Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Check uit met een edubadge Janina van Hees

Check uit met een Edubadge Sessieronde 4

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Check uit met een edubadge Janina van Hees

 1. 1. @HOlink2019
 2. 2. Innovatie en technologie
 3. 3. Innovatie en technologie Check uit met een Edubadge Uitreiken van badges in de praktijk bij onderwijsinstellingen
 4. 4. Innovatie en technologie Agenda • Open badges & SURF • Over de edubadges(omgeving) en de pilot • Over het uitreiken van edubadges in de praktijk i.s.m Paul den Hertog (Hogeschool van Amsterdam)
 5. 5. In SURF werken  onderwijs en  onderzoek samen  om de kansen van  digitalisering ten  volle te benutten 5
 6. 6. Waarom open badges? Een manier om aan te tonen dat je een bepaalde vaardigheid of kennis beheerst;  Met links naar bewijs en informatie over de uitgevende instantie; Een manier om microcredentialing mogelijk te maken; (opnieuw) in de spotlight door vraag  naar flexibel onderwijs.
 7. 7. Badges in hoger onderwijs: drie scenario's
 8. 8. EDUBADGES & PILOT Photo by Lucrezia Carnelos on Unsplash
 9. 9. SURF eduBadges projectpilot SURFnet Ontwikkeling van een infastructuur voor Nederlandse hogescholen en universiteiten om het uitreiken van digitale  credentials (in de vorm van badges) mogelijk te maken. Proof of concept Aantonen dat open badges in de HO praktijk toegepast kunnen worden en microcredentialing mogelijk kunnen  maken (de keten inrichten en werkend krijgen).  Pilots met instellingen Hoe organiseren we dit en maken we het toekomstvast? Welke randvoorwaarden moeten er afgesproken worden om  tot dienstverlening te komen. Geleerde lessen/ervaring vanuit de eerste fase in de praktijk toepassen. O.a. badges  duurzaam opslaan, geïntegreerd met LMS’en, signing badges etc. Vervolg Met elkaar tot een standaard komen over hoe je badges inzet en waardeert (‐> bestuurlijke borging van het bredere gebruik van microcredentialing).
 10. 10. eduBadges Pilot 2018 ‐ 2019  Vernieuwde eduBadges infrastructure  Meer interesse vanuit instellingen (meer deelnemers!)  Zwaarder inzetten op politiek‐ en beleidsmatig vlak om microcredentialing in HO  mogelijk te maken  Voorbereiding business model voor HO dienstverlening door SURF   Continue ontwikkeling infrastructuur
 11. 11. Deelnemende instellingen Pilot
 12. 12. https://www.flickr.com/photos/tpapi/2765541278/ BELANGRIJK VOOR START Photo by Eddy Lackmann on Unsplash
 13. 13. Stappen voor instellingen 1. Bepaal badgestrategie 2. Bepaal governance badges (wie is er bevoegd om badges uit te  geven, waar beleg je het uitgifteproces).  3. Stel de inhoud van de badge(s) vast: welke competentie, welke  waarde, wanneer ontvangt een student de badge, wat kan de  student ermee?), vertaal in metadata  4. Maak een grafisch ontwerp 13
 14. 14. 1. Badgestrategie  Bepaal de plek die de badges innemen in je onderwijs, hoe deze  onderling interacteren.   Zijn ze stapelbaar?   Leiden ze samen ergens naar toe?   Hoe moet de student zijn weg langs de badges vinden?  14
 15. 15. 2. Governance badges  Bepaal governance badges: wie is er bevoegd om badge uit te geven,  waar beleg je het uitgifteproces, wie mag de badge vormgeven.  Bedenk wie binnen je instelling hierbij betrokken moet worden  (juridisch, communicatie etc). 15
 16. 16. 3. Inhoud van de badge  De beschrijving van de te behalen badge noem je de badgeclass.  Bv: de naam van de cursus of opleiding (of vaardigheid), de  beoordelingscriteria, informatie over de uitgever, de waarde van de  badge en evt standaarden of afspraken waaraan de badge is gerelateerd  (bv het aantal ECTS credits).  Vertaal dit naar welke metadata je badge moet bevatten. 16
 17. 17. 4. Grafisch ontwerp van de badge  Maak een grafisch ontwerp van de badges. (let op: huisstijl en  doorgroei, ook visueel stapelbaar) 18
 18. 18. Report that reviews Signed Open Badges cryptographic practices :  https://wiki.surfnet.nl/display/OB/Signing+Open+Badges
 19. 19. info@edubadges.nl Projectteam  Open Badges CC BY 4.0 Attribution 4.0 International
 20. 20. @HOlink2019 Tot ziens!

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Check uit met een Edubadge Sessieronde 4

Views

Total views

853

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

706

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×