingen die voorbij het digitaliseren van bestaande content gaan [Wikiplan van Plasterk is eigenlijk weinig meer dan digitale boekjes maken. Leuk voor documentatiecentrum]
 24. 24. Informative Assessment Apple Distinguished Educators Met toetsen is niets mis, maar hoe en wat je toetst … en wat je met de resultaten doet … Christensen: Standardized tests are always a political tool, not a pedagogical one."
 25. 25. Toetsen op een andere manier en (dus) met een ander doel. "Wat wil je weten van een leerling als je die toetst?" CITO / ons toetssysteem niet als afrekening maar als onderwijskundig planinstrument voor de leerling. Toetsen moet net zo relevant zijn (en toegepast) als het onderwijs waar ze op aansluiten. Wordt al toegepast, scholen zijn succesvoller Anders toetsen zou ook een optie kunnen zijn …!? Docent en lerende inzicht verschaffen in wat er nog geleerd zou kunnen worden, hoe onderwijs ingericht moet worden om de hiaten te vullen. John gaat straks nog wat vertellen over Digital Cre8or dat gebruik maakt van dit principe
 26. 26. A Culture of Innovation and Creativity Apple Distinguished Educators Dat is natuurlijk vertrouwd terrein voor Apple Associatie is vaak (en deels terecht) met traditioneel creatieve beroepen / sectoren
 27. 27. Apple Distinguished Educators Nieuwe creatives in termen van Robinson: • in staat om flexibel, creatief en veelvormig met nieuwe problemen om te gaan • jongeren stimuleren op zoek te gaan naar … • nieuwe oplossingen, voor nieuwe problemen in een nieuwe wereld • en daarvoor natuurlijk tools gebruiken die je creatriviteit niet belemmeren
 28. 28. Social and Emotional Connections with Students Apple Distinguished Educators Er is meer dan leerlingen naar de eindstreep helpen Een school moet veel meer zijn dan een soort academische concours hippique. Wie nu het snelst en zonder al te veel strafpunten de eindstreep haalt, moet wel het beste, slimste etc zijn. Lukt je dat niet, dan heb je pech ...
 29. 29. Uitval in het onderwijs is een groot probleem ook in NL. Is actueel natuurlijk ... Voor een groot deel van de jongeren die dreigen uit te vallen is een goede sociale en emotionele relatie met school en met docenten, veel belangrijker dan het bereiken van eindtermen Met onderwijsontwerp dat bouwt op sociale relaties, als je investeert in mensen, bereik je meer. Investeren in mentoraat, relaties met ouders zorgt voor een grotere betrokkenheid bij school en leren Onderwijs zou een hoger doel moeten dienen dan mensen voldoende punten te laten scoren voor hun diploma's
 30. 30. Ubiquitous Access to Technology Apple Distinguished Educators School zou in dat opzicht niet anders moeten zijn dan de real world
 31. 31. Voorbeeld • 1:1 met zandbakmodel als voorbeeld voor EU • Vrijheid Apple Distinguished Educators We geven ze al die technologie en dan op school moet het uit / weg / verstopt / gereguleerd / in labs Apple 1:1 in NL • 1:1 met zandbakmodel als voorbeeld voor EU (Laptopkarren in PO) • Gebruik -->Vrijheid = enige manier om ze creatief, zelfverantwoordelijk en authentiek aan leren te laten werken Vrijwel alle hard en software wordt gemaakt met toepassingen voor het onderwijs in het achterhoofd
 32. 32. Waar leidt dit toe? Onderwijs waarin de leerling centraal staat. Niet de docent, zijn lesrooster, niet de methode, niet de centrale examens, … Als dat geen Paradigm shift is, wat dan nog wel Alles bij elkaar heb je het over echte systeemverandering in termen van Christenen
 33. 33. Hoe maak je onderwijs waar dit in zit? En hoe moeilijk is dat? Intermezzo 2 Vragen aan groep Hoe moeilijk is dat? Waar komt dat door? Wie heeft het idee dat hij al een heel eind is? Voorbeelden?
 34. 34. http://ali.apple.com/cbl/ Challenge Based Learning Apple Distinguished Educators Prikkelend en uitdagend onderwijs dat leerlingen met échte, actuele, eigentijdse problemen en situaties laat werken. Zoals bij Mythbusters ...
 35. 35. CBL raamwerk Het Grote Idee De Essentiële Vraag De Uitdaging Gidsbronnen Gidsvragen Gidsactiviteiten web en iTunes U Oplossing - Actie Beoordeling Publiceren - Leerlingmateriaal Publiceren - evaluatie / documentatie Eigenlijk heel erg simpel. Niet alleen andere onderwerpen en andere benadering van de content maar ook ander 'werk' voor de leerling en een andere rol voor de docent *↖
 36. 36. Waarom Challenge Based Learning? Vervaagt het onderscheid tussen formeel en informeel leren - meer tijd voor leren 24/7 toegang tot tools & bronnen - studenten kunnen hun werk doen en experts raadplegen Teams nodig om het beste werk te leveren Vak- en disciplineoverstijgend werken is natuurlijk, niet gekunsteld Leerlingen moeten weten hoe informatie te vinden, toe te passen en erover te communiceren Leerlingen kunnen een uitdagingen op verschillende manieren aanpakken Leerlingen oefenen tijdbeheersing en afspraken maken - prioriteiten stellen Leerlingen publiceren hun oplossing online - communiceren met media CBL is schaalbaar - in een vrije, open leeromgeving
 37. 37. “Teachers must move beyond the role of facilitators and become collaborators in learning, seeking new knowledge alongside students and modeling positive habits of work and mind.” Apple Classrooms of Tomorrow - Today 22
 38. 38. Poging wagen Intermezo 3 Kun je zelf zo'n challenge bedenken bij je vak
 39. 39. CBL raamwerk Het Grote Idee De Essentiële Vraag De Uitdaging Gidsbronnen Gidsvragen Gidsactiviteiten web en iTunes U Oplossing - Actie Beoordeling Publiceren - Leerlingmateriaal Publiceren - evaluatie / documentatie Eigenlijk heel erg simpel. Niet alleen andere onderwerpen en andere benadering van de content maar ook ander 'werk' voor de leerling en een andere rol voor de docent *↖
 40. 40. kort & goed 21e eeuw is anders Vraagt om ander onderwijs Dat maak je niet door de erfenis van de 120 jaar onderwijs die nieuwe wereld in te trekken Paradigma shift nodig? Handvatten: ACOT2 CBL Leren centraal, dus leerling voorop
 41. 41. www.helikon.nl/blog Meer weten over onderwijs en Mac? Lees mijn blog!
 42. 42. Tot ziens!

×