Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PL-sp_79-t.bialkowski-2

421 views

Published on

Plan lekcji - adT2

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PL-sp_79-t.bialkowski-2

  1. 1. 1 NAUCZYCIEL IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO RODZIC/ - E SZKOŁA/ KLASA DATA: 2016-12- 20 ADRES E-MAIL TEMAT LEKCJI PRZEDMIOT PROGRAMOWY: GODZINA WYCHOWAWCZA LUB LEKCJA LUB ZAJĘCIA POZAPROGRAMOWE: JAKI: Zajęcia komputerowe WPISAĆ WYBÓR: lekcja WYZWANIA/ SZANSE CELE NAUCZANIA KRYTERIA SUKCESU PLANOWANY WPŁYW LEKCJI : NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI NA ODPORNOŚĆ MOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI NA KRYTYCZNE I KREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW PLAN LEKCJI (45 minut) LEKCJA OTWARTA Z RODZICEM (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ_ GDAŃSK X-XII 2016
  2. 2. 2 NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE OPIS PLANU LEKCJI/ PRZEBIEG: CZAS 45`
  3. 3. 3 1. Organizacja pracy na lekcji – wprowadzenie, wyjaśnienie celu lekcji. 2. Omówienie działania potrzebnych do pracy narzędzi programowych:  Rysowanie  Wycinanie i wklejanie elementów grafiki  Wprowadzanie elementów tekstowych  Praca na warstwach  Tworzenie kompozycji graficznej  Zapis pracy w odpowiednim formacie graficznym. 3. Wykonanie kartki świątecznej lub zimowej. 4. Rola obecnego na lekcji rodzica podzielona została na 2 części. W pierwszej części teoretyczno-wykładowej była to pomoc merytoryczna dla nauczyciela. W części zadaniowo – praktycznej pomoc uczniom w pracy, skierowana głównie do uczniów integrowanych.
  4. 4. 4

×