Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 85

Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)

1

Share

Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)

 1. 1. Data: 5 de juliol de 2017 Lloc: Institut Milà i Fontanals, Plaça de Josep Mª Folch i Torres. 08011 Barcelona Professor EF en AICLE: Josep Bofill i Blanch JORNADA DE SERVEI COMUNITARI El Servei Comunitari dins del Projecte E+ TimeBanking 2.0
 2. 2. Direcció de centres i serveis educatius Institut La Miquela Bescanó (Girona)
 3. 3. INSTITUT LA MIQUELA ... • Poble de Bescanó • 5.000 habitants aproximadament • 950 nois i noies entre 0 i 18 anys • Institut: L’alumnat • 208 alumnes a l’ESO, repartits en dues línies • 42 alumnes al batxillerat, repartits en una única línia • Institut: Professorat i PAS • 25 professors de plantilla, però 29 de reals • 2 conserges • 0,5 auxiliar administratiu 6 anys i 6 mesos
 4. 4. • Potenciar de forma extraordinària el plurilingüisme • Estimular l’ús de les noves tecnologies • Promoure el desenvolupament curricular competencial de forma transversal Adreçat a un alumnat que és el viu reflex d’un poble treballat PROMOURE UNA FORMACIÓ DE DIMENSIÓ EUROPEA “INTEGRAL”
 5. 5. Projectes de centre • Curs 2012-2013 Comenius regio: Legami di Parole Comenius multilateral: Let’s Create! • Curs 2013-2014 Comenius multilateral: Let’s Create! Comenius multilateral: Building bridges through art! Comenius bilateral: Food here and there, now and then! • Curs 2014-2015 Comenius multilateral: Building bridges through art! Comenius bilateral: Food here and there, now and then! • Curs 2015-2017 Erasmus-plus: Protecting the environment. Alemanya, Finlàndia, Turquia, Lituània. A 1r d’ESO (tres cursos escolars) Erasmus-plus: Time-banking 2.0 Holanda. A 2n d’ESO
 6. 6. PRESENTACIÓ ENTITATS Juny de 2016 - 1r any TB 2.0
 7. 7. 1r ANY 2015-2016 • Involucrar-se activament. • Establir totes les accions per formar i fer funcionar l’Associació Escolar Europea de BdT. • Conèixer el concepte de BdT. 2n ANY 2016-2017 • Estendre el concepte de BdT a tots els alumnes de l’Ins, claustre, famílies i entitats. • Fer-los coneixedors de l’associació i invitar-los a col·laborar en l’intercanvi d’habilitats i coneixements. • Millorar el vincle entre els alumnes i les entitats. • Promoure el treball col·laboratiu intergeneracional i interdisciplinar. “ … Temps per Donar i Rebre (Edgar Cahn)”
 8. 8. Punts forts del TB 2.0 OBJECTIUS EDUCATIUS 1. Lluita contra exclusió social (assetjament escolar). 2. Reducció abandonament escolar. 3. Desenvolupar Competència Social i Ciutadana (Servei Comunitari) EIXOS BÀSICS 1. Aprenentatge Col·laboratiu entre Iguals. 2. Aprenentatge i Servei a la Comunitat. 3. Noves Tecnologies de la informació. 4. Foment de la competència en llengua anglesa. Servei Comunitari: http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/video
 9. 9. Banc del Temps (1) 5 valors cabdals BdT: 1.Responsabilitat (cadascú té quelcom a donar). 2.Treball Redefinit (el W no és valorat pel mercat, W valuós fa el món més sostenible). 3.Reciprocitat (“Tu em necessites” esdevé “Ens necessitem l’un a l’altre”). 4.Xarxes Socials (ser membre d’una comunitat on les relacions es construeixen a partir del compromís i propostes compartides). 5.Respecte. BdT.Jove.Cat: http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/bancs_del_temps/ Time Banking: https://www.youtube.com/watch?v=aB8ifVJ34JU Banc del Temps: https://www.youtube.com/watch?v=tJ0C0A43Ous “Time Banks link people together to share skills so that is mutually beneficial” “Els Bancs del Temps connecten persones per compartir habilitats en benefici de les dues parts”
 10. 10. Banc del Temps (2) 1a Associació Europea Escolar de Bancs del Temps: -BdT La Miquela http://timebanking.lamiquela.cat/banc-del-temps-2/ -BdT SintLucas (?) -Altres … “Money is one of the most powerful inventions that mankind has ever made” “Els Diners és una de les invencions més poderoses que la humanitat ha inventat mai”
 11. 11. Entitats QUÈ NECESSITEU? EN QUÈ US PODEM AJUDAR? QUÈ ENS PODEU RETORNAR? QUÈ ENS PODEU APORTAR?
