Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-sp_65-b.gronowska-2

393 views

Published on

Ewaluacja - adT2

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-sp_65-b.gronowska-2

 1. 1. EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach programu edukacyjnego (adT): AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ X-XII.2016
 2. 2. AUTORSTWO • IMIĘ I NAZWISKO: Beata Gronowska • SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 65 w Gdańsku • KLASA: IV B • TEMAT LEKCJI: Jaki powinien być dobry kolega • GRUPA WIEKOWA: 10/12 lat • DATA: 08.12.2016 • ADRES E-MAIL: betasum@interia.pl
 3. 3. 1. Jak Pan/i ocenia swój aktualny stan kontaktów z rodzicami po lekcji otwartej? a. W skali od 1 do 5; w której 1 jest bardzo zły i 5 jest bardzo dobry – zaznacz jeden krzyżykiem: ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (1) 1 2 3 4 5x
 4. 4. b. Co jest w tych kontaktach pozytywne? większe zaangażowanie rodziców w działania na rzecz klasy wzrost zaufania rodziców do nauczyciela zmniejszenie dystansu w kontaktach nauczyciel - rodzic c. Co jest w tych kontaktach negatywne? ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (2)
 5. 5. 2. Jakie elementy szkolenia według Pani/ Pana będą użyteczne dla celu zwiększenia i poprawy umiejętności komunikacji Pani/ Pana z rodzicami? W skali od 1 do 5; w której 1 jest bardzo zły i 5 jest bardzo dobry – zaznacz jeden krzyżykiem: ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (3) a. Wspólna aktywność – wywiadówka integracyjna/ otwarta lekcja z rodzicem: 1 2 3 4X 5 b. Kontakt z rodzicem/ rodzicami jako wynik szkolenia: 1 2 3 4 5X c. Transfer wiedzy – szkolenia rodziców w szkoleniu: 1 2 3 4 5X d. Poprawienie rozumienia profilaktyki: 1 2 3 4X 5 e. Praca projektem: 1 2 3 4 5X f. Utworzenie merytorycznego kanału komunikacji online jak “grupa nauczyciel i rodzice”: 1 2X 3 4 5
 6. 6. Polepszenie relacji nauczyciela z rodzicem poprzez wspólne przygotowanie zajęć. Obserwacja przez rodzica relacji rówieśniczych w klasie wpłynęła na lepsze zrozumienie specyfiki pracy nauczyciela. JAKI BYŁ WPŁYW NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI
 7. 7. JAKI BYŁ WPŁYW NA ODPORNOŚĆ MOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI Zrozumienie przez uczniów własnego wpływu na przebieg zajęć.
 8. 8. JAKI BYŁ WPŁYW NA KRYTYCZNE IKREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW Przygotowane zadania rozwinęły procesy myślowe uczniów. Zrozumieli, że należy pracować nad zmianą swojego charakteru, aby stać się dobrym kolegą.
 9. 9. JAKI BYŁ WPŁYW NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE Zaangażowania klasy wzrosło, nastąpiła integracja zespołu klasowego , panowała atmosfera szczerości i wzajemnego zrozumienia.
 10. 10. MOJE REFLEKSJE PO LEKCJI Uczniowie z dużym zaciekawieniem przyjęli obecność mamy swojej koleżanki w roli prowadzącego zajęcia. Uważam, że ten fakt stworzył rodzinną atmosferę, która zaowocowała otworzeniem się uczniów, przełamała lęk i wstyd przed wypowiedziami. Zajęcia przebiegały sprawnie, uczniowie byli aktywni, nawiązały się pomiędzy niektórymi uczniami bliższe relacje, których nie zaobserwowałam wcześniej. Rodzic mógł dokładnie przyjrzeć się relacjom interpersonalnym w klasie co pomogło mu lepiej zrozumieć rolę nauczyciela w procesie dydaktyczono - wychowawczym.
 11. 11. WŁASNY KOMENTARZ, KTÓRY MOŻE BYĆ CYTOWANY I PUBLIKOWANY O SZKOLENIU, O WŁASNEJ LEKCJI /proszę uzupełnić/
 12. 12. POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ Beata Staszyńska – Hansen: Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project E: staszynska.beata@gmail.com M: 502 589842

×