Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les 8 de educatieve functie

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Les 8 de educatieve functie

 1. 1. De functies van hetsociaal-cultureel werk4. De educatieve functie Frank Cockx
 2. 2. 9e vraag Wordt de educatieve functiein jouw organisatie gerealiseerd? Hoe gebeurt dat dan? Welke klemtonen worden gelegd?
 3. 3. Educatieve functiedefinitie• De functie die gericht is op lerende personen en groepen en die gekenmerkt wordt door het organiseren en begeleiden van educatieve programma’s op lokaal en bovenlokaal vlak.(decreet 2003)
 4. 4. Het begrip “Educatie” geanalyseerd Voorbeelden:1. Gezichtspunt ° Een bijscholingvan de educator Nederlands op de werkvloer = ° Een opleiding °Formele educatie banketbakker bij Syntra ° Een toegangsproef bij de °Niet-formele cliniclowns educatie ° Samen de feesttafel dekken met de°Informele educatie leerlingen
 5. 5. Het begrip “Educatie” geanalyseerd Voorbeelden:1. Gezichtspunt ° Een woordje Spaans leren van je Spaanse collegavan de lerende = ° Djembé leren spelen tijdens een demonstratie °Formeel leren in het park ° Zelfredzaam het°Niet-formeel leren huishouden leren doen, na het overlijden °Informeel leren van je moeder °Tijdens een fietstocht je lekke band laten plakken bij een fietshandelaar
 6. 6. “Educatie” versus “leren” AANBIEDERS FORMELE NIET- FORMELE INFORMELE EDUCATIE EDUCATIE EDUCATIEOP LEREN FORMEELGERICHT NIET-FORMEEL LEREN LERENINCIDENTEEL INFORMEEL LEREN INDIVIDU
 7. 7. Begripsverheldering van ‘leren’ in een SCW-contextLeren is die bepaalde sociale praktijk van betekenisconstructie waarbij sprake is van het proces van relatief duurzame vermeerdering en/of veranderingen in kennis, vaardigheden, attitudes, denk- en handelingsschema’s alsook de participatie in welbepaalde praktijkgemeenschappen (Cockx 2004)
 8. 8. LEREN VANUIT EEN CONTEXTUELE BENADERING Lineair – verticaal leren Herkennen we aan ° zich inpassen in de gemeenschap Competenties die we erbij via praktijken willen Circulair-verticaal leren De mate waar het persoonlijk Bektitiseren van systemen in de gelinkt wordt aan het sociale gemeenschap Circulair-horizontaal leren Het iemand zijn weten te Persoonswording in de betekenen gemeenschap Lineair-horizontaal leren Het betekenen omzetten in de Betekenis geven aan dagelijkse praktijk praktijken
 9. 9. 3 sociaal-culturele INTERVENTIESTRATEGIEEN1. Ingroeiend leren2. Bevrijdend leren3. Betekend leren
 10. 10. 3 sociaal-culturele INTERVENTIESTRATEGIEEN1. Ingroeiend leren leren ‘om’ te leven +° Iemand (willen) zijn in de gemeenschap° Competenties (ken, vaar, att) nodig om mee te kunnen° Leren wat nog ontbreekt° Leren om te kunnen deelnemen
 11. 11. 3 sociaal-culturele INTERVENTIESTRATEGIEEN2. Bevrijdend leren leren ‘uit’ het leven +° Het ‘zijn’ en het ‘worden’° Veranderen obv reflecties en ervaringen° Kritiek en zelfkritiek kunnen leveren° Zelfbewuster en kritischer persoon worden om te bevrijden vande afhankelijkheden
 12. 12. 3 sociaal-culturele INTERVENTIESTRATEGIEEN2. Betekenend leren leren ‘door’ te leven +° Het ‘niet-zijn’ en het ‘worden’° Leren door deelname aan praktijken° Participerend leren° Ervaringen krijgen betekenis
 13. 13. DE VERANDERENDE SAMENLEVING BEVRIJDEND LEREN MAATSCHAPPIJ faciliterenINDIVIDU INGROEIEND LEREN BETEKENEND LEREN faciliteren faciliterenaanpassingslogica veranderingslogica

×