 12. 12. REDACCIÓ PROJECTES Setembre de 2016
 13. 13. 13 PROJECTES - 5 ENTITATS Projecte 1: Millorem l’aprenentatge Projecte 2: Acompanyem en els Deures Projecte 3: Dissenyem un LOGO pel Casal d’Avis Projecte 4: Mà d’Obra per la Fira de l’Embotit Projecte 5: Marquem rutes per Bescanó Projecte 6: Dinamitzem l’ESPAI JOVE Projecte 7: Fem d’Agents Cívics Projecte 8: Acompanyem a la Gent Gran Projecte 9: Expliquem un conte als petits Projecte 10: Ensenyem a jugar Projecte 11: Ajudem a fer un Gran Recapte Projecte 12: Col·loquem els Aliments Projecte 13: Ensenyem la Competència Digital
 14. 14. L’acció de servei - Acompanyar als alumnes de 1r i 2n de 1ària en el procés d’aprenentatge. Els aprenentatges - Conèixer i valorar la importància d’aprendre. - Empatitzar amb els més petits en el procés d’aprendre. - Fer recerca i buscar material. Un Repte Acompanyem en la millora de l’aprenentatge (coordinar amb serveis socials) Projecte 1: Millorem l’aprenentatge Entitats col.laboradores - Escola Dr Sobrequés Professorat implicat - Departament de Català - Lluís Anglada i Jordi Feliu Espais curriculars que s’han treballat - Llengua (lectura i activitats de comprensió). - TIC (activitats de comprensió). - Cultura i Valors Ètics (empatia). - …. Centre educatiu: Institut La Miquela Nombre d’alumnat: 1:1Ubicació: Escola Dr Sobrequés En curs: Si NoX Data Inici: 9 gener ‘16 Data Final: 24 març ‘17 Hores de servei: 10h Hores curriculars: 10h IM - Lingüística - Intrapersonal - Interpersonal
 15. 15. SELECCIÓ ALUMNES 1 a 3 opcions segons preferència 59 alumnes
 16. 16. Entitat Col·laboradora Escola Dr. Sobrequés Projecte 1.- MILLOREM L’APRENENTATGE Projecte 2.- ACOMPANYEM EN ELS DEURES Entitat Col·laboradora Casal d’Avis Projecte 3.- DISSENYEM UN LOGO Entitat Col·laborada FIRA EMBOTIT Projecte 4.- MUNTATGE PER LA FIRA DE L’EMBOTIT Els aprenentatges - Conèixer i valorar la importància d’aprendre. - Empatitzar amb els més petits en el procés d’aprendre. - Fer recerca i buscar el material necessari per a l’acompanyament. L’acció de servei - Acompanyar els alumnes de 1r i 2n de Primària en el procés d’aprenentatge. Els aprenentatges - Conèixer i valorar la importància de fer els deures. - Empatitzar amb els més petits en el moment de fer deures. - Aprendre tècniques d’estudi. L’acció de servei - Acompanyar els alumnes de 3r, 4t i 5è de Primària en la realització dels deures. - Ajudar-los a organitzar i optimitzar el temps de treball. Els aprenentatges - Conèixer què és i com es fa un logo. - Aprendre a dissenyar un logo segons necessitats. - Propostes de Logo. L’acció de servei - Coordinar-se amb els avis per dissenyar un logo al seu gust. - Donar a conèixer el procés de creació del Logo. Els aprenentatges - Conèixer què és una fira. - Aprendre a (des)muntar estands i a col·locar productes. - Aprendre i valorar els riscos laborals. L’acció de servei - Ajudar a muntar i desmuntar els estands. - Donar un cop de mà en la distribució dels productes. - Col·laborar en la difusió per ràdio del projecte. Horari - Dilluns a divendres de 16.30 a 17.30 - (Dia pendent de concretar) Horari - Dissabte 1 d’abril de 8.00 a 18.00 - Diumenge 2 d’abril de 6.00 a 20.00 Horari - Pendent de concretar. Horari - Dilluns a divendres de 16.30 a 17.30 - (Dia pendent de concretar)
