Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-sp_79-k.slodkowska-2

465 views

Published on

Ewaluacja - adT2

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-sp_79-k.slodkowska-2

 1. 1. EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach programu edukacyjnego (adT): AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ X-XII.2016 Etyka sportu – Jak osiągnąć sukces?
 2. 2. AUTORSTWO • IMIĘ I NAZWISKO: Klaudyna Słodkowska • SZKOŁA: SP 79 • KLASA: I-III • TEMAT LEKCJI: Etyka sportu- Jak osiągnąć sukces? • GRUPA WIEKOWA: 7-9 lat • DATA: 14.12.2016 • ADRES E-MAIL: klauka4@wp.pl
 3. 3. 1. Jak Pan/i ocenia swój aktualny stan kontaktów z rodzicami po lekcji otwartej? a. W skali od 1 do 5; w której 1 jest bardzo zły i 5 jest bardzo dobry – zaznacz jeden krzyżykiem: ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (1) 1 2 3 4 x 5
 4. 4. b. Co jest w tych kontaktach pozytywne? Otwarta komunikacja wzmacnia relacje między ludźmi. Dzięki rozmowom z rodzicami nauczyciel może poznać ich poglądy, uczucia i relacje z dziećmi. To natomiast przyczyni się do spójnych działań wychowawczych, większego zrozumienia ucznia i dbałości o jak najlepszy rozwój wychowanków. Poprawa relacji między nauczycielem a rodzicami, pogłębienie i zwiększenie częstotliwości kontaktów, wytworzy przyjazną atmosfere. c. Co jest w tych kontaktach negatywne? Nie zawsze mamy dla rodziców pozytywną informację o dziecku. Osobiście moje odczucie jest takie, że gdy krytykuję zachowanie ucznia ranię rodzica. ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (2)
 5. 5. 2. Jakie elementy szkolenia według Pani/ Pana będą użyteczne dla celu zwiększenia i poprawy umiejętności komunikacji Pani/ Pana z rodzicami? W skali od 1 do 5; w której 1 jest bardzo zły i 5 jest bardzo dobry – zaznacz jeden krzyżykiem: ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (3) a. Wspólna aktywność – wywiadówka integracyjna/ otwarta lekcja z rodzicem: 1 2 3 4 5x b. Kontakt z rodzicem/ rodzicami jako wynik szkolenia: 1 2 3 4x 5 c. Transfer wiedzy – szkolenia rodziców w szkoleniu: 1 2 3 4x 5 d. Poprawienie rozumienia profilaktyki: 1 2 3 4x 5 e. Praca projektem: 1 2 3x 4 5 f. Utworzenie merytorycznego kanału komunikacji online jak “grupa nauczyciel i rodzice”: 1 2 3x 4 5 g. [Dla koordynatorów] Wspólna ewaluacja: 1 2 3 4 5
 6. 6. Relacja z rodzicem była bardzo udana. Kiedy zaproponowałam i poprosiłam pana Krzysztofa o wspólne poprowadzenie zajęć dla uczniów od razu usłyszałam pozytywną odpowiedz. Uważam, że rodzic dzięki takim zajęciom wzmocnił poczucie własnej wartości wśród rodziców i uczniów. Poczuł się potrzebny w szkole, oraz poprzez taką działalność zwiększył integralny elementem procesu dydaktyczno-wychowawczego. JAKI BYŁ WPŁYW NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI
 7. 7. JAKI BYŁ WPŁYW NA ODPORNOŚĆMOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI Zajęcia miały formę dyskusji, wywiadu, swobodnej rozmowy. - Uczeń doskonalił właściwe układanie pytań otwartych do wywiadu, - kształtuje umiejętność porozumiewania się w różnych sytuacjach, - kształci umiejętność słuchania i empatię, - skupiania się, nieprzeszkadzania i nierozpraszania, - współpraca w grupie. Rozmowa pełni rolę nieocenionego i podstawowego narzędzia budowania relacji międzyludzkich.
