Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cài đặt nhóm khách hàng, nguồn khách hàng

1,390 views

Published on

Cài đặt nhóm khách hàng, nguồn khách hàng

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Cài đặt nhóm khách hàng, nguồn khách hàng

  1. 1. CÀI ĐẶT NHÓM VÀ NGUỒN KHÁCH HÀNG  Nhóm Khách hàng Phần này giúp bạn xây dựng và phân nhóm khách hàng một cách dễ dàng và chuyên nghiệp. Để tạo nhóm khách hàng bạn vào phần Cài đặt >> CRM >>Khách hàng>>Nhóm khách hàng để cài đặt. Điền tên nhóm vào ô Tên nhóm khách hàng rồi nhấn Thêm mới. Chú ý: Hệ thống có hỗ trợ phân loại khách hàng theo dạng hình cây, một nhóm có thể phân thành nhiều nhóm nhỏ hơn. Để phân một nhóm khách hàng thành nhiều nhóm nhỏ hơn, ở ô Chọn nhóm cha bạn chọn nhóm cần phân nhỏ, ở ô Tên nhóm khách hàng bạn điền tên của nhóm nhỏ rồi nhấn cập nhật. Ví dụ: 2, Để xóa nhóm: Bạn nhấp chuột vào hình ở cuối mỗi nhóm. 3, Để xem các nhóm con của một nhóm cha, bạn nhấp chuột vào hình ở đầu mỗi nhóm.
  2. 2.  Nguồn khách hàng Để tùy chỉnh Nguồn khách hàng, bạn click vào phần Cài đặt >> CRM >>Khách hàng rồi vào phần Nguồn khách hàng. Để thêm mới một Nguồn khách hàng bạn nhấp chuột vào nút , hệ thống sẽ hiển thị một ô để bạn điền thêm mới nguồn khách hàng. Bạn điền tên và nhấp chuột vào Thêm mới. Tương tự bạn có các thao tác sửa, xóa nguồn:

×