Manea

417 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manea

 1. 1. Rolul
bibliotecii
în
promovarea
culturiiinformației
și
a
utilizării
etice
a
acesteia Simpozion,
Brăila,19‐20
octombrie
2012Dreptul
de
autor
și
bibliotecile
publice Ioana
Manea,
Avocat Burchel
&
Asociații
SCA
 2. 2. AGENDĂ Drept
de
autor:
prezentare
generală Dreptul
de
împrumut
public Operele
orfane Protecția
juridică
a
bazelor
de
date Plagiat
‐
încălcare
drept
de
autor Aspecte
privind
aplicarea
legii.
Sancțiuni
 3. 3. Dreptul
de
autor Obiect:
Operele
originale
de
creație
intelectuală în
domeniul
literar,
artistic
sau
științific, indiferent
de
modalitatea
de
creație,
modul
sau forma
de
exprimare
și
independent
de
valoarea și
destinația
lor
(Art.
7,
alin.
1,
Legea
nr.
8
din
1996
la
zi) Protejează
EXPRESIA
nu
IDEEA Protecție
automată,
de
la
momentul
creației Durată:
viața
autorului
+
70
ani
 4. 4. Dreptul
de
autorNu
pot
beneficia
de
protecția
legală
a
dreptului
de
autor
următoarele:
a)

