Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
La figura del CLIC de centre
Seminari CLIC de Cerdanyola del Vallès
19/10/15
Per trencar el gel: Nom/ origen del
nom/ per què?
Presentació:
• Nom i cognoms
• Centre educatiu i ciutat
• Nou CLIC?
• Anys d’experiència
Sessions Tema Cerdanyola
Dilluns,15’30h-17’30h
Terrassa
Dimarts,15’30h-17’30h
Sant Cugat
Dijous, 15’30h-16’30h
1
1.
 Func...
Certificació
• Certificat de 15 hores:
12 hores presencials + 3 hores de treball no presencial
Lliurament del pla de treba...
Pla per a la llengua i la cohesió
social
Úsdelallenguacatalana
Educació intercultural
Llengua
Consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular als
centres educatius i com a eix vertebrador d’un projecte...
Interculturalitat
Desenvolupar una consciència d’igualtat com a
condició prèvia per al coneixement i el respecte de les
di...
Cohesió social
Garantir l’equitat i crear les condicions que facin possible
la igualtat d’oportunitats per accedir a una e...
Pla Educatiu d’Entorn
Funcions del coordinador/a LIC i
lingüístic
o Promoure la la sensibilització, foment i consolidació de
l’educació intercul...
Funcions del coordinador/a LIC i
lingüístic
oPromoure actuacions en el centre i en col·laboració
amb l’entorn, per potenci...
• Promoure la creació d'un fons de documentació
bàsic ( bibliografia, orientacions metodològiques,
materials didàctics, TI...
Àmbit: Assessorar l’equip
directiu
•Projectes de centre: PLC;
PAC; PdC; NOFC; PLEC...
•Tasques delegades per part de
l’equ...
Necessitat de la figura del/la CLIC
• Cal fer el pas de l’aula d’acollida o moltes
aules acollidores al centre acollidor, ...
Pla de treball
Com faig la transferència al
centre?
• Traspàs a l’equip directiu
• Traspàs a la coordinació pedagògica
• Espai informatiu...
Resumint: en què puc col·laborar
com a CLIC?
• Referent
• Sensibilització
• Assessorar
• Recordeu que compteu amb el supor...
• Centre acollidor
• Memòria
• Bloc Seminari CLIC
• XTEC
Enllaços d’interès
• Sabadell:
Gemma Bartolomé gbartolo@xtec.cat
Laura López llopez33@xtec.cat
• Castellar del Vallès:
Lídia Andrés : landres...
Lafiguradelclic 2015-2016pptdef
Lafiguradelclic 2015-2016pptdef
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
History g10
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Lafiguradelclic 2015-2016pptdef

Download to read offline

Presentació sobre la figura del Coordinador/a LIC de centre.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Lafiguradelclic 2015-2016pptdef

