Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plurilingüisme

Plurilingüisme

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plurilingüisme

 1. 1. Cada llengua és una forma de veure el món
 2. 2. Objectius i reptes PROJECTE LINGÜÍSTIC TREBALL PER ÀREES O MATÈRIES TREBALL COMPETENCIAL PROJECTE LINGÜÍSTIC PLURILINGÜE
 3. 3. Què és per mi el plurilingüisme? I com ho treballo?
 4. 4. MULTILINGÜISME PLURILINGÜISME TERRITORI català anglès francès urdú castellà tagal xinès àrab panjabi (...) xinès català anglès (…) Domini divers de cada llengua Ús de cada llengua segons la funció comunicativa Base lingüística comuna CONCEPTE
 5. 5. MODEL DIDÀTIC DE L’ENSENYAMENT PLURILINGÜE INTEGRADOR Text com a unitat bàsica Gràmàtica funcional Ús pedagogic de la traducció ABP- PBL context, llaç afectiu, situació real o versemblant Repte cognitiu Ús de bastides
 6. 6. ENFOCAMENT COMPETENCIAL Plantejament d'una situació comunicativa real que implica un repte cognitiu PROCÉS PRODUCTE SEQUÈNCIA DIDÀCTICA
 7. 7. •Del text RECONSTRUCCIÓ CREATIVA Al meu text El text és la unitat mínima comunicativa
 8. 8. Establir ponts entre la llengua d'aprenentatge i la llengua de l'alumne: Activació planificada del bagatge lingüístic de l'alumne TRANSLANGUAGING Ús d'estratègies de transferència
 9. 9. http://prezi.com/bx0bloodoock/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

×