 17. 17. NOM I COGNOMS ALUMNE: ____________________________________________ GRUP: 3r ESO ______ Marca de 1 a 3 els projectes que t’agradaria formar part (1 prioritat alta, 2 prioritat mitja i 3 prioritat baixa). Projecte 1.- MILLOREM L’APRENENTATGE Acompanyar els alumnes de 1r i 2n de primària en el procés d’aprenentatge. Projecte 2.- ACOMPANYEM EN ELS DEURES Acompanyar els alumnes de 3r a 5è de primària en la realització dels deures. Projecte 3.- DISSENYEM UN LOGO Dissenyar un Logo pel Casal d’Avis a partir de les idees que plantegin els avis. Projecte 4.- MUNTATGE PER LA FIRA DE L’EMBOTIT Ajudar en el muntatge dels estands i donar un cop de mà en la venda dels productes de la fira. Projecte 5.- MARQUEM RUTES PER BESCANÓ Dissenyar i fer el marcatge de diferents rutes per Bescanó. Projecte 6.- DINAMITZEM L’ESPAI JOVE Ajudar a dinamitzar l’Espai Jove amb l’ajuda del coordinador de joves del poble Projecte 7.- FEM D’AGENTS CÍVICS Fer accions en el poble per incentivar el civisme. Projecte 8.- ACOMPANYEM LA GENT GRAN Acompanyar la gent gran en les tasques quotidianes. Projecte 9.- EXPLIQUEM UN CONTE ALS PETITS Explicar un conte als petits i motivar-los a escoltar i interectuar. Projecte 10.- ENSENYEM A JUGAR ELS PETITS Explicar a jugar a jocs als petits i motivar-los a escoltar i interectuar. Projecte 12.- COL·LOQUEM ELS ALIMENTS Ajudar a distribuir i a entrar a excel els productes del Gran Recapte durant la 1a setmana de cada mes. Projecte 13. – ENSENYEM LA COMPETÈNCIA DIGITAL Ensenyar als alumnes de 1r cicle com funciona una App, donar idees i pautes per a projectes i ajudar a resoldre dubtes. Signatura Nom, Cognoms i DNI Pare/Mare/Tutor
 18. 18. AUTORITZACIÓ I COMPROMÍS Famílies i Entitats
 19. 19. APRENENTATGE 20 al 22 de desembre de 2016 SERVEI 9 de gener al 2 de maig de 2016 AVALUACIÓ Cultura i Valors Ètics
 20. 20. L’acció de servei - Acompanyar als alumnes de 1r i 2n de 1ària en el procés d’aprenentatge. Els aprenentatges - Conèixer i valorar la importància d’aprendre a llegir i comprendre → premsa relacionada per fer-ne buidatge (conseqüències de no saber llegir). - Com s’aprèn a llegir → recerca d’estudis i material relacionat (últimes tendències). - Empatitzar amb els més petits en el procés d’aprendre a llegir i comprendre) → recerca de dificultats que es poden trobar els alumnes de 1r i 2n de Primària. - Preparar material per a l’acció de servei (lectura i comprensió) PROJECTE 1: MILLOREM L’APRENTATGE Alumnat 4Ubicació: Aula 9-10 / Dr Sobrequés Resultat • Dossier del material a treballar. • Dossier de com planificar i tècniques d’estudi. • Difussió Projecte Millorem l’Aprenentatge.
 21. 21. L’acció de servei - Acompanyar als alumnes de 3r, 4t i 5è de Primària en el procés de fer els deures. (http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/tecnologia/app-ensenyen-matematiques-nens- 2055721) Els aprenentatges - Conèixer i valorar la importància de fer els deures → premsa relacionada per fer-ne buidatge (punts a favor i en contra i implicacions familiars). - Com organitzar-se a l’hora de fer els deures (models de planificació). - Empatitzar amb els més petits a l’hora d’agafar l’hàbit de fer els deures → recerca de dificultats que es poden trobar els alumnes de 3r, 4t i 5è de Primària. - Preparar material per a l’acció de servei (tècniques d’estudi i planificació) PROJECTE 2: ACOMPANYEM EN ELS DEURES Alumnat 5Ubicació: Aula 9-10 Resultat • Dossier del material a treballar. • Dossier de com planificar i tècniques d’estudi. • Difussió Projecte Acompanyem en els Deures.