 1. 1. La figura del CLIC de centre Seminari CLIC de Cerdanyola del Vallès 19/10/15
 2. 2. Per trencar el gel: Nom/ origen del nom/ per què?
 3. 3. Presentació: • Nom i cognoms • Centre educatiu i ciutat • Nou CLIC? • Anys d’experiència
 4. 4. Sessions Tema Cerdanyola Dilluns,15’30h-17’30h Terrassa Dimarts,15’30h-17’30h Sant Cugat Dijous, 15’30h-16’30h 1 1.  Funcions CLIC  Pla de treball  Temes  Transferència a centre 19 d’octubre 27 d’octubre 15 d’octubre 2 2. El sistema educatiu xinès Shujing Ming Doctora en psicologia 9 de novembre 10 de novembre 12 de novembre 3 3. Plurilingüisme Núria Mora (ELIC Terrassa) Susana Jiménez (ELIC Rubí) 18 de gener 19 de gener 21 de gener 4 4. Guia per a la diversitat religiosa Joan Gómez i Segalà 15 de febrer 16 de febrer 18 de febrer 5 5. Cultura gitana Carmen Mendez, antropòloga Fundación Secretariado Gitano 11 d’abril 12 d’abril 14 d’abril 6 6. Projecte de Convivència: Coeducació Montserrat Garcia (EAP Cerdanyola) 23 de maig 17 de maig 19 de maig
 5. 5. Certificació • Certificat de 15 hores: 12 hores presencials + 3 hores de treball no presencial Lliurament del pla de treball d’aquest curs al correu: nsantaul@xtec.cat
 6. 6. Pla per a la llengua i la cohesió social Úsdelallenguacatalana Educació intercultural
 7. 7. Llengua Consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular als centres educatius i com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe. Actualitzar les metodologies, les estratègies i els recursos didàctics davant la creixent diversitat lingüística i cultural de l’alumnat, a les diferents etapes educatives.
 8. 8. Interculturalitat Desenvolupar una consciència d’igualtat com a condició prèvia per al coneixement i el respecte de les diferències culturals en el marc de la nostra realitat. Potenciar la cultura del diàleg i la convivència.
 9. 9. Cohesió social Garantir l’equitat i crear les condicions que facin possible la igualtat d’oportunitats per accedir a una educació de qualitat. Fomentar la inclusió social i escolar de tot l’alumnat i evitar qualsevol tipus de marginació.
 10. 10. Pla Educatiu d’Entorn
 11. 11. Funcions del coordinador/a LIC i lingüístic o Promoure la la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. o Coordinar l’impuls al plurilingüisme respectant les llengües pròpies de l’alumnat. o Formar part de l’equip impulsor de l’ILEC, si escau. o Assessorar l'equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents d’organització del centre (PLC, PdC, PAC, NOFC, etc.) i en la gestió de les actuacions que fan referència a la llengua, la interculturalitat i la cohesió social.
 12. 12. Funcions del coordinador/a LIC i lingüístic oPromoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural. oCol·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió. oParticipar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla Educatiu d’Entorn. oParticipar en la CAD del centre
 13. 13. • Promoure la creació d'un fons de documentació bàsic ( bibliografia, orientacions metodològiques, materials didàctics, TIC...) que faciliti la potenciació de l'ús de la llengua i dels aspectes lingüístics de les altres àrees, l'acollida lingüística i social de l'alumnat nouvingut i l'educació intercultural. Funcions del coordinador/a LIC i lingüístic
 14. 14. Àmbit: Assessorar l’equip directiu •Projectes de centre: PLC; PAC; PdC; NOFC; PLEC... •Tasques delegades per part de l’equip directiu. Àmbit: Atenció a la diversitat •Assistència a la CAD •Col·laboració amb el professorat que atén a l’alumnat nouvingut. •Coordinar actuacions amb professionals externs. Àmbit:Comunitat educativa Disseny d’actuacions relacionades amb els tres eixos. Traspàs d’informació. Àmbit: Pla Educatiu d’Entorn Assistència a les reunions, si s’escau. Disseny i seguiment de les actuacions. Funcions per àmbits de la coordinadora CLIC de centre Referent LIC
 15. 15. Necessitat de la figura del/la CLIC • Cal fer el pas de l’aula d’acollida o moltes aules acollidores al centre acollidor, pel que cal una figura que transcendeixi aquests espais i treballi en una nova cultura de centre.
 16. 16. Pla de treball
 17. 17. Com faig la transferència al centre? • Traspàs a l’equip directiu • Traspàs a la coordinació pedagògica • Espai informatiu en el claustre • Correus electrònics • Taulell informatiu sala de mestres • Carpeta CLIC a la ”P” o “T” • Pàgina web de centre/bloc (opcional) La idea seria compartir coneixements, actituds, pràctiques de referència...I recollir els dubtes del professorat.
 18. 18. Resumint: en què puc col·laborar com a CLIC? • Referent • Sensibilització • Assessorar • Recordeu que compteu amb el suport de l’assessora LIC de Serveis Educatius i de la resta de companys/es CLIC.
 19. 19. • Centre acollidor • Memòria • Bloc Seminari CLIC • XTEC Enllaços d’interès
 20. 20. • Sabadell: Gemma Bartolomé gbartolo@xtec.cat Laura López llopez33@xtec.cat • Castellar del Vallès: Lídia Andrés : landres@xtec.cat • Terrassa: Margarida Garrigó: mgarrigo@xtec.cat Núria Mora: nmora4@xtec.cat Lídia Cuadra: lcuadra@xtec.cat • Rubí: Susana Jiménez: sjimen59@xtec.cat • Cerdanyola: Núria Santaulària: nsantaul@xtec.cat • Sant Cugat del Vallès: Montse Grau: mgrau128@xtec.cat • Montcada i Reixach: Marta Boadella mboadell@xtec.cat • Badia del Vallès: Sara Ortega: sortega5@xtec.cat • Coordinadora LIC VOC: Sílvia Cendra scendra@xtec.cat Correus assessores
 • pep72

  Oct. 30, 2015

Presentació sobre la figura del Coordinador/a LIC de centre.

Views

Total views

4,223

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,619

Actions

Downloads

17

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×