 8. 8. JAKI BYŁ WPŁYW NA KRYTYCZNE IKREATYWNE PROCESYMYŚLOWE MOICH UCZNIÓW Myślenie krytyczne *Uczeń poznał zasady fair play i będzięe potrafił stosować je na boisku. - *Uczeń uświadomił sobie, że ciężką pracą i „mądrą głową” można dojść bardzo daleko i osiągnąć sukces, - *Uczeń uświadomił sobie, że istnieje zależność pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia oraz stanem fizycznym naszego organizmu. Myślenie kreatywne - *Uczeń potrafi stworzyć swój cel ( marzenia o byciu piłkarzem, bramkarzem) i do niego dążyć. - * Uczeń wie jak należy odnosić się do zawodników drużyny przeciwnej oraz okazywać im szacunek. - * Uczeń będzie starał się ograniczyć cukry ze swojej diety i zastępować je zdrowymi posiłkami.
 9. 9. JAKI BYŁ WPŁYW NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE Uczniowie biorący udział w zajęciach bardzo interesują się piłką nożną i większość chłopców trenuje tą dyscyplinę. Uważam, że zajęcia przeprowadzone przez pana, który jest bardzo dobrym, znanym piłkarzem były dla nich niesamowite i długo zostaną w pamięci. Chłopcy byli podekscytowani i szczęśliwi, że mieli okazje poznać pana Krzysztofa i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy dotyczących ww. dyscypliny. Czynne zaangażowanie i uczestnictwo wszystkich uczniów wpłynęło na to , że atmosfera w klasie była bardzo sympatyczna, przyjazna i wesoła.
 10. 10. Jaka atmosfera była w klasie? DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA
 11. 11. MOJE REFLEKSJE PO LEKCJI We wzajemnych kontaktach ważne jest aby rodzice i nauczyciele byli sprzymierzeńcami. Tylko razem stworzyć można właściwy klimat wychowawczy. Współpraca nauczycieli z rodzicami warunkuje harmonijny rozwój uczniów, wpływa na ich postępy w nauce, jak i w zachowaniu. Daje równe szanse ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci i młodzieży. Odpowiednio celowe i zorganizowane współdziałanie szkoły i rodziny zapewnia wymierne korzyści. Może ono sprzyjać lepszemu poznaniu i rozumieniu uczniów przez nauczycieli i rodziców, uzgodnieniu właściwego podejścia wychowawczego, udzieleniu sobie wzajemnej pomocy oraz stwarzaniu właściwej atmosfery wychowawczej w szkole jak i w domu.
 12. 12. Bardzo ważnym i istotnym elementem spotkań jest wyzwolenie i wykorzystanie siły twórczej drzemiącej w rodzicach (ich pomysłów, rad, entuzjazmu, bądź zniechęcenia, zdolności, doświadczeń życiowych), a wszystko po to, by stworzyć dziecku lepsze warunki rozwoju psychicznego, fizycznego i duchowego – nauczycielowi poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec dzieci. Istotnym elementem spotkań jest wyzwolenie i wykorzystanie spełnionego obowiązku wobec dzieci.
 13. 13. WŁASNY KOMENTARZ, KTÓRY MOŻE BYĆ CYTOWANY I PUBLIKOWANY O SZKOLENIU, O WŁASNEJ LEKCJI Podsumowując chciałabym zacytowąć M. Łobocki: „Zdarza się często, że nauczyciele nie zabiegają nawet o poznanie twórczych możliwości rodziców. Ci ostatni zaś nie zawsze orientują się, że mogliby być pożyteczni dla szkoły i domu” Starajmy się więc wykorzystywać „potencjał” tkwiący w naszych rodzicach.
 14. 14. POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ Beata Staszyńska – Hansen: Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project E: staszynska.beata@gmail.com M: 502 589842

×