Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cài đặt nhóm sản phẩm

491 views

Published on

Cài đặt nhóm sản phẩm

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cài đặt nhóm sản phẩm

  1. 1. CÀI ĐẶT NHÓM SẢN PHẨM Để thiết lập nhóm sản phẩm, bạn vào Cài đặt >> CRM >> Nhóm sản phẩm: Bạn nhấp chuột vào Thêm mới để thêm mới nhóm sản phẩm Và điền thông tin vào màn hình tiếp theocập nhật để thêm mới. Chọn nhóm cha nếu nhóm bạn muốn tạo nằm trong 1 nhóm nào đó. Việc phân loại nhóm khách hàng sẽ giúp bạn thống kê được doanh số và báo cáo tỉ trọng doanh số của từng sản phẩm theo nhóm. Tùy từng loại hình doanh nghiệp, bạn có thể phân loại nhóm sản phẩm khác nhau theo nhóm sản phẩm, theo nhà cung cấp, …

×