Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nhập lịch sử chăm sóc khách hàng

1,526 views

Published on

Nhập lịch sử chăm sóc khách hàng

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nhập lịch sử chăm sóc khách hàng

  1. 1. NHẬP LỊCH SỬ CHĂM SÓC Làm thế nào để bạn biết một khách hàng đang được chăm sóc như thế nào? Làm thế nào để bạn biết nhân viên bên mình đã từng làm việc như thế nào với khách hàng? GetFly CRM sẽ giúp bạn ghi nhận lại lịch sử chăm sóc khách hàng. Và đây sẽ là một câu chuyện kể cho bạn nghe về quá trình chăm sóc khách hàng từ trước đến giờ. Trong chi tiết một khách hàng, chúng ta có thể viết các trao đổi, bình luận, đánh giá KH, … để đánh dấu hoặc ghi nhớ về khách hàng và lưu lại lịch sử chăm sóc. Đánh dấu người liên quan trong bình luận. Đây sẽ là một nơi để mọi người trong công ty trao đổi với nhau về khách hàng.
  2. 2. Hoặc bạn có thể tải file tài liệu, ảnh đính kèm trong trao đổi. Mặc định hệ thống sẽ hiển thị là bình luận, bạn muốn xem lịch sử thay đổi thông tin khách hàng như thế nào thì nhấp chuột và nút Logs, hệ thống sẽ giúp bạn theo dõi lịch sử cập nhật thông tin khách hàng:
  3. 3. Chúc bạn chăm sóc khách hàng hiệu quả!

×