Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
THAO TÁC VỚI NHIỀU KHÁCH HÀNG
Trên màn hình quản lý khách hàng, bạn có thể thao tác với NHIỀU khách hàng như:
- Gửi Emai
-...
Sau khi bạn tích chọn, hệ thống sẽ tự động hiển thị nút chọn thao tác trên màn hình và đếm
số lượng khách hàng được chọn.
...
1 – Chọn chiến dịch
2 – Chọn trạng thái của cơ hội trong chiến dich
3 – Chọn người phụ trách cơ hội (Mỗi khách hàng trong ...
Và lựa chọn các hệ quả thay đổi nhóm khách hàng:
6. Người phụ trách: Thay đổi người phụ trách khách hàng
7. Người xem: Thê...
8. Xóa nhiều
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thao tác với nhiều khách hàng trên màn hình F2

213 views

Published on

Thao tác với nhiều khách hàng trên màn hình F2

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Thao tác với nhiều khách hàng trên màn hình F2

  1. 1. THAO TÁC VỚI NHIỀU KHÁCH HÀNG Trên màn hình quản lý khách hàng, bạn có thể thao tác với NHIỀU khách hàng như: - Gửi Emai - Gửi SMS - Cho khách hàng vào chiến dịch kinh doanh - Tạo công việc - Thêm vào nhóm khách hàng - Thay đổi người phụ trách - Thêm người xem - Xóa nhiều Thao tác: Bước 1: Bạn chọn những khách hàng mình muốn thao tác. Bạn có thể tìm kiêm rồi tích chọn khách hàng vào các ô vuông ở đầu mỗi khách hàng: Hoặc chọn tất cả các khách hàng trên một trang, bằng việc tích vào ô vuông ở đầu tiên:
  2. 2. Sau khi bạn tích chọn, hệ thống sẽ tự động hiển thị nút chọn thao tác trên màn hình và đếm số lượng khách hàng được chọn. Bước 2: Bạn nhập chuột vào ô Thao thác và lựa chọn thao tác bạn muốn thực hiện. Trong đó: 1. Gửi email 2. Gửi SMS 3. Tiềm năng: là thêm vào chiến dịch kinh doanh
  3. 3. 1 – Chọn chiến dịch 2 – Chọn trạng thái của cơ hội trong chiến dich 3 – Chọn người phụ trách cơ hội (Mỗi khách hàng trong chiến dịch kinh doanh tính là một cơ hội), nếu không có người phụ trách thì chọn Chọn người phụ trách 4 - Nhấp chuôt vào cập nhật để hoàn thành 4. Lịch hẹn: Tạo công việc 5. Nhóm khách hàng: Thêm khách hàng vào nhóm mới Bạn có thể lựa chọn nhóm khách hàng đã có hoặc nhấp chuột vào nút để thêm nhóm mới.
  4. 4. Và lựa chọn các hệ quả thay đổi nhóm khách hàng: 6. Người phụ trách: Thay đổi người phụ trách khách hàng 7. Người xem: Thêm người xem khách hàng
  5. 5. 8. Xóa nhiều

×