Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grup De Treball Ensenyar Llengua No RomàNica

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Grup De Treball Ensenyar Llengua No RomàNica

  1. 1. Grup de treball LIC: LLIMAC TÍTOL Ensenyament-aprenentatge de llengua catalana de l’alumnat amb llengües no romàniques DADES DELS CENTRES Nomsi assessors/es Xavier Ayllón LIC de referència Reyes Brun Jordi Caballé Rosalena Codina Vidal Anna Fernández Neus Moliné Artur Vidal Localitat L’Hospitalet de Llobregat BREU RESUM DEL GRUP DE TREBALL 0.- Informació sobre la diversitat lingüística i cultural: amazic, àrab, panjabi, urdú, ucraïnès i xinès. Bibliogràfica espai LIC: http://www.xtec.cat/nouvingut/professorat/prof_info_diverling.htm 1.- Recull d’orientacions metodològiques de l’ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana. 2.- Recull de materials de la lectura i l’escriptura inicial ( adreçat a partir del cicle mitjà). 3.- Dimensió lingüística de les altres àrees (el discurs acadèmic)???? DESTINATARIS Tutors de l’Aula d’Acollida, CLIC i ALIC. INDICADORS DE MILLORA - Document/dossier elaborat amb el complement del bloc com a plataforma de recursos.
  2. 2. Grup de treball LIC: LLIMAC COORDINACIÓ PROJECTE Assessors LIC de referència per a la coordinació i seguiment de les trobades entre els alumnes i per a la coordinació amb els referents designats per cada centre. Es preveu una coordinació quinzenal per tal de fer la preparació de la trobada mensual entre els alumnes i de fer el seguiment del bloc que es posarà en marxa com a plataforma de trobada virtual. A cada centre hi ha d’haver també un referent del projecte. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE Curs acadèmic 2009/2010 Punt de partida Necessitat d’incentivar l’ús del català entre l’alumnat autòcton i l’alumnat nouvingut. Necessitat de potenciar les relacions afectives entre l’alumnat. Objectius • Potenciar l´acollida lingüística de l´ alumnat nouvingut. • Promoure una xarxa d’intercanvi lingüístic entre joves de diferents barris de l’Hospitalet. • Fomentar l’ actitud i valoració positiva envers la llengua i la cultura catalana. Objectius específics • Iniciar els nois i noies en activitats de voluntariat lingüístic • Promoure el contacte mutu i la cooperació. • Crear un marc facilitador de l’intercanvi lingüístic i cultural entre els joves. Proposta La proposta és que alumnes de diferents IES puguin garantir l’acollida lingüística d’alumnat nouvingut com un pas cap a la seva plena integració. Els voluntaris lingüístics catalanoparlants conversen amb alumnes nouvinguts o alumnes que no tenen el català com a llengua habitual de comunicació. Els centres implicats consensuaran com s’ha d’establir el següent: • Reconeixement de l’activitat • Compromís dels adolescents • Autorització dels pares Treball sessions En totes les trobades entre els alumnes hi haurà un referent LIC i també es farà un seguiment de les activitats i temes encetats a partir d’un diari (veure annex). La primera trobada serà dinamitzada pels tres referents LIC i es dedicarà bàsicament al coneixement dels participants, la creació de les parelles de conversa i a la informació sobre el voluntariat lingüístic i en com es farà l’organització de les
  3. 3. Grup de treball LIC: LLIMAC trobades. Temporització Trobades mensuals d’una hora i utilització del bloc com a mitjà de connexió i de coneixement. PROFESSORAT IMPLICAT EN EL PROJECTE IES MERCÈ RODOREDA Montse Ventura Alòs (CLIC) (mventura23@xtec.cat) Montserrat Bolós Giralt; Coordinació Pedagògica . (mbolos1@xtec.cat) IES SANTA EULÀLIA Pilar Salvatella (CLIC) IES CAN VILUMARA Isabel Tirado (TAA) (itirado@xtec.cat) Carme Alzaga (CLIC) (calzaga@telefonica.net) ALUMNAT IMPLICAT EN EL PROJECTE IES MERCÈ RODOREDA Maria Sánchez (2n btx), Ester Llamas (1r btx), Sarai Villaveces (2n btx), Berat Bastida (2n btx), Joan Piera (1r btx) IES SANTA EULÀLIA IES CAN VILUMARA ANNEXOS DIARI DE CONVERSA PRIMERA TROBADA GUIONS CONVERSA PROPOSTA DE CALENDARI DE LES TROBADES DE LES PARELLES INTERCENTRES 21 OCTUBRE/18 NOVEMBRE/16 DESEMBRE/13 GENER/ 17 FEBRER/ 17 MARÇ/ 21 ABRIL/19 MAIG

×