Successfully reported this slideshow.

Ict in het Onderwijs is Noodzakelijk

1,365 views

Published on

Leren met ict is effectiever, efficiënter en kan het aantrekkelijker maken. Uitgelegd adhv een 3 redenen: onderwijskundig, maatschappelijk en economisch.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ict in het Onderwijs is Noodzakelijk

 1. 1. ICT
noodzakelijk?
 
onderwijskundige
reden

 
maatschappelijke
reden
 
economische
reden

 2. 2. Onderwijskundig
Uit
onderzoek
blijkt


 Leren
met
ict
  
is
effec?ever
  
is
efficiënter
  
kan
het


 
aantrekkelijker
maken
 bron: http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken-totaal/overzicht
 3. 3. ICT
is
geen
Haarlemmerolie

 4. 4. 3
typen
opbrengsten
1.  werkt
posi?ef
2.  werkt
nega?ef
3.  werkt
neutraal
 
variëren
in
didac?sche
werkvormen

 5. 5. didac?sche
werkvormen

 6. 6. didac?sche
werkvormen

 7. 7. 21th
century
skills 
didac?sche
werkvormen

 8. 8. Onderwijskundige
noodzaak

Leren
met
ict
is
dus
 
effec?ever
=
varia?e
van
didac?sche
werkvormen,
 directe
feedback,
meet
resultaten,

 
efficiënter
=
maatwerk,
eigen
tempo
eigen
plek,
…
 
kan
het
aantrekkelijker
maken,
mul?mediaal,
actueel,
 sluit
aan
bij
belevingswereld,
…

 9. 9. Maatschappelijke
noodzaak
Onderwijs
bereidt
leerlingen
voor
op
func?oneren
in
de
maatschappij.

 10. 10. Selexyz failliet
 11. 11. Wat gebeurt er wanneer u opgroeitmet constante toegang tot hetinternet? Heeft u nog een geheugennodig als u alles kunt opzoeken? Enbeïnvloedt het surfen op het web demanier waarop we boeken lezen?Nicholas Carr buigt zich over delangetermijneffecten van hetinternet. Gebruikmakend van nieuweinzichten over de plasticiteit van hetbrein, de werking van ons geheugenen de manieren waarop we informatieverwerken, toont hij aan dat internetniet alleen nuttig gereedschap is,maar ook bezig is onze identiteit enzelfs de structuur van onze hersenente veranderen. Carr vergelijkt tevensde opkomst van het internet metverschillende uitvindingen die ookeen nieuwe manier van denken metzich meebrachten, zoals de komst vande plattegrond de uitvinding van deklok en de overstap van handschriftnaar typemachine.
 12. 12. En anno 2012?
 13. 13. Maatschappelijke
noodzaak
Ben
je
niet
digitaal
geleOerd,
dan
plaats
je
jezelf
buiten
de
maatschappij.

 14. 14. Maatschappelijke
noodzaak
In
het
onderwijs
besteden
we
veel
?jd
aan
geleOerdheid
(lezen,
schrijven,
rekenen).

Waarom
niet
aan
digitale
geleOerdheid?

 15. 15. Economische
noodzaak
Onderwijs
is
een
economische
factor.

 16. 16. Economische
noodzaak
Onderwijs
is
een
economische
factor.
Berekening
OECD:
In
het
geval
het
Nederlandse
Onderwijs
net
zo
goed
zou
zijn
als
de
presta?es
die
leerlingen
in
Finland
halen,
dan
s?jgt
ons
Bruto
Na?onaal
Product
met
177%.


 17. 17. Economische
noodzaak
Onderwijs
is
een
economische
factor.
Als
een
leerling
goed
scoort
op
wiskunde
(gecijferdheid)
en
Nederlands
(lees‐
en
taalvaardigheid),
dan
is
de
kans
op
een
hoger
inkomen
groter.

 18. 18. Belang
van
wiskunde

 19. 19. E‐learning:
hype
of
niet 
In
het
afgelopen
decennium
hee]
e‐learning
een
stormach?ge
ontwikkeling
doorgemaakt.
Deze
is
te
beschrijven
aan
de
hand
van
Gartners’
“Hype
Cycle
for
Emerging
Technologies”1.
Volgens
het
gerenommeerde
research‐
en
adviesbureau
Gartner
ontwikkelt
nieuwe
technologie
zich
al?jd
volgens
een
vast
patroon
waarin
drie
stadia
te
onderkennen
zijn
(Linden,
2002):

a.
Fase
van
overdreven
enthousiasme
(overenthusiasm)

b.
Fase
van
desillusie
(disillusionment)

c.
Fase
van
geleidelijke
verbetering
(gradual
improvement)


 20. 20. Vragen?
Henk
Orsel
✉
h.orsel@zuyderzeecollege.nl
❆
hOp://twiOer.com/henkorsel
❆
hOp://nl.linkedin.com/in/henkorsel
Bronnen:
❆
hOp://onderzoek.kennisnet.nl/conferen?es/vlootschouw2011
❆
hOp://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken‐totaal/overzicht
❆
hOp://www.leraar24.nl


❆
hOp://www.wilfredrubens.com/

❆
hOp://ictbekwaamheid.kennisnet.nl/

❆
Lezing
Frans
Schouwenburg
(sectormanager
PO/VO
Kennisnet)


❆
Lezing
Alfons
ten
Brummelhuis
(hoofdonderzoeker
Kennisnet)
❆
hOp://www.vo‐content.nl/

❆
hOp://www.wikiwijs.nl/home/

❆
hOp://www.zuyderzeecollege.nl
❆
hOp://www.horselman.com


×