Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hệ thống khách hàng phản hồi

312 views

Published on

Hệ thống khách hàng phản hồi

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Hệ thống khách hàng phản hồi

  1. 1. HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG PHẢN HỒI Hệ thống khách hàng phản hồi giúp bạn: - Xin được ý kiến đánh giá khách hàng về chất lượng dịch vụ - Hỗ trợ chat với khách hàng trực tiếp - Khách hàng có thể giới thiệu các khách hàng khác - Gửi thông tin các đơn hàng mà họ đã đặt … Màn hình dành truy cập hệ thống phản hồi dành cho khách hàng Khách hàng có thể đánh giá chất lương dịch vụ bằng comment Bằng sao:
  2. 2. Hệ thống chat hỗ trợ trực tiếp: Giới thiệu các khách hàng cũng quan tâm tới sản phẩm / dịch vụ của công ty: Xem lại đơn hàng mà khách hàng đã mua: Bạn có thể gửi đường link đăng nhập cho khách hàng bằng nhiều cách: Cách 1: Gửi đường link trực tiếp thông qua phần phản hồi:
  3. 3. Cách 2: Bạn gửi cho khách hàng đường link đăng nhập vào hệ thống khách hàng phản hồi, bằng việc truy cập vào chi tiết của khách hàng > Khách hàng phản hồi > Click vào Logo của khách hàng như hướng dẫn ở hình sau: Và copy đường link ở màn hình tiếp theo để gửi cho khách hàng: Cách 3: Trong phần Email Marketing, bạn có thể copy biến {{c_feedback_url}} hệ thống phản hồi của khách hàng, hệ thống tự động sinh ra đường dẫn khi đến email của khách hàng mà bạn chọn. Khi khách hàng chat qua hệ thống khách hàng phản hồi thì trong hệ thống bạn sẽ nhận được thông báo qua phần notify: Bạn trả lời đoạn chat của khách hàng qua phần Khách hàng trao đổi:

×