Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-sp_79-e.iwanska-2

394 views

Published on

Ewaluacja - adT2

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-sp_79-e.iwanska-2

 1. 1. EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach programu edukacyjnego (adT): AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ X-XII.2016
 2. 2. AUTORSTWO • IMIĘ I NAZWISKO: Ewelina Iwańska • SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku • KLASA: VI B • TEMAT LEKCJI: Świat dorosłych i świat dzieci na podstawie wiersza Jeremiego Przybory „Nie będę dorosły”. • GRUPA WIEKOWA: 11-12 • DATA: 14 XII 2016 r. • ADRES E-MAIL: ewelina_iwanska@wp.pl
 3. 3. 1. Jak Pan/i ocenia swój aktualny stan kontaktów z rodzicami po lekcji otwartej? a. W skali od 1 do 5; w której 1 jest bardzo zły i 5 jest bardzo dobry – zaznacz jeden krzyżykiem: ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (1) 1 2 3 4 5 x
 4. 4. b. Co jest w tych kontaktach pozytywne? (prosimy o krótki opis) W relacji nauczyciel-rodzic widoczny jest szacunek, zaangażowanie, zrozumienie i entuzjazm. c. Co jest w tych kontaktach negatywne? (prosimy o krótki opis) Rodzice ze względu na wykonywaną pracę zawodową nie są dyspozycyjni w godzinach pracy nauczyciela. ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (2)
 5. 5. 2. Jakie elementy szkolenia według Pani/ Pana będą użyteczne dla celu zwiększenia i poprawy umiejętności komunikacji Pani/ Pana z rodzicami? W skali od 1 do 5; w której 1 jest bardzo zły i 5 jest bardzo dobry – zaznacz jeden krzyżykiem: ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (3) a. Wspólna aktywność – wywiadówka integracyjna/ otwarta lekcja z rodzicem: 1 2 x 3 4 5 b. Kontakt z rodzicem/ rodzicami jako wynik szkolenia: 1 2 x 3 4 5 c. Transfer wiedzy – szkolenia rodziców w szkoleniu: 1 2 3 x 4 5 d. Poprawienie rozumienia profilaktyki: 1 2 3 x 4 5 e. Praca projektem: 1 2 3 x 4 5 f. Utworzenie merytorycznego kanału komunikacji online jak “grupa nauczyciel i rodzice”: 1 2 3 4 x 5 g. [Dla koordynatorów] Wspólna ewaluacja: 1 2 3 4 5
 6. 6. Relacje z zaproszonym rodzicem są poprawne, pełne zrozumienia dla procesu edukacyjnego i wyzwań współczesnej szkoły. Dziecko zaproszonego rodzica uczęszcza do klasy, w której odbywała się lekcja, więc poczucie odpowiedzialności rodzica było niewątpliwie wyższe. JAKI BYŁ WPŁYW NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI
 7. 7. JAKI BYŁ WPŁYW NA ODPORNOŚĆ MOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI Obecność rodzica uzmysławiała uczniom różnorodność postaw i poglądów oraz fakt, iż nie tylko nauczyciel jest osobą, która wpływa na kształtowanie ich postaw.
 8. 8. JAKI BYŁ WPŁYW NA KRYTYCZNE I KREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW Nie dostrzegam związku pomiędzy obecnością rodzica na lekcji, a wpływem na krytyczne i kreatywne procesy myślowe moich uczniów.
 9. 9. JAKI BYŁ WPŁYW NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE Niewątpliwie obecność rodzica na lekcji zaskoczyła uczniów, którzy starali się lepiej zachowywać. Atmosfera była życzliwa i spokojna.
 10. 10. Jaka atmosfera była w klasie? DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA /proszę tu wkleić zdjęcie (lub zdjęcia) z przeprowadzonej lekcji/
 11. 11. MOJE REFLEKSJE PO LEKCJI Z mojego punktu widzenia lekcja była atrakcyjna dla uczniów ze względu na temat i pracę w grupach, obecność rodzica nie wpłynęła zasadniczo na odbiór lekcji przez młodzież.
 12. 12. WŁASNY KOMENTARZ, KTÓRY MOŻE BYĆ CYTOWANY I PUBLIKOWANY O SZKOLENIU, O WŁASNEJ LEKCJI /proszę uzupełnić/
 13. 13. POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ Beata Staszyńska – Hansen: Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project E: staszynska.beata@gmail.com M: 502 589842

×