ideile,
teoriile,
conceptele,
descoperirile
ştiințifice,
procedeele,
metodele de
funcționare
sau
conceptele
matematice
ca
atare
şi
invențiile,
conținute intr‐o
operă,
oricare
ar
fi
modul
de
preluare,
de
scriere,
de
explicare
sau
de exprimare;
b)
textele
oficiale
de
natură
politică,
legislativă,
administrativă,
judiciară
şi traducerile
oficiale
ale
acestora;
c)
simbolurile
oficiale
ale
statului,
ale
autorităților
publice
şi
ale
organizațiilor, cum
ar
fi:
stema,
sigiliul,
drapelul,
emblema,
blazonul,
insigna,
ecusonul
şi medalia;
d)
mijloacele
de
plată;
e)
ştirile
şi
informațiile
de
presă;
f)
simplele
fapte
şi
date. (Art.
9,
Legea
nr.
8
/
1996)
 5. 5. Dreptul
de
autor Dreptul
de
autor
+
drepturile
de
proprietate industrială
=
proprietatea
intelectuală Drept
de
autor:
‐
drept
autor
propriu‐zis
‐
drepturi
derivate
(traduceri,
adaptări
etc)
‐
drepturi
conexe
(interpreți,
producători înregistrări
sonore,
organisme
radio/TV)
‐
drepturi
sui‐generis
(baze
de
date)
 6. 6. Drept
de
autor
‐
conținut Drepturi
morale Drepturi
patrimoniale: – Reproducere – Distribuire – Import – Închiriere – Împrumut – Comunicare
publică – Radiodifuzare – Retransmitere
prin
cablu – Realizare
de
opere
derivate
 7. 7. Dreptul
de
împrumut Punerea
la
dispoziție
spre
utilizare,
pentru
un
timp limitat
și
fără
un
avantaj
economic
sau
comercial, direct
sau
indirect,
a
unei
opere
prin
intermediul
unei instituții
care
permite
accesul
publicului
în
acest
scop (Art.
144,
alin.
1,
Legea
nr.
8
/1996) Nu
există
avantaj
economic
sau
comercial,
direct
sau indirect,
atunci
când
împrumutul
presupune
o
plată
al cărei
cuantum
nu
depășeste
necesarul
pentru acoperirea
cheltuielilor
de
funcționare
a
unității.(Recital
11,
Directiva
2006/115/
CE
privind
dreptul
de
închiriere
și
de
împrumut
și
anumite drepturi
conexe
dreptului
de
autor
în
domeniul
proprietății
intelectuale)
 8. 8. Dreptul
de
împrumut Împrumutul
prin
bibliotecile
publice
cu
acces
gratuit: – nu
necesită
autorizarea
autorului – nu
dă
dreptul
acestuia
la
remunerație
echitabilă (Art.
144,
alin.
3,
Legea
nr.
8
/1996) Reproducerea
specifică
realizată
de
bibliotecile accesibile
publicului
este
permisă
fără
autorizarea autorului
și
fără
plata
vreunei
remunerații
…cu condiția
ca
utilizarea: – Să
fie
conformă
bunelor
uzanțe – Să
nu
contravină
exploatării
normale
a
operei – Să
nu‐l
prejudicieze
pe
autor/titular (Capitolul
VI
Limitări
‐
Art.
33,
alin.
1,
litera
e,
din
Legea
nr.
8
/1996)
 9. 9. Operele
orfane Nu
există
definiție
în
legea
română
(există
însă
într‐o propunere
de
modificare
a
Legii
8/1996
publicată
de
M.Culturii/2010) Opera
(sau
fonogramă)
al
cărei
autor/titular
nu poate
fi
identificat
sau
localizat
deși
s‐au
depus diligențe
rezonabile
pentru
găsirea
acestuia
 (Art.
2,
Directiva
privind
anumite
utilizări
permise
ale
operelor
orfane,
aprobată
de
Consiliul
EU pe
04.10.2012.
Scopul
Directivei:
îmbunătățirea
accesului
și
digitalizării
operelor
orfane
în
EU) Directiva
reprezintă
un
pas
substanțial
înspre crearea
și
dezvoltarea
librăriilor
digitale
 10. 10. Operele
orfane Directiva
privind
operele
orfane
se
aplică: – Cărților,
jurnalelor,
ziarelor,
revistelor
sau
altor
scrieri, – Operelor
cinematografice
sau
audiovizuale
și
fonogramelor, cuprinse
în
colecțiile
librăriilor
accesibile
publicului/
muzee/arhive etc,
protejate
prin
drept
de
autor Utilizări
permise
ale
operelor
orfane: – Reproducerea
în
scopul
digitalizării,
punerii
la
dispoziția publicului,
indexării,
catalogării,
prezervării
și
restaurării – Punerii
la
dispoziția
publicului Odată
stabilit
statutul
de
operă
orfană
într‐un
stat membru,
opera
va
avea
același
statut
în
toate
statele membre. O
singura
bază
de
date
online
va
conține
informații
ref. operele
orfane
și
rezultatul
căutărilor,
administrată
de Oficiul
de
Armonizare
în
Piața
Internă
(OHIM)
 11. 11. Protecția
legală
a
bazelor
de
date  Baza
de
date:
o
culegere
de
opere,
de
date
sau
de
alte elemente
independente,
protejate
ori
nu
prin
drept
de autor
sau
conex,
dispuse
într‐o
modalitate
sistematică
ori metodică
şi
în
mod
individual
accesibile
prin
mijloace electronice
sau
printr‐o
altă
modalitate (Art.
1221,
alin.
2,
din
Legea
nr.
8
/1996)  Protecția
prin: – drept
de
autor
(originalitate
în
alegerea
sau
dispunerea conținutului
unei
bazei
de
date)
‐
Recital
39,
Directiva
96/9/CE – drept
sui‐generis
(investiție
substanțială
cantitativă
şi calitativă
în
vederea
obținerii,
verificării
sau
prezentării conținutului
unei
baze
de
date) (Art.
1221,
alin.
4,
din
Legea
nr.
8
/1996)
 12. 12. Protecția
legală
a
bazelor
de
date  Fabricantul
unei
baze
de
date
are
dreptul patrimonial
exclusiv
de
a
autoriza
şi
de
a interzice
extragerea
şi/sau
reutilizarea totalității
sau
a
unei
părți
substanțiale
din aceasta,
evaluată
calitativ
sau
cantitativ  Împrumutul
public
al
unei
baze
de
date
nu este
un
act
de
extragere
sau
de
reutilizare
 13. 13. Plagiat‐încălcare
drept
de
autorPlagiat:
Expunerea
într‐o
operă
scrisă
sau
o
comunicare orală,
inclusiv
în
format
electronic,
a
unor
texte, expresii,
idei,
demonstrații,
date,
ipoteze,
teorii, rezultate
ori
metode
ştiințifice
extrase
din
opere
scrise, inclusiv
în
format
electronic,
ale
altor
autori,
fără
a menționa
acest
lucru
şi
fără
a
face
trimitere
la
sursele originale (Art.
4,
alin.
1,
litera
d,
din
Legea
nr.
206
din
2004
privind
buna
conduită
în
cercetarea
științifică, dezvoltarea
tehnologică
și
inovare)Autoplagiat:
Expunerea
într‐o
operă
scrisă
sau
o
comunicare
orală,
inclusiv
în format
electronic,
a
unor
texte,
expresii,
idei,
demonstrații,
date,
ipoteze, teorii,
rezultate
ori
metode
ştiințifice
extrase
din
opere
scrise,
inclusiv
în format
electronic,
ale
aceluiași
sau
acelorași
autori,
fără
a
menționa
acest lucru
şi
fără
a
face
trimitere
la
sursele
originale (Art.
4,
alin.
1,
litera
e,
din
Legea
nr.
206
/
2004)
 14. 14. Plagiat‐încălcare
drept
de
autor Normele
de
bună
conduită
în
activitatea
de
cercetare‐ dezvoltare
includ:
norme
de
bună
conduită
în
activitatea de
comunicare,
publicare,
diseminare
şi
popularizare ştiințifică,
inclusiv
în
cadrul
cererilor
de
finanțare
depuse în
cadrul
competițiilor
de
proiecte
organizate
din fonduri
publice.

