Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chính sách giá

251 views

Published on

Chính sách giá

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chính sách giá

  1. 1. CHÍNH SÁCH GIÁ Chính sách giá là các chính sách điều chỉnh giảm giá bán sản phẩm trong một khoảng thời gian như các đợt giảm giá, khuyến mãi, mua 2 tặng 1 … Để thiết lập các chính sách giá, bạn truy cập vào phần chính sách bán hàng như sau: Bước 1: Bạn nhấp chuột và trên màn hình. Bước 2: Điền các thông tin về chính sách giá: Minh họa: Chính sách giảm giá nhân dịp 30/4 – 01/05 giảm giá sản phẩm đối với tất cả các khách hàng khi mua Macbook và Sony. (1) Đặt tên chính sách giá (2) Lựa chọn nhóm khách hàng để áp dụng chính sách: Bạn có thể chọn áp dụng tới tất cả khách hàng, nhóm khách hàng hoặc 1 số khách hàng.
  2. 2. (3) Lựa chọn thời gian áp dụng chính sách giá Bạn có thể nhấp chuột vào biểu tượng lịch để chọn ngày hoặc đánh số ngày vào hệ thống. (4) Lựa chọn sản phẩm áp dụng chính sách giá Có thể chọn tất cả hoặc chọn theo nhóm sản phẩm (5) Cài đặt số lượng tương ứng với chính sách giá Cài đặt giá hoặc giảm giá theo số tiền hoặc %. Có thể bớt sản phẩm đã chọn bằng việc nhấp chuột vào dấu ở cuối mỗi sản phẩm Hoặc thêm sản phẩm bằng cách nhấp vào nút .
  3. 3. Bước 3: Bạn nhấp vào ở cuối màn hình để hoàn thành chính sách giá. Bạn đã có một chính sách giá mới. Bạn đã thiết lập xong một chính sách giá mới. Hệ thống cho phép bạn Sửa hoặc in ra ở góc dưới bên tay trái nếu bạn muốn. Bước 4: Bạn nhấp chuột vào nút Áp dụng để bắt đầu áp dụng chính sách giá. Và giờ đây, khi bạn tạo đơn hàng với đúng các điều kiện trong chính sách giá. Hệ thống sẽ tự động hiển thị và lấy ra mức giá và mức chiết khấu trong chính sách đã thiết lập. Biểu hiện khi một sản phẩm nằm trong một chính sách giá nào đó là các mức giá, hay mức chiết khấu sản phẩm sẽ tự động hiển thị và có màu xám, không thể thay đổi được con số trong đó.
  4. 4. Nếu bạn muốn xem chi tiết chính sách giá của một sản phẩm đang được áp dụng, bạn click vào hình , cụ thể: Nếu 1 khách hàng nằm trong 2 chính sách giá: - Một khách hàng nằm trong 1 chính sách giá theo nhóm và 1 chính sách theo cá nhân thì hệ thống sẽ ưu tiên chính sách cá nhân hơn. - Một khách hàng nằm trong 2 chính sách giá cài đặt theo nhóm thì hệ thống ưu tiên chính sách mới nhất.

×