Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PL-sp_79-e.kalinowska-2

429 views

Published on

Plan lekcji - adT2

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PL-sp_79-e.kalinowska-2

  1. 1. 1 NAUCZYCIEL IMIĘ I NAZWISKO Emilia Kalinowska IMIĘ I NAZWISKO RODZIC/ - E Kornelia Baranowska SZKOŁA/ KLASA Szkoła Podstawowa nr 79, klasa II C DATA 19.12.2016 ADRES E-MAIL emilia.kalinowska@o2.pl TEMAT LEKCJI Destination: Liverpool. Planujemy wizytę w Wielkiej Brytanii. PRZEDMIOT PROGRAMOWY: GODZINA WYCHOWAWCZA LUB LEKCJA LUB ZAJĘCIA POZAPROGRAMOWE: JAKI: j. angielski WPISAĆ WYBÓR: lekcja WYZWANIA/ SZANSE szansa CELE NAUCZANIA integracja zdolności językowych z wiedzą podróżniczą posiadaną przez eksperta (rodzica) KRYTERIA SUKCESU - wzbudzenie zainteresowania pasją pani Kornelii - spontaniczna i skuteczna praca w grupach - radość w oczach dzieci PLANOWANY WPŁYW LEKCJI : NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI - szansa na dalszą współpracę (np. cykl spotkań poświęcony krajom odwiedzonych przez rodzica) NA ODPORNOŚĆ MOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI - poczucie szacunku do czyjejś pasji - kształtowanie pewności siebie oraz konieczność pracy w grupie w sytuacjach spontanicznych NA KRYTYCZNE I KREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW - konfrontacja z żywym językiem - używanie języka angielskiego poprzez próbę biegłej rozmowy, wtrącanie angielskich słówek, śpiewanie piosenek, kierowanie dialogiem NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE - rozluźnienie atmosfery w klasie - motywacja poznawcza - wyrobienie poczucia potrzeby nauki języka angielskiego PLAN LEKCJI (45 minut) LEKCJA OTWARTA Z RODZICEM (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ_ GDAŃSK X-XII 2016
  2. 2. 2 1. Przywitanie się z dziećmi i przedstawienie gościa – pani Kornelii Baranowskiej, miłośniczki podróży. 2. Krótka rozmowa o pasjach dzieci. 3. Wywieszenie na tablicy angielskich nazw krajów, które odwiedziła pani Kornelia, dopasowanie do nich polskich nazw i odgadnięcie, gdzie tym razem wybiera się nasz gość. 4. Włączenie prezentacji multimedialnej dotyczącej Liverpoolu. 5. Pokazanie Liverpoolu na mapie kraju brytyjskiego (rozdanie dzieciom fragmentów mapy miasta do przyklejenia na arkusz papieru) 6. Wspólne planowanie wycieczki: - pakowanie plecaka (nauka nowych słówek takich jak bagpack, map, raincoat, camera…) - prezentacja biletów lotnicznych - prezentacja funtów brytyjskich - pomysły dzieci 7. Prezentacja miejsc wartych odwiedzenia czerwonym autobusem charakterystycznym dla krajów brytyjskich – odśpiewanie znanej już piosenki „The wheels on the bus” i wymyślenie gestów symbolizujących każde z tych miejsc: - Anfield Road (stadion Fc Liverpoolu) - Titanic Memorial - Museum of Liverpool - The Beatles Museum 8. Głębsze pochylenie się nad muzeum Beatles’ów: - dzieci odnajdują i zaznaczają markerem to miejsce na złączonej przez nie mapie - prezentacja animowanego teledysku do utworu „Yellow Submarine” 9. Nauka zakupu biletów muzealnych w języku angielskim, ćwiczenie dialogu. 10. Wykonanie flag brytyjskich. Pożegnanie gościa.

×