 (Art.
2,
litera
b,
din
Legea
nr.
206
/
2004) Abaterile
de
la
normele
de
bună
conduită
de
mai
sus,
în măsura
în
care
nu
constituie
infracțiuni
potrivit
legii penale,
includ: a)
plagiatul; b)
autoplagiatul.
 (Art.
21din
Legea
nr.
206
/
2004)
 15. 15. Măsuri
tehnice
de
protecție Autorul
unei
opere,
artistul
interpret
sau
executant, producătorul
de
fonograme
ori
de
înregistrări audiovizuale,
organismul
de
radiodifuziune
sau
de televiziune
şi
fabricantul
de
bază
de
date
pot
să
instituie măsuri
tehnice
de
protecție
a
drepturilor
lor. (Art.
1385,
alin.
1,
din
Legea
nr.
8
/1996) Titularii
de
drepturi
care
au
instituit
măsuri
tehnice
de protecție
au
obligația
de
a
pune
la
dispoziție bibliotecilor
publice
mijloacele
necesare
pentru
accesul legal
la
opera
sau
la
oricare
alt
obiect
al
protecției. DAR
aceştia
au
dreptul
să
limiteze
numărul copiilor
realizate
în
condițiile
de
mai
sus. (Art.
1385,
alin.
4,
din
Legea
nr.
8
/1996)
 16. 16. Aplicarea
legii.
Sancțiuni Titularii
drepturilor
recunoscute
şi
protejate
prin lege
pot
solicita
instanțelor
de
judecată
sau altor
organisme
competente: – recunoaşterea
drepturilor
lor – constatarea
încălcării
acestora
şi – pot
pretinde
acordarea
de
despăgubiri
pentru repararea
prejudiciului
cauzat 


(Art.
139
din
Legea
nr.
8
/1996)
 17. 17. Aplicarea
legii.
Sancțiuni Fapta
persoanei
care
își
însușește,
fără drept,
calitatea
de
autor
al
unei
opere: – constituie
infracțiune – se
pedepsește
cu
închisoare
de
la
3
luni
la
5 ani
sau
cu
amendă
de
la
2.500
lei
la
50.000
lei (Art.
141
din
Legea
nr.
8
/1996)
 18. 18. Sancțiuni Reproducerea
operelor
sau
a
produselor purtătoare
de
drepturi
conexe,
fără
acordul titularului,
constituie
infracțiune. 
(Art.
140,
alin.
1,
lit.
a,
din
Legea
nr.
8
/1996)
 19. 19. Sancțiuni Punerea
la
dispoziția
publicului,
inclusiv
prin
internet
sau prin
alte
rețele
de
calculatoare,
fără
consimțământul titularilor
de
drepturi,
a
operelor
sau
a
produselor purtătoare
de
drepturi
conexe
ori
de
drepturi
sui‐ generis
ale
fabricanților
de
baze
de
date
ori
a
copiilor acestora,
indiferent
de
suport,
astfel
încât
publicul
să
le poată
accesa
în
orice
loc
sau
în
orice
moment
ales
în mod
individual
‐
constituie
infracțiune. 
(Art.
1398
din
Legea
nr.
8
/1996)
 20. 20. Vă
mulțumesc! ÎNTREBĂRI? Ioana Manea imanea@bnp.ro

×