Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wat is een edubadge en wat kan ik ermee? - Jenny de Werk - OWD19

356 views

Published on

Het hoger onderwijs kiest steeds meer voor online onderwijs. Ook neemt het aantal studenten per docent toe. SURF ontwikkelt een infrastructuur waarmee onderwijsinstellingen digitale credentials kunnen uitreiken: edubadges. Studenten kunnen daarmee zichtbaar maken welke specifieke onderwijseenheden zij hebben gevolgd en over welke vaardigheden zij beschikken. 17 instellingen hebben dit jaar eerste ervaringen opgedaan met het uitreiken van edubadges.

Deltion, NHL Stenden, WUR/VU/HvA presenteren in deze sessie hun ervaringen met edubadges: waarom en hoe zetten zij badges in de context van hun onderwijs in? Bijvoorbeeld: hoe passen edubadges in de international classroom? Hoe ontwikkel je vanuit de bibliotheken (WUR, VU & HvA) een instellingsoverstijgende edubadge voor informatievaardigheden? Uiteraard demonstreren de instellingen hoe je edubadges kunt uitgeven en organiseren in de edubadges-pilotinfrastructuur. We sluiten af met een doorkijk naar de toekomst: wat ligt er in het verschiet voor de edubadges?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wat is een edubadge en wat kan ik ermee? - Jenny de Werk - OWD19

 1. 1. WAT IS EEN EDUBADGE? WAT KAN IK ERMEE? 5 nov 2019, OWD Jenny de Werk
 2. 2. SURF ontwikkelt infrastructuur voor onderwijsinstellingen om open badges uit te geven
 3. 3. Waarom open badges? Een manier om aan te tonen dat je een bepaalde vaardigheid of kennis beheerst; Met links naar bewijs en informatie over de uitgevende instantie; Een manier om microcredentialing mogelijk te maken; (opnieuw) in de spotlight door vraag naar flexibel onderwijs.
 4. 4. Hoe werkt het? publish assertion verify
 5. 5. SURF & Open Badges eduBadges dienstverlening voor het Nederlands hoger onderwijs? 2016 2017 - 2018 2018 - 2019 2020 Pressure cook session met stakeholders Publicatie Whitepaper Experiment with Mozilla open badges Pilot eduBadges Proof of Concept Slotbijeenkomst pilot: 23 MAART 2020!
 6. 6. Publicaties
 7. 7. EDUBADGES PILOT Photo by Lucrezia Carnelos on Unsplash
 8. 8. https://wiki.surfnet.nl/ display/OB/Instellingen +Pilot
 9. 9. 3 toepassingen toegelicht
 10. 10. Photo on Flickr by IMF Staff Photograph/Stephen Jaffe
 11. 11. info@edubadges.nl Project team Open Badges CC BY 4.0 Attribution 4.0 International DROP BADGE HERE

×