 22. 22. L’acció de servei - Coordinar-se amb els avis pel disseny del logo. - Presentació de la proposta de logo i possibles millores. - Donar a conèixer el procés de creació del logo (manual a TIC/TAC). Els aprenentatges - Conèixer què és logo → recerca d’informació què és un logo i tipus de logos. - Conèixer el procés de disseny del logo → etapes a seguir en el disseny d’un logo. - Aprendre a dissenyar un logo segons necessitats → conèixer tècniques manuals de disseny d’un logo i entendre les necessitats del Casal d’Avis (interacció amb els avis). - Conèixer Apps de disseny de logos → ús de la tecnologia per a ajudar en el disseny d’un logo i crear el logo definitiu. PROJECTE 3: DISSENYEM UN LOGO PEL CASAL D’AVIS Alumnat 8Ubicació: Aula 9-10 / Can Balandram Resultat • Logo pel Casal d’Avis. • Document explicatiu de la creació d’un Logo i procés que s’ha seguit (diferents dissenys). • Difusió del Projecte Dissenyem un Logo pel Casal d’Avis.
 23. 23. L’acció de servei - Ajudar a muntar i desmuntar els estands. - Donar un cop de mà en la distribució dels productes. - Radio informació projecte → breu participació a la ràdio local per a explicar el projecte. Els aprenentatges - Conèixer què és una fira → recerca d’informació sobre la Fira de l’Embotit. - Aprendre a muntar i desmuntar els estands i col·locar els productes → conèixer postures corporals i tècniques de col·locació dels productes. - Conèixer els productes → classificar els productes segons d’on provenen, propietats alimentàries, etc. - Manipulació dels aliments (Sanitat i Neteja) - Riscos Laborals (fulletó) → detectar i redactar normes a seguir en la celebració d’una Fira (espais, muntatge, riscos, personal, SEM, etc.) - Preparar material per a donar a conèixer el projecte del TimeBanking per la ràdio. PROJECTE 4: MÀ D’OBRA PER LA FIRA DE L’EMBOTIT Alumnat 8Ubicació: Aula 9-10 / Can Balandram Resultat • Fulletó Riscos Laborals Fira de l’Embotit. • Xerrada Ràdio Local durant la Fira de l’Embotit • Difusió Projecte Mà d’Obra per la Fira de l’Embotit.
 24. 24. L’acció de servei - Ajudar en el marcatge de rutes esportives i wiki. - Descobri in situ Punts de Conflicte (bifurcacions) i Punts d’Interès. - Dissenyar plaques informatives amb codis QR. - Donar a conèixer el Geoaumentaty ????? Els aprenentatges - Conèixer l’entorn natural de Bescanó i les entitats (Bikeno, Bescanó Corre, Isards, Bandolers …) → estudi i ubicació de Bescanó + Informació Entitats + normes d’ús. - Conèixer i aprendre a fer servir el Wikiloc → què és i per a què serveix? - Conèixer Apps (runtastic, strava, etc.) → pros/cons i usuari - Conèixer l’Estació Click de Bescanó http://www.estacio.click - Proposta de Plafons Informatius rutes (Esther Piris - disseny). - Traducció Anglès plaques informatives amb codis QR. PROJECTE 5: MARQUEM RUTES PER BESCANÓ Alumnat 8Ubicació: Aula 9-10 Resultat • Plaques informatives amb codis QR + traducció. • Normativa d’ús i conducta en l’entorn natural. • Difusió Projecte Marquem Rutes per Bescanó.
 25. 25. L’acció de servei - Ajudar a dinamitzar les activitats de l’ESPAI JOVE. - Preparar les activitats acordades amb en Bryan. - Dissenyar noves activitats per involucrar el Jovent del Poble. Els aprenentatges - Entendre què vol dir dinamitzar i com ser un bon dinamitzador → presentació sobre les qualitats d’un bon dinamitzador. - Conèixer què és un ESPAI JOVE → informació sobre l’espai JO+B - Conèixer les activitats que s’hi duen a terme i les necessitats dels joves de Bescanó → Google Forms sobre noves propostes d’activitats. - Preparar les activitats acordades amb en Bryan xls joves de Bescanó → plantilla d’act - Proposar noves activitats pels joves de Bescanó a partir enquesta Google Forms PROJECTE 6: DINAMITZEM L’ESPAI JOVE Alumnat 2Ubicació: Aula 9-10 / Espai JO+B Resultat • Plafó d’activitas amb la plantilla. • Registre de joves de Bescanó (estudi de mercat segons les necessitats) • Difusió Espai Jove+B.
