Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PL-zsl-e.maroszek-2

429 views

Published on

Plan lekcji - adT2

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PL-zsl-e.maroszek-2

  1. 1. 1 NAUCZYCIEL IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO RODZIC/ - E SZKOŁA/ KLASA DATA 08.12.2016 ADRES E-MAIL TEMAT LEKCJI PRZEDMIOT PROGRAMOWY: GODZINA WYCHOWAWCZA LUB LEKCJA LUB ZAJĘCIA POZAPROGRAMOWE: JAKI: Matematyka WPISAĆ WYBÓR: Lekcja WYZWANIA/ SZANSE CELE NAUCZANIA Zastosowanie obliczeń procentowych w praktyce. KRYTERIA SUKCESU Uczniowie umieją obliczać raty kredytu oraz dokonują wyboru najkorzystniejszej lokaty bankowej. Uczniowie zauważają, że matematyka ma zastosowanie w praktyce. PLANOWANY WPŁYW LEKCJI : NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI Rodzic czuje się przydatny na lekcji matematyki. NA ODPORNOŚĆ MOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI Uczniowie rozumieją konsekwencje swoich decyzji. NA KRYTYCZNE I KREATYWNE PROCESY MYŚLOWE MOICH UCZNIÓW Uczniowie muszą krytycznie podejść do swoich decyzji. PLAN LEKCJI (45 minut) LEKCJA OTWARTA Z RODZICEM (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ_ GDAŃSK X-XII 2016
  2. 2. 2 NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE Zaangażowanie uczniów w toku lekcji. OPIS PLANU LEKCJI/ PRZEBIEG: CZAS 45` 1. Czynności organizacyjne (2 min) 2. Wprowadzenie do lekcji (5 min) -przypomnienie wzorów, -podanie tematu lekcji, -zapoznanie z celami lekcji, 3. Omówienie terminów związanych z kredytami i lokatami i wykonanie zadań (20 min) -podział uczniów na grupy, -losowanie zadań, -określenie czasu wykonania zadania i zasad prezentacji wyników. 4. Podsumowanie pracy w grupach (15 min) -prezentacja wyników 3 pierwszych grup, -ocena pracy grupy przez eksperta (rodzica) 5. Podanie zadania domowego.(3 min)

×