Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-sp_79-t.bialkowski-2

479 views

Published on

Ewaluacja - adT2

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-sp_79-t.bialkowski-2

 1. 1. EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach programu edukacyjnego (adT): AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ X-XII.2016
 2. 2. AUTORSTWO • IMIĘ I NAZWISKO: Tomasz Białkowski • SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 79 • KLASA: VI - integracyjna TEMAT LEKCJI: Tworzenie grafiki komputerowej w GIMP-ie – kartka świąteczna • GRUPA WIEKOWA: 12-13 lat • DATA: 2016-12-20 • ADRES E-MAIL: tomek.sp79@poczta.neostrada.pl
 3. 3. 1. Jak Pan/i ocenia swój aktualny stan kontaktów z rodzicami po lekcji otwartej? a. W skali od 1 do 5; w której 1 jest bardzo zły i 5 jest bardzo dobry – zaznacz jeden krzyżykiem: ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (1) 1 2 3 4 5 X
 4. 4. b. Co jest w tych kontaktach pozytywne? (prosimy o krótki opis) Serdeczność i zrozumienie w relacjach interpersonalnych. c. Co jest w tych kontaktach negatywne? (prosimy o krótki opis): Negatywów brak. ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (2)
 5. 5. 2. Jakie elementy szkolenia według Pani/ Pana będą użyteczne dla celu zwiększenia i poprawy umiejętności komunikacji Pani/ Pana z rodzicami? W skali od 1 do 5; w której 1 jest bardzo zły i 5 jest bardzo dobry – zaznacz jeden krzyżykiem: ANKIETA DLA NAUCZYCIELA NR 2 (3) a. Wspólna aktywność – wywiadówka integracyjna/ otwarta lekcja z rodzicem: 1 2 3 4 5 x b. Kontakt z rodzicem/ rodzicami jako wynik szkolenia: 1 2 3 4 x 5 c. Transfer wiedzy – szkolenia rodziców w szkoleniu: 1 2 3 4 5 x d. Poprawienie rozumienia profilaktyki: 1 2 3 4 x 5 e. Praca projektem: 1 2 3 4 x 5 f. Utworzenie merytorycznego kanału komunikacji online jak “grupa nauczyciel i rodzice”:
 6. 6. Rozwinął się partnerski dialog nauczyciel rodzic, wzajemne zaufanie i życzliwość, które pozwoliły zrozumieć każdą ze stron życia szkolnego, a w dalszej perspektywie mogą zapewnić warunki prawidłowego rozwoju i sukcesu uczniów. JAKI BYŁ WPŁYW NA RELACJE NAUCZYCIELA Z RODZICAMI
 7. 7. JAKI BYŁ WPŁYW NA ODPORNOŚĆ MOICH UCZNIÓW W SYTUACJACH MANIPULACJI Nie manipulowaliśmy uczniami. Uczniowie otrzymali wiedzę i umiejętności dotyczącą projektu i doskonale się z niego wywiązali samodzielnie i przy pomocy obecnego na lekcji rodzica.
 8. 8. JAKI BYŁ WPŁYW NA KRYTYCZNE IKREATYWNE PROCESYMYŚLOWE MOICH UCZNIÓW Uczniowie poznali nowy darmowy program do zaawansowanej obróbki grafiki komputerowe(GIMP). Nauczyli się podstawowych zastosowań powyższego programu. Zaprojektowali i wykonali własną pracę graficzna w programie. Dowiedzieli się również, że program należy do tzw wolnego oprogramowanie i jest dobrą alternatywą dla wielu podobnych programów, ale płatnych np.. Photoshop.
 9. 9. JAKI BYŁ WPŁYW NA ATMOSFERĘ W KLASIE, KTÓRA WPŁYWA NA WYNIKI EDUKACYJNE Atmosfera była bardzo życzliwa i przyjazna. Uczniowie dobrze współpracowali z rodzicem będącym na lekcji. Rodzic natomiast wykazał się dużymi umiejętnościami edukacyjnymi i wychowawczymi. Wpłynęło to w znaczący sposób na wyniki zajęć lekcyjnych. Każdy z uczniów wykonał zadaną pracę i wszyscy zadowoleni opuszczali lekcję
 10. 10. Jaka atmosfera była w klasie? DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA /proszę tu wkleić zdjęcie (lub zdjęcia) z przeprowadzonej lekcji/
 11. 11. MOJE REFLEKSJE PO LEKCJI Uczniowie nabyli nowe umiejętności obsługi komputera. Dobrze współpracowali z rodzicem będącym na lekcji. Była to dla nich duża odmiana i zarówno pomoc przy opanowywaniu dość trudnego materiału. Rodzic natomiast wykazał się dużymi umiejętnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
 12. 12. WŁASNY KOMENTARZ, KTÓRY MOŻE BYĆ CYTOWANY I PUBLIKOWANY O SZKOLENIU, O WŁASNEJ LEKCJI ?
 13. 13. POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI (adT) AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ Beata Staszyńska – Hansen: Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project E: staszynska.beata@gmail.com M: 502 589842

×