 26. 26. L’acció de servei - Fer accions en el poble per a incentivar el civisme (caques, ús carril bici, gossos lligats, ús de les escombraries, sorolls) - Informació i Actuació. - Entrevista Alcalde, comerços i veïns. Els aprenentatges - Conèixer què vol dir ser cívic → decàleg de què cal tenir per ser un bon ciutadà. - Conèixer les actituds a tenir per a ser cívic i bon veí. - Detectar les necessitats d’intervenció a Bescanó → fer un volt pel poble i entrevistar veïns/comerços de Bescanó (grups d’edat diferents) i l’alcalde (demanar cita) i localitzar necessitats en un plànol del poble (punts conflictius). - Preparar entrevistes a veïns del poble de Bescanó per la detecció de necessitats. - Preparar posada en acció davant situacions incíviques (com comunicar-se i poder ser assertiu i donar la informació) → com dirigir-se a les persona de forma adequada. PROJECTE 7: FEM D’AGENTS CÍVICS Alumnat 3Ubicació: Aula 9-10 / Espai JO+B Resultat • Recull informació necessitats d’intervenció a Bescanó (detecció + intervenció + millores). • Entrevistes a Youtube segons temàtiques. • Plànol amb punts conflictius de Bescanó. • Difusió Projecte Fem d’Agents Cívics.
 27. 27. L’acció de servei - Fer accions amb l’avi/àvia de casa per ajudar-lo a sentir-se part del sistema (ajudar- lo en la compra, sortir a passejar, quedar per a xerrar, ensenyar ús del mòbil, etc.) Els aprenentatges - Conèixer el col·lectiu de la Gent Gran → recerca d’info sobre el col·lectiu. - Conèixer la situació del col·lectiu de la Gent Gran → recerca d’info sobre el seu rol. - Conèixer el procés de l’envelliment i les barreres → problemàtica de fer-se gran i com es senten (preparar una entrevista). - Buscar Apps per ajudar a assolir algun dels objectius de millora. - Preparar entrevista per a fer a l’Avi/Àvia de casa per a la detecció de necessitats. - Àrbre Genealògic amb suport digital. PROJECTE 8: ACOMPANYEM A LA GENT GRAN Alumnat 8Ubicació: Aula 9-10 Resultat • Material explicatiu de l’experiència (suport digital). • App d’ajuda segons objectius (pedòmetre, etc.) • Difusió Projecte Acompanyem a la Gent Gran.
 28. 28. VISITA DE LA ROSA ADROHER, VEÏNA DE BESCANÓ
 29. 29. L’acció de servei - Explicar un conte als petits. - Motivar als petits a escoltar i interactuar. http://www.kidsappmaker.com/tutorials http://saltidiomes.com/ca/category/story-time/ http://salt.kidsandus.es/ca/actualitat/noticias/storytime/ http://ferdemestres.blogspot.com.es/2012/10/la-capsa-magica.html Els aprenentatges - Conèixer què és un conte → definició i tipologies de contes (https://peniyu.wikispaces.com/TIPUS+DE+CONTES?responseToken=5506621aab3076eeb1697701d5 e5b06f) - Consells per a explicar un conte (http://www.alguaire.cat/Arxius/Documents/consells_conte.pdf) - Aprendre a explicar un conte (http://www.e-colonies.cat/noticia/1227/explicar/conte) - Contes i el perquè (http://www.cultureta.cat/bloc/10-contes-per-explicar/) → quina temàtica a treballar a partir del conte (material per a treballar després d’explicar el conte) PROJECTE 9: EXPLIQUEM UN CONTE ALS PETITS Alumnat 4Ubicació: Aula 9-10 /Biblioteca Resultat • Dissenyar un conte per als petits (App Book Creator) (http://www.edudemic.com/8-powerful- apps-to-help-you-create-books-on-the-ipad/) • Preparació de material per a explicar els contes (disfresses, instruments, etc.) • Difusió del Projecte Un Conte als Petits.
