Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pantea&Mirisan

519 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pantea&Mirisan

 1. 1. Parteneriatele!Biblioteca și colaboratorii ei!
 2. 2. Rolul si obiectivele bibliotecii
 3. 3. Parteneri Scoli ONG mediu privat persoane fizice institutii publice 4% 22% 6% 57% 11%Statistica parteneriatelor
 4. 4. http://www.fpdl.ro/public/training_manuals/EFFICIENT%20PARTNERSHIPS/RO%20PARTNERIATE%20EFICIENTE_V4_9%20OCTOMBRIE%202007.pdfTeoria parteneriatului desucces
 5. 5. Sunt 3 principii pe care trebuie să le urmaţi pentru a avea un parteneriat de succes, cu alteorganizaţii neguvernamentale sau cu organizaţii din sectorul public sau privat:• Echitate• Echitatea nu înseamnă acelaşi lucru cu egalitatea (de putere, resurse sau influenţă). Echitate înseamnă dreptul de a participa în parteneriat cu competenţele şi resursele proprii, de a avea beneficii pe măsura contribuţiei şi a participa la luarea deciziilor pe toata durata partneriatului si de a ţi se recunoaşte contribuţia de către ceilalţi parteneri.• Transparenţă ,deschidere şi onestitate în relaţiile din cadrul parteneriatului, care la rândul lor reprezintă una din pre-condiţiile existenţei încrederii, un ingredient important al parteneriatelor de succes.• Beneficii mutuale• Dacă toate organizaţiile trebuie să contribuie la acoperirea costurilor parteneriatului, în acelaşi timp ele trebuie să primească beneficiile acestuia. Un parteneriat viabil este cel care va oferi fiecăruia dintre parteneri beneficii specifice conform contribuţiei şi nevoilor lor, pentru a le menţine interesul şi dedicarea.Teoria parteneriatului de succes
 6. 6. • Parteneriate intra-sectoriale, între organizaţii neguvernamentale• Parteneriate inter-sectoriale• Între organizaţii neguvernamentale şi cele din sectorul public• Între organizaţii neguvernamentale şi cele din sectorul privat• Mixte, între organizaţii aparţinând tuturor celor trei sectoareTipuri de parteneriate
 7. 7. Beneficii pentru organizaţiile neguvernamentale • Fonduri suplimentare, publice sau private • Posibilitatea de a influenţa politici publice • Acces la informaţii • Acces la cunoştinţe şi aptitudini manageriale • Publicitate • Credibilitate şi legitimitate crescuteFinalitatea parteneriatelor pentrufiecare dintre parteneri
 8. 8. Beneficii pentru organizaţiile din sectorul public Creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor publice • Livrarea unor servicii publice suplimentare unor anumite categorii de beneficiari • Consolidarea legitimităţii.Finalitatea parteneriatelor pentrufiecare dintre parteneri
 9. 9. Beneficii pentru organizaţiile din sectorul privat Ideea de filantropie și contribuţie adusă la rezolvarea unor probleme de interes public, • Îmbunătăţirea imaginii, publicitate şi marketing mai eficient • O mai bună motivare a personalului • Deduceri de taxe • Acces la noi contacte şi reţele • O mai bună comunicare cu potenţiali clienţi şi comunitate, în generalFinalitatea parteneriatelor pentrufiecare dintre parteneri
 10. 10. 1.Cultura organizaţiei este definită de valorile, principiile şi normele care ghidează modul în care o organizaţie funcţionează. . • 2. Aprecierea şi integrarea diversităţii • 3. Reputaţia • 4. Viziunea comună există atunci când dvs. şi potenţialii parteneri aţi căzut de acord asupra cum • va arăta viitorul ca rezultat al eforturilor dvs comune • 5. Scopurile şi obiectivele comune ale organizaţiilor dvs. • 6. Rolurile şi responsabilităţile clare • 7. Capacitatea şi expertiza partenerilor trebuie să fie potrivite cu nevoile parteneriatului şi • compatibile cu nevoile organizaţiei dvs., trebuie să reprezinte o valoare adăugată 8. Comunicarea eficientă • 9. Rezolvarea eficientă a • 10. Flexibilitatea şi adaptabilitatea • 11. Stilul de conducere al managerilor potenţialilor parteneri • 12. Recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor muncii personalului • 13. Sistemul de raportare trebuie să fie clar în cadrul