 30. 30. L’acció de servei - Ensenyar a jugar a jocs als petits (http://www.rac1.cat/totespossible/blog/ensenyar-amb-jocs.html) (http://www.huffingtonpost.es/2015/03/06/apps-ninos-autismo-asperger_n_6809036.html) - Motivar els petits a jugar i interectuar. Els aprenentatges - Conèixer què és un joc i tipologies (http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/1752_EDI/EDI_1752_M04/web/html/WebContent/u1/a1/contin guts.html) (http://psicomotricitateducacio.blogspot.com.es/p/el-joc.html) - Exemples de jocs segons objectius i necessitats (http://www.cae.cat/upload/documents/dossiers- cae-3-jocs-taula-infants-3-6-anys.pdf) ( http://www.betesiclicks.com/2011/12/11-aplicacions-dipad-per-entretenir-i-educar-els-mes-petits/) - Aprendre a explicar un joc i motivar al nen → com puc motivar? (http://integrarjugando.blogspot.com.es/2010/05/como-explicar-el-juego.html) (http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/textos_ca/html/section_3.htm?&skin=default&lang=ca&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewe r/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css) (http://www.debats.cat/ca/motivar-laprenentatge-des-del-joc-ludificacio-lliure-o-disseny-de-pensament-reflexiu) http://www.kidsappmaker.com/home - Preparació d’una sessió i possible creació d’un joc. PROJECTE 10: ENSENYEM A JUGAR Alumnat 5Ubicació: Aula 9-10 /Biblioteca Resultat • Recollida de jocs segons objectius i necessitats (dislèxics, autistes, etc.) • Creació d’un joc a partir de l’aplicació kids app maker. • Difusió del Projecte Ensenyem a Jugar.
 31. 31. L’acció de servei - Ensenyar com funciona una App (App Education → https://youtu.be/PEvRDFLJA-g). -Donar pautes o idees per a projectes amb Apps. -Resoldre dubtes prof-alum -mSchools, una nova manera d’ensenyar i aprendre: http://www.paufont.com/148/ Els aprenentatges - Conèixer en quines Apps sóc hàbil → què és la competència digital? https://sites.google.com/a/xtec.cat/aprendre-en-entorns-digitals-canviants/aprendre-i-ensenyar-en-entorns- digitals/competencia-digital https://www.youtube.com/watch?v=V_HOIsP-Ix8 - Aprendre a ensenyar en què sóc competent. http://www.julianmarquina.es/8-competencias-digitales-que-debemos-ensenar-a-los-mas-jovenes/ - Aprendre a ser professor. http://www.ara.cat/societat/Bon-mestre_0_1594040632.html http://les3coses.debats.cat/ca/temes/que-vol-dir-ser-un-bon-professional-de-leducacio-al-segle-xxi https://problemeseducatius.wordpress.com/2013/04/08/decaleg-com-ha-de-ser-un-bon-professor/ - Preparació d’una mini-sessió “En quines Apps sóc bo?” per a ensenyar als alumnes/professors. PROJECTE 13: ENSENYEM LA COMPETÈNCIA DIGITAL Alumnat 5Ubicació: Aula 9-10 Resultat • Píndoles per a Apps.
 32. 32. DIFUSIÓ TimeBanking 2.0 Market - 21 abril 2017 3r ESO a 1r Cicle ESO Innovació = Novetat + Difusió
 33. 33. TimeBanking 2.0’ Market - divendres 21 d’abril de 2017
 34. 34. GUIMENT I AVALUAC Cultura i Valors Ètics
 35. 35. BdT LA MIQUELA 21 d'abril de 2017 CURS ESCOLAR 2017/2018 Tutoria i Valors
 36. 36. Per accedir al banc del temps
 37. 37. Veure ofertes Clicar a ofertes del menú superior
 38. 38. Veure demandes Clicar a demandes del menú superior
 39. 39. Demanar informació Clicar a contacta del menú superior
 40. 40. Per crear un usuari Clicar a Fes-te'n soci del menú superior
 41. 41. Per fer una oferta cliquem a ofertes
 42. 42. Títol de l'oferta Descripció
 43. 43. Un cop feta l'oferta cliquem a submit
 44. 44. L'oferta surt al fòrum ofertes
 45. 45. Si ens interessa l'oferta la cliquem
 46. 46. Contestem a l'oferta indicant que ens interessa
 47. 47. Per pagar el servei fet cliquem a hores
 48. 48. Cliquem a NEW EXCHANGE per pagar en minuts
 49. 49. Per enviar minuts (pagar) un servei cliquem a send minutes i omplim l nom d'usuari de la persona que ens ha fet el servei i els minuts que li enviem, a descripció escriurem el nom taller
 50. 50. La persona que ha fet el taller a de clicar a Pending/accept/reject er completar l'intercanvi de minuts
 51. 51. Un cop han acceptat la transacció de minuts ja podem valorar la tasca feta
 52. 52. MOLTES GRÀCIES i ApS!

×