fiecărei organizaţii (cine, cui şi ce raportează) şi să fie similare sau compatibile cu ale organizaţiei dvs. • 14. Sistemul de administrare al finanţelor, resurselor umane, echipamentelor, clădirilor, trebuie • să fie cu atât mai similare sau compatibile cu ale organizaţiei dvs, cu cât gradul de integrare este mai ridicat • 15. Sistemul de salarii şi beneficii trebuie să fie cu atât mai similare sau compatibile • 16. Deschiderea către împărţirea autorităţii de a lua decizii şi folosirea în comun a resurselor • 17. Angajamentul de a acorda timpul necesar existenţei parteneriatului • 18. Dorinţa de a incheia un acord scris • 19. Încrederea este principalul ingredientAspecte care trebuie analizate pentru evaluarea parteneriatelor
 11. 11. • Documente necesare-• Acordul• Roluri și responsabilități• Bugetul (Cine cu ce contribuie)• Planificarea activităților• Implementrea activităților• Diagrama pentru raportare• Incheirea parteneriatului• Tabel de evaluare a partenerilor• Documentele parteneriatului trebuie triate şi cele mai importante sunt arhivate pentru a nu se pierde istoria parteneriatuluiEvaluarea parteneriatelor
 12. 12. Uniunea Femeilor Bihor- 3ani de parteneriat-- 2 campanii /an- 3 activitati minim /campanie- Includerea in campanii a retelei de biblioteci publice- Activitati comune cadrul altor programe ale Uniunii- Includerea in programe a bibliotecari din 2-3 birouri ale instituției noastre- In total in jur de 10 evenimente comune /anExemplul 1
 13. 13. • Liceul Teoretic Aurel Lazar – 3 ani de parteneriat• 2 proiecte / an ( clase de liceu)• Fiecare proiect, cel putin 4 activitati de educatie nonformala desfasurate in parteneriat cu bibliotecaExemplul 2
 14. 14. Caracteristici generale Misiune Activităţi principale • Puterea expertizei • Oferirea de oportunităţi Activităţi care asigură • Forma de organizare: pentru dezvoltare socială, • Respectarea drepturilor omului şi a organizaţii personală şi creativitate principiilor democraticeSocietate neguvernamentale • Sprijinirea celor • Responsabilitate şi incluziunecivilă • Ciclul de timp cel mai dezavantajaţi socială important: ciclul proiectelor • Apărarea valorilor şi • Folosirea unor soluţii creative • Factorii interesaţi: interesului public benficiarii, comunitatea • Puterea legală • Crearea cadrului legislativ Activităţi care asigură • Forma de organizare: pentru asigurarea • Stabilitate socială şi respectarea organizaţii drepturilor economice, legilor Instituții guvernamentale politice şi sociale • Accesul la servicii publicepublice • Ciclul de timp cel mai • Sprijinirea dezvoltării • Accesul la informaţii publice important: ciclul electoral durabile • • Factorii interesaţi: • Livrarea de servicii cetăţenii, alegătorii publice care să satisfacă drepturile şi necesităţile umane de bază • Puterea resurselor, a • Asigurarea profiturilor Activităţi care asigură banilor pentru investitori/ asigura • Obţinerea de profit• Mediu • Forma de organizare: dezvoltarea afacerilor • Creativitate şi productivitate privat organizaţii economice • Creearea de bunuri şi ridicate • Ciclul de timp cel mai servicii • Reacţii rapide şi la obiect important: ciclul afacerilor • Oferirea de locuri de • Flexibilitate şi al raportării profitului muncă, de oportunităţi • Factorii interesaţi: pentru inovare şi creştere proprietarii, acţionarii economicăBeneficiul comunității
 15. 15. I.Parteneriatele sunt importante pentru că- instituţiile suntconcentrate pe un domeniu îngust de specializare, șinimeni nu se mai preocupă de interesul general alcomunităţii şi nimeni, separat, nu este în stare să rezolveproblemele complexe ce trec dincolo de specializareaîngustă a fiecăruia.II. Evaluați parteneriatele după încheirea proiectelor.III.Lucraţi cu cei mai ieficienți parteneri .Îi puteţi identifica aplicând regula 20/80, adică îi identificaţipe cei 20% care au 80% impact în atingerea scopurilor Concluzii
 16. 16. Va muțumim pentru atentie !Biblioteca ”Gheorghe Șincai ” Oradea Oct.2012

×